Institution name: Default institution
Comments: Default comments

Table of contents

 

Default institution
CFGS - G1.BJ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
MPU2253 - Leadership and Interpersonal Skills CFGS - G1.BJ
FS30121934, AD30232234
CFGS - Tuan Badli Shah Tuan Jusoh
CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]
MPU2253 - Leadership and Interpersonal Skills CFGS - G1.BJZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G1.BJ
FS30121934, AD30232234FS30112234, SS30122234, CM30122234, IT30332134, IT30112234
CFGS - Tuan Badli Shah Tuan JusohCFGS - Adelaide Woo (PT)
CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]
MPU2253 - Leadership and Interpersonal Skills CFGS - G1.BJZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G1.BJMPU2472 - Green Awareness and Sustainabilty in Community CFGS - G1.BJMPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G1.BJ
FS30121934, AD30232234FS30112234, SS30122234, CM30122234, IT30332134, IT3011223422134 K52 G1, 22134 K52 G222234 K55 G5, 22234 K55 G6
CFGS - Tuan Badli Shah Tuan JusohCFGS - Adelaide Woo (PT)CFGS - Norazlina Hanim Binti ShamsudinCFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]CFGS - MR2 (Mass Room 2) [60]
ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G1.BJMPU2472 - Green Awareness and Sustainabilty in Community CFGS - G1.BJMPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G1.BJ
FS30112234, SS30122234, CM30122234, IT30332134, IT3011223422134 K52 G1, 22134 K52 G222234 K55 G5, 22234 K55 G6
CFGS - Adelaide Woo (PT)CFGS - Norazlina Hanim Binti ShamsudinCFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]CFGS - MR2 (Mass Room 2) [60]
---
MPU2142 - Bahasa Melayu Komunikasi I CFGS - G1.BJ
CM30132234
CFGS - Ts. Dr. Norazah Binti Mohamad Nawawi
CFGS - TR7 (Teaching Room 7) [30]
MPU2142 - Bahasa Melayu Komunikasi I CFGS - G1.BJ
CM30132234
CFGS - Ts. Dr. Norazah Binti Mohamad Nawawi
CFGS - TR7 (Teaching Room 7) [30]
MPU3113 - Hubungan Etnik CFGS - G1.BJ
IT40521934, EN40521934
FELS - Yusma Istihat
CFGS - TR7 (Teaching Room 7) [30]
MPU3113 - Hubungan Etnik CFGS - G1.BJ
IT40521934, EN40521934
FELS - Yusma Istihat
CFGS - TR7 (Teaching Room 7) [30]
---
Tuesday ---
MPU2462 - Wellness & Healthy Lifestyle CFGS - G1.BJ
22134 K52 G1, 22134 K52 G2
CFGS - Norhisyam Mat Sout
CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
MPU2462 - Wellness & Healthy Lifestyle CFGS - G1.BJ
22134 K52 G1, 22134 K52 G2
CFGS - Norhisyam Mat Sout
CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
--- --- ---
ZLU1222 - Mandarin I CFGS - G1.BJ
CM40322234, CM30112234, SS40232234, IT40232134, IT30322134, IT40312034, IT40312234, IT40532134
FPSS JPB - Rita Wong
CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]
ZLU1222 - Mandarin I CFGS - G1.BJ
CM40322234, CM30112234, SS40232234, IT40232134, IT30322134, IT40312034, IT40312234, IT40532134
FPSS JPB - Rita Wong
CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]
--- --- ---
Wednesday --- --- ---
MPU3172 - Pengajian Malaysia III CFGS - G1.BJ
EN40532234, EN40332234
FELS - Yusma Istihat
CFGS - TR7 (Teaching Room 7) [30]
MPU3172 - Pengajian Malaysia III CFGS - G1.BJ
EN40532234, EN40332234
FELS - Yusma Istihat
CFGS - TR7 (Teaching Room 7) [30]
MPU3312 - Dakwah Islam di Malaysia CFGS - G1.BJ
32134 K38, 22134 K37G1, 22134 K37G2, 12134 K36, SS40122134 C44
CFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - TR11 (Teaching Room 11) [30]
ZES1243 - Technical English II CFGS - G1.BJMPU3312 - Dakwah Islam di Malaysia CFGS - G1.BJ
IT40212234, IT40122234, IT40112134, IT40222234, AD40122234, CM40312234, IT40522134, IT40132134 (TANG RUI), IT40132134 (YUVA)32134 K38, 22134 K37G1, 22134 K37G2, 12134 K36, SS40122134 C44
CFGS - Jayemogen ShanmugamCFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - MR2 (Mass Room 2) [60]CFGS - TR11 (Teaching Room 11) [30]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G1.BJZES1243 - Technical English II CFGS - G1.BJMPU3173 - Pengajian Malaysia III CFGS - G1.BJMPU3123 - Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS) CFGS - G1.BJ
AD30122234, BT30132234, IT30131734, IT30121934, IT30122034, IT30112134, IT30131634IT40212234, IT40122234, IT40112134, IT40222234, AD40122234, CM40312234, IT40522134, IT40132134 (TANG RUI), IT40132134 (YUVA)IT40111934, IT40121834IT40331734
CFGS - Mohd Adlin Bin SallehCFGS - Jayemogen ShanmugamCFGS - TBA 2CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]CFGS - MR2 (Mass Room 2) [60]CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G1.BJZES1243 - Technical English II CFGS - G1.BJMPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G1.BJMPU3182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G1.BJMPU3173 - Pengajian Malaysia III CFGS - G1.BJMPU3123 - Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS) CFGS - G1.BJ
AD30122234, BT30132234, IT30131734, IT30121934, IT30122034, IT30112134, IT30131634IT40212234, IT40122234, IT40112134, IT40222234, AD40122234, CM40312234, IT40522134, IT40132134 (TANG RUI), IT40132134 (YUVA)22234 K55 G1, 22234 K55 G212234 K39, 22234 K40, 22234 K40G1, 22234 K40G2, 32234 K41IT40111934, IT40121834IT40331734
CFGS - Mohd Adlin Bin SallehCFGS - Jayemogen ShanmugamFELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Ts Mohd Faisal Waduth CFGS - TBA 2CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]CFGS - MR2 (Mass Room 2) [60]CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]CFGS - SPORT CENTRE - BK1 (Bilik Kuliah 1)CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G1.BJMPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G1.BJMPU3182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G1.BJMPU3173 - Pengajian Malaysia III CFGS - G1.BJMPU3123 - Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS) CFGS - G1.BJ
AD30122234, BT30132234, IT30131734, IT30121934, IT30122034, IT30112134, IT3013163422234 K55 G1, 22234 K55 G212234 K39, 22234 K40, 22234 K40G1, 22234 K40G2, 32234 K41IT40111934, IT40121834IT40331734
CFGS - Mohd Adlin Bin SallehFELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Ts Mohd Faisal Waduth CFGS - TBA 2CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]CFGS - SPORT CENTRE - BK1 (Bilik Kuliah 1)CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
---
Thursday ---
MPU3222 - Social Work Skills CFGS - G1.BJ
FS40212034, IT40122234, IT40132034 (4203000111), IT40132034 CE, IT40132034, IT40232134, IT40312234, 12234 K39, 32134 K38, 22134 K37G1, 22134 K37G2
CFGS - Tuan Badli Shah Tuan Jusoh
CFGS - TR2 (Teaching Room 2) [30]
MPU2213 - Bahasa Kebangsaan A CFGS - G1.BJMPU3222 - Social Work Skills CFGS - G1.BJ
IT30221834, AD30232234, SS30322034 CD3, SS30332034, IT30121934, IT30131734FS40212034, IT40122234, IT40132034 (4203000111), IT40132034 CE, IT40132034, IT40232134, IT40312234, 12234 K39, 32134 K38, 22134 K37G1, 22134 K37G2
CFGS - Ts. Normawati @ Nadzirah Binti Abd SamahCFGS - Tuan Badli Shah Tuan Jusoh
CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]CFGS - TR2 (Teaching Room 2) [30]
MPU2213 - Bahasa Kebangsaan A CFGS - G1.BJMPU3232 - Kemahiran Al Quran CFGS - G1.BJMPU3212 - Bahasa Kebangsaan A CFGS - G1.BJMPU3112 - Hubungan Etnik CFGS - G1.BJ
IT30221834, AD30232234, SS30322034 CD3, SS30332034, IT30121934, IT3013173412234 K39, 32134 K38, AD40112234CM40332034, IT40232134, IT4031223412134 6A, 12134 6B, IT40112134, IT40122134, IT40132134 DVM, IT40132134 (YUVA), IT40132134 (TANG RUI)
CFGS - Ts. Normawati @ Nadzirah Binti Abd SamahFELS - Zuraini Binti AyopFELS - Farrah Nazuha MansorFELS - Siti Marhamah
CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]
MPU2213 - Bahasa Kebangsaan A CFGS - G1.BJMPU3232 - Kemahiran Al Quran CFGS - G1.BJMPU3212 - Bahasa Kebangsaan A CFGS - G1.BJMPU3112 - Hubungan Etnik CFGS - G1.BJ
IT30221834, AD30232234, SS30322034 CD3, SS30332034, IT30121934, IT3013173412234 K39, 32134 K38, AD40112234CM40332034, IT40232134, IT4031223412134 6A, 12134 6B, IT40112134, IT40122134, IT40132134 DVM, IT40132134 (YUVA), IT40132134 (TANG RUI)
CFGS - Ts. Normawati @ Nadzirah Binti Abd SamahFELS - Zuraini Binti AyopFELS - Farrah Nazuha MansorFELS - Siti Marhamah
CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]
---
ZES2312 - Public Speaking & Communicative Skills CFGS - G1.BJMPU3472 - Green Awareness and Sustainability in Community CFGS - G1.BJMPU3122 - Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS) CFGS - G1.BJ
BT40132234, BT40122234, BT40112234, CM40332234, IT40332234CM40232134, SS40232234, 32034 K35, 12134 K3612134 6A, 12134 6B, 22134 5A, 22134 5B, 22134 5C, SS40232134, 32134 K25B, 32134 K25A, 22134 K24A, 22134 K24B, 12134 K23A, 12134 K23B, 32034 K21A, 32034 K22A, 32034 K22B, Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
FELS - Dr Rajendran SinnaduraiCFGS - Tuan Badli Shah Tuan JusohCFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]CFGS - SPORT CENTRE - BK1 (Bilik Kuliah 1)
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G1.BJMPU3342 - Pengajian Selangor CFGS - G1.BJZES2312 - Public Speaking & Communicative Skills CFGS - G1.BJMPU3472 - Green Awareness and Sustainability in Community CFGS - G1.BJMPU3122 - Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS) CFGS - G1.BJ
AD30122234, BT30232234, 32034 Sem 7IT40112234, IT40132134 DVM, IT40111934, IT40131834, IT40212134, IT40232134, IT40331734, IT40332134, AD40132234, AD40122234, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301DBT40132234, BT40122234, BT40112234, CM40332234, IT40332234CM40232134, SS40232234, 32034 K35, 12134 K3612134 6A, 12134 6B, 22134 5A, 22134 5B, 22134 5C, SS40232134, 32134 K25B, 32134 K25A, 22134 K24A, 22134 K24B, 12134 K23A, 12134 K23B, 32034 K21A, 32034 K22A, 32034 K22B, Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd LudFELS - Ts Nuruddin Habeed Md SettarFELS - Dr Rajendran SinnaduraiCFGS - Tuan Badli Shah Tuan JusohCFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - TR2 (Teaching Room 2) [30]CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]CFGS - SPORT CENTRE - BK1 (Bilik Kuliah 1)
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G1.BJMPU3342 - Pengajian Selangor CFGS - G1.BJZLU2222 - Mandarin II CFGS - G1.BJMPU3462 - Wellness and Healthy Lifestyle CFGS - G1.BJ
AD30122234, BT30232234, 32034 Sem 7IT40112234, IT40132134 DVM, IT40111934, IT40131834, IT40212134, IT40232134, IT40331734, IT40332134, AD40132234, AD40122234, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301DFS40112034, CM40312234, CM30132134, CM30122134, CM3013193432034 K35, 12134 K36, 22234 K27, 12234, 32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24A, 22134 K24B, 12134 K23A, 12134 K23B
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd LudFELS - Ts Nuruddin Habeed Md SettarCFGS - Wan Hazwani Wan HamediCFGS - Norhisyam Mat Sout
CFGS - TR2 (Teaching Room 2) [30]CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G1.BJZLU2222 - Mandarin II CFGS - G1.BJMPU3462 - Wellness and Healthy Lifestyle CFGS - G1.BJ
AD30122234, BT30232234, 32034 Sem 7FS40112034, CM40312234, CM30132134, CM30122134, CM3013193432034 K35, 12134 K36, 22234 K27, 12234, 32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24A, 22134 K24B, 12134 K23A, 12134 K23B
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd LudCFGS - Wan Hazwani Wan HamediCFGS - Norhisyam Mat Sout
CFGS - TR2 (Teaching Room 2) [30]CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]
---
Friday ---
MPU2162 - Pengajian Malaysia II CFGS - G1.BJMPU2233 - Asas-Asas Al Quran CFGS - G1.BJ
FS30132134, FS30122134, FS30122034, AD30132034, 32134 (K50), 32134(K50), IT30122034SS30132234, IT30332134, AD30232234
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd LudCFGS - Hafiza Ab. Hamid
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]CFGS - TR2 (Teaching Room 2) [30]
MPU2162 - Pengajian Malaysia II CFGS - G1.BJMPU2233 - Asas-Asas Al Quran CFGS - G1.BJZLU1232 - Arabic I CFGS - G1.BJ
FS30132134, FS30122134, FS30122034, AD30132034, 32134 (K50), 32134(K50), IT30122034SS30132234, IT30332134, AD30232234CM40322234, CM30122234, CM30112234, SS40232234, IT40232134, IT40231934, IT30322134, IT40522134, 32134 K38, 22134 K37G2, 22134 K37G1, 12234 K39
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd LudCFGS - Hafiza Ab. HamidCFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]CFGS - TR2 (Teaching Room 2) [30]CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
MPU2233 - Asas-Asas Al Quran CFGS - G1.BJZLU1232 - Arabic I CFGS - G1.BJ
SS30132234, IT30332134, AD30232234CM40322234, CM30122234, CM30112234, SS40232234, IT40232134, IT40231934, IT30322134, IT40522134, 32134 K38, 22134 K37G2, 22134 K37G1, 12234 K39
CFGS - Hafiza Ab. HamidCFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - TR2 (Teaching Room 2) [30]CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
--- --- ---
MPU3352 - Integriti Dan Anti Rasuah CFGS - G1.BJMPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G1.BJ
CM40232134, CM40322034, CM40312234, FS40122134, BT40131834, BT40132134, BT4011193432234 K41, 32234 K28, 32234 K8
CFGS - Mumtazah Binti NarowiFELS - Mohd Emran Rusli
CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)
MPU3352 - Integriti Dan Anti Rasuah CFGS - G1.BJMPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G1.BJ
CM40232134, CM40322034, CM40312234, FS40122134, BT40131834, BT40132134, BT4011193432234 K41, 32234 K28, 32234 K8
CFGS - Mumtazah Binti NarowiFELS - Mohd Emran Rusli
CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)
--- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G1.NEWSTUDENT
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- ---
ZEU2311 - Effective Communication CFGS - G1.NEWSTUDENT
BT30232234, IT30322234, IT30332234, IT30132134, AD30232234
FELS - Azman Bin Ariffin
CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]
--- --- --- ---
ZES1133 - Technical English I CFGS - G1.NEWSTUDENT
BT40232234, EN40332234, EN40132234, EN40532234, CM40232234, CM40332234
CFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad Taib
CFGS - SPORT CENTRE - BK1 (Bilik Kuliah 1)
ZES1133 - Technical English I CFGS - G1.NEWSTUDENT
BT40232234, EN40332234, EN40132234, EN40532234, CM40232234, CM40332234
CFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad Taib
CFGS - SPORT CENTRE - BK1 (Bilik Kuliah 1)
ZES1133 - Technical English I CFGS - G1.NEWSTUDENT
BT40232234, EN40332234, EN40132234, EN40532234, CM40232234, CM40332234
CFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad Taib
CFGS - SPORT CENTRE - BK1 (Bilik Kuliah 1)
---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- ---
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G1.NEWSTUDENT
32234 K56, BT30232234
CFGS - Yugeshineey Subra Rao (PT)
CFGS - TR5 (Teaching Room 5) [30]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G1.NEWSTUDENT
32234 K56, BT30232234
CFGS - Yugeshineey Subra Rao (PT)
CFGS - TR5 (Teaching Room 5) [30]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G1.NEWSTUDENT
32234 K56, BT30232234
CFGS - Yugeshineey Subra Rao (PT)
CFGS - TR5 (Teaching Room 5) [30]
---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G2.BJ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
MPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G2.BJ
22234 K55 G4, 22234 K55 G3
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - MR2 (Mass Room 2) [60]
ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G2.BJZES2312 - Public Speaking & Communicative Skills CFGS - G2.BJMPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G2.BJ
AD30222234, AD30212234IT40112234, IT40131934, IT40232134, IT40522134, AD40132234, 32134 4A, 32134 4B, IT40132134 DVM, IT4022213422234 K55 G4, 22234 K55 G3
CFGS - Fatin Syamilah Che Yob (PT)FELS - Norlaili Binti MahmudCFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]CFGS - SC1 (Smart Classroom 1) [60]CFGS - MR2 (Mass Room 2) [60]
ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G2.BJZES2312 - Public Speaking & Communicative Skills CFGS - G2.BJ
AD30222234, AD30212234IT40112234, IT40131934, IT40232134, IT40522134, AD40132234, 32134 4A, 32134 4B, IT40132134 DVM, IT40222134
CFGS - Fatin Syamilah Che Yob (PT)FELS - Norlaili Binti Mahmud
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]CFGS - SC1 (Smart Classroom 1) [60]
ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G2.BJ
AD30222234, AD30212234
CFGS - Fatin Syamilah Che Yob (PT)
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]
---
MPU3352 - Integriti Dan Anti Rasuah CFGS - G2.BJ
IT40212134, IT40232134, IT40321934, IT40332134, IT40532134, AD40132234
CFGS - Tuan Badli Shah Tuan Jusoh
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
MPU3352 - Integriti Dan Anti Rasuah CFGS - G2.BJ
IT40212134, IT40232134, IT40321934, IT40332134, IT40532134, AD40132234
CFGS - Tuan Badli Shah Tuan Jusoh
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
--- --- ---
Tuesday --- ---
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G2.BJ
AD30122234, AD30222234, 32134 Sem 4
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G2.BJMPU3472 - Green Awareness and Sustainability in Community CFGS - G2.BJMPU3182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G2.BJ
AD30122234, AD30222234, 32134 Sem 4IT40132134, IT40122134, IT40131834, IT40221934, 22234 K27, 12234, 32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24B, 22134 K24A, 12134 K23A, 12134 K23B, LS40331934, LS40312034, EN40522034, BT40111934, BT40131834CM40232234, CM40222234, CM40322234, SS40232234, BT40112234, FS40222234, FS40232234, IT40122234
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd LudCFGS - Tuan Badli Shah Tuan JusohFELS - Ts Mohd Faisal Waduth
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G2.BJMPU3472 - Green Awareness and Sustainability in Community CFGS - G2.BJMPU3182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G2.BJMPU3312 - Dakwah Islam di Malaysia CFGS - G2.BJZES1243 - Technical English II CFGS - G2.BJ
AD30122234, AD30222234, 32134 Sem 4IT40132134, IT40122134, IT40131834, IT40221934, 22234 K27, 12234, 32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24B, 22134 K24A, 12134 K23A, 12134 K23B, LS40331934, LS40312034, EN40522034, BT40111934, BT40131834CM40232234, CM40222234, CM40322234, SS40232234, BT40112234, FS40222234, FS40232234, IT40122234CM40232134, SS40232134, FS40122134, BT40222134, IT40212134, IT40232134, IT40332134, IT40532134, Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Muhammad Ammar Bin Abdul Razak-4212003021D
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd LudCFGS - Tuan Badli Shah Tuan JusohFELS - Ts Mohd Faisal Waduth CFGS - Mohd Adlin Bin SallehCFGS - Khairul Firdaus Bin Ne'matullah
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
MPU3312 - Dakwah Islam di Malaysia CFGS - G2.BJZES1243 - Technical English II CFGS - G2.BJ
CM40232134, SS40232134, FS40122134, BT40222134, IT40212134, IT40232134, IT40332134, IT40532134, Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Muhammad Ammar Bin Abdul Razak-4212003021D
CFGS - Mohd Adlin Bin SallehCFGS - Khairul Firdaus Bin Ne'matullah
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
ZES1243 - Technical English II CFGS - G2.BJ
CFGS - Khairul Firdaus Bin Ne'matullah
CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G2.BJ
AD30132034, 32034 Sem 7, EN30632134, EN30612134, EN30622134
CFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G2.BJMPU2462 - Wellness & Healthy Lifestyle CFGS - G2.BJMPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G2.BJ
AD30132034, 32034 Sem 7, EN30632134, EN30612134, EN3062213422134 K52 G3, 22134 K52 G4, SS30332134 CD722234 K40, 22234 K40G1, 22234 K40G2
CFGS - Mohd Adlin Bin SallehCFGS - Tuan Badli Shah Tuan JusohFELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]CFGS - SC1 (Smart Classroom 1) [60]CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G2.BJMPU2462 - Wellness & Healthy Lifestyle CFGS - G2.BJMPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G2.BJ
AD30132034, 32034 Sem 7, EN30632134, EN30612134, EN3062213422134 K52 G3, 22134 K52 G4, SS30332134 CD722234 K40, 22234 K40G1, 22234 K40G2
CFGS - Mohd Adlin Bin SallehCFGS - Tuan Badli Shah Tuan JusohFELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]CFGS - SC1 (Smart Classroom 1) [60]CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)
---
Wednesday --- ---
MPU2472 - Green Awareness and Sustainabilty in Community CFGS - G2.BJ
22134 K52 G3, 22134 K52 G4
CFGS - Norazlina Hanim Binti Shamsudin
CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]
MPU2472 - Green Awareness and Sustainabilty in Community CFGS - G2.BJ
22134 K52 G3, 22134 K52 G4
CFGS - Norazlina Hanim Binti Shamsudin
CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]
--- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- ---
ZLU1222 - Mandarin I CFGS - G2.BJ
32134 K38, 22134 K37G2, 22134 K37G1, 12234 K39, SS40122134 C44
FPSS JPB - Rita Wong
CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]
MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G2.BJZLU1222 - Mandarin I CFGS - G2.BJ
22234 K55 G3, 22234 K55 G432134 K38, 22134 K37G2, 22134 K37G1, 12234 K39, SS40122134 C44
FELS - Sasni Bin IsmailFPSS JPB - Rita Wong
CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]
MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G2.BJ
22234 K55 G3, 22234 K55 G4
FELS - Sasni Bin Ismail
CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)
MPU3342 - Pengajian Selangor CFGS - G2.BJ
22134 5A, 22134 5B, 22134 5C
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]
MPU3342 - Pengajian Selangor CFGS - G2.BJ
22134 5A, 22134 5B, 22134 5C
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]
---
Friday --- ---
MPU3462 - Wellness and Healthy Lifestyle CFGS - G2.BJMPU3222 - Social Work Skills CFGS - G2.BJ
AD30221934, LS40331934, LS40312034, CM40232134, BT40212034, IT40132134, IT40122134, IT40121934, IT40111934, IT40221934, IT40321934, IT40312034, IT4033213422234 2A, 22234 2B, 22234 2C, 12234 3A, 12234 3B, 32134 4A, 32134 4B, 22134 5A, 22134 5B, 12134 6A, 12134 6B, 32034 7B, 32034 8C, 22234 K27, 32134 K25B, 32134 K25A, 12134 K23A, 12134 K23B, 32034 K22A, 32034 K22B, SS40112234 C46
CFGS - Norhisyam Mat SoutCFGS - Tuan Badli Shah Tuan Jusoh
CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]CFGS - TR7 (Teaching Room 7) [30]
MPU3462 - Wellness and Healthy Lifestyle CFGS - G2.BJMPU3222 - Social Work Skills CFGS - G2.BJ
AD30221934, LS40331934, LS40312034, CM40232134, BT40212034, IT40132134, IT40122134, IT40121934, IT40111934, IT40221934, IT40321934, IT40312034, IT4033213422234 2A, 22234 2B, 22234 2C, 12234 3A, 12234 3B, 32134 4A, 32134 4B, 22134 5A, 22134 5B, 12134 6A, 12134 6B, 32034 7B, 32034 8C, 22234 K27, 32134 K25B, 32134 K25A, 12134 K23A, 12134 K23B, 32034 K22A, 32034 K22B, SS40112234 C46
CFGS - Norhisyam Mat SoutCFGS - Tuan Badli Shah Tuan Jusoh
CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]CFGS - TR7 (Teaching Room 7) [30]
--- --- ---
MPU3232 - Kemahiran Al Quran CFGS - G2.BJMPU3112 - Hubungan Etnik CFGS - G2.BJ
32134 4A, 32134 4B, SS40112234 C46, SS40232234, IT40122234, IT40232134, AD40122234, AD4013223432134 K38, 22134 K37G1, 22134 K37G2, 12134 K36, 32034 K35, IT40332134, IT40522134, 22134 5A, 22134 5B, 22134 5C, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D
FELS - Zuraini Binti AyopFELS - Yusma Istihat
CFGS - SC1 (Smart Classroom 1) [60]CFGS - TR6 (Teaching Room 6) [30]
MPU3232 - Kemahiran Al Quran CFGS - G2.BJMPU3112 - Hubungan Etnik CFGS - G2.BJ
32134 4A, 32134 4B, SS40112234 C46, SS40232234, IT40122234, IT40232134, AD40122234, AD4013223432134 K38, 22134 K37G1, 22134 K37G2, 12134 K36, 32034 K35, IT40332134, IT40522134, 22134 5A, 22134 5B, 22134 5C, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D
FELS - Zuraini Binti AyopFELS - Yusma Istihat
CFGS - SC1 (Smart Classroom 1) [60]CFGS - TR6 (Teaching Room 6) [30]
--- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G2.NEWSTUDENT
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday ---
ZES1133 - Technical English I CFGS - G2.NEWSTUDENT
IT40132234, IT40232234, IT40532234, AD40132234
CFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad Taib
CFGS - TR11 (Teaching Room 11) [30]
ZES1133 - Technical English I CFGS - G2.NEWSTUDENT
IT40132234, IT40232234, IT40532234, AD40132234
CFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad Taib
CFGS - TR11 (Teaching Room 11) [30]
ZES1133 - Technical English I CFGS - G2.NEWSTUDENT
IT40132234, IT40232234, IT40532234, AD40132234
CFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad Taib
CFGS - TR11 (Teaching Room 11) [30]
--- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- ---
MPU3182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G3.BJ, CFGS - G2.NEWSTUDENT
IT40112234, IT40312234, IT40322234, AD40122234, AD40132234, 32234 K28, 22234 K27, 12234 3A, 12234 3B
CFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - TR10 (Teaching Room 10) [30]
MPU3182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G3.BJ, CFGS - G2.NEWSTUDENT
IT40112234, IT40312234, IT40322234, AD40122234, AD40132234, 32234 K28, 22234 K27, 12234 3A, 12234 3B
CFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - TR10 (Teaching Room 10) [30]
--- ---
ZEU2311 - Effective Communication CFGS - G2.NEWSTUDENT
32234 K56
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
CFGS - SC1 (Smart Classroom 1) [60]
---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G3.BJ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G3.BJ
22234 K55 G5, 22234 K55 G6
FELS - Dr Rodiah
CFGS - TR5 (Teaching Room 5) [30]
MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G3.BJ
22234 K55 G5, 22234 K55 G6
FELS - Dr Rodiah
CFGS - TR5 (Teaching Room 5) [30]
--- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday ---
MPU3342 - Pengajian Selangor CFGS - G3.BJMPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G3.BJ
22234 K27, 32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24A, 22134 K24B, 12134 K23A, 12134 K23B, 32034 K22B, AD40112234, 12234CM40232234, CM40322234, CM40332234, SS40232234, SS40122234 C47, SS40132234 C48
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj KhalidCFGS - Ummi Raida Awang Zaki
CFGS - TR2 (Teaching Room 2) [30]CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]
MPU3342 - Pengajian Selangor CFGS - G3.BJMPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G3.BJ
22234 K27, 32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24A, 22134 K24B, 12134 K23A, 12134 K23B, 32034 K22B, AD40112234, 12234CM40232234, CM40322234, CM40332234, SS40232234, SS40122234 C47, SS40132234 C48
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj KhalidCFGS - Ummi Raida Awang Zaki
CFGS - TR2 (Teaching Room 2) [30]CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]
--- ---
MPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G3.BJ
22234 K55 G1, 22234 K55 G2
FELS - Zuraini Binti Ayop
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
MPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G3.BJ
22234 K55 G1, 22234 K55 G2
FELS - Zuraini Binti Ayop
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
--- --- --- ---
Wednesday --- --- ---
ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G3.BJ
SS30322234 CD9, SS30322034 CD3
CFGS - Yugeshineey Subra Rao (PT)
ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G3.BJ
SS30322234 CD9, SS30322034 CD3
CFGS - Yugeshineey Subra Rao (PT)
ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G3.BJ
SS30322234 CD9, SS30322034 CD3
CFGS - Yugeshineey Subra Rao (PT)
--- ---
MPU2462 - Wellness & Healthy Lifestyle CFGS - G3.BJ
AD30132234, 32134 (K50), 32134(K50), SS30312134 CD5
CFGS - Tuan Badli Shah Tuan Jusoh
CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]
MPU2462 - Wellness & Healthy Lifestyle CFGS - G3.BJ
AD30132234, 32134 (K50), 32134(K50), SS30312134 CD5
CFGS - Tuan Badli Shah Tuan Jusoh
CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]
---
Thursday ---
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G3.BJ
AD30132234, SS30312234 CD8
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G3.BJ
AD30132234, SS30312234 CD8
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G3.BJ
AD30132234, SS30312234 CD8
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]
---
MPU3182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G3.BJ, CFGS - G2.NEWSTUDENT
IT40112234, IT40312234, IT40322234, AD40122234, AD40132234, 32234 K28, 22234 K27, 12234 3A, 12234 3B
CFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - TR10 (Teaching Room 10) [30]
MPU3182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G3.BJ, CFGS - G2.NEWSTUDENT
IT40112234, IT40312234, IT40322234, AD40122234, AD40132234, 32234 K28, 22234 K27, 12234 3A, 12234 3B
CFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - TR10 (Teaching Room 10) [30]
--- --- --- ---
Friday ---
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G3.BJ
AD30132234
CFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - TR10 (Teaching Room 10) [30]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G3.BJMPU2472 - Green Awareness and Sustainabilty in Community CFGS - G3.BJ
AD30132234
CFGS - Mohd Adlin Bin SallehCFGS - Norazlina Hanim Binti Shamsudin
CFGS - TR10 (Teaching Room 10) [30]CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G3.BJMPU2472 - Green Awareness and Sustainabilty in Community CFGS - G3.BJ
AD30132234
CFGS - Mohd Adlin Bin SallehCFGS - Norazlina Hanim Binti Shamsudin
CFGS - TR10 (Teaching Room 10) [30]CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]
--- --- ---
ZES2312 - Public Speaking & Communicative Skills CFGS - G3.BJ
12234 K39, SS40132134 C45, 32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24A, 22134 K24B, 12134 K23A, 12134 K23B, 22034 K21A
CFGS - Muhammad Anwar Bin Mohd Kamal
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
ZES2312 - Public Speaking & Communicative Skills CFGS - G3.BJ
12234 K39, SS40132134 C45, 32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24A, 22134 K24B, 12134 K23A, 12134 K23B, 22034 K21A
CFGS - Muhammad Anwar Bin Mohd Kamal
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
--- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G3.NEWSTUDENT
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- ---
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G3.NEWSTUDENTZES1133 - Technical English I CFGS - G3.NEWSTUDENT
AD30132234, AD3023223432234 K41, SS40122234 C47, SS40132234 C48, 32234 K8
CFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad TaibCFGS - Muhammad Anwar Bin Mohd Kamal
CFGS - TR9 (Teaching Room 9) [30]CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G3.NEWSTUDENTZES1133 - Technical English I CFGS - G3.NEWSTUDENT
AD30132234, AD3023223432234 K41, SS40122234 C47, SS40132234 C48, 32234 K8
CFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad TaibCFGS - Muhammad Anwar Bin Mohd Kamal
CFGS - TR9 (Teaching Room 9) [30]CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G3.NEWSTUDENTZES1133 - Technical English I CFGS - G3.NEWSTUDENT
AD30132234, AD3023223432234 K41, SS40122234 C47, SS40132234 C48, 32234 K8
CFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad TaibCFGS - Muhammad Anwar Bin Mohd Kamal
CFGS - TR9 (Teaching Room 9) [30]CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
--- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ZEU2311 - Effective Communication CFGS - G3.NEWSTUDENT
32234 Sem 1
FELS - Farrah Nazuha Mansor
CFGS - TR11 (Teaching Room 11) [30]
---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G4.BJ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- ---
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G4.BJ
22134 Sem 5A, 22134 Sem 5B
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G4.BJ
22134 Sem 5A, 22134 Sem 5B
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G4.BJ
22134 Sem 5A, 22134 Sem 5B
CFGS - Azar Fatiha Bt Mohd Lud
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]
---
Tuesday ---
MPU2472 - Green Awareness and Sustainabilty in Community CFGS - G4.BJ
AD30112234, 32134 K53, SS30132234, 22034 Sem 8 (liven), SS30332134 CD7, AD30212234
FELS - Mohd Azam Bin Mohd Adnan
CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]
MPU2472 - Green Awareness and Sustainabilty in Community CFGS - G4.BJ
AD30112234, 32134 K53, SS30132234, 22034 Sem 8 (liven), SS30332134 CD7, AD30212234
FELS - Mohd Azam Bin Mohd Adnan
CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]
---
ZEU2311 - Effective Communication CFGS - G4.BJ
22234 K55 G1
FELS - Yati Ashikin Binti Abdul Wahab
CFGS - TR5 (Teaching Room 5) [30]
--- ---
MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G4.BJ
32234 Sem 1, IT30232234
FELS - Dr Rodiah
CFGS - TR6 (Teaching Room 6) [30]
MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G4.BJ
32234 Sem 1, IT30232234
FELS - Dr Rodiah
CFGS - TR6 (Teaching Room 6) [30]
--- ---
Wednesday --- --- --- --- --- ---
MPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G4.BJ
22234 (K52), 22235(K52), AD30132234
FELS - Ts Mohd Faisal Waduth
CFGS - SPORT CENTRE - BK1 (Bilik Kuliah 1)
MPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G4.BJ
22234 (K52), 22235(K52), AD30132234
FELS - Ts Mohd Faisal Waduth
CFGS - SPORT CENTRE - BK1 (Bilik Kuliah 1)
--- --- ---
Thursday
MPU3182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G4.BJ
32234 K28, SS40122234 C47, SS40132234 C48, 12234 K6, 12234 K6B, 22234 K7, 32234 K8
CFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]
MPU3182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G4.BJMPU3342 - Pengajian Selangor CFGS - G4.BJ
32234 K28, SS40122234 C47, SS40132234 C48, 12234 K6, 12234 K6B, 22234 K7, 32234 K8
CFGS - Mohd Adlin Bin SallehCFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
MPU3342 - Pengajian Selangor CFGS - G4.BJ
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
MPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G4.BJ
IT40222234, IT40322234, AD40122234, IT40132234, IT40232234
CFGS - Ummi Raida Awang Zaki
CFGS - TR11 (Teaching Room 11) [30]
MPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G4.BJ
IT40222234, IT40322234, AD40122234, IT40132234, IT40232234
CFGS - Ummi Raida Awang Zaki
CFGS - TR11 (Teaching Room 11) [30]
--- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- ---
MPU2462 - Wellness & Healthy Lifestyle CFGS - G4.BJZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G4.BJMPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G4.BJ
IT30232134, AD30112234, AD30212234, AD30222034, 32134 K53, 12134 Sem 6, 32034 Sem 7, 22034 Sem 8 (liven)22234 (K52), 22235(K52)22134 Sem 5A, 22134 Sem 5B
CFGS - Tuan Badli Shah Tuan JusohCFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad TaibCFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]CFGS - MR2 (Mass Room 2) [60]CFGS - TR10 (Teaching Room 10) [30]
MPU2462 - Wellness & Healthy Lifestyle CFGS - G4.BJZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G4.BJMPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G4.BJ
IT30232134, AD30112234, AD30212234, AD30222034, 32134 K53, 12134 Sem 6, 32034 Sem 7, 22034 Sem 8 (liven)22234 (K52), 22235(K52)22134 Sem 5A, 22134 Sem 5B
CFGS - Tuan Badli Shah Tuan JusohCFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad TaibCFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]CFGS - MR2 (Mass Room 2) [60]CFGS - TR10 (Teaching Room 10) [30]
ZEU1223 - Proficiency English II CFGS - G4.BJMPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G4.BJ
22234 (K52), 22235(K52)22134 Sem 5A, 22134 Sem 5B
CFGS - Mohd. Farez Bin Mohamad TaibCFGS - Mohd Adlin Bin Salleh
CFGS - MR2 (Mass Room 2) [60]CFGS - TR10 (Teaching Room 10) [30]
---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G4.NEWSTUDENT
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- ---
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G4.NEWSTUDENT
IT30132234, FS30132234, EN30632234, EN30132234
CFGS - Muhammad Anwar Bin Mohd Kamal
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G4.NEWSTUDENT
IT30132234, FS30132234, EN30632234, EN30132234
CFGS - Muhammad Anwar Bin Mohd Kamal
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G4.NEWSTUDENT
IT30132234, FS30132234, EN30632234, EN30132234
CFGS - Muhammad Anwar Bin Mohd Kamal
CFGS - MR8 (Mass Room 8) [80]
---
ZES1133 - Technical English I CFGS - G4.NEWSTUDENT
32234 K28, 22234 K27, 22134 K24B, 22134 K24A, 12134 K23A, 12134 K23B, IT40112234, CM40322234, IT40312234, IT40322234
CFGS - Jayemogen Shanmugam
CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)
ZES1133 - Technical English I CFGS - G4.NEWSTUDENT
32234 K28, 22234 K27, 22134 K24B, 22134 K24A, 12134 K23A, 12134 K23B, IT40112234, CM40322234, IT40312234, IT40322234
CFGS - Jayemogen Shanmugam
CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)
ZES1133 - Technical English I CFGS - G4.NEWSTUDENT
32234 K28, 22234 K27, 22134 K24B, 22134 K24A, 12134 K23A, 12134 K23B, IT40112234, CM40322234, IT40312234, IT40322234
CFGS - Jayemogen Shanmugam
CFGS - SPORT CENTRE - BK2 (Bilik Kuliah 2)
--- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G5.BJ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- ---
MPU3342 - Pengajian Selangor CFGS - G5.BJ
BT40222134, EN40321834, EN40522034, EN40512034, AD40121934, 32034 8C, 32034 7B
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]
MPU3342 - Pengajian Selangor CFGS - G5.BJ
BT40222134, EN40321834, EN40522034, EN40512034, AD40121934, 32034 8C, 32034 7B
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]
--- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- ---
MPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G5.BJ
SS30312234 CD8
CFGS - Sakinah Binti Mohamed Tajularifin
CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]
MPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G5.BJMPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G5.BJ
CM30132234, SS30122234, SS30132234, IT30322234, IT30332234, IT30122234, IT30132234, EN30632234SS30312234 CD8
FELS - Siti NorbaizuraCFGS - Sakinah Binti Mohamed Tajularifin
CFGS - TR7 (Teaching Room 7) [30]CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]
MPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G5.BJMPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G5.BJ
CM30132234, SS30122234, SS30132234, IT30322234, IT30332234, IT30122234, IT30132234, EN30632234SS30312234 CD8
FELS - Siti NorbaizuraCFGS - Sakinah Binti Mohamed Tajularifin
CFGS - TR7 (Teaching Room 7) [30]CFGS - MR3 (Mass Room 3) [60]
---
Wednesday --- --- ---
MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G5.BJ
SS30122234, SS30132234, BT30132234, BT30232234, IT30222234
FELS - Shahida Binti Abd Latif
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]
MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G5.BJ
SS30122234, SS30132234, BT30132234, BT30232234, IT30222234
FELS - Shahida Binti Abd Latif
CFGS - MR6 (Mass Room 6) [80]
--- --- --- --- --- ---
Thursday --- ---
ZEU2311 - Effective Communication CFGS - G5.BJ
22234 K55 G2
FELS - Hanita Binti Hashim
CFGS - TR9 (Teaching Room 9) [30]
--- ---
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G5.BJ
FS30122234, IT30322234
CFGS - Najmi Najiha Mohd Zaid (PT)
CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G5.BJ
FS30122234, IT30322234
CFGS - Najmi Najiha Mohd Zaid (PT)
CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G5.BJ
FS30122234, IT30322234
CFGS - Najmi Najiha Mohd Zaid (PT)
CFGS - TR8 (Teaching Room 8) [30]
--- --- ---
Friday --- ---
MPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G5.BJ
BT40132234, BT40122234, IT40112234, IT40212234, IT40312234, IT40122234, BT40232234
CFGS - Ummi Raida Awang Zaki
CFGS - TR9 (Teaching Room 9) [30]
MPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G5.BJ
BT40132234, BT40122234, IT40112234, IT40212234, IT40312234, IT40122234, BT40232234
CFGS - Ummi Raida Awang Zaki
CFGS - TR9 (Teaching Room 9) [30]
--- --- ---
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G5.BJ
SS30322234 CD9
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G5.BJ
SS30322234 CD9
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G5.BJ
SS30322234 CD9
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj Khalid
CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]
---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G5.NEWSTUDENT
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G6.BJ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- ---
MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G6.BJ
AD30132234, SS30332234 CD10, EN30632234, CM30132234
FELS - Faizal Bin Yahaya
CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]
MPU2152 - Falsafah dan Isu Semasa CFGS - G6.BJ
AD30132234, SS30332234 CD10, EN30632234, CM30132234
FELS - Faizal Bin Yahaya
CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]
--- ---
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G6.BJMPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G6.BJ
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj KhalidCFGS - Norhisyam Mat Sout
CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G6.BJMPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G6.BJ
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj KhalidCFGS - Norhisyam Mat Sout
CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]
MPU2313 - Tasawwur Islam CFGS - G6.BJMPU2243 - Hak Asasi Manusia di Malaysia CFGS - G6.BJ
CFGS - Mohd Firdaus Bin Hj KhalidCFGS - Norhisyam Mat Sout
CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]
--- ---
Wednesday --- --- ---
MPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G6.BJ
AD30222234, AD30232234, 32234 K56
FELS - Siti Norbaizura
CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]
MPU2182 - Penghayatan Etika Dan Peradaban CFGS - G6.BJ
AD30222234, AD30232234, 32234 K56
FELS - Siti Norbaizura
CFGS - TR12 (Teaching Room 12) [50]
--- ---
ZEU2311 - Effective Communication CFGS - G6.BJ
22234 K55 G3
FELS - Ts Siti Birkha
CFGS - LIBRARY - LR1 (Lecture Room 1) [40]
--- --- ---
Thursday ---
MPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G6.BJ
32234 Sem 1
CFGS - TBA 1
CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]
MPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G6.BJ
32234 Sem 1
CFGS - TBA 1
CFGS - MR4 (Mass Room 4) [90]
--- --- --- ---
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G6.BJ
IT30222234, IT30122234, CM30132234, SS30132234
CFGS - Siti Aisyah Binti Roslan
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G6.BJ
IT30222234, IT30122234, CM30132234, SS30132234
CFGS - Siti Aisyah Binti Roslan
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G6.BJ
IT30222234, IT30122234, CM30132234, SS30132234
CFGS - Siti Aisyah Binti Roslan
CFGS - MR5 (Mass Room 5) [80]
---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G7.BJ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ZEU2311 - Effective Communication CFGS - G7.BJ
22234 K55 G4
FELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan Mohamed
CFGS - SC1 (Smart Classroom 1) [60]
---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- ---
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G7.BJ
AD30122234
CFGS - Adelaide Woo (PT)
CFGS - TR9 (Teaching Room 9) [30]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G7.BJ
AD30122234
CFGS - Adelaide Woo (PT)
CFGS - TR9 (Teaching Room 9) [30]
ZEU1113 - Proficiency English I CFGS - G7.BJ
AD30122234
CFGS - Adelaide Woo (PT)
CFGS - TR9 (Teaching Room 9) [30]
--- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- ---
MPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G7.BJ
22234 2A, 22234 2B, 22234 2C, 12234 3A, 12234 3B
FELS - Shahida Binti Abd Latif
CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
MPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G7.BJ
22234 2A, 22234 2B, 22234 2C, 12234 3A, 12234 3B
FELS - Shahida Binti Abd Latif
CFGS - MR1 (Mass Room 1) [60]
---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
CFGS - G8.BJ
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- ---
MPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G8.BJ
IT40332234, IT40532234, AD40132234, FS40132234, 32234 K41, 22234 K27, 32134 K25A, 32134 K25B
FELS - Shahida Binti Abd Latif
CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]
MPU3152 - Falsafah Dan Isu Semasa CFGS - G8.BJ
IT40332234, IT40532234, AD40132234, FS40132234, 32234 K41, 22234 K27, 32134 K25A, 32134 K25B
FELS - Shahida Binti Abd Latif
CFGS - LIBRARY - LR2 (Lecture Room 2) [40]
---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- ---
ZEU2311 - Effective Communication CFGS - G8.BJ
22234 K55 G5
FELS - Ts Dr Siti Hasmah
CFGS - TR3 (Teaching Room 3) [30]
--- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
G 1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday ---
EID1253 PENGANTAR PEDAGOGI G 1
22134 (K49)
FPSS JPI - PROF DATO` DR MUJAINI TARIMIN
FPSS - BK 14
EID1253 PENGANTAR PEDAGOGI G 1
22134 (K49)
FPSS JPI - PROF DATO` DR MUJAINI TARIMIN
FPSS - BK 14
EID1253 PENGANTAR PEDAGOGI G 1
22134 (K49)
FPSS JPI - PROF DATO` DR MUJAINI TARIMIN
FPSS - BK 14
--- --- ---
EIS1233 AL LUGHAH AL ARABIYYAH II G 1
22134 K24B, 22034 K21A
FPSS JPI - PM DR MUHAMMAD DAOH
FPSS - BK 25
EIS1233 AL LUGHAH AL ARABIYYAH II G 1
22134 K24B, 22034 K21A
FPSS JPI - PM DR MUHAMMAD DAOH
FPSS - BK 25
EIS1233 AL LUGHAH AL ARABIYYAH II G 1
22134 K24B, 22034 K21A
FPSS JPI - PM DR MUHAMMAD DAOH
FPSS - BK 25
---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
G 2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- ---
EIS1233 AL LUGHAH AL ARABIYYAH II G 2
32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24A
FPSS JPI - PM DR MUHAMMAD DAOH
FPSS - BS 1
EIS1233 AL LUGHAH AL ARABIYYAH II G 2
32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24A
FPSS JPI - PM DR MUHAMMAD DAOH
FPSS - BS 1
EIS1233 AL LUGHAH AL ARABIYYAH II G 2
32134 K25A, 32134 K25B, 22134 K24A
FPSS JPI - PM DR MUHAMMAD DAOH
FPSS - BS 1
---
EID1253 PENGANTAR PEDAGOGI G 2
22134 (K49)
FPSS JPI - PROF DATO` DR MUJAINI TARIMIN
FPSS - BK 23
EID1253 PENGANTAR PEDAGOGI G 2
22134 (K49)
FPSS JPI - PROF DATO` DR MUJAINI TARIMIN
FPSS - BK 23
EID1253 PENGANTAR PEDAGOGI G 2
22134 (K49)
FPSS JPI - PROF DATO` DR MUJAINI TARIMIN
FPSS - BK 23
--- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
G1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
SSD1323 LIFE-SPAN DEVELOPMENT G1ESS3143 MANAGING EMPLOYEE PERFORMANCE G1
SS30312234 CD8SS40122034 C41
FPSS JSS - NURUL NABILA BINTI IBRAHIMFPSS JSS - TBA 4 FBA
FPSS - BK 8FPSS - BK 6
SSS2223 CRISIS IN ORGANISATION G1SSD1323 LIFE-SPAN DEVELOPMENT G1ESS3143 MANAGING EMPLOYEE PERFORMANCE G1
SS40112134 C43, SS40122134 C44, SS40132134 C45, BEFI 31934SS30312234 CD8SS40122034 C41
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONGFPSS JSS - NURUL NABILA BINTI IBRAHIMFPSS JSS - TBA 4 FBA
FPSS - BK 11FPSS - BK 8FPSS - BK 6
SSS2223 CRISIS IN ORGANISATION G1SSD1323 LIFE-SPAN DEVELOPMENT G1SSD1142 COMPUTER APPLICATION IN PSYCHOLOGY G1ESS3143 MANAGING EMPLOYEE PERFORMANCE G1
SS40112134 C43, SS40122134 C44, SS40132134 C45, BEFI 31934SS30312234 CD8SS30322234 CD9SS40122034 C41
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONGFPSS JSS - NURUL NABILA BINTI IBRAHIMFELS - Mohd Azam Bin Mohd AdnanFPSS JSS - TBA 4 FBA
FPSS - BK 11FPSS - BK 8FPSS - MAKMAL KOMPUTERFPSS - BK 6
SSS2223 CRISIS IN ORGANISATION G1SSD1142 COMPUTER APPLICATION IN PSYCHOLOGY G1
SS40112134 C43, SS40122134 C44, SS40132134 C45, BEFI 31934SS30322234 CD9
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONGFELS - Mohd Azam Bin Mohd Adnan
FPSS - BK 11FPSS - MAKMAL KOMPUTER
---
SSD2113 INTRODUCTION TO RESEARCH METHOD G1SSD2213 INTRODUCTION TO TESTING AND MEASUREMENT G1
SS30332134 CD7, SS30312234 CD8SS30322134 CD6
FPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONG
FPSS - BK 1FPSS - BK 29
SSD2113 INTRODUCTION TO RESEARCH METHOD G1SSD2213 INTRODUCTION TO TESTING AND MEASUREMENT G1SSD1113 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY G1
SS30332134 CD7, SS30312234 CD8SS30322134 CD6SS30332234 CD10
FPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONGFPSS JSS - NURUL NABILA BINTI IBRAHIM
FPSS - BK 1FPSS - BK 29FPSS - BK 16
SSD2113 INTRODUCTION TO RESEARCH METHOD G1SSD2213 INTRODUCTION TO TESTING AND MEASUREMENT G1SSD1113 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY G1
SS30332134 CD7, SS30312234 CD8SS30322134 CD6SS30332234 CD10
FPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONGFPSS JSS - NURUL NABILA BINTI IBRAHIM
FPSS - BK 1FPSS - BK 29FPSS - BK 16
SSD1113 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY G1
SS30332234 CD10
FPSS JSS - NURUL NABILA BINTI IBRAHIM
FPSS - BK 16
---
Tuesday ---
ESS2233 MANAGING HUMAN RESOURCE AT WORK G1
SS40112134 C43, SS40122134 C44, SS40132134 C45, SS40232134
FPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRI
FPSS - BK 21
ESS2233 MANAGING HUMAN RESOURCE AT WORK G1
SS40112134 C43, SS40122134 C44, SS40132134 C45, SS40232134
FPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRI
FPSS - BK 21
ESS2233 MANAGING HUMAN RESOURCE AT WORK G1
SS40112134 C43, SS40122134 C44, SS40132134 C45, SS40232134
FPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRI
FPSS - BK 21
SSD1213 SENSATION AND PERCEPTION G1SSD2133 SOCIAL PSYCHOLOGY G1
SS30312234 CD8, SS30322234 CD9SS30322134 CD6, SS30332134 CD7
FPSS JSS - TBA 1FPSS JSS - TBA 2
FPSS - Auditorium ZaabaFPSS - BS 4
SSD1213 SENSATION AND PERCEPTION G1SSD2133 SOCIAL PSYCHOLOGY G1
SS30312234 CD8, SS30322234 CD9SS30322134 CD6, SS30332134 CD7
FPSS JSS - TBA 1FPSS JSS - TBA 2
FPSS - Auditorium ZaabaFPSS - BS 4
SSS2343 CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITIES G1SSD1213 SENSATION AND PERCEPTION G1SSD2133 SOCIAL PSYCHOLOGY G1SSS2153 LIFESPAN DEVELOPMENT G1SSS2263 QUALITATIVE RESEARCH AND ANALYSIS G1
SS40122034 C41, SS40132034 C42, SS40112134 C43, SS40132134 C45, LS40331934, BEFI 12034SS30312234 CD8, SS30322234 CD9SS30322134 CD6, SS30332134 CD7SS40112234 C46, SS40122234 C47, SS40132234 C48SS40122134 C44
FPSS JSS - PROF. MADYA DR HAMDAN BIN DATO' MOHD SALLEHFPSS JSS - TBA 1FPSS JSS - TBA 2FPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRIFPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDIN
FPSS - BK 21FPSS - Auditorium ZaabaFPSS - BS 4FPSS - BK 29FPSS - BK 15
EID1113 BAHASA ARAB I G1SSS2343 CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITIES G1SSD1133 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCE G1SSS2153 LIFESPAN DEVELOPMENT G1SSS2263 QUALITATIVE RESEARCH AND ANALYSIS G1
32234 (K53), 22234 (K52)SS40122034 C41, SS40132034 C42, SS40112134 C43, SS40132134 C45, LS40331934, BEFI 12034SS30322234 CD9, SS30332234 CD10SS40112234 C46, SS40122234 C47, SS40132234 C48SS40122134 C44
FPSS JPI - MOHD NOTHMAN MOHD NOR FPSS JSS - PROF. MADYA DR HAMDAN BIN DATO' MOHD SALLEHFPSS JSS - PROF. DR. HAJI MOHD ZAIDI BIN HAJAZIFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRIFPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDIN
FPSS - BK 14FPSS - BK 21FPSS - Dewan Ungku OmarFPSS - BK 29FPSS - BK 15
EID1113 BAHASA ARAB I G1SSS2343 CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITIES G1SSD1133 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCE G1SSS2153 LIFESPAN DEVELOPMENT G1SSS2263 QUALITATIVE RESEARCH AND ANALYSIS G1
32234 (K53), 22234 (K52)SS40122034 C41, SS40132034 C42, SS40112134 C43, SS40132134 C45, LS40331934, BEFI 12034SS30322234 CD9, SS30332234 CD10SS40112234 C46, SS40122234 C47, SS40132234 C48SS40122134 C44
FPSS JPI - MOHD NOTHMAN MOHD NOR FPSS JSS - PROF. MADYA DR HAMDAN BIN DATO' MOHD SALLEHFPSS JSS - PROF. DR. HAJI MOHD ZAIDI BIN HAJAZIFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRIFPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDIN
FPSS - BK 14FPSS - BK 21FPSS - Dewan Ungku OmarFPSS - BK 29FPSS - BK 15
EID1113 BAHASA ARAB I G1SSD1133 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCE G1
32234 (K53), 22234 (K52)SS30322234 CD9, SS30332234 CD10
FPSS JPI - MOHD NOTHMAN MOHD NOR FPSS JSS - PROF. DR. HAJI MOHD ZAIDI BIN HAJAZI
FPSS - BK 14FPSS - Dewan Ungku Omar
---
Wednesday ---
SSD2333 ENTREPRENEURSHIP G1SSD2143 ETHICS IN PSYCHOLOGY G1
SS30312134 CD5, SS30332134 CD7, SS30312234 CD8, SS30332234 CD10SS30322134 CD6
FPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANI
FPSS - BK 23FPSS - BK 19
SSS3213 TRAINING AND DEVELOPMENT G1SSD2333 ENTREPRENEURSHIP G1SSD2143 ETHICS IN PSYCHOLOGY G1SSS2333 PSYCHOLOGICAL TESTING AND MEASUREMENT G1SSS1333 CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY G1
SS40122134 C44, BEFI 12034SS30312134 CD5, SS30332134 CD7, SS30312234 CD8, SS30332234 CD10SS30322134 CD6SS40132034 C42, SS40112134 C43SS40132134 C45, SS40112234 C46, SS40122234 C47
FPSS JSS - PROF. DR. HAJI MOHD ZAIDI BIN HAJAZIFPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANIFPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONGFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRI
FPSS - BK 18FPSS - BK 23FPSS - BK 19FPSS - BK 15FPSS - BK 3
SSS3213 TRAINING AND DEVELOPMENT G1SSD2333 ENTREPRENEURSHIP G1SSD2143 ETHICS IN PSYCHOLOGY G1SSS2333 PSYCHOLOGICAL TESTING AND MEASUREMENT G1SSS1333 CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY G1
SS40122134 C44, BEFI 12034SS30312134 CD5, SS30332134 CD7, SS30312234 CD8, SS30332234 CD10SS30322134 CD6SS40132034 C42, SS40112134 C43SS40132134 C45, SS40112234 C46, SS40122234 C47
FPSS JSS - PROF. DR. HAJI MOHD ZAIDI BIN HAJAZIFPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANIFPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONGFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRI
FPSS - BK 18FPSS - BK 23FPSS - BK 19FPSS - BK 15FPSS - BK 3
SSS3213 TRAINING AND DEVELOPMENT G1SSD2123 ABNORMAL PSYCHOLOGY G1SSS2333 PSYCHOLOGICAL TESTING AND MEASUREMENT G1SSS1333 CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY G1
SS40122134 C44, BEFI 12034SS30322134 CD6, SS30332134 CD7SS40132034 C42, SS40112134 C43SS40132134 C45, SS40112234 C46, SS40122234 C47
FPSS JSS - PROF. DR. HAJI MOHD ZAIDI BIN HAJAZIFPSS JSS - TBA 1FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONGFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRI
FPSS - BK 18FPSS - BS 2FPSS - BK 15FPSS - BK 3
SSD2123 ABNORMAL PSYCHOLOGY G1
SS30322134 CD6, SS30332134 CD7
FPSS JSS - TBA 1
FPSS - BS 2
SSD2123 ABNORMAL PSYCHOLOGY G1SSS1353 PHYISOLOGICAL PSYCHOLOGY G1
SS30322134 CD6, SS30332134 CD7SS40112234 C46, SS40122234 C47, SS40132234 C48
FPSS JSS - TBA 1FPSS JSS - NURUL NABILA BINTI IBRAHIM
FPSS - BS 2FPSS - BK 11
SSD2153 INTRODUCTION TO COMMUNICATION G1SSS1353 PHYISOLOGICAL PSYCHOLOGY G1SSS3323 ENTREPRENURSHIP G1
SS30322134 CD6SS40112234 C46, SS40122234 C47, SS40132234 C48SS40122034 C41, SS40132034 C42, SS40122134 C44
FPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - NURUL NABILA BINTI IBRAHIMFPSS JSS - PROF. DR. HAJI MOHD ZAIDI BIN HAJAZI
FPSS - BS 9FPSS - BK 11FPSS - BK 2
SSD2153 INTRODUCTION TO COMMUNICATION G1SSS1353 PHYISOLOGICAL PSYCHOLOGY G1SSS3323 ENTREPRENURSHIP G1
SS30322134 CD6SS40112234 C46, SS40122234 C47, SS40132234 C48SS40122034 C41, SS40132034 C42, SS40122134 C44
FPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - NURUL NABILA BINTI IBRAHIMFPSS JSS - PROF. DR. HAJI MOHD ZAIDI BIN HAJAZI
FPSS - BS 9FPSS - BK 11FPSS - BK 2
SSD2153 INTRODUCTION TO COMMUNICATION G1SSS3323 ENTREPRENURSHIP G1
SS30322134 CD6SS40122034 C41, SS40132034 C42, SS40122134 C44
FPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - PROF. DR. HAJI MOHD ZAIDI BIN HAJAZI
FPSS - BS 9FPSS - BK 2
---
Thursday ---
SSD2223 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY G1
SS30322134 CD6
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONG
FPSS - BK 25
SSD2223 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY G1SSS3363 HEALTH PSYCHOLOGY G1SSS1313 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY G1
SS30322134 CD6SS40122034 C41, SS40132034 C42SS40132234 C48
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONGFPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANIFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRI
FPSS - BK 25FPSS - BK 3FPSS - BK 28
SSD2223 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY G1SSD1123 INTRODUCTION TO NEUROSCIENCE G1SSS3363 HEALTH PSYCHOLOGY G1SSS1313 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY G1
SS30322134 CD6SS30322234 CD9, SS30332234 CD10SS40122034 C41, SS40132034 C42SS40132234 C48
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONGFPSS JSS - TBA 2FPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANIFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRI
FPSS - BK 25FPSS - Dewan Ungku OmarFPSS - BK 3FPSS - BK 28
SSD1123 INTRODUCTION TO NEUROSCIENCE G1SSS3363 HEALTH PSYCHOLOGY G1SSS1313 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY G1
SS30322234 CD9, SS30332234 CD10SS40122034 C41, SS40132034 C42SS40132234 C48
FPSS JSS - TBA 2FPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANIFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRI
FPSS - Dewan Ungku OmarFPSS - BK 3FPSS - BK 28
SSD1123 INTRODUCTION TO NEUROSCIENCE G1
SS30322234 CD9, SS30332234 CD10
FPSS JSS - TBA 2
FPSS - Dewan Ungku Omar
SSS2133 RESEARCH METHODS G1ESS2243 INDUSTRIAL RELATIONS AND LEGISLATION G1
SS40132134 C45, SS40112234 C46, BEFI 12034SS40122034 C41
FPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFELS - Dr Nazlin Hanie
FPSS - BK 12FPSS - BK 27
SSS2133 RESEARCH METHODS G1SSS2163 MOTIVATION AND EMOTION G1SSD2233 BASIC BEHAVIOUR MODIFICATION G1ESS2243 INDUSTRIAL RELATIONS AND LEGISLATION G1
SS40132134 C45, SS40112234 C46, BEFI 12034SS40122234 C47, SS40132234 C48, LS40331934SS30312134 CD5SS40122034 C41
FPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANIFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRIFELS - Dr Nazlin Hanie
FPSS - BK 12FPSS - BK 20FPSS - BK 7FPSS - BK 27
SSS2133 RESEARCH METHODS G1SSS2163 MOTIVATION AND EMOTION G1SSD2233 BASIC BEHAVIOUR MODIFICATION G1ESS2243 INDUSTRIAL RELATIONS AND LEGISLATION G1
SS40132134 C45, SS40112234 C46, BEFI 12034SS40122234 C47, SS40132234 C48, LS40331934SS30312134 CD5SS40122034 C41
FPSS JSS - NORSILA BINTI SHAMSUDDINFPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANIFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRIFELS - Dr Nazlin Hanie
FPSS - BK 12FPSS - BK 20FPSS - BK 7FPSS - BK 27
SSS2163 MOTIVATION AND EMOTION G1SSD2233 BASIC BEHAVIOUR MODIFICATION G1
SS40122234 C47, SS40132234 C48, LS40331934SS30312134 CD5
FPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANIFPSS JSS - AZ ATHIRAH BINTI ZUBAIRI
FPSS - BK 20FPSS - BK 7
---
Friday --- --- --- --- --- --- ---
ESS3243 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH G1
SS40132034 C42, SS40112134 C43, BEFI 12034
FELS - Dr Nazlin Hanie
FPSS - BK 27
ESS3243 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH G1
SS40132034 C42, SS40112134 C43, BEFI 12034
FELS - Dr Nazlin Hanie
FPSS - BK 27
ESS3243 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH G1
SS40132034 C42, SS40112134 C43, BEFI 12034
FELS - Dr Nazlin Hanie
FPSS - BK 27
---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
G2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
SSD2143 ETHICS IN PSYCHOLOGY G2
SS30322134 CD6, SS30332134 CD7
FPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANI
FPSS - BK 27
EID1113 BAHASA ARAB I G2SSD2143 ETHICS IN PSYCHOLOGY G2
32234 (K53), 22234 (K52)SS30322134 CD6, SS30332134 CD7
FPSS JPI - MOHD NOTHMAN MOHD NOR FPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANI
FPSS - BK 26FPSS - BK 27
EID1113 BAHASA ARAB I G2SSD2143 ETHICS IN PSYCHOLOGY G2
32234 (K53), 22234 (K52)SS30322134 CD6, SS30332134 CD7
FPSS JPI - MOHD NOTHMAN MOHD NOR FPSS JSS - AFIQ AZRI BIN MOHD GHANI
FPSS - BK 26FPSS - BK 27
EID1113 BAHASA ARAB I G2
32234 (K53), 22234 (K52)
FPSS JPI - MOHD NOTHMAN MOHD NOR
FPSS - BK 26
SSD1142 COMPUTER APPLICATION IN PSYCHOLOGY G2
SS30322234 CD9
FELS - Mohd Azam Bin Mohd Adnan
FPSS - MAKMAL KOMPUTER
SSD1142 COMPUTER APPLICATION IN PSYCHOLOGY G2
SS30322234 CD9
FELS - Mohd Azam Bin Mohd Adnan
FPSS - MAKMAL KOMPUTER
--- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- ---
SSD2213 INTRODUCTION TO TESTING AND MEASUREMENT G2
SS30322134 CD6, SS30312134 CD5
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONG
FPSS - BK 28
SSD2213 INTRODUCTION TO TESTING AND MEASUREMENT G2
SS30322134 CD6, SS30312134 CD5
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONG
FPSS - BK 28
SSD2213 INTRODUCTION TO TESTING AND MEASUREMENT G2
SS30322134 CD6, SS30312134 CD5
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONG
FPSS - BK 28
---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- ---
SSD2223 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY G2
SS30322134 CD6, SS30332134 CD7
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONG
FPSS - BK 23
SSD2223 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY G2
SS30322134 CD6, SS30332134 CD7
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONG
FPSS - BK 23
SSD2223 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY G2
SS30322134 CD6, SS30332134 CD7
FPSS JSS - ANGELA CHAN NGUK FONG
FPSS - BK 23
---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
G3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
SSD1142 COMPUTER APPLICATION IN PSYCHOLOGY G3
SS30322234 CD9
FELS - Mohd Azam Bin Mohd Adnan
FPSS - MAKMAL KOMPUTER
SSD1142 COMPUTER APPLICATION IN PSYCHOLOGY G3
SS30322234 CD9
FELS - Mohd Azam Bin Mohd Adnan
FPSS - MAKMAL KOMPUTER
--- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
G4
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab - ED
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
KJS4113 - Computer Aided Engineering (CAE) Lab - EDKJS1232 - Computer Aided Design (CAD) Lab - ED
EN40311934, EN40331734, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211DFS40222134
FELS - Ts Nuruddin Habeed Md SettarFELS - Dr Nazlin Hanie
EN- (ML) Computer Aided Engineering (CAE)EN - (ML) CATIA Computer Lab
KJS4113 - Computer Aided Engineering (CAE) Lab - EDKJS1232 - Computer Aided Design (CAD) Lab - ED
EN40311934, EN40331734, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211DFS40222134
FELS - Ts Nuruddin Habeed Md SettarFELS - Dr Nazlin Hanie
EN- (ML) Computer Aided Engineering (CAE)EN - (ML) CATIA Computer Lab
KJS1232 - Computer Aided Design (CAD) Lab - ED
FS40222134
FELS - Dr Nazlin Hanie
EN - (ML) CATIA Computer Lab
--- ---
KJS1112 - Mechanical Workshop Lab - EDKMD2172 - Computer Aided Design Lab - ED
EN40332234FS30132134
FELS - Norlaili Binti MahmudFELS - Dr Nazlin Hanie
EN - (ML) Workshop (Miling+Lathe) LabEN - (ML) CATIA Computer Lab
KJS1112 - Mechanical Workshop Lab - EDKMD2172 - Computer Aided Design Lab - ED
EN40332234FS30132134
FELS - Norlaili Binti MahmudFELS - Dr Nazlin Hanie
EN - (ML) Workshop (Miling+Lathe) LabEN - (ML) CATIA Computer Lab
KJS1112 - Mechanical Workshop Lab - EDKMD2172 - Computer Aided Design Lab - ED
EN40332234FS30132134
FELS - Norlaili Binti MahmudFELS - Dr Nazlin Hanie
EN - (ML) Workshop (Miling+Lathe) LabEN - (ML) CATIA Computer Lab
--- ---
Tuesday ---
KCS2101 - Laboratory I Lab - EDKJS1132 - Engineering Drawing Lab - ED
EN40522034FS40222134
FELS - Noora Samsina, FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd NoorFELS - Ts Dr Norazean Shaari
EN - (CV) Structure & Material/Strength of Material LabFELS - Drawing Studio
KCS2101 - Laboratory I Lab - EDKJS1132 - Engineering Drawing Lab - ED
EN40522034FS40222134
FELS - Noora Samsina, FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd NoorFELS - Ts Dr Norazean Shaari
EN - (CV) Structure & Material/Strength of Material LabFELS - Drawing Studio
KJS1132 - Engineering Drawing Lab - ED
FS40222134
FELS - Ts Dr Norazean Shaari
FELS - Drawing Studio
--- --- --- --- --- --- ---
Wednesday ---
KCS3201 - Laboratory IV Lab - ED
EN40532034, EN40512134
FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd Noor, FELS - Ir Mohd Azrain Bin Md Yaakob
EN - (CV) Highway & Traffic Lab
KCS3201 - Laboratory IV Lab - ED
EN40532034, EN40512134
FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd Noor, FELS - Ir Mohd Azrain Bin Md Yaakob
EN - (CV) Highway & Traffic Lab
KFS2143 - Computer Programming Lab - ED
EN40111834, EN40321834, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021
FELS - Ir Ibtisam Ismail
EN - (EC) Computer Simulation (Pspice+Visual Elite) Lab/ Computer Programming (MATLAB+C++)) Lab
KFS2143 - Computer Programming Lab - ED
EN40111834, EN40321834, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021
FELS - Ir Ibtisam Ismail
EN - (EC) Computer Simulation (Pspice+Visual Elite) Lab/ Computer Programming (MATLAB+C++)) Lab
--- --- --- --- --- ---
Thursday ---
KAD2171 - Survey Field Works Lab - ED
EN30632134, EN30621834
FELS - Ir Mohd Azyzul
KAD2171 - Survey Field Works Lab - ED
EN30632134, EN30621834
FELS - Ir Mohd Azyzul
KED1112 - Electronic Workshop Lab - EDKJS4153 - Engineering Materials Lab - ED
EN30132234Puvendren A/L Elangovan-4191000091D
FELS - RohaizahFELS - Mohd Azam Bin Mohd Adnan
EN - (EC) Electronics WorkshopFKSH - LR05
KED1112 - Electronic Workshop Lab - EDKJS4153 - Engineering Materials Lab - ED
EN30132234Puvendren A/L Elangovan-4191000091D
FELS - RohaizahFELS - Mohd Azam Bin Mohd Adnan
EN - (EC) Electronics WorkshopFKSH - LR05
---
KAD3231 - Laboratory III Lab - EDKFD1134 - Physics Lab - ED
EN30622034, EN30621834EN30632234
FELS - Noora Samsina, FELS - Ts Hazmin, FELS - Ir RabitahFELS - Mohd Emran Rusli
EN - (CV) Chemical Lab & Environmental LabJASBIO - Physics Lab
KAD3231 - Laboratory III Lab - EDKFD1134 - Physics Lab - ED
EN30622034, EN30621834EN30632234
FELS - Noora Samsina, FELS - Ts Hazmin, FELS - Ir RabitahFELS - Mohd Emran Rusli
EN - (CV) Chemical Lab & Environmental LabJASBIO - Physics Lab
KFD1134 - Physics Lab - ED
EN30632234
FELS - Mohd Emran Rusli
JASBIO - Physics Lab
--- ---
Friday --- --- --- --- --- --- ---
KCS2201 - Laboratory II Lab - ED
EN40532034, EN40522134, EN40522034
FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd Noor, FELS - TBA
EN - (CV) Soil & Geotechnics Lab
KCS2201 - Laboratory II Lab - ED
EN40532034, EN40522134, EN40522034
FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd Noor, FELS - TBA
EN - (CV) Soil & Geotechnics Lab
--- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- ---
BCS3214 - Food Microbiology Lab - SBD
BT40112134, BT40111934
FELS - Emi Fazlina
JASBIO - Microbiology Lab
BBS2244 - Industrial Microbiology Lab - SBD
BT40122134, BT40132134
FELS - Ts Norakma Bt Mohd Nor
JASBIO - Microbiology Lab
---
BQD2143 - Algae and Seaweed Lab - SBDBBS3114 - Bioreactor and Bioprocessing Lab - SBDBBS1224 - Cell and Tissue Culture Lab - SBDFSD3183 - Project Lab - SBD
BT30221834BT40112134Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491, BT40132134FS30122034, FS30121934
FELS - Dr Intan Faraha Bt A.GhaniFELS - Dr RodiahFELS - Farrah Nazuha MansorFELS - Ts Dr Rahmad
JASBIO - Aquaculture LabJASBIO - Bioprocess LabJASBIO - Plant Tissues Culture LabEN - (EC) Electronics Workshop
BQD2143 - Algae and Seaweed Lab - SBDFSD3183 - Project Lab - SBD
BT30221834FS30122034, FS30121934
FELS - Dr Intan Faraha Bt A.GhaniFELS - Ts Dr Rahmad
JASBIO - Aquaculture LabEN - (EC) Electronics Workshop
FSD3183 - Project Lab - SBD
FS30122034, FS30121934
FELS - Ts Dr Rahmad
EN - (EC) Electronics Workshop
--- ---
Tuesday ---
BBD1111 - Chemistry Laboratory I Lab - SBDBBS1134 - Genetics Lab - SBD
BT30132234BT40132234, BT40232234, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491
FELS - Sulaiman Abdul HaqFELS - Yasotha Sundaraj
JASBIO - Chemistry LabJASBIO - Genomic Lab
BBD1111 - Chemistry Laboratory I Lab - SBDBQD2214 - Hatchery and Grow Out Facilities Lab - SBDBBS1134 - Genetics Lab - SBD
BT30132234BT30211934, BT30221834BT40132234, BT40232234, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491
FELS - Sulaiman Abdul HaqFELS - Nur AkmalFELS - Yasotha Sundaraj
JASBIO - Chemistry LabJASBIO - Aquaculture LabJASBIO - Genomic Lab
BQD2214 - Hatchery and Grow Out Facilities Lab - SBDBBS2234 - Genetic Engineering Lab - SBD
BT30211934, BT30221834BT40122234, BT40132134, BT40122134, BT40112034
FELS - Nur AkmalFELS - Yasotha Sundaraj
JASBIO - Aquaculture LabJASBIO - Genomic Lab
BBS2234 - Genetic Engineering Lab - SBD
BT40122234, BT40132134, BT40122134, BT40112034
FELS - Yasotha Sundaraj
JASBIO - Genomic Lab
---
BBS1231 - Molecular Technique Lab - SBDBBS1244 - Chemistry II Lab - SBDFSD3113 - Non-Destructive Testing and Material Evaluation Lab - SBD
BT40232234, Shamaraj A/L Kuna Seelan-4211002321, Mohamad Danial Awie Khan Bin Mohd Amir Khan-4211003031, BT40122234Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491, BT40112234FS30112034, FS30121934
FELS - Yasotha SundarajFELS - Noor Fazreen DzulkafliFELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh
FKSH - LR07JASBIO - Chemistry LabJASBIO - NDT Lab
FSD3113 - Non-Destructive Testing and Material Evaluation Lab - SBDFTS1213 - Material Science I Lab - SBD
FS30112034, FS30121934FS40222234, FS40232234
FELS - Dr Mohd Rafi Mohd SollehFELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - NDT LabJASBIO - Material/ Instrumentation Lab
BBS2114 - Microbiology Lab - SBDFTS1213 - Material Science I Lab - SBD
BT40112234, BT40222134, Fudhla Asma` Binti Jamnul Azmin-4213005081DFS40222234, FS40232234
FELS - Emi FazlinaFELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - Microbiology LabJASBIO - Material/ Instrumentation Lab
--- ---
Wednesday ---
BBS1154 - Chemistry I Lab - SBD
BT40132234, BT40112234
FELS - Ts Noor Halini
JASBIO - Chemistry Lab
BBS1154 - Chemistry I Lab - SBD
BT40132234, BT40112234
FELS - Ts Noor Halini
JASBIO - Chemistry Lab
---
BBS2134 - Food Biotechnology Lab - SBD
BT40122234, BT40122134, BT40112134
FELS - Farrah Nazuha Mansor
JASBIO - Bioprocess Lab
---
BBS2254 - Immunology Lab - SBDKMD2172 - Computer Aided Design Lab - SBD
Lavaniah A/P Shamugam-4221003381, Thivyah A/P Shivalingam-4221003201, BT40122234, BT40132134, BT40122134FS30122134
FELS - Ts Dr Siti HasmahFELS - Dr Nazlin Hanie
JASBIO - Microbiology LabEN - (ML) CATIA Computer Lab
BQD1114 - Principles of Aquaculture Lab - SBDFFD1223 - Electricity and Magnetism Lab - SBDKMD2172 - Computer Aided Design Lab - SBD
BT30232234FS30132134, FS30111934FS30122134
FELS - Nur AkmalFELS - Mohd ZainiFELS - Dr Nazlin Hanie
JASBIO - Aquaculture LabJASBIO - Hydraulic and Pneumatic LabEN - (ML) CATIA Computer Lab
FFD1223 - Electricity and Magnetism Lab - SBDKMD2172 - Computer Aided Design Lab - SBD
FS30132134, FS30111934FS30122134
FELS - Mohd ZainiFELS - Dr Nazlin Hanie
JASBIO - Hydraulic and Pneumatic LabEN - (ML) CATIA Computer Lab
--- ---
Thursday ---
BCS3224 - Medical Microbiology Lab - SBDBBS2124 - Biochemistry Lab - SBD
BT40111934, BT40131834BT40122234
FELS - Dr RoshaniFELS - Noor Fazreen Dzulkafli
JASBIO - Microbiology LabJASBIO - Bioprocess Lab
--- ---
BBS2214/BIS2323 - Introduction to Bioinformatics/Bioinformatics Lab - SBDBCS3234 - Nutraceutical Lab - SBD
BT40111934, BT40112034BT40131834
FELS - Ts Dr HasdiantyFELS - Dr Nurhafizah
FKSH - CL - R06JASBIO - Bioprocess Lab
---
BQD2253 - Post Harvest Technology Lab - SBD
BT30211934, BT30221834
FELS - Dr Intan Faraha Bt A.Ghani
JASBIO - Marine Lab
BFS3114 - Molecular Evolution and Phylogenetics Lab - SBD
BT40212034
FELS - Ts Mohd Fadzli Ahmad
FKSH - LR02
BIS1223 - Computer Fundamental Lab - SBDBFS3114 - Molecular Evolution and Phylogenetics Lab - SBD
BT40132234, BT40122234, BT40112234, BT40232234BT40212034
FELS - Ts Dr HasdiantyFELS - Ts Mohd Fadzli Ahmad
FKSH - LR25FKSH - LR02
BIS1223 - Computer Fundamental Lab - SBD
BT40132234, BT40122234, BT40112234, BT40232234
FELS - Ts Dr Hasdianty
FKSH - LR25
---
Friday --- --- --- --- --- --- ---
BQD1214 - Principles of Fry Production Technology Lab - SBDBCS3124 - Fermentation Technology Lab - SBD
BT30211934BT40112134, BT40121934
FELS - Dr Intan Faraha Bt A.GhaniFELS - Ts Norakma Bt Mohd Nor, FELS - Dr Nurhafizah
JASBIO - Marine Lab JASBIO - Bioprocess Lab
BCS3114 - Enzyme Technology Lab - SBD
Shamaraj A/L Kuna Seelan-4211002321, Mohamad Danial Awie Khan Bin Mohd Amir Khan-4211003031
FELS - Dr Rodiah
JASBIO - Bioprocess Lab
--- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab G1 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
FAD1113 - Computer Application for Industry Lab G1 - SBD
FS30122234
FELS - Azman Bin Ariffin
JASBIO - Computer Lab II
FAD1113 - Computer Application for Industry Lab G1 - SBD
FS30122234
FELS - Azman Bin Ariffin
JASBIO - Computer Lab II
FSD1233 - Material and Metallurgy Lab G1 - SBD
FS30122134, FS30132134, FS30111934
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
JASBIO - Material/ Instrumentation Lab
FSD1233 - Material and Metallurgy Lab G1 - SBD
FS30122134, FS30132134, FS30111934
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
JASBIO - Material/ Instrumentation Lab
--- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday ---
FSD1241 - Physical Laboratory II Lab G1 - SBD
FS30122134, FS30132134
FELS - Nazahiyah Sulaiman, FELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh
JASBIO - Physics Lab
FSD1241 - Physical Laboratory II Lab G1 - SBD
FS30122134, FS30132134
FELS - Nazahiyah Sulaiman, FELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh
JASBIO - Physics Lab
--- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- ---
FSD1123 - Instrumentation Lab G1 - SBD
FS30122234
FELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - Material/ Instrumentation Lab
FSD1123 - Instrumentation Lab G1 - SBD
FS30122234
FELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - Material/ Instrumentation Lab
--- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab G2 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday ---
FSD1123 - Instrumentation Lab G2 - SBD
FS30122234
FELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - Material/ Instrumentation Lab
FSD1123 - Instrumentation Lab G2 - SBD
FS30122234
FELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - Material/ Instrumentation Lab
FAD1113 - Computer Application for Industry Lab G2 - SBD
FS30122234
FELS - Azman Bin Ariffin
JASBIO - Computer Lab II
FAD1113 - Computer Application for Industry Lab G2 - SBD
FS30122234
FELS - Azman Bin Ariffin
JASBIO - Computer Lab II
--- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- ---
FSD1241 - Physical Laboratory II Lab G2 - SBD
FS30122134, FS30132134
FELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh, FELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - Chemistry Lab
FSD1241 - Physical Laboratory II Lab G2 - SBD
FS30122134, FS30132134
FELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh, FELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - Chemistry Lab
---
FSD1233 - Material and Metallurgy Lab G2 - SBD
FS30122134, FS30132134
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
JASBIO - Material/ Instrumentation Lab
FSD1233 - Material and Metallurgy Lab G2 - SBD
FS30122134, FS30132134
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
JASBIO - Material/ Instrumentation Lab
--- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab G1- CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday
ISS2273 - Software Quality Assurance Lab G1- CD
IT40212034, IT40222034
CVAC - Dr Kamsiah Mohamed
FCVAC - GL002
ISS2273 - Software Quality Assurance Lab G1- CD
IT40212034, IT40222034
CVAC - Dr Kamsiah Mohamed
FCVAC - GL002
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lab G1- CD
IT30122234, IT30322134, IT30122034
CVAC - Mohd Noor Rizal Arbain
FCVAC - GL002
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lab G1- CD
IT30122234, IT30322134, IT30122034
CVAC - Mohd Noor Rizal Arbain
FCVAC - GL002
IAD1133 - Programming Methodology Lab G1- CDIAS2263 - System Analysis and Design Lab G1- CDIAS1143 - Problem Solving Technique Lab G1- CD
IT30232234, IT30212134, IT30222234, IT30232134, IT30322234, IT30332234IT40122134, IT40132134, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, IT40132134 CE 2IT40122234, IT40132234
CVAC - Dr Irny Suzila IshakCVAC - Nur Razia Mohd SuradiCVAC - Rohaya Abu Hassan
FCVAC - GL002FCVAC - GL001FCVAC - GL104
JMD3213 - Publication, Design and Layout Lab G1- CDIAD1133 - Programming Methodology Lab G1- CDIAS2263 - System Analysis and Design Lab G1- CDIAS1143 - Problem Solving Technique Lab G1- CDISS3163 - Software Maintenance And Evolution Lab G1- CD
CM30132134, CM30122134, CM30131934IT30232234, IT30212134, IT30222234, IT30232134, IT30322234, IT30332234IT40122134, IT40132134, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, IT40132134 CE 2IT40122234, IT40132234
CVAC - Marliza Abdul MalikCVAC - Dr Irny Suzila IshakCVAC - Nur Razia Mohd SuradiCVAC - Rohaya Abu HassanCVAC - Azaliza Zainal
FCVAC - MK3 (COMM)FCVAC - GL002FCVAC - GL001FCVAC - GL104FCVAC - GL105
JMD3213 - Publication, Design and Layout Lab G1- CDIAD3143 - HTML Programming Lab G1- CDIID1233 / IAS2273 - Operations Research Lab G1- CDISS3163 - Software Maintenance And Evolution Lab G1- CDIAS2153 - Computer Networking Lab G1- CD
CM30132134, CM30122134, CM30131934IT30122134, IT30132134IT30212134, IT30222234, IT40111934, IT40131934, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, Durghashini A/P Kirubananthan-4213000221, Muhammad Aiman Fikri Bin Marizan-4213000101, IT40132034 (4203000111)
CVAC - Marliza Abdul MalikCVAC - Norhawani TeridiCVAC - PM Dr Setyawan WidyartoCVAC - Azaliza ZainalCVAC - Mohd Noor Rizal Arbain
FCVAC - MK3 (COMM)FCVAC - GL003FCVAC - GL209FCVAC - GL105FCVAC - BS 4
JMD3213 - Publication, Design and Layout Lab G1- CDIAD3143 - HTML Programming Lab G1- CDIID1233 / IAS2273 - Operations Research Lab G1- CDIAS2153 - Computer Networking Lab G1- CD
CM30132134, CM30122134, CM30131934IT30122134, IT30132134IT30212134, IT30222234, IT40111934, IT40131934, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, Durghashini A/P Kirubananthan-4213000221, Muhammad Aiman Fikri Bin Marizan-4213000101, IT40132034 (4203000111)
CVAC - Marliza Abdul MalikCVAC - Norhawani TeridiCVAC - PM Dr Setyawan WidyartoCVAC - Mohd Noor Rizal Arbain
FCVAC - MK3 (COMM)FCVAC - GL003FCVAC - GL209FCVAC - BS 4
JMD3213 - Publication, Design and Layout Lab G1- CD
CM30132134, CM30122134, CM30131934
CVAC - Marliza Abdul Malik
FCVAC - MK3 (COMM)
IMS3283 - Typography for Multimedia Lab G1- CD
IT40522134, IT40532134, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)
CVAC - Suhaimi Mohd Noor
FCVAC - GL105
IMS3283 - Typography for Multimedia Lab G1- CD
IT40522134, IT40532134, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)
CVAC - Suhaimi Mohd Noor
FCVAC - GL105
Tuesday
IAD2263 - Analysis and Design Modelling Lab G1- CDIAS2253 - Computer and Network Security Lab G1- CD
IT30212134, IT30222134, IT30132134, IT30112234, IT30232134IT40212034, IT40332134, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D
CVAC - Azaliza ZainalCVAC - Mohd Noor Rizal Arbain
FCVAC - GL002FCVAC - GL001
IAD2263 - Analysis and Design Modelling Lab G1- CDIAS2253 - Computer and Network Security Lab G1- CD
IT30212134, IT30222134, IT30132134, IT30112234, IT30232134IT40212034, IT40332134, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D
CVAC - Azaliza ZainalCVAC - Mohd Noor Rizal Arbain
FCVAC - GL002FCVAC - GL001
IID2233 / IAS3383 - Modelling and Simulation Lab G1- CDIAS2313 - Artificial Intelligence Lab G1- CD
IT30212134, IT30222134, IT40112134, IT30232134, IT40132034 CE, IT40132134 CE 1IT40212034, IT40222034, IT40232034, IT40212134, IT40232134, IT40212234, IT40312034, Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA)
CVAC - Abdullah RamliCVAC - Rasidah Sardi
FCVAC - BS 4FCVAC - MK3 (COMM)
IID2233 / IAS3383 - Modelling and Simulation Lab G1- CDIAS2313 - Artificial Intelligence Lab G1- CD
IT30212134, IT30222134, IT40112134, IT30232134, IT40132034 CE, IT40132134 CE 1IT40212034, IT40222034, IT40232034, IT40212134, IT40232134, IT40212234, IT40312034, Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA)
CVAC - Abdullah RamliCVAC - Rasidah Sardi
FCVAC - BS 4FCVAC - MK3 (COMM)
IID3133 - Quality Control Lab G1- CDISS2253 - Software Construction Lab G1- CD
IT30212134, IT30222134, IT30232134
CVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidCVAC - Azaliza Zainal
FCVAC - GL001FCVAC - GL003
IID3133 - Quality Control Lab G1- CDIAS1113 - Introduction to Web Design Lab G1- CDISS2253 - Software Construction Lab G1- CD
IT30212134, IT30222134, IT30232134IT40122134, IT40221934, IT40212234, IT40332234, IT40322234, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, IT40132134 DVM, IT40132134 (TANG RUI), IT40132134 (YUVA), IT40522134 (ARNI IRZAHIDA), Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
CVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidCVAC - Shireen MuhamadCVAC - Azaliza Zainal
FCVAC - GL001FCVAC - BS 4FCVAC - GL003
IAS3113 - Interactive Multimedia Lab G1- CDIAS1113 - Introduction to Web Design Lab G1- CDIAS3143 - Data Mining and Data Warehouse Lab G1- CD
IT40222034, IT40532234, IT40321934, IT40522134, BT40212034IT40122134, IT40221934, IT40212234, IT40332234, IT40322234, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, IT40132134 DVM, IT40132134 (TANG RUI), IT40132134 (YUVA), IT40522134 (ARNI IRZAHIDA), Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
CVAC - Suhaimi Mohd NoorCVAC - Shireen MuhamadCVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - GL105FCVAC - BS 4FCVAC - GL209
IAS3113 - Interactive Multimedia Lab G1- CDIAS3143 - Data Mining and Data Warehouse Lab G1- CD
IT40222034, IT40532234, IT40321934, IT40522134, BT40212034
CVAC - Suhaimi Mohd NoorCVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - GL105FCVAC - GL209
IAS2223 / IAS2373 / IAD2333 - Human Computer Interaction / User Experience and Interaction Design Lab G1- CD
IT40122034, IT40112234, IT40132034
CVAC - Siti Fatimah Omar
FCVAC - GL002
IAS2143 - Database System Lab G1- CDIAD2213 - Operating System Lab G1- CDIAS2223 / IAS2373 / IAD2333 - Human Computer Interaction / User Experience and Interaction Design Lab G1- CD
BT40222134, BT40212034, BT40231734, IT40132134 (TANG RUI), IT40132134IT30112234, IT30111934, IT30122034, IT30122134, IT30132134IT40122034, IT40112234, IT40132034
CVAC - Azhar HamidCVAC - Abdullah RamliCVAC - Siti Fatimah Omar
FCVAC - GL209FCVAC - GL001FCVAC - GL002
IAS2143 - Database System Lab G1- CDIAD2213 - Operating System Lab G1- CD
BT40222134, BT40212034, BT40231734, IT40132134 (TANG RUI), IT40132134IT30112234, IT30111934, IT30122034, IT30122134, IT30132134
CVAC - Azhar HamidCVAC - Abdullah Ramli
FCVAC - GL209FCVAC - GL001
Wednesday
IAD1193 - Problem Solving Method Lab G1- CDIMS3163 - Desktop Publishing Lab G1- CD
IT30122234, IT30132234IT40522134, IT40511934, IT40541734
CVAC - Rosnita A. RahmanCVAC - Suhaimi Mohd Noor
FCVAC - GL002FCVAC - GL105
IAD1193 - Problem Solving Method Lab G1- CDIMS3163 - Desktop Publishing Lab G1- CDIAS2283 - Production Planning and Control Lab G1- CD
IT30122234, IT30132234IT40522134, IT40511934, IT40541734
CVAC - Rosnita A. RahmanCVAC - Suhaimi Mohd NoorCVAC - Dr Nur Amlya Abdul Majid
FCVAC - GL002FCVAC - GL105FCVAC - GL209
IAD1153 - Computer Fundamental Lab G1- CDIAS1233 - Operating System Lab G1- CDISS2283 - Software Testing Lab G1- CDIAS2283 - Production Planning and Control Lab G1- CDIAS1253 - Computer Fundamental Lab G1- CD
IT30322234, IT30332234, FS30232234IT40122134, IT40112234, IT40231834, IT40222034, IT40222134, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, Muhammad Azmirul Hafif Bin Zakaria-4211001691, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, IT40132134 (YUVA), IT40312134 (AMIRUL), Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031DIT40212034
CVAC - Dr Irny Suzila IshakCVAC - Abdullah RamliCVAC - Marina HassanCVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidFELS - Azman Bin Ariffin
FCVAC - GL001FCVAC - GL002FCVAC - GL003FCVAC - GL209FCVAC - MK3 (COMM)
IAD1153 - Computer Fundamental Lab G1- CDIAS1233 - Operating System Lab G1- CDISS2283 - Software Testing Lab G1- CDIAS1253 - Computer Fundamental Lab G1- CD
IT30322234, IT30332234, FS30232234IT40122134, IT40112234, IT40231834, IT40222034, IT40222134, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, Muhammad Azmirul Hafif Bin Zakaria-4211001691, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, IT40132134 (YUVA), IT40312134 (AMIRUL), Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031DIT40212034
CVAC - Dr Irny Suzila IshakCVAC - Abdullah RamliCVAC - Marina HassanFELS - Azman Bin Ariffin
FCVAC - GL001FCVAC - GL002FCVAC - GL003FCVAC - MK3 (COMM)
IAD1263 / IAS1263 - Programming Fundamental Lab G1- CD
IT30112234, IT40112234, IT40122234
CVAC - Nik Nordiana N Ab Rahman
FCVAC - GL002
IAD1263 / IAS1263 - Programming Fundamental Lab G1- CDITD3233 - Network Design and Support Lab G1- CD
IT30112234, IT40112234, IT40122234IT30122034, IT30132034
CVAC - Nik Nordiana N Ab RahmanCVAC - Abdullah Ramli
FCVAC - GL002FCVAC - GL207
ITD3233 - Network Design and Support Lab G1- CDISS2263 - Software Design Architecture Lab G1- CDIAS3233 - Expert System Lab G1- CD
IT30122034, IT30132034IT40211934, IT40212134, IT40232134, Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Muhammad Hazim Bin Mohamad Rodzali-4212008451, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031D, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
CVAC - Abdullah RamliCVAC - Dr Kamsiah MohamedCVAC - Rohaya Abu Hassan
FCVAC - GL207FCVAC - GL003FCVAC - BK 10
IID2163 / IAS2123 - Computer Organization and Architecture / Computer Organization Lab G1- CDISS2263 - Software Design Architecture Lab G1- CDIMD2153 / IMS2213 - Animation Technique Lab G1- CDIAS3233 - Expert System Lab G1- CDIMD1233 - Graphic Modelling Lab G1- CD
IT30112234, IT40112234, IT40211834, IT40221934, IT40222034, IT40232034, IT40332134, IT40312234, IT40322234, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051DIT40211934, IT40212134, IT40232134, Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Muhammad Hazim Bin Mohamad Rodzali-4212008451, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031D, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
CVAC - Roziyani SetikCVAC - Dr Kamsiah MohamedCVAC - PM Dr Salyani OsmanCVAC - Rohaya Abu HassanCVAC - Suhaimi Mohd Noor
FCVAC - GL209FCVAC - GL003FCVAC - GL104FCVAC - BK 10FCVAC - GL105
IID2163 / IAS2123 - Computer Organization and Architecture / Computer Organization Lab G1- CDIMD2153 / IMS2213 - Animation Technique Lab G1- CDIAS3213 - E-Commerce Lab G1- CDIMD1233 - Graphic Modelling Lab G1- CD
IT30112234, IT40112234, IT40211834, IT40221934, IT40222034, IT40232034, IT40332134, IT40312234, IT40322234, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D
CVAC - Roziyani SetikCVAC - PM Dr Salyani OsmanCVAC - Shireen MuhamadCVAC - Suhaimi Mohd Noor
FCVAC - GL209FCVAC - GL104FCVAC - GL207FCVAC - GL105
JMS3153 - Publication Production Lab G1- CDIAS3213 - E-Commerce Lab G1- CD
CM40332134, CM40232134
CVAC - Marliza Abdul MalikCVAC - Shireen Muhamad
FCVAC - MK3 (COMM)FCVAC - GL207
JMS3153 - Publication Production Lab G1- CD
CM40332134, CM40232134
CVAC - Marliza Abdul Malik
FCVAC - MK3 (COMM)
Thursday
IAS2163 - Visual Programming Lab G1- CD
IT40131934, IT40211834, IT40231834, IT40211934, IT40221934, IT40222034, IT40212134, IT40331934, IT40332134, Mahendran Periasamy-4211001111, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D
CVAC - Faudzi Ahmad
FCVAC - GL002
IAS2163 - Visual Programming Lab G1- CD
IT40131934, IT40211834, IT40231834, IT40211934, IT40221934, IT40222034, IT40212134, IT40331934, IT40332134, Mahendran Periasamy-4211001111, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D
CVAC - Faudzi Ahmad
FCVAC - GL002
---
IMD2223 / IMS2263 - Audio and Video Digital Production Lab G1- CD
CVAC - PM Dr Salyani Osman
FCVAC - GL104
IAD3253 - Content Management and Information Architecture Lab G1- CDITS4123 - Total Quality Control Lab G1- CDIMD2223 / IMS2263 - Audio and Video Digital Production Lab G1- CD
IT30132034, IT30112134, IT30122034
CVAC - Shireen MuhamadCVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidCVAC - PM Dr Salyani Osman
FCVAC - GL207FCVAC - GL002FCVAC - GL104
IAD3253 - Content Management and Information Architecture Lab G1- CDIMD2223 / IMS2263 - Audio and Video Digital Production Lab G1- CDIAS3153 - Mobile Programming Lab G1- CDITS4123 - Total Quality Control Lab G1- CD
IT30132034, IT30112134, IT30122034IT30322134, IT30332134, IT40521934, IT40522134, IT40532134, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)IT40211834, IT40212034, IT40222034, IT40232134, IT40321934, IT40322034, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (HAKIM / ALIF)
CVAC - Shireen MuhamadCVAC - PM Dr Salyani OsmanCVAC - Dr Kamsiah MohamedCVAC - Dr Nur Amlya Abdul Majid
FCVAC - GL207FCVAC - GL104FCVAC - GL209FCVAC - GL002
IMD2223 / IMS2263 - Audio and Video Digital Production Lab G1- CDIAS3153 - Mobile Programming Lab G1- CD
IT30322134, IT30332134, IT40521934, IT40522134, IT40532134, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)IT40211834, IT40212034, IT40222034, IT40232134, IT40321934, IT40322034, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (HAKIM / ALIF)
CVAC - PM Dr Salyani OsmanCVAC - Dr Kamsiah Mohamed
FCVAC - GL104FCVAC - GL209
IAS1333 - Web Creation Lab G1- CDISS2113 - Software Requirement Lab G1- CD
IT40122234, IT40132234IT40221934, IT40212234
CVAC - Izwan Suhadak IshakCVAC - Marina Hassan
FCVAC - GL209FCVAC - GL002
IAS1333 - Web Creation Lab G1- CDISS2113 - Software Requirement Lab G1- CD
IT40122234, IT40132234IT40221934, IT40212234
CVAC - Izwan Suhadak IshakCVAC - Marina Hassan
FCVAC - GL209FCVAC - GL002
IAS1313 - Object-Oriented Programming Lab G1- CDIAD2243 - Visual Programming Lab G1- CDIMD2153 / IMS2213 - Animation Technique Lab G1- CDIAS2233 - Computer Graphics Lab G1- CD
IT40111934, IT40122134, IT40211834, IT40221934, IT40232134, IT40212234, IT40332134, IT40312234, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, BT40222134, BT40212034, IT40132134 DVM, IT40132134 (YUVA), Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021IT30212134, IT30131634, IT30111934, IT30122034IT30322134, IT30332134, IT40522134, IT40532134, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)IT40321934, IT40312034, IT40322034, IT40511934, IT40521934, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901
CVAC - Rohaya Abu HassanCVAC - Faudzi AhmadCVAC - PM Dr Salyani OsmanCVAC - Rosnita A. Rahman
FCVAC - GL209FCVAC - GL002FCVAC - GL104FCVAC - GL105
IAS1313 - Object-Oriented Programming Lab G1- CDIAD2243 - Visual Programming Lab G1- CDIMD2153 / IMS2213 - Animation Technique Lab G1- CDIAS2233 - Computer Graphics Lab G1- CD
IT40111934, IT40122134, IT40211834, IT40221934, IT40232134, IT40212234, IT40332134, IT40312234, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, BT40222134, BT40212034, IT40132134 DVM, IT40132134 (YUVA), Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021IT30212134, IT30131634, IT30111934, IT30122034IT30322134, IT30332134, IT40522134, IT40532134, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)IT40321934, IT40312034, IT40322034, IT40511934, IT40521934, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901
CVAC - Rohaya Abu HassanCVAC - Faudzi AhmadCVAC - PM Dr Salyani OsmanCVAC - Rosnita A. Rahman
FCVAC - GL209FCVAC - GL002FCVAC - GL104FCVAC - GL105
Friday
IAS1273 - Discovery of Computer Technology Lab G1- CD
IT40112234, IT40122234, IT40132234
CVAC - Rahayu Handan
FCVAC - GL001
IAS1273 - Discovery of Computer Technology Lab G1- CD
IT40112234, IT40122234, IT40132234
CVAC - Rahayu Handan
FCVAC - GL001
ITD3193 / IAS2243 - Web Application Development Lab G1- CDIAS1123 / IXS1124 - Programming Methodology Lab G1- CD
IT30132034, IT40131934, IT40211834, IT40211934, IT40222034, IT40532134, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, BT40231634, BT40231734, IT40132134 CE 1, IT40132134 CE 2, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031D, IT30112134, IT30122134IT40222234, IT40232234, FS40212034, FS40212134, FS40222134, FS40212234, FS40112034, FS40122134, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
CVAC - Faudzi AhmadCVAC - Roziyani Setik
FCVAC - GL002FCVAC - GL209
ITD3193 / IAS2243 - Web Application Development Lab G1- CDIAS1123 / IXS1124 - Programming Methodology Lab G1- CD
IT30132034, IT40131934, IT40211834, IT40211934, IT40222034, IT40532134, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, BT40231634, BT40231734, IT40132134 CE 1, IT40132134 CE 2, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031D, IT30112134, IT30122134IT40222234, IT40232234, FS40212034, FS40212134, FS40222134, FS40212234, FS40112034, FS40122134, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
CVAC - Faudzi AhmadCVAC - Roziyani Setik
FCVAC - GL002FCVAC - GL209
--- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab G2- CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday
IAS1123 / IXS1124 - Programming Methodology Lab G2- CD
IT40332234, IT40532234, IT40322234, IT40532134
CVAC - Roziyani Setik
FCVAC - GL104
IAS1123 / IXS1124 - Programming Methodology Lab G2- CD
IT40332234, IT40532234, IT40322234, IT40532134
CVAC - Roziyani Setik
FCVAC - GL104
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday ---
IAS2223 - Human Computer Interaction Lab G2- CD
CVAC - Siti Fatimah Omar
FCVAC - GL105
IAS2223 - Human Computer Interaction Lab G2- CD
CVAC - Siti Fatimah Omar
FCVAC - GL105
IAD2143 / IAS2143 - Database System Lab G2- CD
CVAC - Azhar Hamid
FCVAC - GL209
IAD2143 / IAS2143 - Database System Lab G2- CD
CVAC - Azhar Hamid
FCVAC - GL209
--- --- --- ---
IAS1223 - Data Structures and Algorithms Lab G2- CD
CVAC - Muhammad Hashim
FCVAC - BS 4
IAS1223 - Data Structures and Algorithms Lab G2- CD
CVAC - Muhammad Hashim
FCVAC - BS 4
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab G3- CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday
IAS2143 - Database System Lab G3- CD
IT40321934, IT40332134, IT40312234, IT40522134, IT40532134, Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Muhammad Ammar Bin Abdul Razak-4212003021D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D
CVAC - Azhar Hamid
FCVAC - GL209
IAS2143 - Database System Lab G3- CD
IT40321934, IT40332134, IT40312234, IT40522134, IT40532134, Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Muhammad Ammar Bin Abdul Razak-4212003021D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D
CVAC - Azhar Hamid
FCVAC - GL209
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab G1/G2 - CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday
IAS2223 - Human Computer Interaction Lab G1/G2 - CD
CVAC - Siti Fatimah Omar
FCVAC - BS 1
IAS2223 - Human Computer Interaction Lab G1/G2 - CD
CVAC - Siti Fatimah Omar
FCVAC - BS 1
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G1 - CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday
IAS1313 - Object-Oriented Programming Lecture G1 - CDIAD3143 - HTML Programming Lecture G1 - CDIAS1273 - Discovery of Computer Technology Lecture G1 - CDIAS2233 - Computer Graphics Lecture G1 - CD
IT40111934, IT40122134, IT40211834, IT40221934, IT40232134, IT40212234, IT40332134, IT40312234, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, BT40222134, BT40212034, IT40132134 DVM, IT40132134 (YUVA), Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021IT30122134, IT30132134IT40112234, IT40122234, IT40132234IT40321934, IT40312034, IT40322034, IT40511934, IT40521934, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901
CVAC - Rohaya Abu HassanCVAC - Norhawani TeridiCVAC - Rahayu HandanCVAC - Rosnita A. Rahman
FCVAC - BK 1FCVAC - BK 7FCVAC - BK 6FCVAC - BK 2
IAS1313 - Object-Oriented Programming Lecture G1 - CDIAD3143 - HTML Programming Lecture G1 - CDIAS1273 - Discovery of Computer Technology Lecture G1 - CDIAS2233 - Computer Graphics Lecture G1 - CDIAS1253 - Computer Fundamental Lecture G1 - CD
IT40111934, IT40122134, IT40211834, IT40221934, IT40232134, IT40212234, IT40332134, IT40312234, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, BT40222134, BT40212034, IT40132134 DVM, IT40132134 (YUVA), Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021IT30122134, IT30132134IT40112234, IT40122234, IT40132234IT40321934, IT40312034, IT40322034, IT40511934, IT40521934, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901
CVAC - Rohaya Abu HassanCVAC - Norhawani TeridiCVAC - Rahayu HandanCVAC - Rosnita A. RahmanCVAC - Shireen Muhamad
FCVAC - BK 1FCVAC - BK 7FCVAC - BK 6FCVAC - BK 2FCVAC - BK 5
IAD2363 - Technopreneurship Lecture G1 - CDIAS2263 - System Analysis and Design Lecture G1 - CDIAS1333 - Web Creation Lecture G1 - CDIID3133 - Quality Control Lecture G1 - CDIAS1253 - Computer Fundamental Lecture G1 - CD
IT30122134, IT30132134IT40122134, IT40132134, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, IT40132134 CE 2IT40122234, IT40132234
CVAC - Rahayu HandanCVAC - Nur Razia Mohd SuradiCVAC - Izwan Suhadak IshakCVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidCVAC - Shireen Muhamad
FCVAC - BK 6FCVAC - BK 1FCVAC - BK 2FCVAC - BK 8FCVAC - BK 5
IAD2363 - Technopreneurship Lecture G1 - CDIAS3213 - E-Commerce Lecture G1 - CDIAS2263 - System Analysis and Design Lecture G1 - CDIAS1333 - Web Creation Lecture G1 - CDIID3133 - Quality Control Lecture G1 - CD
IT30122134, IT30132134Mahendran Periasamy-4211001111, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT40132134 CE 1, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA), IT40522134 (KADPAGAVALI), IT40522134 (MARYAM)IT40122134, IT40132134, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, IT40132134 CE 2IT40122234, IT40132234
CVAC - Rahayu HandanCVAC - Shireen MuhamadCVAC - Nur Razia Mohd SuradiCVAC - Izwan Suhadak IshakCVAC - Dr Nur Amlya Abdul Majid
FCVAC - BK 6FCVAC - BK 5FCVAC - BK 1FCVAC - BK 2FCVAC - BK 8
IAD2363 - Technopreneurship Lecture G1 - CDIAS2283 - Production Planning and Control Lecture G1 - CDIAS3213 - E-Commerce Lecture G1 - CDIAS2313 - Artificial Intelligence Lecture G1 - CD
IT30122134, IT30132134IT40112034Mahendran Periasamy-4211001111, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT40132134 CE 1, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA), IT40522134 (KADPAGAVALI), IT40522134 (MARYAM)IT40212034, IT40222034, IT40232034, IT40212134, IT40232134, IT40212234, IT40312034, Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA)
CVAC - Rahayu HandanCVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidCVAC - Shireen MuhamadCVAC - Rasidah Sardi
FCVAC - BK 6FCVAC - BK 8FCVAC - BK 5FCVAC - BK 10
IAS2283 - Production Planning and Control Lecture G1 - CDIAS2313 - Artificial Intelligence Lecture G1 - CD
IT40112034IT40212034, IT40222034, IT40232034, IT40212134, IT40232134, IT40212234, IT40312034, Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA)
CVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidCVAC - Rasidah Sardi
FCVAC - BK 8FCVAC - BK 10
FMD1173 - Principles of Mathematics Lecture G1 - CDIAS2343 - Managing Information Technology Lecture G1 - CDIAS2133 / ISS1123 - Software Engineering / Intro to Software Engineering Lecture G1 - CDISS2273 - Software Quality Assurance Lecture G1 - CDIAS3244 - Final Year Project II Lecture G1 - CD
FS30122234IT40112034, IT40511934, IT40522134, IT40132034 CE, IT40132134 CE 2IT40122134, IT40222234, IT40232234, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, IT40132134 DVM, Muhammad Ammar Bin Abdul Razak-4212003021D, Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021IT40212034
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilCVAC - PM Dr Nur Syufiza Ahmad ShukorCVAC - Nur Razia Mohd SuradiCVAC - Dr Kamsiah MohamedCVAC - Zahrul Azwan ABSL Kamarul Adzhar
FCVAC - BK 10FCVAC - BK 1FCVAC - BK 2FCVAC - BK 3FCVAC - BS 2
FMD1173 - Principles of Mathematics Lecture G1 - CDIAS2343 - Managing Information Technology Lecture G1 - CDIAS2133 / ISS1123 - Software Engineering / Intro to Software Engineering Lecture G1 - CDISS3163 - Software Maintenance And Evolution Lecture G1 - CDISS2273 - Software Quality Assurance Lecture G1 - CDIAS3233 - Expert System Lecture G1 - CD
FS30122234IT40112034, IT40511934, IT40522134, IT40132034 CE, IT40132134 CE 2IT40122134, IT40222234, IT40232234, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, IT40132134 DVM, Muhammad Ammar Bin Abdul Razak-4212003021D, Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021IT40211834, IT40211934, IT40222034, IT40232034, IT40212234IT40212034
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilCVAC - PM Dr Nur Syufiza Ahmad ShukorCVAC - Nur Razia Mohd SuradiCVAC - Azaliza ZainalCVAC - Dr Kamsiah MohamedCVAC - Rohaya Abu Hassan
FCVAC - BK 10FCVAC - BK 1FCVAC - BK 2FCVAC - BK 11FCVAC - BK 3FCVAC - GL002
FMD1133 - Elementary Statistics Lecture G1 - CDIAS2343 - Managing Information Technology Lecture G1 - CDIAS2133 / ISS1123 - Software Engineering / Intro to Software Engineering Lecture G1 - CDISS3163 - Software Maintenance And Evolution Lecture G1 - CDIAS3363 - IT Sales and Marketing Lecture G1 - CDIAS3233 - Expert System Lecture G1 - CD
IT30322134, FS30232234, Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, FS30112234, IT30112134IT40112034, IT40511934, IT40522134, IT40132034 CE, IT40132134 CE 2IT40122134, IT40222234, IT40232234, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, IT40132134 DVM, Muhammad Ammar Bin Abdul Razak-4212003021D, Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021IT40211834, IT40211934, IT40222034, IT40232034, IT40212234IT40331934, IT40312034, IT40322034
FELS - Shahida Binti Abd LatifCVAC - PM Dr Nur Syufiza Ahmad ShukorCVAC - Nur Razia Mohd SuradiCVAC - Azaliza ZainalCVAC - Rahayu HandanCVAC - Rohaya Abu Hassan
FCVAC - BK 7FCVAC - BK 1FCVAC - BK 2FCVAC - BK 11FCVAC - BK 9FCVAC - GL002
FMD1133 - Elementary Statistics Lecture G1 - CDIID2163 / IAS2123 - Computer Organization and Architecture / Computer Organization Lecture G1 - CDIID2233 / IAS3383 - Modelling and Simulation Lecture G1 - CDISS2263 - Software Design Architecture Lecture G1 - CDIAS3363 - IT Sales and Marketing Lecture G1 - CDIAD1162 / IAS1162 - Human Personality and Team Building Lecture G1 - CD
IT30322134, FS30232234, Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, FS30112234, IT30112134IT30112234, IT40112234, IT40211834, IT40221934, IT40222034, IT40232034, IT40332134, IT40312234, IT40322234, Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301DIT30212134, IT30222134, IT40112134, IT30232134, IT40132034 CE, IT40132134 CE 1IT40211934, IT40212134, IT40232134, Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Muhammad Hazim Bin Mohamad Rodzali-4212008451, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031D, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721IT40331934, IT40312034, IT40322034
FELS - Shahida Binti Abd LatifCVAC - Roziyani SetikCVAC - Abdullah RamliCVAC - Dr Kamsiah MohamedCVAC - Rahayu HandanCVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - BK 7FCVAC - BK 10FCVAC - BS 4FCVAC - BK 2FCVAC - BK 9FCVAC - BK 1
IID2163 / IAS2123 - Computer Organization and Architecture / Computer Organization Lecture G1 - CDIID2233 / IAS3383 - Modelling and Simulation Lecture G1 - CDISS2263 - Software Design Architecture Lecture G1 - CDIAS3363 - IT Sales and Marketing Lecture G1 - CDIAD1162 / IAS1162 - Human Personality and Team Building Lecture G1 - CD
IT30112234, IT40112234, IT40211834, IT40221934, IT40222034, IT40232034, IT40332134, IT40312234, IT40322234, Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301DIT30212134, IT30222134, IT40112134, IT30232134, IT40132034 CE, IT40132134 CE 1IT40211934, IT40212134, IT40232134, Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Muhammad Hazim Bin Mohamad Rodzali-4212008451, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031D, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721IT40331934, IT40312034, IT40322034
CVAC - Roziyani SetikCVAC - Abdullah RamliCVAC - Dr Kamsiah MohamedCVAC - Rahayu HandanCVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - BK 10FCVAC - BS 4FCVAC - BK 2FCVAC - BK 9FCVAC - BK 1
Tuesday
ITD3233 - Network Design and Support Lecture G1 - CDIMD1233 - Graphic Modelling Lecture G1 - CDIAS1113 - Introduction to Web Design Lecture G1 - CD
IT30122034, IT30132034IT30332134, IT30322234IT40122134, IT40221934, IT40212234, IT40332234, IT40322234, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, IT40132134 DVM, IT40132134 (YUVA), IT40132134 (TANG RUI), IT40522134 (ARNI IRZAHIDA), Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
CVAC - Abdullah RamliCVAC - Suhaimi Mohd NoorCVAC - Shireen Muhamad
FCVAC - BK 3FCVAC - BK 9FCVAC - BK 6
FMS2133 - Operational Research Lecture G1 - CDITD3233 - Network Design and Support Lecture G1 - CDIMD1233 - Graphic Modelling Lecture G1 - CDIAS1113 - Introduction to Web Design Lecture G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231DIT30122034, IT30132034IT30332134, IT30322234IT40122134, IT40221934, IT40212234, IT40332234, IT40322234, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, IT40132134 DVM, IT40132134 (YUVA), IT40132134 (TANG RUI), IT40522134 (ARNI IRZAHIDA), Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilCVAC - Abdullah RamliCVAC - Suhaimi Mohd NoorCVAC - Shireen Muhamad
FCVAC - Bilik SerantaFCVAC - BK 3FCVAC - BK 9FCVAC - BK 6
FMS2133 - Operational Research Lecture G1 - CDIMS3283 - Typography for Multimedia Lecture G1 - CDIAS3143 - Data Mining and Data Warehouse Lecture G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231DIT40522134, IT40532134, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilCVAC - Suhaimi Mohd NoorCVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - Bilik SerantaFCVAC - BK 9FCVAC - BK 3
IMS3283 - Typography for Multimedia Lecture G1 - CDIAS3143 - Data Mining and Data Warehouse Lecture G1 - CD
IT40522134, IT40532134, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)
CVAC - Suhaimi Mohd NoorCVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - BK 9FCVAC - BK 3
IAS3113 - Interactive Multimedia Lecture G1 - CDIAD1153 - Computer Fundamental Lecture G1 - CD
IT40222034, IT40532234, IT40321934, IT40522134, BT40212034IT30322234, IT30332234, FS30232234
CVAC - Suhaimi Mohd NoorCVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - BK 9FCVAC - BK 3
IAS3113 - Interactive Multimedia Lecture G1 - CDIAD1153 - Computer Fundamental Lecture G1 - CDIAD2213 - Operating System Lecture G1 - CD
IT40222034, IT40532234, IT40321934, IT40522134, BT40212034IT30322234, IT30332234, FS30232234IT30112234, IT30111934, IT30122034, IT30122134, IT30132134
CVAC - Suhaimi Mohd NoorCVAC - Dr Irny Suzila IshakCVAC - Abdullah Ramli
FCVAC - BK 9FCVAC - BK 3FCVAC - BK 10
IAD2213 - Operating System Lecture G1 - CDISS2283 - Software Testing Lecture G1 - CD
IT30112234, IT30111934, IT30122034, IT30122134, IT30132134IT40212034
CVAC - Abdullah RamliCVAC - Marina Hassan
FCVAC - BK 10FCVAC - BK 2
IAD3253 - Content Management and Information Architecture Lecture G1 - CDISS2283 - Software Testing Lecture G1 - CD
IT30132034, IT30122034, IT30112134IT40212034
CVAC - Shireen MuhamadCVAC - Marina Hassan
FCVAC - BS 4FCVAC - BK 2
MPU3143 - Bahasa Melayu Komunikasi II Lecture G1 - CDIAD3253 - Content Management and Information Architecture Lecture G1 - CDFMD1173 - Principles of Mathematics Lecture G1 - CDITS4243 - Knowledge Management System Lecture G1 - CDFMS1113 - Mathematics Lecture G1 - CDICS2233 - Software Development Lecture G1 - CD
12134 K23A, 12134 K23B, AD40141634IT30132034, IT30122034, IT30112134IT30222234IT40111934, IT40112034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Muhammad Amirul Haziq Bin Kasamani-4211003741, Muhammad Azmirul Hafif Bin Zakaria-4211001691, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Noraida Binti Amil-4211001711, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311IT40122134, IT40532134, IT40132234, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, IT40132134 (YUVA), IT40132134 CE 1, IT40132134 CE 2, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)IT40321934, IT40312234, Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilCVAC - Shireen MuhamadFELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabCVAC - PM Dr Nur Syufiza Ahmad ShukorFELS - Faizal Bin YahayaCVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - BK 8FCVAC - BS 4FCVAC - BK 6FCVAC - BK 5FCVAC - BK 11FCVAC - BK 1
MPU3143 - Bahasa Melayu Komunikasi II Lecture G1 - CDFMD1173 - Principles of Mathematics Lecture G1 - CDITS4243 - Knowledge Management System Lecture G1 - CDIAS2163 - Visual Programming Lecture G1 - CDFMS1113 - Mathematics Lecture G1 - CDICS2233 - Software Development Lecture G1 - CDIMS3163 - Desktop Publishing Lecture G1 - CD
12134 K23A, 12134 K23B, AD40141634IT30222234IT40111934, IT40112034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Muhammad Amirul Haziq Bin Kasamani-4211003741, Muhammad Azmirul Hafif Bin Zakaria-4211001691, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Noraida Binti Amil-4211001711, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311IT40131934, IT40211834, IT40231834, IT40211934, IT40221934, IT40222034, IT40212134, IT40331934, IT40332134, Mahendran Periasamy-4211001111, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301DIT40122134, IT40532134, IT40132234, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, IT40132134 (YUVA), IT40132134 CE 1, IT40132134 CE 2, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)IT40321934, IT40312234, Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901IT40522134, IT40511934, IT40541734
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilFELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabCVAC - PM Dr Nur Syufiza Ahmad ShukorCVAC - Faudzi AhmadFELS - Faizal Bin YahayaCVAC - Dr Irny Suzila IshakCVAC - Suhaimi Mohd Noor
FCVAC - BK 8FCVAC - BK 6FCVAC - BK 5FCVAC - BK 2FCVAC - BK 11FCVAC - BK 1FCVAC - BK 3
ITS4243 - Knowledge Management System Lecture G1 - CDIAS2163 - Visual Programming Lecture G1 - CDICS2233 - Software Development Lecture G1 - CDIMS3163 - Desktop Publishing Lecture G1 - CD
IT40111934, IT40112034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Muhammad Amirul Haziq Bin Kasamani-4211003741, Muhammad Azmirul Hafif Bin Zakaria-4211001691, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Noraida Binti Amil-4211001711, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311IT40131934, IT40211834, IT40231834, IT40211934, IT40221934, IT40222034, IT40212134, IT40331934, IT40332134, Mahendran Periasamy-4211001111, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301DIT40321934, IT40312234, Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901IT40522134, IT40511934, IT40541734
CVAC - PM Dr Nur Syufiza Ahmad ShukorCVAC - Faudzi AhmadCVAC - Dr Irny Suzila IshakCVAC - Suhaimi Mohd Noor
FCVAC - BK 5FCVAC - BK 2FCVAC - BK 1FCVAC - BK 3
Wednesday
IAD1133 - Programming Methodology Lecture G1 - CD
IT30232234, IT30212134, IT30222234, IT30232134, IT30322234, IT30332234
CVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - BK 3
FFS2313 - Financial Mathematics Lecture G1 - CDIAD1133 - Programming Methodology Lecture G1 - CDIAD3164 - Final Year Project 2 Lecture G1 - CD
Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672DIT30232234, IT30212134, IT30222234, IT30232134, IT30322234, IT30332234
FELS - Zuraini Binti AyopCVAC - Dr Irny Suzila IshakCVAC - Zahrul Azwan ABSL Kamarul Adzhar
FCVAC - BK 7FCVAC - BK 3FCVAC - BS 2
FFS2313 - Financial Mathematics Lecture G1 - CDIAD2243 - Visual Programming Lecture G1 - CDIAD1193 - Problem Solving Method Lecture G1 - CDITS3223 - Enterprise Information Architecture Lecture G1 - CDIAS1143 - Problem Solving Technique Lecture G1 - CD
Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672DIT30212134, IT30131634, IT30111934, IT30122034IT30122234, IT30132234IT40122034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Gunasunthari A/P Thamotharan-4211000251, Muhammad Amirul Haziq Bin Kasamani-4211003741, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Noraida Binti Amil-4211001711, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, IT40132034 (4203000111), IT40132034IT40122234, IT40132234
FELS - Zuraini Binti AyopCVAC - Faudzi AhmadCVAC - Rosnita A. RahmanCVAC - PM Dr Nur Syufiza Ahmad ShukorCVAC - Rohaya Abu Hassan
FCVAC - BK 7FCVAC - BK 2FCVAC - BK 9FCVAC - BK 3FCVAC - BK 10
FMS3313 - Ordinary Differential Equations Lecture G1 - CDIAD2243 - Visual Programming Lecture G1 - CDIAD1193 - Problem Solving Method Lecture G1 - CDITS3223 - Enterprise Information Architecture Lecture G1 - CDIAS1143 - Problem Solving Technique Lecture G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231D, Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672DIT30212134, IT30131634, IT30111934, IT30122034IT30122234, IT30132234IT40122034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Gunasunthari A/P Thamotharan-4211000251, Muhammad Amirul Haziq Bin Kasamani-4211003741, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Noraida Binti Amil-4211001711, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, IT40132034 (4203000111), IT40132034IT40122234, IT40132234
FELS - Mohd NazranCVAC - Faudzi AhmadCVAC - Rosnita A. RahmanCVAC - PM Dr Nur Syufiza Ahmad ShukorCVAC - Rohaya Abu Hassan
FCVAC - Bilik SerantaFCVAC - BK 2FCVAC - BK 9FCVAC - BK 3FCVAC - BK 10
FMS3313 - Ordinary Differential Equations Lecture G1 - CDIAS3232 - Final Year Project I Lecture G1 - CDIAS3153 - Mobile Programming Lecture G1 - CDICS1113 - Introduction to Computer Science Lecture G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231D, Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672DIT40132034, IT40132034 (4203000111), IT40132034 CE, IT40111934, IT40112034, IT40122034, IT40112134, IT40221934, IT40232034, IT40212134, IT40312034, IT40312134, IT40521934, IT40532134IT40211834, IT40212034, IT40222034, IT40232134, IT40321934, IT40322034, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (HAKIM / ALIF)IT40332234, IT40332134, IT40312234, IT40322234
FELS - Mohd NazranCVAC - Zahrul Azwan ABSL Kamarul AdzharCVAC - Dr Kamsiah MohamedCVAC - Norhawani Teridi
FCVAC - Bilik SerantaFCVAC - BS 2FCVAC - BK 2FCVAC - BK 6
IAS3232 - Final Year Project I Lecture G1 - CDIAS3153 - Mobile Programming Lecture G1 - CDICS1113 - Introduction to Computer Science Lecture G1 - CD
IT40132034, IT40132034 (4203000111), IT40132034 CE, IT40111934, IT40112034, IT40122034, IT40112134, IT40221934, IT40232034, IT40212134, IT40312034, IT40312134, IT40521934, IT40532134IT40211834, IT40212034, IT40222034, IT40232134, IT40321934, IT40322034, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (HAKIM / ALIF)IT40332234, IT40332134, IT40312234, IT40322234
CVAC - Zahrul Azwan ABSL Kamarul AdzharCVAC - Dr Kamsiah MohamedCVAC - Norhawani Teridi
FCVAC - BS 2FCVAC - BK 2FCVAC - BK 6
FMS1183 - Calculus for Technology I Lecture G1 - CDFMD1173 - Principles of Mathematics Lecture G1 - CDICS1113 - Introduction to Computer Science Lecture G1 - CDIAS2323 - Operation Management Lecture G1 - CDIAS2153 - Computer Networking Lecture G1 - CDICS2213 - Analysis and Design of Algorithm Lecture G1 - CDIAD3162 - Final Year Project 1 Lecture G1 - CDSLS3133 - Research Methodology for Library Lecture G1 - CD
FS40222234, FS40232234IT30122234, IT30132234IT40332234, IT40332134, IT40312234, IT40322234
FELS - Faizal Bin YahayaFELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilCVAC - Norhawani TeridiCVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidCVAC - Mohd Noor Rizal ArbainCVAC - Muhammad HashimCVAC - Zahrul Azwan ABSL Kamarul AdzharFELS - Azman Bin Ariffin
FCVAC - BK 7FCVAC - BK 11FCVAC - BK 6FCVAC - BK 9FCVAC - BS 4FCVAC - BK 2FCVAC - BS 2FCVAC - Bilik Seranta
JMS3153 - Publication Production Lecture G1 - CDFMS1183 - Calculus for Technology I Lecture G1 - CDFMD1173 - Principles of Mathematics Lecture G1 - CDIAS2323 - Operation Management Lecture G1 - CDIAS2153 - Computer Networking Lecture G1 - CDICS2213 - Analysis and Design of Algorithm Lecture G1 - CDIAD3162 - Final Year Project 1 Lecture G1 - CDSLS3133 - Research Methodology for Library Lecture G1 - CD
CM40332134, CM40232134FS40222234, FS40232234IT30122234, IT30132234
CVAC - Marliza Abdul MalikFELS - Faizal Bin YahayaFELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilCVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidCVAC - Mohd Noor Rizal ArbainCVAC - Muhammad HashimCVAC - Zahrul Azwan ABSL Kamarul AdzharFELS - Azman Bin Ariffin
FCVAC - MK3 (COMM)FCVAC - BK 7FCVAC - BK 11FCVAC - BK 9FCVAC - BS 4FCVAC - BK 2FCVAC - BS 2FCVAC - Bilik Seranta
JMD1143 - Computer Skills for Communication Lecture G1 - CDJMS3153 - Publication Production Lecture G1 - CDIAS2323 - Operation Management Lecture G1 - CDICS2213 - Analysis and Design of Algorithm Lecture G1 - CDSLS3133 - Research Methodology for Library Lecture G1 - CD
CM30122234, CM30112234CM40332134, CM40232134
CVAC - Dr Irny Suzila IshakCVAC - Marliza Abdul MalikCVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidCVAC - Muhammad HashimFELS - Azman Bin Ariffin
FCVAC - BK 3FCVAC - MK3 (COMM)FCVAC - BK 9FCVAC - BK 2FCVAC - Bilik Seranta
JMD1143 - Computer Skills for Communication Lecture G1 - CDIAS1233 - Operating System Lecture G1 - CD
CM30122234, CM30112234IT40122134, IT40112234, IT40231834, IT40222034, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, Muhammad Azmirul Hafif Bin Zakaria-4211001691, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, IT40132134 (YUVA), IT40312134 (AMIRUL), Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031D, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D
CVAC - Dr Irny Suzila IshakCVAC - Abdullah Ramli
FCVAC - BK 3FCVAC - BK 5
IAS1233 - Operating System Lecture G1 - CD
IT40122134, IT40112234, IT40231834, IT40222034, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, Muhammad Azmirul Hafif Bin Zakaria-4211001691, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Thanes A/L Arujunan-4211004121D, IT40132134 (YUVA), IT40312134 (AMIRUL), Nik Raisuddin Rizki Bin Abd Razak-4212012021, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Azimah Binti Abdul Wahab-4212009621D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031D, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D
CVAC - Abdullah Ramli
FCVAC - BK 5
Thursday
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lecture G1 - CDITS4223 - Strategic Information System Planning Lecture G1 - CDICS2123 - Computer Design Lecture G1 - CD
IT30122234, IT30322134, IT30122034IT40121834, IT40112034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Muhammad Azmirul Hafif Bin Zakaria-4211001691, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Noraida Binti Amil-4211001711, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (HAKIM / ALIF), Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901
CVAC - Mohd Noor Rizal ArbainCVAC - PM Dr Wan Azlan Wan Hassan @ Wan HarunCVAC - Roziyani Setik
FCVAC - BK 5FCVAC - BK 3FCVAC - BK 2
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lecture G1 - CDITS4223 - Strategic Information System Planning Lecture G1 - CDICS2123 - Computer Design Lecture G1 - CD
IT30122234, IT30322134, IT30122034IT40121834, IT40112034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Muhammad Azmirul Hafif Bin Zakaria-4211001691, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Noraida Binti Amil-4211001711, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (HAKIM / ALIF), Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901
CVAC - Mohd Noor Rizal ArbainCVAC - PM Dr Wan Azlan Wan Hassan @ Wan HarunCVAC - Roziyani Setik
FCVAC - BK 5FCVAC - BK 3FCVAC - BK 2
FMS1133 - Probability and Statistic Lecture G1 - CDITS4223 - Strategic Information System Planning Lecture G1 - CDICS3253 - Automata and Theory Computation Lecture G1 - CDICS2123 - Computer Design Lecture G1 - CDITS4123 - Total Quality Control Lecture G1 - CD
FS40132234IT40121834, IT40112034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Muhammad Azmirul Hafif Bin Zakaria-4211001691, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Noraida Binti Amil-4211001711, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311IT40322034, IT40312034IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (HAKIM / ALIF), Muhammad Shamim Bin Mohd Shamsul Bahari-4212008901
FELS - Shahida Binti Abd LatifCVAC - PM Dr Wan Azlan Wan Hassan @ Wan HarunCVAC - Faudzi AhmadCVAC - Roziyani SetikCVAC - Dr Nur Amlya Abdul Majid
FCVAC - BK 6FCVAC - BK 3FCVAC - BK 8FCVAC - BK 2FCVAC - BK 7
FMS2123 - Statistical Inference Lecture G1 - CDFMS1133 - Probability and Statistic Lecture G1 - CDIAS2253 - Computer and Network Security Lecture G1 - CDICS3253 - Automata and Theory Computation Lecture G1 - CDITS4123 - Total Quality Control Lecture G1 - CDFMS3113 - Real Analysis Lecture G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Ushalini A/P Siva-4212000231DFS40132234IT40212034, IT40332134, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381IT40322034, IT40312034
FELS - Hanita Binti HashimFELS - Shahida Binti Abd LatifCVAC - Mohd Noor Rizal ArbainCVAC - Faudzi AhmadCVAC - Dr Nur Amlya Abdul MajidFELS - Mohd Nazran
FCVAC - BK 5FCVAC - BK 6FCVAC - BK 1FCVAC - BK 8FCVAC - BK 7FCVAC - Bilik Seranta
FMS2123 - Statistical Inference Lecture G1 - CDIAS2253 - Computer and Network Security Lecture G1 - CDICS3253 - Automata and Theory Computation Lecture G1 - CDFMS3113 - Real Analysis Lecture G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Ushalini A/P Siva-4212000231DIT40212034, IT40332134, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381IT40322034, IT40312034
FELS - Hanita Binti HashimCVAC - Mohd Noor Rizal ArbainCVAC - Faudzi AhmadFELS - Mohd Nazran
FCVAC - BK 5FCVAC - BK 1FCVAC - BK 8FCVAC - Bilik Seranta
IAS2143 - Database System Lecture G1 - CDIID1233 / IAS2273 - Operations Research Lecture G1 - CDISS2253 - Software Construction Lecture G1 - CDISS2113 - Software Requirement Lecture G1 - CD
BT40222134, BT40212034, BT40231734, IT40132134 (TANG RUI), IT40132134IT30212134, IT30222234, IT40111934, IT40131934, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT30222134, IT40132034 (4203000111), IT40132134 CE 1IT40231834, IT40212134IT40221934, IT40212234
CVAC - Azhar HamidCVAC - PM Dr Setyawan WidyartoCVAC - Azaliza ZainalCVAC - Marina Hassan
FCVAC - BK 10FCVAC - BK 3FCVAC - BK 9FCVAC - BK 5
IAS2143 - Database System Lecture G1 - CDFIS2123 - Statistical Quality Control Lecture G1 - CDIID1233 / IAS2273 - Operations Research Lecture G1 - CDISS2253 - Software Construction Lecture G1 - CDISS2113 - Software Requirement Lecture G1 - CDFMS1123 - Essential Mathematics Lecture G1 - CDITD3223 - Router and WAN Connection Lecture G1 - CD
BT40222134, BT40212034, BT40231734, IT40132134 (TANG RUI), IT40132134Amely Binti Alias-4211001013D, Muhammad Haziq Bin Shah Budin-4211003801, Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711, Siti Syahirah Binti Ahmad Faizal-4212000911IT30212134, IT30222234, IT40111934, IT40131934, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT30222134, IT40132034 (4203000111), IT40132134 CE 1IT40231834, IT40212134IT40221934, IT40212234IT40232234
CVAC - Azhar HamidFELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilCVAC - PM Dr Setyawan WidyartoCVAC - Azaliza ZainalCVAC - Marina HassanFELS - Zuraini Binti AyopCVAC - Dr Azlinda Abdul Aziz
FCVAC - BK 10FCVAC - BK 8FCVAC - BK 3FCVAC - BK 9FCVAC - BK 5FCVAC - BK 2FCVAC - BK 1
FIS2123 - Statistical Quality Control Lecture G1 - CDIAD2263 - Analysis and Design Modelling Lecture G1 - CDITS3233 - Business Intelligence Lecture G1 - CDFMS1123 - Essential Mathematics Lecture G1 - CDITD3223 - Router and WAN Connection Lecture G1 - CDIAS2213 - Discrete Mathematics Lecture G1 - CD
Amely Binti Alias-4211001013D, Muhammad Haziq Bin Shah Budin-4211003801, Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711, Siti Syahirah Binti Ahmad Faizal-4212000911IT30212134, IT30222134, IT30132134, IT30112234, IT30232134IT40121834, IT40112034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311IT40232234
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilCVAC - Azaliza ZainalCVAC - Rahayu HandanFELS - Zuraini Binti AyopCVAC - Dr Azlinda Abdul AzizFELS - Faizal Bin Yahaya
FCVAC - BK 8FCVAC - BK 11FCVAC - BK 5FCVAC - BK 2FCVAC - BK 1FCVAC - BK 9
FMS3213 - Linear Programming Lecture G1 - CDIAD2263 - Analysis and Design Modelling Lecture G1 - CDITS3233 - Business Intelligence Lecture G1 - CDIAS1322 - Information Systems Lecture G1 - CDITD3223 - Router and WAN Connection Lecture G1 - CDIAS2213 - Discrete Mathematics Lecture G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231D, Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672DIT30212134, IT30222134, IT30132134, IT30112234, IT30232134IT40121834, IT40112034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311IT40222234, IT40232234, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, IT40132134 (TANG RUI), Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
FELS - Zuraini Binti AyopCVAC - Azaliza ZainalCVAC - Rahayu HandanCVAC - Shireen MuhamadCVAC - Dr Azlinda Abdul AzizFELS - Faizal Bin Yahaya
FCVAC - Bilik SerantaFCVAC - BK 11FCVAC - BK 5FCVAC - BK 10FCVAC - BK 1FCVAC - BK 9
FMS3213 - Linear Programming Lecture G1 - CDITS3233 - Business Intelligence Lecture G1 - CDIAS1322 - Information Systems Lecture G1 - CDITD3223 - Router and WAN Connection Lecture G1 - CDIAS2213 - Discrete Mathematics Lecture G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231D, Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672DIT40121834, IT40112034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311IT40222234, IT40232234, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, IT40132134 (TANG RUI), Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
FELS - Zuraini Binti AyopCVAC - Rahayu HandanCVAC - Shireen MuhamadCVAC - Dr Azlinda Abdul AzizFELS - Faizal Bin Yahaya
FCVAC - Bilik SerantaFCVAC - BK 5FCVAC - BK 10FCVAC - BK 1FCVAC - BK 9
IAS1322 - Information Systems Lecture G1 - CD
IT40222234, IT40232234, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, IT40132134 (TANG RUI), Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721
CVAC - Shireen Muhamad
FCVAC - BK 10
Friday
IAS1123 / IXS1124 - Programming Methodology Lecture G1 - CDIAS3133 - Project Management Lecture G1 - CD
IT40222234, IT40232234, FS40212034, FS40212134, FS40222134, FS40212234, FS40112034, FS40122134, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721IT40131934, IT40112034, IT40232034, IT40212134, IT40232134, IT40312034, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT40132034 (4203000111), IT40132134 CE 2, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (AMIRUL), Muhammad Hazim Bin Mohamad Rodzali-4212008451
CVAC - Roziyani SetikCVAC - PM Dr Haslinda Sutan Ahmad Nawi
FCVAC - BK 11FCVAC - BK 1
IAS1123 / IXS1124 - Programming Methodology Lecture G1 - CDIAS3133 - Project Management Lecture G1 - CD
IT40222234, IT40232234, FS40212034, FS40212134, FS40222134, FS40212234, FS40112034, FS40122134, Loggaraj A/L Mahenderan-4212007721IT40131934, IT40112034, IT40232034, IT40212134, IT40232134, IT40312034, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT40132034 (4203000111), IT40132134 CE 2, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (AMIRUL), Muhammad Hazim Bin Mohamad Rodzali-4212008451
CVAC - Roziyani SetikCVAC - PM Dr Haslinda Sutan Ahmad Nawi
FCVAC - BK 11FCVAC - BK 1
--- --- --- --- ---
FMS1323 - Statistics Lecture G1 - CD
IT40321934, IT40312234, IT40322234, IT40222034, IT40212134, IT40212234, IT40532134, IT40312134 (KHAIRUL)
FELS - Nasrudin
FCVAC - BK 11
FMS1263 - Calculus Lecture G1 - CDFMS1323 - Statistics Lecture G1 - CD
FS40132234IT40321934, IT40312234, IT40322234, IT40222034, IT40212134, IT40212234, IT40532134, IT40312134 (KHAIRUL)
FELS - Faizal Bin YahayaFELS - Nasrudin
FCVAC - BK 7FCVAC - BK 11
FMS1263 - Calculus Lecture G1 - CDIAD1263 / IAS1263 - Programming Fundamental Lecture G1 - CD
FS40132234IT30112234, IT40112234, IT40122234
FELS - Faizal Bin YahayaCVAC - Nik Nordiana N Ab Rahman
FCVAC - BK 7FCVAC - BK 3
IAD1263 / IAS1263 - Programming Fundamental Lecture G1 - CD
IT30112234, IT40112234, IT40122234
CVAC - Nik Nordiana N Ab Rahman
FCVAC - BK 3
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G2 - CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday
IAS1123 / IXS1124 - Programming Methodology Lecture G2 - CD
CVAC - Roziyani Setik
FCVAC - BK 10
IAS1123 / IXS1124 - Programming Methodology Lecture G2 - CD
CVAC - Roziyani Setik
FCVAC - BK 10
--- --- --- --- ---
IAD2143 / IAS2143 - Database System Lecture G2 - CD
CVAC - Azhar Hamid
FCVAC - BK 7
IAD2143 / IAS2143 - Database System Lecture G2 - CD
CVAC - Azhar Hamid
FCVAC - BK 7
--- ---
Wednesday
IAS1223 - Data Structures and Algorithms Lecture G2 - CD
IT40122134, IT40231834, IT40222034, IT40321934, IT40332134, BT40212034, IT40132134, IT40132134 CE 2, IT40312134 (AMIRUL), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D
CVAC - Muhammad Hashim
FCVAC - BS 4
IAS1223 - Data Structures and Algorithms Lecture G2 - CD
IT40122134, IT40231834, IT40222034, IT40321934, IT40332134, BT40212034, IT40132134, IT40132134 CE 2, IT40312134 (AMIRUL), Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D
CVAC - Muhammad Hashim
FCVAC - BS 4
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G3 - CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- ---
IAS2143 - Database System Lecture G3 - CD
IT40321934, IT40332134, IT40312234, IT40522134, IT40532134, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Muhammad Ammar Bin Abdul Razak-4212003021D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D
CVAC - Azhar Hamid
FCVAC - BK 3
IAS2143 - Database System Lecture G3 - CD
IT40321934, IT40332134, IT40312234, IT40522134, IT40532134, Marc Jonathan Chong-4212011311D, Jivanthiran A/L Selvaenthiran-4212009731D, Amsyar Zahran Bin Saiful Alimin-4212009051D, Janarthan Nair A/L Nimalan-4212001381, Muhammad Zakwan Bin Mohammed Zakkariya-4212002411D, Intan Nurhidayati Binti Shafruddin-4212008891D, Muhammad Ammar Bin Abdul Razak-4212003021D, Nurul Hanani Binti Azman-4212000301D
CVAC - Azhar Hamid
FCVAC - BK 3
--- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G1/G2 - CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G1 - CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday
ITS3223 - Enterprise Information Architecture Tutorial G1 - CD
IT40122034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Gunasunthari A/P Thamotharan-4211000251, Muhammad Amirul Haziq Bin Kasamani-4211003741, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Noraida Binti Amil-4211001711, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, IT40132034 (4203000111), IT40132034
CVAC - PM Dr Nur Syufiza Ahmad Shukor
FCVAC - BK 3
ITS3223 - Enterprise Information Architecture Tutorial G1 - CD
IT40122034, Ain Nur Fazirah Binti Abdul Jalil-4211002691, Gunasunthari A/P Thamotharan-4211000251, Muhammad Amirul Haziq Bin Kasamani-4211003741, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, Muhammad Zikri Bin Hisham-4211000601, Noraida Binti Amil-4211001711, Nur Atiqah Shahidah Binti Idros Saidi-4211001651, Nurul Shahirah Binti Othaman-4211000311, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, IT40132034 (4203000111), IT40132034
CVAC - PM Dr Nur Syufiza Ahmad Shukor
FCVAC - BK 3
FMS1323 - Statistics Tutorial G1 - CD
IT40321934, IT40312234, IT40322234, IT40222034, IT40212134, IT40212234, IT40532134, IT40312134 (KHAIRUL)
FELS - Nasrudin
FCVAC - BK 11
FMS2133 - Operational Research Tutorial G1 - CDFMS1323 - Statistics Tutorial G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231DIT40321934, IT40312234, IT40322234, IT40222034, IT40212134, IT40212234, IT40532134, IT40312134 (KHAIRUL)
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilFELS - Nasrudin
FCVAC - Bilik SerantaFCVAC - BK 11
FMS2133 - Operational Research Tutorial G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231D
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul Jalil
FCVAC - Bilik Seranta
---
FMD1133 - Elementary Statistics Tutorial G1 - CDFMS1263 - Calculus Tutorial G1 - CD
IT30322134, Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, FS30232234, FS30112234, IT30112134FS40132234
FELS - Shahida Binti Abd LatifFELS - Faizal Bin Yahaya
FCVAC - BK 9FCVAC - BK 5
FMD1133 - Elementary Statistics Tutorial G1 - CDFMS1263 - Calculus Tutorial G1 - CD
IT30322134, Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, FS30232234, FS30112234, IT30112134FS40132234
FELS - Shahida Binti Abd LatifFELS - Faizal Bin Yahaya
FCVAC - BK 9FCVAC - BK 5
FMS1183 - Calculus for Technology I Tutorial G1 - CD
FS40222234, FS40232234
FELS - Faizal Bin Yahaya
FCVAC - BK 6
FMS1183 - Calculus for Technology I Tutorial G1 - CD
FS40222234, FS40232234
FELS - Faizal Bin Yahaya
FCVAC - BK 6
---
Tuesday
IAS3133 - Project Management Tutorial G1 - CD
IT40131934, IT40112034, IT40232034, IT40212134, IT40232134, IT40312034, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT40132034 (4203000111), IT40132134 CE 2, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (KHAIRUL), Muhammad Hazim Bin Mohamad Rodzali-4212008451
CVAC - PM Dr Haslinda Sutan Ahmad Nawi
FCVAC - BK 1
FMD1173 - Principles of Mathematics Tutorial G1 - CDIAS3133 - Project Management Tutorial G1 - CD
IT30222234IT40131934, IT40112034, IT40232034, IT40212134, IT40232134, IT40312034, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, IT40132034 (4203000111), IT40132134 CE 2, IT40312134 (KALAICHELVI / SHANGETHA), IT40312134 (KHAIRUL), Muhammad Hazim Bin Mohamad Rodzali-4212008451
FELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabCVAC - PM Dr Haslinda Sutan Ahmad Nawi
FCVAC - BK 8FCVAC - BK 1
FMD1173 - Principles of Mathematics Tutorial G1 - CDFMS1123 - Essential Mathematics Tutorial G1 - CD
IT30222234
FELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabFELS - Zuraini Binti Ayop
FCVAC - BK 8FCVAC - BK 5
FMS1123 - Essential Mathematics Tutorial G1 - CD
FELS - Zuraini Binti Ayop
FCVAC - BK 5
--- --- ---
FMS3313 - Ordinary Differential Equations Tutorial G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231D, Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672D
FELS - Mohd Nazran
FCVAC - Bilik Seranta
FMS3313 - Ordinary Differential Equations Tutorial G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231D, Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672D
FELS - Mohd Nazran
FCVAC - Bilik Seranta
--- ---
Wednesday ---
FMS2123 - Statistical Inference Tutorial G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Ushalini A/P Siva-4212000231D
FELS - Hanita Binti Hashim
FCVAC - BK 5
FMD1173 - Principles of Mathematics Tutorial G1 - CDFMS2123 - Statistical Inference Tutorial G1 - CD
FS30122234Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Ushalini A/P Siva-4212000231D
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilFELS - Hanita Binti Hashim
FCVAC - BK 6FCVAC - BK 5
FMD1173 - Principles of Mathematics Tutorial G1 - CD
FS30122234
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul Jalil
FCVAC - BK 6
--- ---
FFS2313 - Financial Mathematics Tutorial G1 - CD
Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672D
FELS - Zuraini Binti Ayop
FCVAC - BK 1
FMS3113 - Real Analysis Tutorial G1 - CDFFS2313 - Financial Mathematics Tutorial G1 - CD
Muhamad Harith Bin Kamlyzan-4201002021, Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672D
FELS - Mohd NazranFELS - Zuraini Binti Ayop
FCVAC - BK 6FCVAC - BK 1
FMS3113 - Real Analysis Tutorial G1 - CDFMS1133 - Probability and Statistic Tutorial G1 - CD
Muhamad Harith Bin Kamlyzan-4201002021, Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111FS40132234
FELS - Mohd NazranFELS - Shahida Binti Abd Latif
FCVAC - BK 6FCVAC - BK 1
FMS1133 - Probability and Statistic Tutorial G1 - CD
FS40132234
FELS - Shahida Binti Abd Latif
FCVAC - BK 1
---
Thursday ---
FMS3213 - Linear Programming Tutorial G1 - CDFIS2123 - Statistical Quality Control Tutorial G1 - CDFMS1113 - Mathematics Tutorial G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231D, Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672DAmely Binti Alias-4211001013D, Muhammad Haziq Bin Shah Budin-4211003801, Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711, Siti Syahirah Binti Ahmad Faizal-4212000911IT40122134, IT40532134, IT40132234, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, IT40132134 (YUVA), IT40132134 CE 1, IT40132134 CE 2, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)
FELS - Zuraini Binti AyopFELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilFELS - Faizal Bin Yahaya
FCVAC - Bilik SerantaFCVAC - BK 1FCVAC - BK 9
FMS3213 - Linear Programming Tutorial G1 - CDFIS2123 - Statistical Quality Control Tutorial G1 - CDFMS1113 - Mathematics Tutorial G1 - CD
Nor Ismawati Binti Abdul Rahim-4212000491D, Nurhaniza Binti Darus-4212000101D, Ushalini A/P Siva-4212000231D, Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672DAmely Binti Alias-4211001013D, Muhammad Haziq Bin Shah Budin-4211003801, Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711, Siti Syahirah Binti Ahmad Faizal-4212000911IT40122134, IT40532134, IT40132234, Eizul Hisham Bin Nor Saffuan-4211003061, Muhammad Najmi Nabil Bin Redzuan-4211003051, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, IT40132134 (YUVA), IT40132134 CE 1, IT40132134 CE 2, IT40522134 (ARNI IRZAHIDA)
FELS - Zuraini Binti AyopFELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul JalilFELS - Faizal Bin Yahaya
FCVAC - Bilik SerantaFCVAC - BK 1FCVAC - BK 9
FMD1173 - Principles of Mathematics Tutorial G1 - CD
IT30122234, IT30132234
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul Jalil
FCVAC - BK 9
FMD1173 - Principles of Mathematics Tutorial G1 - CD
IT30122234, IT30132234
FELS - Sharifah Zuraidah Syed Abdul Jalil
FCVAC - BK 9
--- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G2 - CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G3 - CD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G1 - CMD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday
JSS1233 - Introduction To Sociology Lecture G1 - CMDJCS3213 - Corp Comm & Org Climate (Thesis) Lecture G1 - CMDSLD2253 - Acquisition Of Library Materials Procedures Lecture G1 - CMDSLS2243 - Infopreneur And Marketing In Information Services Lecture G1 - CMD
CM40332234, CM40312034CM40322034SS30122134
CVAC - Nurul Asyikin DeramanCVAC - Dr Latifah Abd LatibCVAC - Norhaida Hanim Ahmad TajudinCVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 19 (Comm)
JMS2243 - Malaysian Economy Lecture G1 - CMDJSS1233 - Introduction To Sociology Lecture G1 - CMDJCS3213 - Corp Comm & Org Climate (Thesis) Lecture G1 - CMDSLD2253 - Acquisition Of Library Materials Procedures Lecture G1 - CMDSLS2243 - Infopreneur And Marketing In Information Services Lecture G1 - CMD
CM40232134CM40332234, CM40312034CM40322034SS30122134
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Nurul Asyikin DeramanCVAC - Dr Latifah Abd LatibCVAC - Norhaida Hanim Ahmad TajudinCVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 19 (Comm)
JMS2243 - Malaysian Economy Lecture G1 - CMDJSS1233 - Introduction To Sociology Lecture G1 - CMDJCS3213 - Corp Comm & Org Climate (Thesis) Lecture G1 - CMDSLD2253 - Acquisition Of Library Materials Procedures Lecture G1 - CMDSLS2243 - Infopreneur And Marketing In Information Services Lecture G1 - CMD
CM40232134CM40332234, CM40312034CM40322034SS30122134
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Nurul Asyikin DeramanCVAC - Dr Latifah Abd LatibCVAC - Norhaida Hanim Ahmad TajudinCVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 19 (Comm)
JMS2243 - Malaysian Economy Lecture G1 - CMDJMS1143 - Introduction To Mass Communication Lecture G1 - CMD
CM40232134CM40332234, CM40312034
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Dewi Dermawan Hj. Elmi
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)
JMS1143 - Introduction To Mass Communication Lecture G1 - CMDJMS3223 - Entrepreneurship Lecture G1 - CMDSLD2263 - Writing and Information Skills Lecture G1 - CMDSLS1133 - Theories And Principles Of Information Science And Librarianship Lecture G1 - CMD
CM40332234, CM40312034CM40312234, CM40332134, CM40312134SS30122134SS40232134
CVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Nurul Asyikin DeramanCVAC - Nora Lina Mohd HussainCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)
JJS2224 - Feature Writing Lecture G1 - CMDJMS1143 - Introduction To Mass Communication Lecture G1 - CMDJMS3223 - Entrepreneurship Lecture G1 - CMDSLD2263 - Writing and Information Skills Lecture G1 - CMDSLS1133 - Theories And Principles Of Information Science And Librarianship Lecture G1 - CMD
CM40232134CM40332234, CM40312034CM40312234, CM40332134, CM40312134SS30122134SS40232134
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Nurul Asyikin DeramanCVAC - Nora Lina Mohd HussainCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)
JJS2224 - Feature Writing Lecture G1 - CMDJMS3223 - Entrepreneurship Lecture G1 - CMDSLD2263 - Writing and Information Skills Lecture G1 - CMDSLS1133 - Theories And Principles Of Information Science And Librarianship Lecture G1 - CMD
CM40232134CM40312234, CM40332134, CM40312134SS30122134SS40232134
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Nurul Asyikin DeramanCVAC - Nora Lina Mohd HussainCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)
JJS2224 - Feature Writing Lecture G1 - CMDJCS3133 - Event Management Lecture G1 - CMDJCS2123 - Interpersonal Communication Lecture G1 - CMD
CM40232134CM40312134, CM40332034CM40332234, CM40322134
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Sheril Nurelysa MarhalimCVAC - Hasni Meon
FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)
JJS2223 - Media Literacy Lecture G1 - CMDJCS3133 - Event Management Lecture G1 - CMDJCS2123 - Interpersonal Communication Lecture G1 - CMD
CM40232134CM40312134, CM40332034CM40332234, CM40322134
CVAC - Azira Azlin ShaharuddinCVAC - Sheril Nurelysa MarhalimCVAC - Hasni Meon
FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)
JJS2223 - Media Literacy Lecture G1 - CMDJCS3133 - Event Management Lecture G1 - CMDJCS2123 - Interpersonal Communication Lecture G1 - CMD
CM40232134CM40312134, CM40332034CM40332234, CM40322134
CVAC - Azira Azlin ShaharuddinCVAC - Sheril Nurelysa MarhalimCVAC - Hasni Meon
FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)
JJS2223 - Media Literacy Lecture G1 - CMD
CM40232134
CVAC - Azira Azlin Shaharuddin
FCVAC - BK 18 (Comm)
Tuesday ---
JMS2143 - Statistics Lecture G1 - CMDJMS1253 - Principle and Practice of Management Lecture G1 - CMD
CM40312134, CM40232134CM40332134
FELS - Shahida Binti Abd LatifCVAC - Nurul Asyikin Deraman
FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)
JMD2133 - Introduction To Corporate Communication Lecture G1 - CMDJMS2143 - Statistics Lecture G1 - CMDJMS1253 - Principle and Practice of Management Lecture G1 - CMD
CM30132134, CM30131934CM40312134, CM40232134CM40332134
CVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiFELS - Shahida Binti Abd LatifCVAC - Nurul Asyikin Deraman
FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)
JMD2133 - Introduction To Corporate Communication Lecture G1 - CMDJMS2143 - Statistics Lecture G1 - CMDJMS1253 - Principle and Practice of Management Lecture G1 - CMD
CM30132134, CM30131934CM40312134, CM40232134CM40332134
CVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiFELS - Shahida Binti Abd LatifCVAC - Nurul Asyikin Deraman
FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)
JMD2133 - Introduction To Corporate Communication Lecture G1 - CMDSLD2143 - Keeping Special Record Lecture G1 - CMDJLS1122 - Effective Speaking Lecture G1 - CMD
CM30132134, CM30131934SS30122134
CVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Norhaida Hanim Ahmad TajudinCVAC - Muhammad Faiz Mokhtar
FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)
JLS2133 - Negotiation Skill Lecture G1 - CMDSLD2143 - Keeping Special Record Lecture G1 - CMDJLS1122 - Effective Speaking Lecture G1 - CMD
CM40332134, CM40312134, CM40332034SS30122134
CVAC - Hasni MeonCVAC - Norhaida Hanim Ahmad TajudinCVAC - Muhammad Faiz Mokhtar
FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)
JLS2133 - Negotiation Skill Lecture G1 - CMDSLD2143 - Keeping Special Record Lecture G1 - CMDJMS2253 - Communication Law And Ethics Lecture G1 - CMD
CM40332134, CM40312134, CM40332034SS30122134
CVAC - Hasni MeonCVAC - Norhaida Hanim Ahmad TajudinCVAC - Dewi Dermawan Hj. Elmi
FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)
JLS2133 - Negotiation Skill Lecture G1 - CMDJMS2253 - Communication Law And Ethics Lecture G1 - CMDSLS1143 - Record Keeping In Organization Lecture G1 - CMD
CM40332134, CM40312134, CM40332034
CVAC - Hasni MeonCVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)
JMS2253 - Communication Law And Ethics Lecture G1 - CMDSLS1143 - Record Keeping In Organization Lecture G1 - CMD
CVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)
SLS1143 - Record Keeping In Organization Lecture G1 - CMD
CVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 16 (Comm)
---
Wednesday
JMD2223 - Reading Thinking And Writing Lecture G1 - CMDJMS3133 - Communication Research Lecture G1 - CMDJMS1263 - Principles of Marketing Lecture G1 - CMDSLD1143 - Introduction to Librarianship and Library Management Lecture G1 - CMD
CM30122134CM40312134CM40322234, CM40312234, CM40332134, CM40322134SS30122234, SS30132234
CVAC - Azira Azlin ShaharuddinCVAC - Muhammad Faiz MokhtarCVAC - Nurul Asyikin DeramanCVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)
JMD2223 - Reading Thinking And Writing Lecture G1 - CMDJMS1323 - Malaysian Politics Lecture G1 - CMDJMS3133 - Communication Research Lecture G1 - CMDJMS1263 - Principles of Marketing Lecture G1 - CMDSLD1143 - Introduction to Librarianship and Library Management Lecture G1 - CMD
CM30122134CM40232134CM40312134CM40322234, CM40312234, CM40332134, CM40322134SS30122234, SS30132234
CVAC - Azira Azlin ShaharuddinCVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Muhammad Faiz MokhtarCVAC - Nurul Asyikin DeramanCVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)
JMD2223 - Reading Thinking And Writing Lecture G1 - CMDJMS1323 - Malaysian Politics Lecture G1 - CMDJMS3133 - Communication Research Lecture G1 - CMDJMS1263 - Principles of Marketing Lecture G1 - CMDSLD1143 - Introduction to Librarianship and Library Management Lecture G1 - CMD
CM30122134CM40232134CM40312134CM40322234, CM40312234, CM40332134, CM40322134SS30122234, SS30132234
CVAC - Azira Azlin ShaharuddinCVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Muhammad Faiz MokhtarCVAC - Nurul Asyikin DeramanCVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)
JMS1323 - Malaysian Politics Lecture G1 - CMDJSS 1253 - Mass Media and Society Lecture G1 - CMDSLS1123 - Organization Of Knowledge In Libraries And Resource Center Management Lecture G1 - CMD
CM40232134CM40332234, CM40322234, CM40312234, CM40332134, CM40322134
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Hasni MeonCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)
JSS 1253 - Mass Media and Society Lecture G1 - CMDSLD3123 - Library Promotion And Publicity Lecture G1 - CMDSLS1123 - Organization Of Knowledge In Libraries And Resource Center Management Lecture G1 - CMD
CM40332234, CM40322234, CM40312234, CM40332134, CM40322134SS30122134
CVAC - Hasni MeonCVAC - Nora Lina Mohd HussainCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)
JSS 1253 - Mass Media and Society Lecture G1 - CMDSLD3123 - Library Promotion And Publicity Lecture G1 - CMDSLS1123 - Organization Of Knowledge In Libraries And Resource Center Management Lecture G1 - CMD
CM40332234, CM40322234, CM40312234, CM40332134, CM40322134SS30122134
CVAC - Hasni MeonCVAC - Nora Lina Mohd HussainCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)
SLD3123 - Library Promotion And Publicity Lecture G1 - CMD
SS30122134
CVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 15 (Comm)
JMD3143 - Visual Communication Lecture G1 - CMDJSS 1243 - Introduction to Psychology Lecture G1 - CMDJCS2233 - Financial Corporate Communication Lecture G1 - CMDSLD1133 - Organization Of Knowledge In Libraries And Resource Centre (Nhh) Lecture G1 - CMD
CM30122134, CM30131934CM40332234, CM40232234, CM40322134CM40322034
CVAC - Sheril Nurelysa MarhalimCVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Azira Azlin ShaharuddinCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 19 (Comm)
JMD3143 - Visual Communication Lecture G1 - CMDJSS 1243 - Introduction to Psychology Lecture G1 - CMDJCS2233 - Financial Corporate Communication Lecture G1 - CMDSLD1133 - Organization Of Knowledge In Libraries And Resource Centre (Nhh) Lecture G1 - CMD
CM30122134, CM30131934CM40332234, CM40232234, CM40322134CM40322034
CVAC - Sheril Nurelysa MarhalimCVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Azira Azlin ShaharuddinCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 19 (Comm)
JMD3143 - Visual Communication Lecture G1 - CMDJSS 1243 - Introduction to Psychology Lecture G1 - CMDJCS2233 - Financial Corporate Communication Lecture G1 - CMDSLD1133 - Organization Of Knowledge In Libraries And Resource Centre (Nhh) Lecture G1 - CMD
CM30122134, CM30131934CM40332234, CM40232234, CM40322134CM40322034
CVAC - Sheril Nurelysa MarhalimCVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Azira Azlin ShaharuddinCVAC - Norhaida Hanim Ahmad Tajudin
FCVAC - BK 14 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 19 (Comm)
---
Thursday
JMS1163 - Visual Communication Lecture G1 - CMDSLS3173 - PLANNING,DESIGNING AND QUALITY MANAGEMENT IN LIBRARIES Lecture G1 - CMD
CM40232234, CM40232134, CM40322234, CM40312234, CM40332134
CVAC - Dr Latifah Abd LatibCVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)
JMS1163 - Visual Communication Lecture G1 - CMDSLS3173 - PLANNING,DESIGNING AND QUALITY MANAGEMENT IN LIBRARIES Lecture G1 - CMD
CM40232234, CM40232134, CM40322234, CM40312234, CM40332134
CVAC - Dr Latifah Abd LatibCVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)
JMD1113 - Introduction To Mass Communication Lecture G1 - CMDJMS1163 - Visual Communication Lecture G1 - CMDSLS3173 - PLANNING,DESIGNING AND QUALITY MANAGEMENT IN LIBRARIES Lecture G1 - CMD
CM30132234, CM30122234CM40232234, CM40232134, CM40322234, CM40312234, CM40332134
CVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Dr Latifah Abd LatibCVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)
JMD1113 - Introduction To Mass Communication Lecture G1 - CMDJMS2223 - Intercultural Communication Lecture G1 - CMD
CM30132234, CM30122234CM40232134, CM40322234, CM40322134, CM40312234, CM40332134
CVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Hasni Meon
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)
JMD1113 - Introduction To Mass Communication Lecture G1 - CMDJMD1243 - Effective Speaking Lecture G1 - CMDJMS2223 - Intercultural Communication Lecture G1 - CMD
CM30132234, CM30122234CM30132134CM40232134, CM40322234, CM40322134, CM40312234, CM40332134
CVAC - Dewi Dermawan Hj. ElmiCVAC - Muhammad Faiz MokhtarCVAC - Hasni Meon
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)
JMD3123 - Introduction to Research Methodologies Lecture G1 - CMDJMD1243 - Effective Speaking Lecture G1 - CMDJMS2223 - Intercultural Communication Lecture G1 - CMD
CM30122134CM30132134CM40232134, CM40322234, CM40322134, CM40312234, CM40332134
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Muhammad Faiz MokhtarCVAC - Hasni Meon
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)
JMD3123 - Introduction to Research Methodologies Lecture G1 - CMDJMD1243 - Effective Speaking Lecture G1 - CMDSLD2323 - Introduction to Entrepreneurship in Information Services Lecture G1 - CMD
CM30122134CM30132134SS30122134
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Muhammad Faiz MokhtarCVAC - Nora Lina Mohd Hussain
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 19 (Comm)
JMD3123 - Introduction to Research Methodologies Lecture G1 - CMDJMS2313 - International Relations Lecture G1 - CMDJCS1153 - Digital Photo Communication Lecture G1 - CMDSLD2323 - Introduction to Entrepreneurship in Information Services Lecture G1 - CMDJMS2333 - Persuasive Communication Lecture G1 - CMD
CM30122134CM40322134, CM40312134, CM40332034CM40322234SS30122134
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran AbdullahCVAC - Muhammad Faiz MokhtarCVAC - Faizul Mohd NohCVAC - Nora Lina Mohd HussainCVAC - Sheril Nurelysa Marhalim
FCVAC - BK 15 (Comm)FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 19 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)
JMS2313 - International Relations Lecture G1 - CMDJCS1153 - Digital Photo Communication Lecture G1 - CMDSLD2323 - Introduction to Entrepreneurship in Information Services Lecture G1 - CMDSLS3223 - Research Methodology And Statistic In Library And Resource Centre Lecture G1 - CMDJMS2333 - Persuasive Communication Lecture G1 - CMD
CM40322134, CM40312134, CM40332034CM40322234SS30122134SS40232134
CVAC - Muhammad Faiz MokhtarCVAC - Faizul Mohd NohCVAC - Nora Lina Mohd HussainCVAC - Sheril Nurelysa Marhalim
FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 19 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)
JMS2313 - International Relations Lecture G1 - CMDJCS1153 - Digital Photo Communication Lecture G1 - CMDSLS3223 - Research Methodology And Statistic In Library And Resource Centre Lecture G1 - CMDJMS2333 - Persuasive Communication Lecture G1 - CMD
CM40322134, CM40312134, CM40332034CM40322234SS40232134
CVAC - Muhammad Faiz MokhtarCVAC - Faizul Mohd NohCVAC - Sheril Nurelysa Marhalim
FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)FCVAC - BK 18 (Comm)FCVAC - BK 14 (Comm)
SLS3223 - Research Methodology And Statistic In Library And Resource Centre Lecture G1 - CMD
SS40232134
FCVAC - BK 18 (Comm)
Friday
JLS1123 - Fundamental Of Media Writing Lecture G1 - CMD
CM40312234
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran Abdullah
FCVAC - BK 15 (Comm)
JLS1123 - Fundamental Of Media Writing Lecture G1 - CMD
CM40312234
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran Abdullah
FCVAC - BK 15 (Comm)
JLS1123 - Fundamental Of Media Writing Lecture G1 - CMD
CM40312234
CVAC - Mohd Khalil Sreedaran Abdullah
FCVAC - BK 15 (Comm)
--- --- --- ---
JMD3113 - Understanding Communication Theories Lecture G1 - CMD
CM30132134, CM30122134, CM30122034, CM30121934
CVAC - Azira Azlin Shaharuddin
FCVAC - BK 16 (Comm)
JMD3113 - Understanding Communication Theories Lecture G1 - CMD
CM30132134, CM30122134, CM30122034, CM30121934
CVAC - Azira Azlin Shaharuddin
FCVAC - BK 16 (Comm)
JMD3113 - Understanding Communication Theories Lecture G1 - CMDJMD1123 - Introduction To Sociology Lecture G1 - CMD
CM30132134, CM30122134, CM30122034, CM30121934CM30132234, CM30122234
CVAC - Azira Azlin ShaharuddinCVAC - Nurul Asyikin Deraman
FCVAC - BK 16 (Comm)FCVAC - BK 17 (Comm)
---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab - CMD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday
JMD1143 - Computer Skills for Communication Lab - CMD
CM30122234, CM30112234
CVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - MK3 (COMM)
JMD1143 - Computer Skills for Communication Lab - CMD
CM30122234, CM30112234
CVAC - Dr Irny Suzila Ishak
FCVAC - MK3 (COMM)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G1 - VAD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday
APD2234 - Creative Strategy And Implementation Lecture G1 - VAD
AD302 12034 (DP41), AD302 22034 (DP42)
CVAC - Ts Nur Shazleen Md Yusoff
FCVAC - BK 21 (Vad)
APD2234 - Creative Strategy And Implementation Lecture G1 - VADPOD3123 - Entrepreneurship Lecture G1 - VAD
AD302 12034 (DP41), AD302 22034 (DP42)AD302 32034 (DP43), AD302 32134 (DP46)
CVAC - Ts Nur Shazleen Md YusoffFBA - Muzairihana
FCVAC - BK 21 (Vad)FCVAC - BK 20 (Vad)
--- ---
AGS2523 - Packaging Reproduction Lecture G1 - VAD
AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Ahmad Lotfi Abu Samah
FCVAC - BK 21 (Vad)
--- --- --- ---
AGS2454 - Multimedia Design Lecture G1 - VAD
AD401 21934 (BG41 STPM), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC - BK 20 (Vad)
AGS2454 - Multimedia Design Lecture G1 - VAD
AD401 21934 (BG41 STPM), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC - BK 20 (Vad)
Tuesday
AGS2424 - Graphic Reproduction Lecture G1 - VAD
AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 21934 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC - BK 21 (Vad)
---
AGS2543 - Corporate Branding Lecture G1 - VAD
AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC - BK 20 (Vad)
--- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- ---
PMS3233 - Consumer Behaviour Lecture G1 - VAD
AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22034 (BG44 STPM & INTERNATIONAL), AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE)
FBA - TBA 2
FCVAC - BK 19 (Vad)
PMS3233 - Consumer Behaviour Lecture G1 - VAD
AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22034 (BG44 STPM & INTERNATIONAL), AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE)
FBA - TBA 2
FCVAC - BK 19 (Vad)
PMS3233 - Consumer Behaviour Lecture G1 - VADAGS2533 - Advertising & Marketing Lecture G1 - VAD
AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22034 (BG44 STPM & INTERNATIONAL), AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE)AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
FBA - TBA 2CVAC - Nor Aziyana
FCVAC - BK 19 (Vad)FCVAC - BK 21 (Vad)
AGS3716 - Major Project 1 Lecture G1 - VAD
AD401 21934 (BG41 STPM), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Aiqa Afiqah Isnin
FCVAC - BK 21 (Vad)
APD2144 - Photo Lab Technique Lecture G1 - VAD
AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45), AD302 32134 (DP46)
CVAC - Mohamad Ridzuan Musa
FCVAC - BK 19 (Vad)
APD2144 - Photo Lab Technique Lecture G1 - VAD
AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45), AD302 32134 (DP46)
CVAC - Mohamad Ridzuan Musa
FCVAC - BK 19 (Vad)
---
AGS2463 - Typography (Editorial Design) Lecture G1 - VAD
AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Amira Fiqrin
FCVAC - BK 21 (Vad)
AGS2443 - Digital Packaging Design Lecture G1 - VAD
AD40122134 (BG47 STPM), AD40132134 (BG48 STPM), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Nor Aziyana
FCVAC - BK 21 (Vad)
Thursday
AGS2413 - Electronic Print Publishing Lecture G1 - VAD
AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 21934 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 32034 (BG45A EX DIPLOMA UNISEL), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Amira Fiqrin
FCVAC - BK 21 (Vad)
--- ---
AGD3615 - Final Project Lecture G1 - VAD
AD301 12034 (DG43), AD301 32034 (DG45)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC - BK 20 (Vad)
AGD3615 - Final Project Lecture G1 - VAD
AD301 12034 (DG43), AD301 32034 (DG45)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC - BK 20 (Vad)
AGD3615 - Final Project Lecture G1 - VAD
AD301 12034 (DG43), AD301 32034 (DG45)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC - BK 20 (Vad)
AGD3615 - Final Project Lecture G1 - VAD
AD301 12034 (DG43), AD301 32034 (DG45)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC - BK 20 (Vad)
AGD3615 - Final Project Lecture G1 - VAD
AD301 12034 (DG43), AD301 32034 (DG45)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC - BK 20 (Vad)
AGD3615 - Final Project Lecture G1 - VAD
AD301 12034 (DG43), AD301 32034 (DG45)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC - BK 20 (Vad)
AGS2553 - Art Direction and Storyboard Lecture G1 - VAD
AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE_ATHIRAH), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Mohamad Hedzmy Mohd Nazarin
FCVAC - BK 20 (Vad)
AGS3753 - Broadcast Media: Content Design & Creation Lecture G1 - VAD
AD401 21934 (BG41 STPM), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE_ATHIRAH), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Mazlan Ismail
FCVAC - BK 21 (Vad)
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G2 - VAD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G3 - VAD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture/Tutorial VAD - G1
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
AGD2353 - Illustration 1 Lecture/Tutorial VAD - G1
AD30132134, AD301 32134 (DG48)
CVAC - Zaim Durulaman
FCVAC VAD - Studio Lukisan 1
AGD2353 - Illustration 1 Lecture/Tutorial VAD - G1
AD30132134, AD301 32134 (DG48)
CVAC - Zaim Durulaman
FCVAC VAD - Studio Lukisan 1
AGD2353 - Illustration 1 Lecture/Tutorial VAD - G1
AD30132134, AD301 32134 (DG48)
CVAC - Zaim Durulaman
FCVAC VAD - Studio Lukisan 1
AGD2353 - Illustration 1 Lecture/Tutorial VAD - G1
AD30132134, AD301 32134 (DG48)
CVAC - Zaim Durulaman
FCVAC VAD - Studio Lukisan 1
APD2153 - Advertising and Photo Illustration Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1272 - Appreciation of Modern Art Lecture/Tutorial VAD - G1
AD30222034, AD30222134AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD40132134 (BG48 STPM), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48 STPM INTERNATIONAL), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD40132234 (BG51 STPM), AD40132234 (BG51 DVM), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Nazrul Azha Abu HassanCVAC - Aiqa Afiqah Isnin
FCVAC VAD - Studio Fotografi 2FCVAC VAD - Mini Auditorium
APD2153 - Advertising and Photo Illustration Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1272 - Appreciation of Modern Art Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1243 - Basic Typography Lecture/Tutorial VAD - G1
AD30222034, AD30222134AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD40132134 (BG48 STPM), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48 STPM INTERNATIONAL), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD40132234 (BG51 STPM), AD40132234 (BG51 DVM), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Nazrul Azha Abu HassanCVAC - Aiqa Afiqah IsninCVAC - Khairul Azuwan Ishak
FCVAC VAD - Studio Fotografi 2FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Lukisan 2
APD2153 - Advertising and Photo Illustration Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1243 - Basic Typography Lecture/Tutorial VAD - G1
AD30222034, AD30222134AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Nazrul Azha Abu HassanCVAC - Khairul Azuwan Ishak
FCVAC VAD - Studio Fotografi 2FCVAC VAD - Studio Lukisan 2
APD2153 - Advertising and Photo Illustration Lecture/Tutorial VAD - G1
AD30222034, AD30222134
CVAC - Nazrul Azha Abu Hassan
FCVAC VAD - Studio Fotografi 2
--- ---
Tuesday
AGD2323 - Typography 1 Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD30122134 (DG47 C)
CVAC - Nazariah Abd Rahman
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGD2323 - Typography 1 Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD30122134 (DG47 C)
CVAC - Nazariah Abd Rahman
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGD2323 - Typography 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1113 - Drawing 1 Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD30122134 (DG47 C)AD30132234 (DG51)
CVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Studio Lukisan 2
AGD1213 - Drawing 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD2323 - Typography 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1113 - Drawing 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGS2473 - Copywriting & Art Direction (Advertising) Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 12234 (DG49), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD301 22134 (DG47 A), AD30122134 (DG47 C)AD30132234 (DG51)AD40132134 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Zaim DurulamanCVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Nuraina ShuhadahCVAC - Dr Rina Abd Shukor
FCVAC VAD - Studio Lukisan 1FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Studio Lukisan 2FCVAC VAD - Mini Auditorium
AGD1213 - Drawing 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD2323 - Typography 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1113 - Drawing 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1312 - Online Advertising Lecture/Tutorial VAD - G1AGS2473 - Copywriting & Art Direction (Advertising) Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 12234 (DG49), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD301 22134 (DG47 A), AD30122134 (DG47 C)AD30132234 (DG51)AD401 12034 (BG43 STPM), AD401 12134 (BG46 OTHER COLLEGE), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12134 (BG46 STPM), AD40122134 (BG47 STPM)AD40132134 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Zaim DurulamanCVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Nuraina ShuhadahCVAC - Rosliza AhmadCVAC - Dr Rina Abd Shukor
FCVAC VAD - Studio Lukisan 1FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Studio Lukisan 2FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Mini Auditorium
AGD1213 - Drawing 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1113 - Drawing 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1312 - Online Advertising Lecture/Tutorial VAD - G1AGS2473 - Copywriting & Art Direction (Advertising) Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 12234 (DG49), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD30132234 (DG51)AD401 12034 (BG43 STPM), AD401 12134 (BG46 OTHER COLLEGE), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12134 (BG46 STPM), AD40122134 (BG47 STPM)AD40132134 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Zaim DurulamanCVAC - Nuraina ShuhadahCVAC - Rosliza AhmadCVAC - Dr Rina Abd Shukor
FCVAC VAD - Studio Lukisan 1FCVAC VAD - Studio Lukisan 2FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Mini Auditorium
AGD1213 - Drawing 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1113 - Drawing 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGS2473 - Copywriting & Art Direction (Advertising) Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 12234 (DG49), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD301 22134 (DG47 A)AD30132234 (DG51)AD40132134 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Zaim DurulamanCVAC - Laili Marziah TajuddinCVAC - Nuraina ShuhadahCVAC - Dr Rina Abd Shukor
FCVAC VAD - Studio Lukisan 1FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Lukisan 2FCVAC VAD - Mini Auditorium
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G1APD2133 - Studio Lighting Lecture/Tutorial VAD - G1AGS3723 - Professional Practice Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A)AD302 22034 (DP42), AD302 32134 (DP46), AD302 12234 (DP47), AD302 22234 (DP48)AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 32034 (BG45 STPM), AD401 32034 (BG45 OTHER COLLEGE), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32034 (BG45A EX DIPLOMA UNISEL)
CVAC - Laili Marziah TajuddinCVAC - Afendi Md Shas Md KhaledCVAC - Rosliza Ahmad
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Fotografi 2FCVAC VAD - Mini Auditorium
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G1APD2133 - Studio Lighting Lecture/Tutorial VAD - G1AGS3723 - Professional Practice Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A)AD302 22034 (DP42), AD302 32134 (DP46), AD302 12234 (DP47), AD302 22234 (DP48)AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 32034 (BG45 STPM), AD401 32034 (BG45 OTHER COLLEGE), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32034 (BG45A EX DIPLOMA UNISEL)
CVAC - Laili Marziah TajuddinCVAC - Afendi Md Shas Md KhaledCVAC - Rosliza Ahmad
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Fotografi 2FCVAC VAD - Mini Auditorium
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G1APD2133 - Studio Lighting Lecture/Tutorial VAD - G1AGS3723 - Professional Practice Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1263 - Basic Illustration Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A)AD302 22034 (DP42), AD302 32134 (DP46), AD302 12234 (DP47), AD302 22234 (DP48)AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 32034 (BG45 STPM), AD401 32034 (BG45 OTHER COLLEGE), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32034 (BG45A EX DIPLOMA UNISEL)AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Laili Marziah TajuddinCVAC - Afendi Md Shas Md KhaledCVAC - Rosliza AhmadCVAC - Khairul Azuwan Ishak
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Fotografi 2FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Lukisan 2
APD2133 - Studio Lighting Lecture/Tutorial VAD - G1AGS3723 - Professional Practice Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1263 - Basic Illustration Lecture/Tutorial VAD - G1
AD302 22034 (DP42), AD302 32134 (DP46), AD302 12234 (DP47), AD302 22234 (DP48)AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 32034 (BG45 STPM), AD401 32034 (BG45 OTHER COLLEGE), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32034 (BG45A EX DIPLOMA UNISEL)AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Afendi Md Shas Md KhaledCVAC - Rosliza AhmadCVAC - Khairul Azuwan Ishak
FCVAC VAD - Studio Fotografi 2FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Lukisan 2
Wednesday ---
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1233 / AGS1233 - Graphic Communication 1 Lecture/Tutorial VAD - G1APD2213 - Digital Video Production Lecture/Tutorial VAD - G1APD3615 - Final Project Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 B)AD301 32134 (DG48), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD302 12034 (DP41), AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45)
CVAC - Laili Marziah TajuddinCVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Afendi Md Shas Md KhaledCVAC - Nazrul Azha Abu Hassan
FCVAC VAD - Studio Fotografi 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Animasi & FilemFCVAC VAD - Studio Fotografi 2
AGD1142 - History Of Asian Art Lecture/Tutorial VAD - G1AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1233 / AGS1233 - Graphic Communication 1 Lecture/Tutorial VAD - G1APD2213 - Digital Video Production Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1133 - Photography I Lecture/Tutorial VAD - G1APD3615 - Final Project Lecture/Tutorial VAD - G1
AD30132234 (DG51), AD301 12234 (DG49), AD301 32034 (DG45)AD301 22134 (DG47 B)AD301 32134 (DG48), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD302 12034 (DP41), AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45)AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM)
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Laili Marziah TajuddinCVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Afendi Md Shas Md KhaledCVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Nazrul Azha Abu Hassan
FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Fotografi 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Animasi & FilemFCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Fotografi 2
AGD1142 - History Of Asian Art Lecture/Tutorial VAD - G1AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1233 / AGS1233 - Graphic Communication 1 Lecture/Tutorial VAD - G1APD2213 - Digital Video Production Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1133 - Photography I Lecture/Tutorial VAD - G1APD3615 - Final Project Lecture/Tutorial VAD - G1
AD30132234 (DG51), AD301 12234 (DG49), AD301 32034 (DG45)AD301 22134 (DG47 B)AD301 32134 (DG48), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD302 12034 (DP41), AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45)AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM)
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Laili Marziah TajuddinCVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Afendi Md Shas Md KhaledCVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Nazrul Azha Abu Hassan
FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Fotografi 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Animasi & FilemFCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Fotografi 2
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1233 / AGS1233 - Graphic Communication 1 Lecture/Tutorial VAD - G1APD3615 - Final Project Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 B)AD301 32134 (DG48), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Laili Marziah TajuddinCVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Nazrul Azha Abu Hassan
FCVAC VAD - Studio Fotografi 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Studio Fotografi 2
AGD1233 / AGS1233 - Graphic Communication 1 Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 32134 (DG48), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Nazariah Abd Rahman
FCVAC VAD - Makmal Komputer 2
--- --- --- --- ---
Thursday
AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G1APD2243 - Editorial Photography and Photojournalism Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 C)AD302 12134 (DP44), AD302 32134 (DP46), AD302 22034 (DP42)
CVAC - Nuraina ShuhadahCVAC - Laili Marziah Tajuddin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Studio Fotografi 3
AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G1AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1APD2243 - Editorial Photography and Photojournalism Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1222 - History of Graphic Design Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B)AD301 22134 (DG47 C)AD301 22234 (DG50)AD302 12134 (DP44), AD302 32134 (DP46), AD302 22034 (DP42)AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM), AD40122234 (BG50 STPM), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD40122234 (BG50 DVM), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD40132234 (BG51 STPM), AD40132234 (BG51 DVM)
CVAC - Nor AziyanaCVAC - Nuraina ShuhadahCVAC - Khairul Azuwan IshakCVAC - Laili Marziah TajuddinCVAC - Aiqa Afiqah Isnin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Fotografi 3FCVAC - BK 19 (Vad)
AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G1AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1APD2243 - Editorial Photography and Photojournalism Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1222 - History of Graphic Design Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B)AD301 22134 (DG47 C)AD301 22234 (DG50)AD302 12134 (DP44), AD302 32134 (DP46), AD302 22034 (DP42)AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM), AD40122234 (BG50 STPM), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD40122234 (BG50 DVM), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD40132234 (BG51 STPM), AD40132234 (BG51 DVM)
CVAC - Nor AziyanaCVAC - Nuraina ShuhadahCVAC - Khairul Azuwan IshakCVAC - Laili Marziah TajuddinCVAC - Aiqa Afiqah Isnin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Fotografi 3FCVAC - BK 19 (Vad)
AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G1AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1APD2243 - Editorial Photography and Photojournalism Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B)AD301 22134 (DG47 C)AD301 22234 (DG50)AD302 12134 (DP44), AD302 32134 (DP46), AD302 22034 (DP42)
CVAC - Nor AziyanaCVAC - Nuraina ShuhadahCVAC - Khairul Azuwan IshakCVAC - Laili Marziah Tajuddin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Fotografi 3
AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G1AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD301 22134 (DG47 B)AD301 22134 (DG47 C)AD301 22234 (DG50)
CVAC - Nor AziyanaCVAC - Nuraina ShuhadahCVAC - Khairul Azuwan Ishak
FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Mini Auditorium
AGD1222 - History Of Graphic Design Lecture/Tutorial VAD - G1APD2313 - Fine Art Photography Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22234 (DG50)AD302 22034 (DP42), AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45)
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Mohamad Ridzuan Musa
FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Fotografi 1
AGD1222 - History Of Graphic Design Lecture/Tutorial VAD - G1APD2313 - Fine Art Photography Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1113 - Drawing I Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22234 (DG50)AD302 22034 (DP42), AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45)AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM), AD40132234 (BG51 DVM), AD40132234 (BG51 STPM)
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Zaim Durulaman
FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Lukisan 2
AGD2343 - Graphic Communication 2 Lecture/Tutorial VAD - G1APD2313 - Fine Art Photography Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1113 - Drawing I Lecture/Tutorial VAD - G1APD2123 - Photography Colour and Light Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD30122134 (DG47 C), AD301 32134 (DG48)AD302 22034 (DP42), AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45)AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM), AD40132234 (BG51 DVM), AD40132234 (BG51 STPM)
CVAC - Rosliza AhmadCVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Zaim DurulamanCVAC - Afendi Md Shas Md Khaled
FCVAC VAD - Makmal Komputer 4FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Lukisan 2FCVAC - BK 19 (Vad)
AGD2343 - Graphic Communication 2 Lecture/Tutorial VAD - G1APD2313 - Fine Art Photography Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1113 - Drawing I Lecture/Tutorial VAD - G1APD2123 - Photography Colour and Light Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD30122134 (DG47 C), AD301 32134 (DG48)AD302 22034 (DP42), AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45)AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM), AD40132234 (BG51 DVM), AD40132234 (BG51 STPM)
CVAC - Rosliza AhmadCVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Zaim DurulamanCVAC - Afendi Md Shas Md Khaled
FCVAC VAD - Makmal Komputer 4FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Lukisan 2FCVAC - BK 19 (Vad)
AGD2343 - Graphic Communication 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1113 - Drawing I Lecture/Tutorial VAD - G1APD2123 - Photography Colour and Light Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD30122134 (DG47 C), AD301 32134 (DG48)AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM), AD40132234 (BG51 DVM), AD40132234 (BG51 STPM)
CVAC - Rosliza AhmadCVAC - Zaim DurulamanCVAC - Afendi Md Shas Md Khaled
FCVAC VAD - Makmal Komputer 4FCVAC VAD - Studio Lukisan 2FCVAC - BK 19 (Vad)
AGD2343 - Graphic Communication 2 Lecture/Tutorial VAD - G1APD2123 - Photography Colour and Light Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 22134 (DG47 A), AD30122134 (DG47 C), AD301 32134 (DG48)
CVAC - Rosliza AhmadCVAC - Afendi Md Shas Md Khaled
FCVAC VAD - Makmal Komputer 4FCVAC - BK 19 (Vad)
Friday
AGD1243 - Photography 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGS3818 - Major Project 2 Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 12234 (DG49)AD401 12034 (BG43 STPM), AD401 12134 (BG46 OTHER COLLEGE), AD401 22034 (BG44 STPM & INTERNATIONAL), AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE), AD401 32034 (BG45 STPM), AD401 32034 (BG45 OTHER COLLEGE), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM), AD40132234 (BG51 STPM), AD40132234 (BG51 DVM)
CVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Mini AuditoriumFCVAC VAD - Studio Animasi
AGD1243 - Photography 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 12234 (DG49)AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM), AD40132234 (BG51 STPM), AD40132234 (BG51 DVM)
CVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Animasi
AGD1243 - Photography 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 12234 (DG49)AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM), AD40132234 (BG51 STPM), AD40132234 (BG51 DVM)
CVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Animasi
AGD1243 - Photography 1 Lecture/Tutorial VAD - G1AGS1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1
AD301 12234 (DG49)AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM), AD40132234 (BG51 STPM), AD40132234 (BG51 DVM)
CVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Studio Animasi
AGS1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1
AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM), AD40132234 (BG51 STPM), AD40132234 (BG51 DVM)
CVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Studio Animasi
--- ---
AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1
AD302 22134 (DP45), AD302 32134 (DP46), AD302 22234 (DP48), AD302 32234 (DP49)
CVAC - Zaim DurulamanCVAC - Dr Rina Abd Shukor
FCVAC VAD - Studio Lukisan 2FCVAC - BK 19 (Vad)
AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1
AD302 22134 (DP45), AD302 32134 (DP46), AD302 22234 (DP48), AD302 32234 (DP49)
CVAC - Zaim DurulamanCVAC - Dr Rina Abd Shukor
FCVAC VAD - Studio Lukisan 2FCVAC - BK 19 (Vad)
AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1
AD302 22134 (DP45), AD302 32134 (DP46), AD302 22234 (DP48), AD302 32234 (DP49)
CVAC - Zaim Durulaman
FCVAC VAD - Studio Lukisan 2
AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G1
AD302 22134 (DP45), AD302 32134 (DP46), AD302 22234 (DP48), AD302 32234 (DP49)
CVAC - Zaim Durulaman
FCVAC VAD - Studio Lukisan 2
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture/Tutorial VAD - G2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- ---
AGD2323 - Typography 1 Lecture/Tutorial VAD - G2
AD301 22134 (DG47 B), AD30122134 (DG47 D)
CVAC - Mohamad Hedzmy Mohd Nazarin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGD2323 - Typography 1 Lecture/Tutorial VAD - G2
AD301 22134 (DG47 B), AD30122134 (DG47 D)
CVAC - Mohamad Hedzmy Mohd Nazarin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGD2323 - Typography 1 Lecture/Tutorial VAD - G2
AD301 22134 (DG47 B), AD30122134 (DG47 D)
CVAC - Mohamad Hedzmy Mohd Nazarin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGD2323 - Typography 1 Lecture/Tutorial VAD - G2
AD301 22134 (DG47 B), AD30122134 (DG47 D)
CVAC - Mohamad Hedzmy Mohd Nazarin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- ---
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G2
AD30122134 (DG47 C), AD30122134 (DG47 D)
CVAC - Nazrul Azha Abu Hassan
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G2
AD30122134 (DG47 C), AD30122134 (DG47 D)
CVAC - Nazrul Azha Abu Hassan
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G2
AD30122134 (DG47 C), AD30122134 (DG47 D)
CVAC - Nazrul Azha Abu Hassan
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G2
AD30122134 (DG47 C), AD30122134 (DG47 D)
CVAC - Nazrul Azha Abu Hassan
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G2
AD30122134 (DG47 C), AD30122134 (DG47 D)
CVAC - Nazrul Azha Abu Hassan
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1
---
Thursday --- --- --- --- ---
AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G2
AD301 22134 (DG47 D)
CVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G2
AD301 22134 (DG47 D)
CVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G2
AD301 22134 (DG47 D)
CVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G2
AD301 22134 (DG47 D)
CVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGD2433 - Illustration 2 - Digital Lecture/Tutorial VAD - G2
AD301 22134 (DG47 D)
CVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
---
Friday
AGD2343 - Graphic Communication 2 Lecture/Tutorial VAD - G2
CVAC - Nor Aziyana
FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G2AGD2343 - Graphic Communication 2 Lecture/Tutorial VAD - G2
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Nor Aziyana
FCVAC - BK 19 (Vad)FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G2AGD2343 - Graphic Communication 2 Lecture/Tutorial VAD - G2
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Nor Aziyana
FCVAC - BK 19 (Vad)FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
AGD1123 - Visual Communication Lecture/Tutorial VAD - G2AGD2343 - Graphic Communication 2 Lecture/Tutorial VAD - G2
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Nor Aziyana
FCVAC - BK 19 (Vad)FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
--- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture/Tutorial VAD - G3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday ---
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G3
AD301 32134 (DG48)
CVAC - Afendi Md Shas Md Khaled
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G3
AD301 32134 (DG48)
CVAC - Afendi Md Shas Md Khaled
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G3
AD301 32134 (DG48)
CVAC - Afendi Md Shas Md Khaled
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1
AGD2333 - Photography 2 Lecture/Tutorial VAD - G3
AD301 32134 (DG48)
CVAC - Afendi Md Shas Md Khaled
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1
--- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab G1 - VAD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday
AGS3732 - Web Design Lab G1 - VADAGS2463 - Typography (Editorial Design) Lab G1 - VADAGS2443 - Digital Packaging Design Lab G1 - VAD
AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 22034 (BG44 STPM & INTERNATIONAL), AD401 32034 (BG45 OTHER COLLEGE), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122134 (BG47 STPM), AD40132134 (BG48 STPM), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Amira FiqrinCVAC - Nor Aziyana
FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGS3732 - Web Design Lab G1 - VADAGS2463 - Typography (Editorial Design) Lab G1 - VADAGS2443 - Digital Packaging Design Lab G1 - VAD
AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 22034 (BG44 STPM & INTERNATIONAL), AD401 32034 (BG45 OTHER COLLEGE), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122134 (BG47 STPM), AD40132134 (BG48 STPM), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Amira FiqrinCVAC - Nor Aziyana
FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
APD2234 - Creative Strategy And Implementation Lab G1 - VADAGS3732 - Web Design Lab G1 - VADAGS2463 - Typography (Editorial Design) Lab G1 - VADAGS2443 - Digital Packaging Design Lab G1 - VAD
AD302 12034 (DP41), AD302 22034 (DP42)AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 22034 (BG44 STPM & INTERNATIONAL), AD401 32034 (BG45 OTHER COLLEGE), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122134 (BG47 STPM), AD40132134 (BG48 STPM), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Ts Nur Shazleen Md YusoffCVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Amira FiqrinCVAC - Nor Aziyana
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
APD2234 - Creative Strategy And Implementation Lab G1 - VADAGS3732 - Web Design Lab G1 - VADAGS2463 - Typography (Editorial Design) Lab G1 - VADAGS2443 - Digital Packaging Design Lab G1 - VAD
AD302 12034 (DP41), AD302 22034 (DP42)AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 22034 (BG44 STPM & INTERNATIONAL), AD401 32034 (BG45 OTHER COLLEGE), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122134 (BG47 STPM), AD40132134 (BG48 STPM), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Ts Nur Shazleen Md YusoffCVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Amira FiqrinCVAC - Nor Aziyana
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Makmal Komputer 2FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
APD2234 - Creative Strategy And Implementation Lab G1 - VADAPD2144 - Photo Lab Technique Lab G1 - VADAGS3732 - Web Design Lab G1 - VAD
AD302 12034 (DP41), AD302 22034 (DP42)AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45), AD302 32134 (DP46)AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 22034 (BG44 STPM & INTERNATIONAL), AD401 32034 (BG45 OTHER COLLEGE), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Ts Nur Shazleen Md YusoffCVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Nazariah Abd Rahman
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Makmal Basah (Fotografi)FCVAC VAD - Makmal Komputer 2
APD2234 - Creative Strategy And Implementation Lab G1 - VADAPD2144 - Photo Lab Technique Lab G1 - VADAGS2454 - Multimedia Design Lab G1 - VAD
AD302 12034 (DP41), AD302 22034 (DP42)AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45), AD302 32134 (DP46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Ts Nur Shazleen Md YusoffCVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Studio Fotografi 1FCVAC VAD - Makmal Basah (Fotografi)FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
APD2144 - Photo Lab Technique Lab G1 - VADAGS2454 - Multimedia Design Lab G1 - VAD
AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45), AD302 32134 (DP46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Makmal Basah (Fotografi)FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
APD2144 - Photo Lab Technique Lab G1 - VADAGS2454 - Multimedia Design Lab G1 - VAD
AD302 32034 (DP43), AD302 12134 (DP44), AD302 22134 (DP45), AD302 32134 (DP46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Mohamad Ridzuan MusaCVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Makmal Basah (Fotografi)FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
AGS2454 - Multimedia Design Lab G1 - VAD
AD401 21934 (BG41 STPM), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 22234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
--- ---
Tuesday
AGD3533 - Advertising And Art Direction Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)
CVAC - Mazlan Ismail
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGD3533 - Advertising And Art Direction Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)
CVAC - Mazlan Ismail
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGD3533 - Advertising And Art Direction Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)
CVAC - Mazlan Ismail
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGD3533 - Advertising And Art Direction Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)
CVAC - Mazlan Ismail
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
--- ---
AGD2323 - Typography 1 Lab G1 - VAD
AD301 32134 (DG48)
CVAC - Nazariah Abd Rahman
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5
AGD2323 - Typography 1 Lab G1 - VADAGS2533 - Advertising & Marketing Lab G1 - VAD
AD301 32134 (DG48)AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Nor Aziyana
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGD2323 - Typography 1 Lab G1 - VADAGS2533 - Advertising & Marketing Lab G1 - VADAGS1143 - Basic Computer Technology Lab G1 - VAD
AD301 32134 (DG48)AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM)
CVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Nor AziyanaCVAC - Mohammad Irsyad Zulkifli
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
AGD2323 - Typography 1 Lab G1 - VADAGS2533 - Advertising & Marketing Lab G1 - VADAGS1143 - Basic Computer Technology Lab G1 - VAD
AD301 32134 (DG48)AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122234 (BG50 STPM), AD40122234 (BG50 DVM)
CVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Nor AziyanaCVAC - Mohammad Irsyad Zulkifli
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
AGD2323 - Typography 1 Lab G1 - VADAGS2533 - Advertising & Marketing Lab G1 - VAD
AD301 32134 (DG48)AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Nazariah Abd RahmanCVAC - Nor Aziyana
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
Wednesday
AGS2553 - Art Direction and Storyboard Lab G1 - VADAGS2424 - Graphic Reproduction Lab G1 - VAD
AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE_ATHIRAH), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 21934 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Mohamad Hedzmy Mohd NazarinCVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Makmal Komputer 4FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGD2413 - Digital Imaging And 2D Animation Lab G1 - VADAGS2553 - Art Direction and Storyboard Lab G1 - VADAGS2424 - Graphic Reproduction Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE_ATHIRAH), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 21934 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Mazlan IsmailCVAC - Mohamad Hedzmy Mohd NazarinCVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Studio AnimasiFCVAC VAD - Makmal Komputer 4FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGD2413 - Digital Imaging And 2D Animation Lab G1 - VADAGS2553 - Art Direction and Storyboard Lab G1 - VADAGS2424 - Graphic Reproduction Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE_ATHIRAH), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 21934 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Mazlan IsmailCVAC - Mohamad Hedzmy Mohd NazarinCVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Studio AnimasiFCVAC VAD - Makmal Komputer 4FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGD2413 - Digital Imaging And 2D Animation Lab G1 - VADAGS2553 - Art Direction and Storyboard Lab G1 - VADAGS2424 - Graphic Reproduction Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE_ATHIRAH), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 21934 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22234 (BG50A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32234 (BG51A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Mazlan IsmailCVAC - Mohamad Hedzmy Mohd NazarinCVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Studio AnimasiFCVAC VAD - Makmal Komputer 4FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGD2413 - Digital Imaging And 2D Animation Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)
CVAC - Mazlan Ismail
FCVAC VAD - Studio Animasi
AGS2433 - Multimedia: 2D Animation Lab G1 - VAD
AD40122134 (BG47 STPM), AD40132134 (BG48 STPM)
CVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Studio Animasi
AGD2443 - Corporate Identity Lab G1 - VADAGS3716 - Major Project 1 Lab G1 - VADAGS2433 - Multimedia: 2D Animation Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122134 (BG47 STPM), AD40132134 (BG48 STPM)
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Aiqa Afiqah IsninCVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Studio Animasi
AGD2443 - Corporate Identity Lab G1 - VADAGS3716 - Major Project 1 Lab G1 - VADAGS2433 - Multimedia: 2D Animation Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122134 (BG47 STPM), AD40132134 (BG48 STPM)
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Aiqa Afiqah IsninCVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Studio Animasi
AGD2443 - Corporate Identity Lab G1 - VADAGS3716 - Major Project 1 Lab G1 - VADAGS2433 - Multimedia: 2D Animation Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122134 (BG47 STPM), AD40132134 (BG48 STPM)
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Aiqa Afiqah IsninCVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Studio Animasi
AGD2443 - Corporate Identity Lab G1 - VADAGS3716 - Major Project 1 Lab G1 - VADAGS2433 - Multimedia: 2D Animation Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)AD40122134 (BG47 STPM), AD40132134 (BG48 STPM)
CVAC - Dr Rina Abd ShukorCVAC - Aiqa Afiqah IsninCVAC - Nuraina Shuhadah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 5FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Studio Animasi
---
Thursday ---
AGD2312 - Copywriting (Advertising) Lab G1 - VADAGS3753 - Broadcast Media: Content Design & Creation Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE_ATHIRAH), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Mohammad Irsyad ZulkifliCVAC - Mazlan Ismail
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
AGD2312 - Copywriting (Advertising) Lab G1 - VADAGS3753 - Broadcast Media: Content Design & Creation Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE_ATHIRAH), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Mohammad Irsyad ZulkifliCVAC - Mazlan Ismail
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
AGD2312 - Copywriting (Advertising) Lab G1 - VADAGS3753 - Broadcast Media: Content Design & Creation Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE_ATHIRAH), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Mohammad Irsyad ZulkifliCVAC - Mazlan Ismail
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
AGD2312 - Copywriting (Advertising) Lab G1 - VADAGS3753 - Broadcast Media: Content Design & Creation Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD401 21934 (BG41 STPM), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 12034 (BG43 OTHER COLLEGE_ATHIRAH), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Mohammad Irsyad ZulkifliCVAC - Mazlan Ismail
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 4
AGS2523 - Packaging Reproduction Lab G1 - VAD
AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Ahmad Lotfi Abu Samah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 2
AGD3523 - Electronic Publication Lab G1 - VADAGS2523 - Packaging Reproduction Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Amira FiqrinCVAC - Ahmad Lotfi Abu Samah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 2
AGD3523 - Electronic Publication Lab G1 - VADAGS2523 - Packaging Reproduction Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Amira FiqrinCVAC - Ahmad Lotfi Abu Samah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 2
AGD3523 - Electronic Publication Lab G1 - VADAGS2523 - Packaging Reproduction Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Amira FiqrinCVAC - Ahmad Lotfi Abu Samah
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3FCVAC VAD - Makmal Komputer 2
AGD3523 - Electronic Publication Lab G1 - VAD
AD301 12134 (DG46)
CVAC - Amira Fiqrin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
---
Friday
AGS2543 - Corporate Branding Lab G1 - VAD
AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGS2543 - Corporate Branding Lab G1 - VAD
AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGS2543 - Corporate Branding Lab G1 - VAD
AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGS2543 - Corporate Branding Lab G1 - VAD
AD401 12134 (BG46A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY), AD401 22134 (BG47A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 32134 (BG48A EX DIPLOMA GRAPHIC), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA GRAPHIC)
CVAC - Ahmad Faiz
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
--- --- ---
AGS2413 - Electronic Print Publishing Lab G1 - VAD
AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 21934 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 32034 (BG45A EX DIPLOMA UNISEL), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Amira Fiqrin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGS2413 - Electronic Print Publishing Lab G1 - VAD
AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 21934 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 32034 (BG45A EX DIPLOMA UNISEL), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Amira Fiqrin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGS2413 - Electronic Print Publishing Lab G1 - VAD
AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 21934 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 32034 (BG45A EX DIPLOMA UNISEL), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Amira Fiqrin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
AGS2413 - Electronic Print Publishing Lab G1 - VAD
AD401 41634 (BG32 INTERNATIONAL), AD401 21934 (BG48 STPM), AD401 12234 (BG49 STPM), AD401 12234 (BG49 DVM), AD401 22034 (BG44 OTHER COLLEGE), AD401 22034 (BG44A EX DIPLOMA UNISEL), AD401 32034 (BG45A EX DIPLOMA UNISEL), AD40122134 (BG47 STPM), AD401 12234 (BG49A EX DIPLOMA PHOTOGRAPHY)
CVAC - Amira Fiqrin
FCVAC VAD - Makmal Komputer 3
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab G2 - VAD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lab G3 - VAD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture - ED
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
KAD2253 - Hydraulics and Hydrology Lecture - EDKFD2223 - Computer Programming Lecture - EDKPS2213 - Electrical Technology Lecture - EDKJS3153 - Occupational Safety And Health Lecture - EDKCS4233 - Highway Construction Lecture - ED
EN30621934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092EN30622134EN40111834EN40121834EN40531934, EN40522034, EN40532034
FELS - Ir Rabitah, FELS - Noora SamsinaFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Siti NorbaizuraFELS - Ts Siti BirkhaFELS - Ir Mohd Azrain Bin Md Yaakob
FKSH - LR05EN - (EC) Computer Simulation (Pspice+Visual Elite) Lab/ Computer Programming (MATLAB+C++)) LabFKSH - CL - R11FKSH - CL - R08FKSH - LR25
KAD2253 - Hydraulics and Hydrology Lecture - EDKFD2223 - Computer Programming Lecture - EDKPS2213 - Electrical Technology Lecture - EDKFS4122/KFS4142 - Engineer And Society Lecture - EDKPS4233 - High Voltage Engineering Lecture - EDKJS3153 - Occupational Safety And Health Lecture - EDKCS4233 - Highway Construction Lecture - ED
EN30621934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092EN30622134EN40111834EN40112034, EN40131834, EN40321834, EN40512134, EN40531834Saif Ur Rehman - 4162002261EN40121834EN40531934, EN40522034, EN40532034
FELS - Ir Rabitah, FELS - Noora SamsinaFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Siti NorbaizuraFELS - Ir SyahrilFELS - RohaizahFELS - Ts Siti BirkhaFELS - Ir Mohd Azrain Bin Md Yaakob
FKSH - LR05EN - (EC) Computer Simulation (Pspice+Visual Elite) Lab/ Computer Programming (MATLAB+C++)) LabFKSH - CL - R11FKSH - LR02FKSH - LR08FKSH - CL - R08FKSH - LR25
KFD2113 - Mathematics III Lecture - EDKPS3113 - Electrical Machine Lecture - EDKFS4122/KFS4142 - Engineer And Society Lecture - EDKPS4233 - High Voltage Engineering Lecture - EDKFS4132 - Final Year Project I Lecture - EDKJS4233 - Computer Fluid Dynamics (CFD) Lecture - EDKJS1223 - Material Science Lecture - ED
EN30612134, EN30622134, EN30632134, EN30612034Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Mohamed Abdirahman Ali-4181002721EN40112034, EN40131834, EN40321834, EN40512134, EN40531834Saif Ur Rehman - 4162002261EN40331734, EN40531934, EN40522034, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351D, EN40511934EN40311934EN40332234
FELS - Sasni Bin IsmailFELS - Dr Rajendran SinnaduraiFELS - Ir SyahrilFELS - RohaizahFELS - Prof. Madya Dr Salina FELS - Yusma IstihatFELS - Ts Dr Norazean Shaari
FKSH - LR13FKSH - LR25FKSH - LR02FKSH - LR08FKSH - LR09FKSH - LR21FKSH - CL - R02
KFD2113 - Mathematics III Lecture - EDKPS3113 - Electrical Machine Lecture - EDKFS4122/KFS4142 - Engineer And Society Lecture - EDKFS4132 - Final Year Project I Lecture - EDKJS4233 - Computer Fluid Dynamics (CFD) Lecture - EDKJS1223 - Material Science Lecture - ED
EN30612134, EN30622134, EN30632134, EN30612034Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Mohamed Abdirahman Ali-4181002721EN40112034, EN40131834, EN40321834, EN40512134, EN40531834EN40331734, EN40531934, EN40522034, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351D, EN40511934EN40311934EN40332234
FELS - Sasni Bin IsmailFELS - Dr Rajendran SinnaduraiFELS - Ir SyahrilFELS - Prof. Madya Dr Salina FELS - Yusma IstihatFELS - Ts Dr Norazean Shaari
FKSH - LR13FKSH - LR25FKSH - LR02FKSH - LR09FKSH - LR21FKSH - CL - R02
---
KAD2123 - Strength of Materials Lecture - EDKES1223 - Solid State and Electronic Devices Lecture - EDKJS4113 - Computer Aided Engineering (CAE) Lecture - EDKCS2243 - Geotechnical Engineering I Lecture - ED
EN30632134, EN30622134, EN30612134, EN30632034, EN30621934, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141EN40132234EN40311934, EN40331734, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211D, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311DEN40522134
FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd NoorFELS - Ts Dr Hasliza, FELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Ts Nuruddin Habeed Md SettarFELS - Mohd Khatta
FKSH - LR13FKSH - LR27EN- (ML) Computer Aided Engineering (CAE)FKSH - LR17
KAD2123 - Strength of Materials Lecture - EDKPS4133 - Power System Stability and Control Lecture - EDKES1223 - Solid State and Electronic Devices Lecture - EDKJS4113 - Computer Aided Engineering (CAE) Lecture - EDKCS4292 - Design Project Lecture - EDKCS2243 - Geotechnical Engineering I Lecture - ED
EN30632134, EN30622134, EN30612134, EN30632034, EN30621934, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141Saif Ur Rehman - 4162002261, Hussein Abdishakur Farid-4183008551EN40132234EN40311934, EN40331734, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211D, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311DEN40531934, EN40511934, EN40531834EN40522134
FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd NoorFELS - RohaizahFELS - Ts Dr Hasliza, FELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Ts Nuruddin Habeed Md SettarFELS - Dr Mokhtazul HaizadFELS - Mohd Khatta
FKSH - LR13FKSH - LR08FKSH - LR27EN- (ML) Computer Aided Engineering (CAE)FKSH - LR24FKSH - LR17
KED2243 - Microprocessor Lecture - EDKAD3213 - Construction Management Lecture - EDKAD1223 - Applied Mechanics Lecture - EDKPS4133 - Power System Stability and Control Lecture - EDKFS1113 - Engineering Mathematics I Lecture - EDKCS2223 - Hydraulics Lecture - ED
EN30122134EN30622034, EN30612034, EN30621934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731EN30632134, EN30622134Saif Ur Rehman - 4162002261, Hussein Abdishakur Farid-4183008551EN40132234, EN40532234EN40522034, EN40512134, EN40522134, EN40531834
FELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Ir RabitahFELS - TBAFELS - RohaizahFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Noora Samsina
FKSH - LR23FKSH - CL - R02FKSH - LR01FKSH - LR08FKSH - LR14FKSH - CL - R12
KED2243 - Microprocessor Lecture - EDKAD3213 - Construction Management Lecture - EDKAD1223 - Applied Mechanics Lecture - EDKFS1113 - Engineering Mathematics I Lecture - EDKCS2223 - Hydraulics Lecture - ED
EN30122134EN30622034, EN30612034, EN30621934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731EN30632134, EN30622134EN40132234, EN40532234EN40522034, EN40512134, EN40522134, EN40531834
FELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Ir RabitahFELS - TBAFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Noora Samsina
FKSH - LR23FKSH - CL - R02FKSH - LR01FKSH - LR14FKSH - CL - R12
---
Tuesday ---
KAD2173 - Engineering Surveying Lecture - EDKPS4243 - Load Dispatch and Distribution System Lecture - EDKPS4213 - Electrical Power Quality Lecture - EDKES3153 - Electromagnetic Theory Lecture - EDKES1123 - Digital Electronics Lecture - EDKCS1113 - Statistics and Dynamics Lecture - EDFFD1113 - Basic Physics Lecture - EDKRS3153 - Sensor and Actuator/ FFS3213 - Sensor and Actuator Technology Lecture - EDFIS3193 - Robotic Automation Lecture - ED
EN30632134, EN30621834Hassan Rashid Ahmed-4181002741, Saif Ur Rehman - 4162002261Saif Ur Rehman-4162002261, Mohamad Hanif Bin Jupri-4201004281Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311D, Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651EN40132234EN40532234FS30132234, Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, FS30112234FS40232034, FS40212134, FS40212034
FELS - Ir Mohd AzyzulFELS - Ir Norul Hakima Binti ZakariaFELS - Dr Rajendran SinnaduraiFELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Prof. Madya Dr Salina FELS - Ir Rabitah, FELS - TBAFELS - Mohd ZainiFELS - Ts Mohd Faisal Waduth FELS - Mohd Emran Rusli
FKSH - LR05FKSH - LR11FKSH - LR19FKSH - LR22FKSH - LR06FKSH - LR21FKSH - CL - R03FKSH - LR10FKSH - CL - R04
KED2253 - Measurement and Instrumentation Lecture - EDKAD3102 - Mechanical and Electrical System Lecture - EDKAD2173 - Engineering Surveying Lecture - EDKPS4243 - Load Dispatch and Distribution System Lecture - EDKPS4213 - Electrical Power Quality Lecture - EDKES3153 - Electromagnetic Theory Lecture - EDKES1123 - Digital Electronics Lecture - EDKCS1113 - Statistics and Dynamics Lecture - EDFFD1113 - Basic Physics Lecture - EDKRS3153 - Sensor and Actuator/ FFS3213 - Sensor and Actuator Technology Lecture - EDFIS3193 - Robotic Automation Lecture - ED
EN30122134EN30622034, EN30621934, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092EN30632134, EN30621834Hassan Rashid Ahmed-4181002741, Saif Ur Rehman - 4162002261Saif Ur Rehman-4162002261, Mohamad Hanif Bin Jupri-4201004281Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311D, Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651EN40132234EN40532234FS30132234, Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, FS30112234FS40232034, FS40212134, FS40212034
FELS - RohaizahFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Ir Mohd AzyzulFELS - Ir Norul Hakima Binti ZakariaFELS - Dr Rajendran SinnaduraiFELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Prof. Madya Dr Salina FELS - Ir Rabitah, FELS - TBAFELS - Mohd ZainiFELS - Ts Mohd Faisal Waduth FELS - Mohd Emran Rusli
FKSH - LR07FKSH - LR12FKSH - LR05FKSH - LR11FKSH - LR19FKSH - LR22FKSH - LR06FKSH - LR21FKSH - CL - R03FKSH - LR10FKSH - CL - R04
KED2253 - Measurement and Instrumentation Lecture - EDKAD3223 - Steelwork Design Lecture - EDKAD3102 - Mechanical and Electrical System Lecture - EDKFS4234 - Final Year Project II Lecture - EDKJS1123 - Statistics Lecture - EDKCS3212 - Structural Analysis Lecture - ED
EN30122134EN30631534, EN30631634, EN30631834EN30622034, EN30621934, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092EN40111834, EN40121634, EN40131834, EN40112034, EN40331934, EN40322034, EN40512034, EN40531834, EN40111634, Arvinraj A/L Balan-4191002731, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021EN40332234EN40532034, EN40531934, EN40521934, EN40512134, EN40522134
FELS - RohaizahFELS - Azliza AbdullahFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Prof. Madya Dr Salina FELS - Dr Nazlin HanieFELS - Prof. Madya Dr Dzulkarnaian
FKSH - LR07FKSH - LR06FKSH - LR12FKSH - CL - R03FKSH - CL - R08FKSH - LR16
KAD3223 - Steelwork Design Lecture - EDKAD3102 - Mechanical and Electrical System Lecture - EDKFS4234 - Final Year Project II Lecture - EDKJS1123 - Statistics Lecture - ED
EN30631534, EN30631634, EN30631834EN30622034, EN30621934, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092EN40111834, EN40121634, EN40131834, EN40112034, EN40331934, EN40322034, EN40512034, EN40531834, EN40111634, Arvinraj A/L Balan-4191002731, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021EN40332234
FELS - Azliza AbdullahFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Prof. Madya Dr Salina FELS - Dr Nazlin Hanie
FKSH - LR06FKSH - LR12FKSH - CL - R03FKSH - CL - R08
---
KAD3192 - Environmental Engineering Lecture - EDKFD1134 - Physics Lecture - EDKFS2143 - Computer Programming Lecture - EDKPS3223 - Electrical Engineering Project Lecture - EDKJS4183 - Industrial Ergonomics Lecture - ED
EN30621934, EN30612034, EN30622034, EN30632034, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141EN30632234EN40111834, EN40321834, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021EN40112034Arvinraj A/L Balan-4191002731, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351D
FELS - Ts HazminFELS - Mohd Emran RusliFELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Dr Nazlin Hanie
FKSH - CL - R09JASBIO - Physics Lab EN - (EC) Computer Simulation (Pspice+Visual Elite) Lab/ Computer Programming (MATLAB+C++)) LabFKSH - LR27FKSH - CL - R06
KAD3192 - Environmental Engineering Lecture - EDKFD1134 - Physics Lecture - EDKFS2143 - Computer Programming Lecture - EDKPS3223 - Electrical Engineering Project Lecture - EDKJS4183 - Industrial Ergonomics Lecture - EDKCS3192 - Reinforced Concrete Design II Lecture - EDKCS3163 - Concrete Technology Lecture - ED
EN30621934, EN30612034, EN30622034, EN30632034, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141EN30632234EN40111834, EN40321834, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021EN40112034Arvinraj A/L Balan-4191002731, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40521934, EN40512134, EN40531834EN40522134
FELS - Ts HazminFELS - Mohd Emran RusliFELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Dr Nazlin HanieFELS - Azliza AbdullahFELS - Ir Rabitah
FKSH - CL - R09JASBIO - Physics Lab EN - (EC) Computer Simulation (Pspice+Visual Elite) Lab/ Computer Programming (MATLAB+C++)) LabFKSH - LR27FKSH - CL - R06FKSH - LR17FKSH - LR04
KAD3192 - Environmental Engineering Lecture - EDKJS4213 - Mechanical Vibration Lecture - EDKJS4153 - Engineering Materials Lecture - EDKJS3223 - Product Design Lecture - EDKCS4293 - Civil Work Project Lecture - EDKFS1213 - Engineering Mathematics II Lecture - EDKCS3163 - Concrete Technology Lecture - ED
EN30621934, EN30612034, EN30622034, EN30632034, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141EN40321834, Arvinraj A/L Balan-4191002731, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DPuvendren A/L Elangovan-4191000091DEN40312034EN40531934, EN40522034, EN40511934EN40512134EN40522134
FELS - Ts HazminFELS - Mohd arifFELS - Mohd Azam Bin Mohd AdnanFELS - Ts Nuruddin Habeed Md Settar, FELS - Mohd DarnalisFELS - Ir Mohd Azyzul, FELS - Dr Mokhtazul HaizadFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Ir Rabitah
FKSH - CL - R09FKSH - CL - R08FKSH - LR01FKSH - CL - R04FKSH - LR27FKSH - CL - R05FKSH - LR04
KJS4213 - Mechanical Vibration Lecture - EDKJS4153 - Engineering Materials Lecture - EDKJS3223 - Product Design Lecture - EDKCS4293 - Civil Work Project Lecture - EDKFS1213 - Engineering Mathematics II Lecture - ED
EN40321834, Arvinraj A/L Balan-4191002731, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DPuvendren A/L Elangovan-4191000091DEN40312034EN40531934, EN40522034, EN40511934EN40512134
FELS - Mohd arifFELS - Mohd Azam Bin Mohd AdnanFELS - Ts Nuruddin Habeed Md Settar, FELS - Mohd DarnalisFELS - Ir Mohd Azyzul, FELS - Dr Mokhtazul HaizadFELS - Norliana Bt Muslim
FKSH - CL - R08FKSH - LR01FKSH - CL - R04FKSH - LR27FKSH - CL - R05
---
Wednesday ---
KJS4273 - Renewable and Sustainable Energy Lecture - ED
Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351D
FELS - Ts Mohd Faisal Waduth
FKSH - CL - R03
KJS4273 - Renewable and Sustainable Energy Lecture - EDKJS3233 - Electronics Lecture - ED
Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40312034
FELS - Ts Mohd Faisal Waduth
FKSH - CL - R03FKSH - LR11
KED2173 - Communication System Lecture - EDKAD3123 - Reinforced Concrete Design Lecture - EDKFS3122 - Entrepreneurship Lecture - EDKJS3233 - Electronics Lecture - EDKCS3283 - Environmental Management Lecture - ED
EN30122134EN30622034, EN30611934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092EN40112034, Puvendren A/L Elangovan-4191000091DEN40312034EN40531934, EN40512034, EN40522134
FELS - Ts Siti BirkhaFELS - TBAFELS - Ts Dr HaslizaFELS - Ts Hazmin
FKSH - LR09FKSH - LR24FKSH - LR16FKSH - LR11FKSH - CL - R12
KED2173 - Communication System Lecture - EDKAD3123 - Reinforced Concrete Design Lecture - EDKCS3283 - Environmental Management Lecture - ED
EN30122134EN30622034, EN30611934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092EN40531934, EN40512034, EN40522134
FELS - Ts Siti BirkhaFELS - TBAFELS - Ts Hazmin
FKSH - LR09FKSH - LR24FKSH - CL - R12
---
BBS1233 - Genetic Resource and Conservation Lecture - EDKAD2263 - Soil Mechanics and Geology Lecture - EDKES3164 - Signal and Systems Lecture - EDKCS4283 - Solid Waste Management Lecture - EDKCS3293 - Steel and Timber Design Lecture - ED
BT40222134EN30632134, EN30622134Mohamed Abdirahman Ali-4181002721, Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311DEN40522034EN40531934, EN40512034, EN40531834, EN40511934
FELS - Ts Mohd Fadzli AhmadFELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd NoorFELS - Ts Dr HaslizaFELS - Ts HazminFELS - Azliza Abdullah
FKSH - LR12FKSH - LR11FKSH - LR01FKSH - LR17FKSH - LR19
BBS1233 - Genetic Resource and Conservation Lecture - EDKAD2263 - Soil Mechanics and Geology Lecture - EDKES3164 - Signal and Systems Lecture - EDKES3214 - Communication System Lecture - EDKJS4223 - Refrigeration and Air Conditioning Lecture - EDKCS4283 - Solid Waste Management Lecture - EDKCS3293 - Steel and Timber Design Lecture - ED
BT40222134EN30632134, EN30622134Mohamed Abdirahman Ali-4181002721, Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311DSaifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741D, Saif Ur Rehman - 4162002261Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211DEN40522034EN40531934, EN40512034, EN40531834, EN40511934
FELS - Ts Mohd Fadzli AhmadFELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd NoorFELS - Ts Dr HaslizaFELS - Ts Dr Izyani Mat RusniFELS - Yusma IstihatFELS - Ts HazminFELS - Azliza Abdullah
FKSH - LR12FKSH - LR11FKSH - LR01FKSH - LR23FKSH - CL - R09FKSH - LR17FKSH - LR19
BBS1233 - Genetic Resource and Conservation Lecture - EDKES3164 - Signal and Systems Lecture - EDKES3214 - Communication System Lecture - EDKJS4223 - Refrigeration and Air Conditioning Lecture - EDKJS4263 - Operation Management Lecture - EDKJS3243 - Control System Lecture - ED
BT40222134Mohamed Abdirahman Ali-4181002721, Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311DSaifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741D, Saif Ur Rehman - 4162002261Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211DEN40321834, Arvinraj A/L Balan-4191002731, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40312034
FELS - Ts Mohd Fadzli AhmadFELS - Ts Dr HaslizaFELS - Ts Dr Izyani Mat RusniFELS - Yusma IstihatFELS - Mohd AzrilFELS - Norlaili Binti Mahmud
FKSH - LR12FKSH - LR01FKSH - LR23FKSH - CL - R09FKSH - LR18FKSH - LR27
KAD3283 - Civil Engineering Project Lecture - EDKES3214 - Communication System Lecture - EDKJS4263 - Operation Management Lecture - EDKJS3243 - Control System Lecture - ED
EN30622034, EN30621834Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741D, Saif Ur Rehman - 4162002261EN40321834, Arvinraj A/L Balan-4191002731, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40312034
FELS - Ir Mohd Azrain Bin Md YaakobFELS - Ts Dr Izyani Mat RusniFELS - Mohd AzrilFELS - Norlaili Binti Mahmud
FKSH - CL - R09FKSH - LR23FKSH - LR18FKSH - LR27
KAD3283 - Civil Engineering Project Lecture - ED
EN30622034, EN30621834
FELS - Ir Mohd Azrain Bin Md Yaakob
FKSH - CL - R09
Thursday ---
KJS3143 - Machine Design Lecture - EDKJS4243 - Failure Analysis for Materials Lecture - ED
Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40321834, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D
FELS - Ts Nuruddin Habeed Md SettarFELS - Ts Dr Norazean Shaari
FKSH - LR17FKSH - LR04
KPS3214 - Control System Lecture - EDKJS3143 - Machine Design Lecture - EDKJS4243 - Failure Analysis for Materials Lecture - ED
Saif Ur Rehman - 4162002261, Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741DBharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40321834, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D
FELS - Sasni Bin IsmailFELS - Ts Nuruddin Habeed Md SettarFELS - Ts Dr Norazean Shaari
FKSH - LR01FKSH - LR17FKSH - LR04
KES2263 - Microprocessor Lecture - EDKPS3214 - Control System Lecture - EDKPS4143 - Power Generation and Conversion Lecture - EDKRS4133 - Artificial Intelligence Lecture - EDKFS2213 - Engineering Mathematics IV Lecture - EDKJS2133 - Dynamics Lecture - EDKCS3232 - Highway Engineering Lecture - ED
Hassan Rashid Ahmed-4181002741, Mohamed Abdirahman Ali-4181002721Saif Ur Rehman - 4162002261, Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741DMohamad Hanif Bin Jupri-4201004281Arvinraj A/L Balan-4191002731, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211DEN40321834, EN40331734EN40332234EN40531934
FELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Ir Mohammad AdnanFELS - Norlaili Binti Mahmud, FELS - Prof. Madya Dr Hashimah IsmailFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Dr Nazlin HanieFELS - Ir Mohd Azrain Bin Md Yaakob
EN - (EE) Microprocessor LabFKSH - LR01FKSH - LR13FKSH - LR23FKSH - CL - R03FKSH - LR18FKSH - CL - R08
KES2263 - Microprocessor Lecture - EDKPS3214 - Control System Lecture - EDKPS4143 - Power Generation and Conversion Lecture - EDKRS4133 - Artificial Intelligence Lecture - EDKFS2213 - Engineering Mathematics IV Lecture - EDKJS2133 - Dynamics Lecture - ED
Hassan Rashid Ahmed-4181002741, Mohamed Abdirahman Ali-4181002721Saif Ur Rehman - 4162002261, Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741DMohamad Hanif Bin Jupri-4201004281Arvinraj A/L Balan-4191002731, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211DEN40321834, EN40331734EN40332234
FELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Ir Mohammad AdnanFELS - Norlaili Binti Mahmud, FELS - Prof. Madya Dr Hashimah IsmailFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Dr Nazlin Hanie
EN - (EE) Microprocessor LabFKSH - LR01FKSH - LR13FKSH - LR23FKSH - CL - R03FKSH - LR18
---
KED1112 - Electronic Workshop Lecture - EDKPS3213 - Power System Analysis Lecture - EDKPS4113 - Protection System Lecture - EDKFS3223 - Engineering Management and Economy Lecture - EDKCS3273 - Construction Engineering and Safety Lecture - ED
EN30132234Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311D, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741DMohamad Hanif Bin Jupri-4201004281EN40521934, EN40312034EN40512134, EN40522134, EN40531834
FELS - RohaizahFELS - Siti NorbaizuraFELS - Ir Mohammad AdnanFELS - Ir Norul Hakima Binti ZakariaFELS - Ir Mohd Azyzul
EN - (EC) Electronics WorkshopFKSH - LR01FKSH - LR07FKSH - LR04FKSH - LR25
KPS3213 - Power System Analysis Lecture - EDKPS4113 - Protection System Lecture - EDKFS3223 - Engineering Management and Economy Lecture - EDKCS3273 - Construction Engineering and Safety Lecture - ED
Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311D, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741DMohamad Hanif Bin Jupri-4201004281EN40521934, EN40312034EN40512134, EN40522134, EN40531834
FELS - Siti NorbaizuraFELS - Ir Mohammad AdnanFELS - Ir Norul Hakima Binti ZakariaFELS - Ir Mohd Azyzul
FKSH - LR01FKSH - LR07FKSH - LR04FKSH - LR25
KAD2153 - Fluid Mechanics Lecture - ED
EN30622134, EN30632134, EN30612034, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141
FELS - Noora Samsina
FKSH - LR19
KAD2153 - Fluid Mechanics Lecture - ED
EN30622134, EN30632134, EN30612034, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141
FELS - Noora Samsina
FKSH - LR19
---
Friday --- --- --- --- --- --- ---
BBS1244 - Chemistry II Lecture - EDKED2113 - Circuit Theory I Lecture - EDKFS2113 - Engineering Mathematics III Lecture - ED
Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491, BT40112234EN30122134EN40321834, EN40331734
FELS - Noor Fazreen DzulkafliFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Norliana Bt Muslim
FKSH - LR07FKSH - LR17FKSH - LR20
BBS1244 - Chemistry II Lecture - EDKED2113 - Circuit Theory I Lecture - EDKFS2113 - Engineering Mathematics III Lecture - EDKJS3213 - Heat and Mass Transfer Lecture - ED
Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491, BT40112234EN30122134EN40321834, EN40331734EN40312034
FELS - Noor Fazreen DzulkafliFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Siti Marhamah
FKSH - LR07FKSH - LR17FKSH - LR20FKSH - LR01
BBS1244 - Chemistry II Lecture - EDKAD3112 - Construction Technology Lecture - EDKJS3213 - Heat and Mass Transfer Lecture - EDKCS2292 - Reinforced Concrete Design I Lecture - ED
Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491, BT40112234EN30622134, EN30622034, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092EN40312034EN40522034, EN40532134, EN40532034, EN40522134
FELS - Noor Fazreen DzulkafliFELS - Ir RabitahFELS - Siti MarhamahFELS - TBA
FKSH - LR07FKSH - CL - R08FKSH - LR01FKSH - LR24
---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture - FBA
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
BBS1224 - Cell and Tissue Culture Lecture - SBDBCS3234 - Nutraceutical Lecture - SBDFED2113 - Principles of Microeconomics Lecture - SBD
Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491, BT40132134BT40131834FS30232234
FELS - Farrah Nazuha MansorFELS - Dr NurhafizahFELS - Yati Ashikin Binti Abdul Wahab
FKSH - LR19FKSH - LR04FKSH - LR13
BQD1114 - Principles of Aquaculture Lecture - SBDBBS1224 - Cell and Tissue Culture Lecture - SBDBCS3234 - Nutraceutical Lecture - SBDPOD3123 - Entrepreneurship Lecture - SBDFED2113 - Principles of Microeconomics Lecture - SBDFIS2233 - Measurement and Instrumentation Lecture - SBD
BT30232234Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491, BT40132134BT40131834FS30122034, FS30132034FS30232234FS40212234
FELS - Nur AkmalFELS - Farrah Nazuha MansorFELS - Dr NurhafizahFBA - MuzairihanaFELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabFELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh
FKSH - LR24FKSH - LR19FKSH - LR04FKSH - LR18FKSH - LR13FKSH - LR07
BQD1114 - Principles of Aquaculture Lecture - SBDBQD2143 - Algae and Seaweed Lecture - SBDBIS1223 - Computer Fundamental Lecture - SBDBBS1224 - Cell and Tissue Culture Lecture - SBDBCS3234 - Nutraceutical Lecture - SBDPOD3123 - Entrepreneurship Lecture - SBDFMS2323 - Experimental Design Lecture - SBDFAS3113 - Principles and Practice of Management in Industry Lecture - SBDFIS2233 - Measurement and Instrumentation Lecture - SBD
BT30232234BT30221834BT40132234, BT40122234, BT40112234, BT40232234Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491, BT40132134BT40131834FS30122034, FS30132034Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672DFS40232034, Muhammad Shamir Arshad Bin Jehabar Sathique-4203005391, Amely Binti Alias-4211001013D, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811, Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Muhammad Haziq Bin Shah Budin-4211003801FS40212234
FELS - Nur AkmalFELS - Dr Intan Faraha Bt A.GhaniFELS - Ts Dr HasdiantyFELS - Farrah Nazuha MansorFELS - Dr NurhafizahFBA - MuzairihanaFELS - Siti Hawa Mohd YusoffFELS - Nazahiyah SulaimanFELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh
FKSH - LR24FKSH - LR06FKSH - LR05FKSH - LR19FKSH - LR04FKSH - LR18JASBIO - Computer Lab IIFKSH - LR27FKSH - LR07
BQD1114 - Principles of Aquaculture Lecture - SBDBQD2143 - Algae and Seaweed Lecture - SBDBIS1223 - Computer Fundamental Lecture - SBDPOD3123 - Entrepreneurship Lecture - SBDFMS2323 - Experimental Design Lecture - SBDFAS3113 - Principles and Practice of Management in Industry Lecture - SBD
BT30232234BT30221834BT40132234, BT40122234, BT40112234, BT40232234FS30122034, FS30132034Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672DFS40232034, Muhammad Shamir Arshad Bin Jehabar Sathique-4203005391, Amely Binti Alias-4211001013D, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811, Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Muhammad Haziq Bin Shah Budin-4211003801
FELS - Nur AkmalFELS - Dr Intan Faraha Bt A.GhaniFELS - Ts Dr HasdiantyFBA - MuzairihanaFELS - Siti Hawa Mohd YusoffFELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - LR24FKSH - LR06FKSH - LR05FKSH - LR18JASBIO - Computer Lab IIFKSH - LR27
---
PMD2143 - Principles of Marketing Lecture - SBDPFS3233 - Entrepreneurship Lecture - SBDFIS3324 - Final Year Project II Lecture - SBDFTS3243 - Quality Control Lecture - SBD
BT30232234BT40212034FS40212034, FS40232034FS40212134, FS40222134
FBA - TBA 1FBA - MuzairihanaFELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan MohamedFELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - LR04FKSH - LR09FKSH - LR21FKSH - CL - R03
PMD2143 - Principles of Marketing Lecture - SBDBBS2214/BIS2323 - Introduction to Bioinformatics/Bioinformatics Lecture - SBDBBS2134 - Food Biotechnology Lecture - SBDBBS1154 - Chemistry I Lecture - SBDPFS3233 - Entrepreneurship Lecture - SBDFIS3324 - Final Year Project II Lecture - SBDFTS3243 - Quality Control Lecture - SBD
BT30232234BT40111934, BT40112034BT40122234, BT40122134, BT40112134BT40132234, BT40112234BT40212034FS40212034, FS40232034FS40212134, FS40222134
FBA - TBA 1FELS - Ts Dr HasdiantyFELS - Farrah Nazuha MansorFELS - Ts Noor HaliniFBA - MuzairihanaFELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan MohamedFELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - LR04FKSH - CL - R06FKSH - LR19FKSH - LR06FKSH - LR09FKSH - LR21FKSH - CL - R03
PMD2143 - Principles of Marketing Lecture - SBDBBS2214/BIS2323 - Introduction to Bioinformatics/Bioinformatics Lecture - SBDBBS2134 - Food Biotechnology Lecture - SBDBBS1154 - Chemistry I Lecture - SBDPFS3233 - Entrepreneurship Lecture - SBDFFD2133 - Introduction to Industrial Electronics Lecture - SBDFMD3153 - Quantitative Project Lecture - SBDFTS2223 - Industrial Health and Safety Lecture - SBD
BT30232234BT40111934, BT40112034BT40122234, BT40122134, BT40112134BT40132234, BT40112234BT40212034FS30111934, FS30132034FS30221934FS40212234, FS40222134
FBA - TBA 1FELS - Ts Dr HasdiantyFELS - Farrah Nazuha MansorFELS - Ts Noor HaliniFBA - MuzairihanaFELS - Mohd ZainiFELS - Ts Che Manisah Mohd KasimFELS - Dr Norazlina
FKSH - LR04FKSH - CL - R06FKSH - LR19FKSH - LR06FKSH - LR09FKSH - CL - R05FKSH - CL - R07FKSH - LR16
BBS2214/BIS2323 - Introduction to Bioinformatics/Bioinformatics Lecture - SBDBBS2134 - Food Biotechnology Lecture - SBDFFD2133 - Introduction to Industrial Electronics Lecture - SBDFMD3153 - Quantitative Project Lecture - SBDFTS2223 - Industrial Health and Safety Lecture - SBD
BT40111934, BT40112034BT40122234, BT40122134, BT40112134FS30111934, FS30132034FS30221934FS40212234, FS40222134
FELS - Ts Dr HasdiantyFELS - Farrah Nazuha MansorFELS - Mohd ZainiFELS - Ts Che Manisah Mohd KasimFELS - Dr Norazlina
FKSH - CL - R06FKSH - LR19FKSH - CL - R05FKSH - CL - R07FKSH - LR16
---
Tuesday ---
BBS3113 - Thesis I Lecture - SBDPMS1113 - Principles and Practices of Management Lecture - SBDFSD3113 - Non-Destructive Testing and Material Evaluation Lecture - SBD
BT40112134FS40132234, BT40222134, BT40212034FS30112034, FS30121934
FELS - Dr RodiahFBA - Hj Mohd Azrin bin Abd RahimFELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh
FKSH - LR14FKSH - LR23FKSH - LR25
BBS3113 - Thesis I Lecture - SBDPMS1113 - Principles and Practices of Management Lecture - SBDFSD3113 - Non-Destructive Testing and Material Evaluation Lecture - SBD
BT40112134FS40132234, BT40222134, BT40212034FS30112034, FS30121934
FELS - Dr RodiahFBA - Hj Mohd Azrin bin Abd RahimFELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh
FKSH - LR14FKSH - LR23FKSH - LR25
BBS3113 - Thesis I Lecture - SBDPMS1113 - Principles and Practices of Management Lecture - SBDFIS3243 - Hydraulic Pneumatic Lecture - SBD
BT40112134FS40132234, BT40222134, BT40212034Elmi Syafiq Bin Abdul Rasid-4201004251
FELS - Dr RodiahFBA - Hj Mohd Azrin bin Abd RahimFELS - Yusma Istihat
FKSH - LR14FKSH - LR23FKSH - LR02
FIS3243 - Hydraulic Pneumatic Lecture - SBD
Elmi Syafiq Bin Abdul Rasid-4201004251
FELS - Yusma Istihat
FKSH - LR02
---
PMD1313 - Principles of Management Lecture - SBDBCS3224 - Medical Microbiology Lecture - SBDFKD1223 - Chemistry II Lecture - SBD
FS30232234, BT30232234BT40111934, BT40131834FS30122134, FS30132134, FS30132034
FBA - Hj Mohd Azrin bin Abd RahimFELS - Dr RoshaniFELS - Ts Noor Halini
FKSH - LR03FKSH - LR18FKSH - LR11
PMD1313 - Principles of Management Lecture - SBDBCS3224 - Medical Microbiology Lecture - SBDBCS3124 - Fermentation Technology Lecture - SBDBBS3123 - Scientific Communication Lecture - SBDBIS3223 - Thesis II Lecture - SBDFKD1223 - Chemistry II Lecture - SBDFMS1233 - Calculus for Technolgy II Lecture - SBD
FS30232234, BT30232234BT40111934, BT40131834BT40112134, BT40121934BT40122134, FS40112034BT40231634FS30122134, FS30132134, FS30132034FS40212234
FBA - Hj Mohd Azrin bin Abd RahimFELS - Dr RoshaniFELS - Ts Norakma Bt Mohd NorFELS - Dr NurhafizahFELS - Ts Dr Siti HasmahFELS - Ts Noor HaliniFELS - Norhezan Bt Umar
FKSH - LR03FKSH - LR18FKSH - LR25FKSH - LR06FKSH - LR23FKSH - LR11FCVAC - BK 3
PMD1313 - Principles of Management Lecture - SBDBCS3224 - Medical Microbiology Lecture - SBDBCS3124 - Fermentation Technology Lecture - SBDBBS3123 - Scientific Communication Lecture - SBDBIS3223 - Thesis II Lecture - SBDFSD3223 - Quality Control Lecture - SBDFTS2243 - Corrosion/ FTS2143 Corrosion and Coating Lecture - SBDFMS1233 - Calculus for Technolgy II Lecture - SBD
FS30232234, BT30232234BT40111934, BT40131834BT40112134, BT40121934BT40122134, FS40112034BT40231634FS30132034, FS30122034, FS30111834FS40212034, FS40232034, FS40212134, FS40222134FS40212234
FBA - Hj Mohd Azrin bin Abd RahimFELS - Dr RoshaniFELS - Ts Norakma Bt Mohd NorFELS - Dr NurhafizahFELS - Ts Dr Siti HasmahFELS - Tuan Azmar Binti Tuan DaudFELS - Prof. Madya Dr FridelinaFELS - Norhezan Bt Umar
FKSH - LR03FKSH - LR18FKSH - LR25FKSH - LR06FKSH - LR23FKSH - LR17FKSH - CL - R02FCVAC - BK 3
BCS3124 - Fermentation Technology Lecture - SBDBBS3123 - Scientific Communication Lecture - SBDBIS3223 - Thesis II Lecture - SBDFSD3223 - Quality Control Lecture - SBDFTS2243 - Corrosion/ FTS2143 Corrosion and Coating Lecture - SBD
BT40112134, BT40121934BT40122134, FS40112034BT40231634FS30132034, FS30122034, FS30111834FS40212034, FS40232034, FS40212134, FS40222134
FELS - Ts Norakma Bt Mohd NorFELS - Dr NurhafizahFELS - Ts Dr Siti HasmahFELS - Tuan Azmar Binti Tuan DaudFELS - Prof. Madya Dr Fridelina
FKSH - LR25FKSH - LR06FKSH - LR23FKSH - LR17FKSH - CL - R02
---
Wednesday ---
BCS3214 - Food Microbiology Lecture - SBDBBS2234 - Genetic Engineering Lecture - SBD
BT40112134, BT40111934BT40122234, BT40132134, BT40122134, BT40112034
FELS - Emi FazlinaFELS - Yasotha Sundaraj
FKSH - CL - R11FKSH - LR12
BCS3214 - Food Microbiology Lecture - SBDBBS2234 - Genetic Engineering Lecture - SBD
BT40112134, BT40111934BT40122234, BT40132134, BT40122134, BT40112034
FELS - Emi FazlinaFELS - Yasotha Sundaraj
FKSH - CL - R11FKSH - LR12
BCS3214 - Food Microbiology Lecture - SBDBBS2234 - Genetic Engineering Lecture - SBDFMS2223 - Statistical Methods and Application Lecture - SBDFTS3233 - Composites Lecture - SBD
BT40112134, BT40111934BT40122234, BT40132134, BT40122134, BT40112034Muhamad Harith Bin Kamlyzan-4201002021, Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111FS40232034, FS40212134, FS40222134
FELS - Emi FazlinaFELS - Yasotha SundarajFELS - Ts Che Manisah Mohd KasimFELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - CL - R11FKSH - LR12JASBIO - Computer Lab IIFKSH - CL - R07
FMS2223 - Statistical Methods and Application Lecture - SBDFTS3233 - Composites Lecture - SBD
Muhamad Harith Bin Kamlyzan-4201002021, Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111FS40232034, FS40212134, FS40222134
FELS - Ts Che Manisah Mohd KasimFELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
JASBIO - Computer Lab IIFKSH - CL - R07
---
FSD3183 - Project Lecture - SBD
FS30122034, FS30121934
FELS - Ts Dr Rahmad
FKSH - LR02
BBS2254 - Immunology Lecture - SBDBBS1123 - Molecular and Cellular Biology Lecture - SBDFSD3183 - Project Lecture - SBD
Lavaniah A/P Shamugam-4221003381, Thivyah A/P Shivalingam-4221003201, BT40122234, BT40132134, BT40122134BT40132234, BT40232234FS30122034, FS30121934
FELS - Ts Dr Siti HasmahFELS - Emi FazlinaFELS - Ts Dr Rahmad
FKSH - LR08FKSH - LR05FKSH - LR02
BBS2254 - Immunology Lecture - SBDBBS1123 - Molecular and Cellular Biology Lecture - SBDFFS2243 - Industrial Control System Lecture - SBDFIS3373 - Polymer Technology Lecture - SBD
Lavaniah A/P Shamugam-4221003381, Thivyah A/P Shivalingam-4221003201, BT40122234, BT40132134, BT40122134BT40132234, BT40232234FS40212134, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811, Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711FS40232034
FELS - Ts Dr Siti HasmahFELS - Emi FazlinaFELS - Tuan Azmar Binti Tuan DaudFELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan Mohamed
FKSH - LR08FKSH - LR05FKSH - CL - R10FKSH - LR03
BBS2254 - Immunology Lecture - SBDBBS1123 - Molecular and Cellular Biology Lecture - SBDFFS2243 - Industrial Control System Lecture - SBDFIS3373 - Polymer Technology Lecture - SBD
Lavaniah A/P Shamugam-4221003381, Thivyah A/P Shivalingam-4221003201, BT40122234, BT40132134, BT40122134BT40132234, BT40232234FS40212134, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811, Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711FS40232034
FELS - Ts Dr Siti HasmahFELS - Emi FazlinaFELS - Tuan Azmar Binti Tuan DaudFELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan Mohamed
FKSH - LR08FKSH - LR05FKSH - CL - R10FKSH - LR03
---
Thursday ---
BQD2253 - Post Harvest Technology Lecture - SBDBBS2114 - Microbiology Lecture - SBDFMS3333 - Time Series Lecture - SBDFTS3133 - Material Science II Lecture - SBD
BT30211934, BT30221834BT40112234, BT40222134, Fudhla Asma` Binti Jamnul Azmin-4213005081DKhairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Imran Amin Bin Md Yusuf-4221003601, Muhammad Adam Bin Muhammad Rasdi-4221003191
FELS - Dr Intan Faraha Bt A.GhaniFELS - Emi FazlinaFELS - Azman Bin AriffinFELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - LR14FKSH - LR27JASBIO - Computer Lab IIFKSH - LR16
BQD2253 - Post Harvest Technology Lecture - SBDBCS3114 - Enzyme Technology Lecture - SBDBBS2114 - Microbiology Lecture - SBDBBS1134 - Genetics Lecture - SBDBBS2124 - Biochemistry Lecture - SBDBFS3114 - Molecular Evolution and Phylogenetics Lecture - SBDFMS3333 - Time Series Lecture - SBDFTS3133 - Material Science II Lecture - SBD
BT30211934, BT30221834Shamaraj A/L Kuna Seelan-4211002321, Mohamad Danial Awie Khan Bin Mohd Amir Khan-4211003031BT40112234, BT40222134, Fudhla Asma` Binti Jamnul Azmin-4213005081DBT40132234, BT40232234, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491BT40122234BT40212034Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Imran Amin Bin Md Yusuf-4221003601, Muhammad Adam Bin Muhammad Rasdi-4221003191
FELS - Dr Intan Faraha Bt A.GhaniFELS - Dr RoshaniFELS - Emi FazlinaFELS - Yasotha SundarajFELS - Noor Fazreen DzulkafliFELS - Ts Mohd Fadzli AhmadFELS - Azman Bin AriffinFELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - LR14FKSH - CL - R12FKSH - LR27FKSH - LR02FKSH - LR24FKSH - LR08JASBIO - Computer Lab IIFKSH - LR16
BQD2214 - Hatchery and Grow Out Facilities Lecture - SBDBCS3114 - Enzyme Technology Lecture - SBDBBS2114 - Microbiology Lecture - SBDBBS1134 - Genetics Lecture - SBDBBS2124 - Biochemistry Lecture - SBDBFS3114 - Molecular Evolution and Phylogenetics Lecture - SBDFMS3223 - Nonparametric Statistic Lecture - SBD
BT30211934, BT30221834Shamaraj A/L Kuna Seelan-4211002321, Mohamad Danial Awie Khan Bin Mohd Amir Khan-4211003031BT40112234, BT40222134, Fudhla Asma` Binti Jamnul Azmin-4213005081DBT40132234, BT40232234, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491BT40122234BT40212034Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672D
FELS - Nur AkmalFELS - Dr RoshaniFELS - Emi FazlinaFELS - Yasotha SundarajFELS - Noor Fazreen DzulkafliFELS - Ts Mohd Fadzli AhmadFELS - Ts Che Manisah Mohd Kasim
FKSH - CL - R11FKSH - CL - R12FKSH - LR27FKSH - LR02FKSH - LR24FKSH - LR08FKSH - LR14
BQD2214 - Hatchery and Grow Out Facilities Lecture - SBDBCS3114 - Enzyme Technology Lecture - SBDBBS1134 - Genetics Lecture - SBDBBS2124 - Biochemistry Lecture - SBDBFS3114 - Molecular Evolution and Phylogenetics Lecture - SBDFMS3223 - Nonparametric Statistic Lecture - SBD
BT30211934, BT30221834Shamaraj A/L Kuna Seelan-4211002321, Mohamad Danial Awie Khan Bin Mohd Amir Khan-4211003031BT40132234, BT40232234, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-4212013491BT40122234BT40212034Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672D
FELS - Nur AkmalFELS - Dr RoshaniFELS - Yasotha SundarajFELS - Noor Fazreen DzulkafliFELS - Ts Mohd Fadzli AhmadFELS - Ts Che Manisah Mohd Kasim
FKSH - CL - R11FKSH - CL - R12FKSH - LR02FKSH - LR24FKSH - LR08FKSH - LR14
FIS3113 - Research Methodology Lecture - SBD
Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811
FELS - Dr Norazlina
FKSH - LR23
BBD3314 - Mini Project Lecture - SBDBBS3213 - Thesis II Lecture - SBDBBS2244 - Industrial Microbiology Lecture - SBDFSS2213 - Econometrics Lecture - SBDFIS3113 - Research Methodology Lecture - SBDFTS1213 - Material Science I Lecture - SBD
BT30121934BT40121934, BT40111934BT40122134, BT40132134Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811FS40222234, FS40232234
FELS - Farrah Nazuha MansorFELS - Dr NurhafizahFELS - Ts Norakma Bt Mohd NorFELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabFELS - Dr Norazlina FELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - LR13FKSH - CL - R05FKSH - CL - R09JASBIO - Computer Lab IIFKSH - LR23FKSH - LR20
BQD1214 - Principles of Fry Production Technology Lecture - SBDBBS3213 - Thesis II Lecture - SBDBBS3114 - Bioreactor and Bioprocessing Lecture - SBDBBS2244 - Industrial Microbiology Lecture - SBDFSS2213 - Econometrics Lecture - SBDFMS1223 - Algebra Lecture - SBDFIS3113 - Research Methodology Lecture - SBDFTS1213 - Material Science I Lecture - SBD
BT30211934BT40121934, BT40111934BT40112134BT40122134, BT40132134Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111FS40132234Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811FS40222234, FS40232234
FELS - Dr Intan Faraha Bt A.GhaniFELS - Dr NurhafizahFELS - Dr RodiahFELS - Ts Norakma Bt Mohd NorFELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabFELS - Norhezan Bt UmarFELS - Dr Norazlina FELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - CL - R12FKSH - CL - R05FKSH - LR13FKSH - CL - R09JASBIO - Computer Lab IIFCVAC - BK 7FKSH - LR23FKSH - LR20
BQD1214 - Principles of Fry Production Technology Lecture - SBDBBS3213 - Thesis II Lecture - SBDBBS3114 - Bioreactor and Bioprocessing Lecture - SBDBBS2244 - Industrial Microbiology Lecture - SBDFFD1223 - Electricity and Magnetism Lecture - SBDFMS1223 - Algebra Lecture - SBDFIS2153 - Critical and Creative Thinking in Industry Lecture - SBDFKS1313 - Chemistry Lecture - SBD
BT30211934BT40121934, BT40111934BT40112134BT40122134, BT40132134FS30132134, FS30111934FS40132234FS40212034, FS40232034FS40222234, FS40232234
FELS - Dr Intan Faraha Bt A.GhaniFELS - Dr NurhafizahFELS - Dr RodiahFELS - Ts Norakma Bt Mohd NorFELS - Mohd ZainiFELS - Norhezan Bt UmarFELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan MohamedFELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - CL - R12FKSH - CL - R05FKSH - LR13FKSH - CL - R09FKSH - CL - R04FCVAC - BK 7FKSH - LR06FKSH - LR03
BQD1214 - Principles of Fry Production Technology Lecture - SBDBBS3114 - Bioreactor and Bioprocessing Lecture - SBDFFD1223 - Electricity and Magnetism Lecture - SBDFIS2153 - Critical and Creative Thinking in Industry Lecture - SBDFKS1313 - Chemistry Lecture - SBD
BT30211934BT40112134FS30132134, FS30111934FS40212034, FS40232034FS40222234, FS40232234
FELS - Dr Intan Faraha Bt A.GhaniFELS - Dr RodiahFELS - Mohd ZainiFELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan MohamedFELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - CL - R12FKSH - LR13FKSH - CL - R04FKSH - LR06FKSH - LR03
---
Friday --- --- --- --- --- --- ---
FSD3193 - Robotic Automation Lecture - SBDFFS1223 - Electricity and Magentism Lecture - SBD
FS30122034, FS30112034, FS30121934, FS30111934FS40222234, FS40232234
FELS - Ts Mohd Faisal Waduth FELS - Mohd Zaini
FKSH - LR03FKSH - LR27
FKD1113 - Chemistry I Lecture - SBDFSD3193 - Robotic Automation Lecture - SBDFTS2233 - Non Destructive Testing Lecture - SBDFFS1223 - Electricity and Magentism Lecture - SBD
Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, BT30132234, FS30132234, FS30112234FS30122034, FS30112034, FS30121934, FS30111934Mohammad Noor Arfiq Lee Bin Noor Azli-4201004011, Mohammad Azraai Bin Waris-4212007691, Muhammad Fakhrul Hafizi Bin Mat Zaki-4212008471, Siti Nuraisya Binti Ahmad Kamal-4212010791, Siti Syafinaz Al Khabli Sheikh Haniff-4212014072DFS40222234, FS40232234
FELS - Ts Noor HaliniFELS - Ts Mohd Faisal Waduth FELS - Dr Mohd Rafi Mohd SollehFELS - Mohd Zaini
FKSH - CL - R04FKSH - LR03FKSH - CL - R03FKSH - LR27
FKD1113 - Chemistry I Lecture - SBDFSD3193 - Robotic Automation Lecture - SBDFTS2233 - Non Destructive Testing Lecture - SBDFIS3312 - Final Year Project I Lecture - SBDFIS3213 - Industrial Chemistry Lecture - SBD
Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, BT30132234, FS30132234, FS30112234FS30122034, FS30112034, FS30121934, FS30111934Mohammad Noor Arfiq Lee Bin Noor Azli-4201004011, Mohammad Azraai Bin Waris-4212007691, Muhammad Fakhrul Hafizi Bin Mat Zaki-4212008471, Siti Nuraisya Binti Ahmad Kamal-4212010791, Siti Syafinaz Al Khabli Sheikh Haniff-4212014072DNurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811, Suresh A/L Jaya Shankar-4211003921, Muhammad Haziq Bin Shah Budin-4211003801Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711, Siti Syahirah Binti Ahmad Faizal-4212000911, Umar Bin Khairudin-4203005431, Amely Binti Alias-4211001013D
FELS - Ts Noor HaliniFELS - Ts Mohd Faisal Waduth FELS - Dr Mohd Rafi Mohd SollehFELS - Dr Norazlina
FKSH - CL - R04FKSH - LR03FKSH - CL - R03FKSH - LR08FKSH - LR20
FIS3312 - Final Year Project I Lecture - SBDFIS3213 - Industrial Chemistry Lecture - SBD
Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811, Suresh A/L Jaya Shankar-4211003921, Muhammad Haziq Bin Shah Budin-4211003801Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711, Siti Syahirah Binti Ahmad Faizal-4212000911, Umar Bin Khairudin-4203005431, Amely Binti Alias-4211001013D
FELS - Dr Norazlina
FKSH - LR08FKSH - LR20
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G01 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday ---
FSD1233 - Material and Metallurgy Lecture G01 - SBD
FS30122134, FS30132134, FS30111934
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - LR22
FSD1233 - Material and Metallurgy Lecture G01 - SBD
FS30122134, FS30132134, FS30111934
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - LR22
--- --- ---
FSD1123 - Instrumentation Lecture G01 - SBD
FS30122234
FELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - LR27
FSD1123 - Instrumentation Lecture G01 - SBD
FS30122234
FELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - LR27
--- --- ---
Thursday --- --- ---
FAD1113 - Computer Application for Industry Lecture G01 - SBDFMD1333 - Applied Mathematics Lecture G01 - SBD
FS30122234IT30122134
FELS - Azman Bin AriffinFELS - Norhezan Bt Umar
JASBIO - Computer Lab IIFCVAC - BK 2
FAD1113 - Computer Application for Industry Lecture G01 - SBDFMD1333 - Applied Mathematics Lecture G01 - SBD
FS30122234IT30122134
FELS - Azman Bin AriffinFELS - Norhezan Bt Umar
JASBIO - Computer Lab IIFCVAC - BK 2
--- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G02 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
FSD1233 - Material and Metallurgy Lecture G02 - SBD
FS30122134, FS30132134
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - CL - R05
FSD1233 - Material and Metallurgy Lecture G02 - SBD
FS30122134, FS30132134
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - CL - R05
--- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- ---
FMS1113 - Mathematics Lecture G02 - SBD
IT40312234, IT40322234
FELS - Mohd Nazran
FKSH - LR24
FMS1113 - Mathematics Lecture G02 - SBD
IT40312234, IT40322234
FELS - Mohd Nazran
FKSH - LR24
---
FAD1113 - Computer Application for Industry Lecture G02 - SBDFMS1323 - Statistics Lecture G02 - SBD
FS30122234IT40112234, IT40132134
FELS - Azman Bin AriffinFELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
JASBIO - Computer Lab IIFCVAC - BK 1
FAD1113 - Computer Application for Industry Lecture G02 - SBDFMS1323 - Statistics Lecture G02 - SBD
FS30122234IT40112234, IT40132134
FELS - Azman Bin AriffinFELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
JASBIO - Computer Lab IIFCVAC - BK 1
--- --- ---
Wednesday ---
FMD1333 - Applied Mathematics Lecture G02 - SBD
IT30122134, IT30112034
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 11
FMD1333 - Applied Mathematics Lecture G02 - SBD
IT30122134, IT30112034
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 11
--- --- --- --- ---
FSD1123 - Instrumentation Lecture G02 - SBD
FS30122234
FELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - CL - R08
FSD1123 - Instrumentation Lecture G02 - SBD
FS30122234
FELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - CL - R08
---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G03 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
FMD1173 - Principles of Mathematics Lecture G03 - SBD
IT30222234, IT30322234
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 10
FMD1173 - Principles of Mathematics Lecture G03 - SBD
IT30222234, IT30322234
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 10
--- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- ---
FMS1323 - Statistics Lecture G03 - SBD
IT40122134
FELS - Ts Che Manisah Mohd Kasim
FKSH - LR09
FMS1323 - Statistics Lecture G03 - SBD
IT40122134
FELS - Ts Che Manisah Mohd Kasim
FKSH - LR09
--- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G04 -SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- ---
FMS1323 - Statistics Lecture G04 -SBD
FS40212134, FS40222134, FS40212234
FELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
FCVAC - BK 10
FMS1323 - Statistics Lecture G04 -SBD
FS40212134, FS40222134, FS40212234
FELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
FCVAC - BK 10
--- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G05 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday ---
FMD1173 - Principles of Mathematics Lecture G05 - SBD
FS30122234, FS30132234
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 10
FMD1173 - Principles of Mathematics Lecture G05 - SBD
FS30122234, FS30132234
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 10
--- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G1 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G2 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G3 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G4 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture R - ESS
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial - ED
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
BBS1154 - Chemistry I Tutorial - EDKED2243 - Microprocessor Tutorial - EDKES3214 - Communication System Tutorial - EDKJS1223 - Material Science Tutorial - EDKRS3153 - Sensor and Actuator/ FFS3213 - Sensor and Actuator Technology Tutorial - ED
BT40112234, BT40132234EN30122134Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741D, Saif Ur Rehman - 4162002261EN40332234FS40232034, FS40212134, FS40212034
FELS - Ts Noor HaliniFELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Ts Dr Izyani Mat RusniFELS - Ts Dr Norazean ShaariFELS - Ts Mohd Faisal Waduth
FKSH - LR12FKSH - LR06FKSH - LR14FKSH - CL - R04FKSH - LR27
BBS1154 - Chemistry I Tutorial - EDKED2243 - Microprocessor Tutorial - EDKJS1223 - Material Science Tutorial - EDKRS3153 - Sensor and Actuator/ FFS3213 - Sensor and Actuator Technology Tutorial - EDFIS3193 - Robotic Automation Tutorial - ED
BT40112234, BT40132234EN30122134EN40332234FS40232034, FS40212134, FS40212034
FELS - Ts Noor HaliniFELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Ts Dr Norazean ShaariFELS - Ts Mohd Faisal Waduth FELS - Mohd Emran Rusli
FKSH - LR12FKSH - LR06FKSH - CL - R04FKSH - LR27FKSH - LR23
KAD2253 - Hydraulics and Hydrology Tutorial - EDKJS3153 - Occupational Safety And Health Tutorial - EDKFS1113 - Engineering Mathematics I Tutorial - EDKJS3213 - Heat and Mass Transfer Tutorial - EDFIS3193 - Robotic Automation Tutorial - ED
EN30621934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092EN40121834EN40132234, EN40532234EN40312034
FELS - Ir Rabitah, FELS - Noora SamsinaFELS - Ts Siti BirkhaFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Siti MarhamahFELS - Mohd Emran Rusli
FKSH - CL - R10FKSH - LR17FKSH - LR22FKSH - CL - R04FKSH - LR23
KAD2253 - Hydraulics and Hydrology Tutorial - EDKJS3153 - Occupational Safety And Health Tutorial - EDKFS1113 - Engineering Mathematics I Tutorial - EDKJS3213 - Heat and Mass Transfer Tutorial - ED
EN30621934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092EN40121834EN40132234, EN40532234EN40312034
FELS - Ir Rabitah, FELS - Noora SamsinaFELS - Ts Siti BirkhaFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Siti Marhamah
FKSH - CL - R10FKSH - LR17FKSH - LR22FKSH - CL - R04
---
KPS3113 - Electrical Machine Tutorial - EDKPS3223 - Electrical Engineering Project Tutorial - EDKFS1213 - Engineering Mathematics II Tutorial - ED
Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Mohamed Abdirahman Ali-4181002721EN40112034EN40512134
FELS - Dr Rajendran SinnaduraiFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Norliana Bt Muslim
FKSH - LR12FKSH - CL - R08FKSH - CL - R09
KPS3113 - Electrical Machine Tutorial - EDKPS3223 - Electrical Engineering Project Tutorial - EDKFS1213 - Engineering Mathematics II Tutorial - ED
Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Mohamed Abdirahman Ali-4181002721EN40112034EN40512134
FELS - Dr Rajendran SinnaduraiFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Norliana Bt Muslim
FKSH - LR12FKSH - CL - R08FKSH - CL - R09
KFS3122 - Entrepreneurship Tutorial - EDKJS4213 - Mechanical Vibration Tutorial - ED
EN40112034, Puvendren A/L Elangovan-4191000091DEN40321834, Arvinraj A/L Balan-4191002731, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351D
FELS - Ts Dr HaslizaFELS - Mohd arif
FKSH - LR17FKSH - LR24
KFS3122 - Entrepreneurship Tutorial - EDKJS4213 - Mechanical Vibration Tutorial - EDKCS3232 - Highway Engineering Tutorial - ED
EN40112034, Puvendren A/L Elangovan-4191000091DEN40321834, Arvinraj A/L Balan-4191002731, Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40531934
FELS - Ts Dr HaslizaFELS - Mohd arifFELS - Ir Mohd Azrain Bin Md Yaakob
FKSH - LR17FKSH - LR24FKSH - LR06
KCS3232 - Highway Engineering Tutorial - ED
EN40531934
FELS - Ir Mohd Azrain Bin Md Yaakob
FKSH - LR06
Tuesday ---
KJS4183 - Industrial Ergonomics Tutorial - EDKFS2113 - Engineering Mathematics III Tutorial - EDKCS3212 - Structural Analysis Tutorial - ED
Arvinraj A/L Balan-4191002731, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40321834, EN40331734EN40532034, EN40531934, EN40521934, EN40512134, EN40522134
FELS - Dr Nazlin HanieFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Prof. Madya Dr Dzulkarnaian
FKSH - CL - R07FKSH - LR04FKSH - CL - R12
KJS4183 - Industrial Ergonomics Tutorial - EDKFS2113 - Engineering Mathematics III Tutorial - EDKCS3212 - Structural Analysis Tutorial - ED
Arvinraj A/L Balan-4191002731, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40321834, EN40331734EN40532034, EN40531934, EN40521934, EN40512134, EN40522134
FELS - Dr Nazlin HanieFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Prof. Madya Dr Dzulkarnaian
FKSH - CL - R07FKSH - LR04FKSH - CL - R12
KAD2173 - Engineering Surveying Tutorial - EDKFS2213 - Engineering Mathematics IV Tutorial - EDKJS3223 - Product Design Tutorial - ED
EN30632134, EN30621834EN40321834, EN40331734EN40312034
FELS - Ir Mohd AzyzulFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Ts Nuruddin Habeed Md Settar, FELS - Mohd Darnalis
FKSH - CL - R11FKSH - LR21FKSH - LR05
KAD2173 - Engineering Surveying Tutorial - EDKFS2213 - Engineering Mathematics IV Tutorial - EDKJS3223 - Product Design Tutorial - ED
EN30632134, EN30621834EN40321834, EN40331734EN40312034
FELS - Ir Mohd AzyzulFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Ts Nuruddin Habeed Md Settar, FELS - Mohd Darnalis
FKSH - CL - R11FKSH - LR21FKSH - LR05
KJS3233 - Electronics Tutorial - ED
EN40312034
FKSH - LR01
KPS4133 - Power System Stability and Control Tutorial - EDKJS3233 - Electronics Tutorial - EDKCS4293 - Civil Work Project Tutorial - ED
Saif Ur Rehman - 4162002261, Hussein Abdishakur Farid-4183008551EN40312034EN40531934, EN40522034, EN40511934
FELS - RohaizahFELS - Ir Mohd Azyzul, FELS - Dr Mokhtazul Haizad
FKSH - LR12FKSH - LR01FKSH - LR20
KPS4133 - Power System Stability and Control Tutorial - EDKCS4293 - Civil Work Project Tutorial - ED
Saif Ur Rehman - 4162002261, Hussein Abdishakur Farid-4183008551EN40531934, EN40522034, EN40511934
FELS - RohaizahFELS - Ir Mohd Azyzul, FELS - Dr Mokhtazul Haizad
FKSH - LR12FKSH - LR20
KED2113 - Circuit Theory I Tutorial - EDKPS4243 - Load Dispatch and Distribution System Tutorial - EDKES3153 - Electromagnetic Theory Tutorial - ED
EN30122134Hassan Rashid Ahmed-4181002741, Saif Ur Rehman - 4162002261Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311D, Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651
FELS - Sasni Bin IsmailFELS - Ir Norul Hakima Binti ZakariaFELS - Ir Ibtisam Ismail
FKSH - LR05FKSH - LR22FKSH - LR11
KED2113 - Circuit Theory I Tutorial - EDKAD3283 - Civil Engineering Project Tutorial - EDKPS4243 - Load Dispatch and Distribution System Tutorial - EDKES3153 - Electromagnetic Theory Tutorial - ED
EN30122134EN30622034, EN30621834Hassan Rashid Ahmed-4181002741, Saif Ur Rehman - 4162002261Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311D, Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651
FELS - Sasni Bin IsmailFELS - Ir Mohd Azrain Bin Md YaakobFELS - Ir Norul Hakima Binti ZakariaFELS - Ir Ibtisam Ismail
FKSH - LR05FKSH - CL - R11FKSH - LR22FKSH - LR11
KAD3283 - Civil Engineering Project Tutorial - ED
EN30622034, EN30621834
FELS - Ir Mohd Azrain Bin Md Yaakob
FKSH - CL - R11
Wednesday ---
KAD3223 - Steelwork Design Tutorial - EDKAD3213 - Construction Management Tutorial - EDKAD1223 - Applied Mechanics Tutorial - EDKPS3213 - Power System Analysis Tutorial - EDKES1223 - Solid State and Electronic Devices Tutorial - EDKJS4223 - Refrigeration and Air Conditioning Tutorial - EDKJS2133 - Dynamics Tutorial - EDKCS3283 - Environmental Management Tutorial - ED
EN30631834, EN30631634, EN30631534EN30622034, EN30612034, EN30621934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731EN30632134, EN30622134Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311D, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741DEN40132234Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211DEN40332234EN40531934, EN40512034, EN40522134
FELS - Azliza AbdullahFELS - Ir RabitahFELS - TBAFELS - Siti NorbaizuraFELS - Ts Dr Hasliza, FELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Yusma IstihatFELS - Dr Nazlin HanieFELS - Ts Hazmin
FKSH - CL - R02FKSH - CL - R08FKSH - LR04FKSH - LR14FKSH - LR03FKSH - LR10FKSH - LR01FKSH - LR21
KAD3223 - Steelwork Design Tutorial - EDKAD3213 - Construction Management Tutorial - EDKAD1223 - Applied Mechanics Tutorial - EDKPS3213 - Power System Analysis Tutorial - EDKES1223 - Solid State and Electronic Devices Tutorial - EDKJS4223 - Refrigeration and Air Conditioning Tutorial - EDKJS2133 - Dynamics Tutorial - EDKCS3283 - Environmental Management Tutorial - ED
EN30631834, EN30631634, EN30631534EN30622034, EN30612034, EN30621934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731EN30632134, EN30622134Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311D, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741DEN40132234Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211DEN40332234EN40531934, EN40512034, EN40522134
FELS - Azliza AbdullahFELS - Ir RabitahFELS - TBAFELS - Siti NorbaizuraFELS - Ts Dr Hasliza, FELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Yusma IstihatFELS - Dr Nazlin HanieFELS - Ts Hazmin
FKSH - CL - R02FKSH - CL - R08FKSH - LR04FKSH - LR14FKSH - LR03FKSH - LR10FKSH - LR01FKSH - LR21
KFD2113 - Mathematics III Tutorial - EDKCS3192 - Reinforced Concrete Design II Tutorial - ED
EN30612134, EN30622134, EN30632134, EN30612034EN40521934, EN40512134, EN40531834
FELS - Sasni Bin IsmailFELS - Azliza Abdullah
FKSH - CL - R09FKSH - LR20
KFD2113 - Mathematics III Tutorial - EDKCS3192 - Reinforced Concrete Design II Tutorial - ED
EN30612134, EN30622134, EN30632134, EN30612034EN40521934, EN40512134, EN40531834
FELS - Sasni Bin IsmailFELS - Azliza Abdullah
FKSH - CL - R09FKSH - LR20
---
KAD3123 - Reinforced Concrete Design Tutorial - EDKPS3214 - Control System Tutorial - EDKJS4263 - Operation Management Tutorial - EDKCS3163 - Concrete Technology Tutorial - ED
EN30622034, EN30611934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092Saif Ur Rehman - 4162002261, Saifullah Bin Kamaruzaman-4162004651, Sharan Raq A/L Sarvashwaran-4201000741DEN40321834, Arvinraj A/L Balan-4191002731, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40522134
FELS - TBAFELS - Sasni Bin IsmailFELS - Mohd AzrilFELS - Ir Rabitah
FKSH - LR09FKSH - CL - R06FKSH - CL - R10FKSH - CL - R11
KAD3123 - Reinforced Concrete Design Tutorial - EDKPS4213 - Electrical Power Quality Tutorial - EDKJS4263 - Operation Management Tutorial - EDKCS3163 - Concrete Technology Tutorial - ED
EN30622034, EN30611934, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092Saif Ur Rehman-4162002261, Mohamad Hanif Bin Jupri-4201004281EN40321834, Arvinraj A/L Balan-4191002731, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40522134
FELS - TBAFELS - Dr Rajendran SinnaduraiFELS - Mohd AzrilFELS - Ir Rabitah
FKSH - LR09FKSH - LR04FKSH - CL - R10FKSH - CL - R11
KED2173 - Communication System Tutorial - EDKAD3112 - Construction Technology Tutorial - EDKPS4213 - Electrical Power Quality Tutorial - EDKCS2292 - Reinforced Concrete Design I Tutorial - EDKCS3293 - Steel and Timber Design Tutorial - ED
EN30122134EN30622134, EN30622034, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141, Muhammad Haffiz Ilman Bin Zaizul Kamar-3202029731, Izz Iman Haziq Bin Ahmad Tajudin-3202037092Saif Ur Rehman-4162002261, Mohamad Hanif Bin Jupri-4201004281EN40522034, EN40532134, EN40532034, EN40522134EN40531934, EN40512034, EN40531834, EN40511934
FELS - Ts Siti BirkhaFELS - Ir RabitahFELS - Dr Rajendran SinnaduraiFELS - TBAFELS - Azliza Abdullah
FKSH - LR10FKSH - LR25FKSH - LR04FKSH - LR14FKSH - CL - R06
KED2173 - Communication System Tutorial - EDKES3164 - Signal and Systems Tutorial - EDKCS2292 - Reinforced Concrete Design I Tutorial - EDKCS3293 - Steel and Timber Design Tutorial - ED
EN30122134Mohamed Abdirahman Ali-4181002721, Muhammad Nur Azan Bin Abd Ghani-4201001311DEN40522034, EN40532134, EN40532034, EN40522134EN40531934, EN40512034, EN40531834, EN40511934
FELS - Ts Siti BirkhaFELS - Ts Dr HaslizaFELS - TBAFELS - Azliza Abdullah
FKSH - LR10FKSH - LR12FKSH - LR14FKSH - CL - R06
---
Thursday ---
KED2253 - Measurement and Instrumentation Tutorial - EDKFD2223 - Computer Programming Tutorial - EDKES2263 - Microprocessor Tutorial - EDKPS4143 - Power Generation and Conversion Tutorial - EDKRS4133 - Artificial Intelligence Tutorial - EDKJS1123 - Statistics Tutorial - EDKCS4283 - Solid Waste Management Tutorial - EDKCS4292 - Design Project Tutorial - EDKCS2243 - Geotechnical Engineering I Tutorial - EDKCS1113 - Statistics and Dynamics Tutorial - ED
EN30122134EN30622134Hassan Rashid Ahmed-4181002741, Mohamed Abdirahman Ali-4181002721Mohamad Hanif Bin Jupri-4201004281Arvinraj A/L Balan-4191002731, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211DEN40332234EN40522034EN40531934, EN40511934, EN40531834EN40522134EN40532234
FELS - RohaizahFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Ir Mohammad AdnanFELS - Norlaili Binti Mahmud, FELS - Prof. Madya Dr Hashimah IsmailFELS - Dr Nazlin HanieFELS - Ts HazminFELS - Dr Mokhtazul HaizadFELS - Mohd Khatta FELS - Ir Rabitah, FELS - TBA
FKSH - LR05EN - (EC) Computer Simulation (Pspice+Visual Elite) Lab/ Computer Programming (MATLAB+C++)) LabEN - (EE) Microprocessor LabFKSH - CL - R02FKSH - LR10FKSH - LR25FKSH - LR12FKSH - LR13FKSH - LR11FKSH - LR03
KED2253 - Measurement and Instrumentation Tutorial - EDKFD2223 - Computer Programming Tutorial - EDKES2263 - Microprocessor Tutorial - EDKPS4143 - Power Generation and Conversion Tutorial - EDKRS4133 - Artificial Intelligence Tutorial - EDKJS1123 - Statistics Tutorial - EDKCS4283 - Solid Waste Management Tutorial - EDKCS4292 - Design Project Tutorial - EDKCS2243 - Geotechnical Engineering I Tutorial - EDKCS1113 - Statistics and Dynamics Tutorial - ED
EN30122134EN30622134Hassan Rashid Ahmed-4181002741, Mohamed Abdirahman Ali-4181002721Mohamad Hanif Bin Jupri-4201004281Arvinraj A/L Balan-4191002731, Saifuddin Bin Salehuddin-4192008311D, Norish Fariesha Binti Ramli-4192000211DEN40332234EN40522034EN40531934, EN40511934, EN40531834EN40522134EN40532234
FELS - RohaizahFELS - Norliana Bt MuslimFELS - Ir Ibtisam IsmailFELS - Ir Mohammad AdnanFELS - Norlaili Binti Mahmud, FELS - Prof. Madya Dr Hashimah IsmailFELS - Dr Nazlin HanieFELS - Ts HazminFELS - Dr Mokhtazul HaizadFELS - Mohd Khatta FELS - Ir Rabitah, FELS - TBA
FKSH - LR05EN - (EC) Computer Simulation (Pspice+Visual Elite) Lab/ Computer Programming (MATLAB+C++)) LabEN - (EE) Microprocessor LabFKSH - CL - R02FKSH - LR10FKSH - LR25FKSH - LR12FKSH - LR13FKSH - LR11FKSH - LR03
KAD2123 - Strength of Materials Tutorial - EDKJS4273 - Renewable and Sustainable Energy Tutorial - EDKFS3223 - Engineering Management and Economy Tutorial - EDKCS2223 - Hydraulics Tutorial - ED
EN30632134, EN30622134, EN30612134, EN30632034, EN30621934, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40521934, EN40312034EN40522034, EN40512134, EN40522134, EN40531834
FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd NoorFELS - Ts Mohd Faisal Waduth FELS - Ir Norul Hakima Binti ZakariaFELS - Noora Samsina
FKSH - CL - R04FKSH - LR12FKSH - LR20FKSH - CL - R05
KAD2123 - Strength of Materials Tutorial - EDKJS4273 - Renewable and Sustainable Energy Tutorial - EDKFS3223 - Engineering Management and Economy Tutorial - EDKCS2223 - Hydraulics Tutorial - ED
EN30632134, EN30622134, EN30612134, EN30632034, EN30621934, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141Muhammad Hisyamuddin Bin Bolhi-4191004021, Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351DEN40521934, EN40312034EN40522034, EN40512134, EN40522134, EN40531834
FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd NoorFELS - Ts Mohd Faisal Waduth FELS - Ir Norul Hakima Binti ZakariaFELS - Noora Samsina
FKSH - CL - R04FKSH - LR12FKSH - LR20FKSH - CL - R05
---
KAD2263 - Soil Mechanics and Geology Tutorial - EDKJS4243 - Failure Analysis for Materials Tutorial - ED
EN30632134, EN30622134EN40321834, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D
FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd NoorFELS - Ts Dr Norazean Shaari
FKSH - LR05FKSH - LR06
KAD2263 - Soil Mechanics and Geology Tutorial - EDKPS4233 - High Voltage Engineering Tutorial - EDKJS4243 - Failure Analysis for Materials Tutorial - ED
EN30632134, EN30622134Saif Ur Rehman - 4162002261EN40321834, Puvendren A/L Elangovan-4191000091D
FELS - Mohd Al-Akhbar Bin Mohd NoorFELS - RohaizahFELS - Ts Dr Norazean Shaari
FKSH - LR05FKSH - LR10FKSH - LR06
KPS2213 - Electrical Technology Tutorial - EDKPS4113 - Protection System Tutorial - EDKPS4233 - High Voltage Engineering Tutorial - EDKJS4233 - Computer Fluid Dynamics (CFD) Tutorial - EDKJS3243 - Control System Tutorial - EDKCS3273 - Construction Engineering and Safety Tutorial - ED
EN40111834Mohamad Hanif Bin Jupri-4201004281Saif Ur Rehman - 4162002261EN40311934EN40312034EN40512134, EN40522134, EN40531834
FELS - Siti NorbaizuraFELS - Ir Mohammad AdnanFELS - RohaizahFELS - Yusma IstihatFELS - Norlaili Binti MahmudFELS - Ir Mohd Azyzul
FKSH - LR08FKSH - LR21FKSH - LR10FKSH - LR23FKSH - LR01FKSH - LR18
KPS2213 - Electrical Technology Tutorial - EDKPS4113 - Protection System Tutorial - EDKJS4233 - Computer Fluid Dynamics (CFD) Tutorial - EDKJS3243 - Control System Tutorial - EDKCS4233 - Highway Construction Tutorial - EDKCS3273 - Construction Engineering and Safety Tutorial - ED
EN40111834Mohamad Hanif Bin Jupri-4201004281EN40311934EN40312034EN40531934, EN40522034, EN40532034EN40512134, EN40522134, EN40531834
FELS - Siti NorbaizuraFELS - Ir Mohammad AdnanFELS - Yusma IstihatFELS - Norlaili Binti MahmudFELS - Ir Mohd Azrain Bin Md YaakobFELS - Ir Mohd Azyzul
FKSH - LR08FKSH - LR21FKSH - LR23FKSH - LR01FKSH - CL - R02FKSH - LR18
KCS4233 - Highway Construction Tutorial - ED
EN40531934, EN40522034, EN40532034
FELS - Ir Mohd Azrain Bin Md Yaakob
FKSH - CL - R02
Friday --- --- --- --- --- --- ---
KAD2153 - Fluid Mechanics Tutorial - EDKES1123 - Digital Electronics Tutorial - EDKJS3143 - Machine Design Tutorial - ED
EN30622134, EN30632134, EN30612034, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141EN40132234Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351D
FELS - Noora SamsinaFELS - Prof. Madya Dr Salina FELS - Ts Nuruddin Habeed Md Settar
FKSH - CL - R09FKSH - LR09FKSH - CL - R08
KAD2153 - Fluid Mechanics Tutorial - EDKES1123 - Digital Electronics Tutorial - EDKJS3143 - Machine Design Tutorial - ED
EN30622134, EN30632134, EN30612034, Muhammad Alif Daniel Bin Zuraini-3202000081, Muhammad Alif Fikri Bin Syukri Ismed-3202030141EN40132234Bharathi Redy A/P Satheraman-4192009351D
FELS - Noora SamsinaFELS - Prof. Madya Dr Salina FELS - Ts Nuruddin Habeed Md Settar
FKSH - CL - R09FKSH - LR09FKSH - CL - R08
--- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday ---
FMD3153 - Quantitative Project Tutorial - SBDFKS1313 - Chemistry Tutorial - SBD
FS30221934FS40222234, FS40232234
FELS - Ts Che Manisah Mohd KasimFELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - CL - R09FKSH - LR20
FMD3153 - Quantitative Project Tutorial - SBDFKS1313 - Chemistry Tutorial - SBD
FS30221934FS40222234, FS40232234
FELS - Ts Che Manisah Mohd KasimFELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - CL - R09FKSH - LR20
---
FTS2223 - Industrial Health and Safety Tutorial - SBD
FS40212234, FS40222134
FELS - Dr Norazlina
FKSH - LR08
FTS2223 - Industrial Health and Safety Tutorial - SBD
FS40212234, FS40222134
FELS - Dr Norazlina
FKSH - LR08
FMS3223 - Nonparametric Statistic Tutorial - SBD
Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672D
FELS - Ts Che Manisah Mohd Kasim
FKSH - LR25
FSS2213 - Econometrics Tutorial - SBDFMS3223 - Nonparametric Statistic Tutorial - SBD
Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672D
FELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabFELS - Ts Che Manisah Mohd Kasim
JASBIO - Computer Lab IIFKSH - LR25
FSS2213 - Econometrics Tutorial - SBDFAS3113 - Principles and Practice of Management in Industry Tutorial - SBD
Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111FS40232034, Amely Binti Alias-4211001013D, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811, Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Muhammad Haziq Bin Shah Budin-4211003801, Muhammad Shamir Arshad Bin Jehabar Sathique-4203005391
FELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabFELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - Computer Lab IIFKSH - CL - R08
FAS3113 - Principles and Practice of Management in Industry Tutorial - SBD
FS40232034, Amely Binti Alias-4211001013D, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811, Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Muhammad Haziq Bin Shah Budin-4211003801, Muhammad Shamir Arshad Bin Jehabar Sathique-4203005391
FELS - Nazahiyah Sulaiman
FKSH - CL - R08
---
Tuesday ---
FSD3223 - Quality Control Tutorial - SBDFMS2323 - Experimental Design Tutorial - SBD
FS30132034, FS30122034, FS30111834Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672D
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan DaudFELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
FKSH - LR13JASBIO - Computer Lab II
FSD3223 - Quality Control Tutorial - SBDFMS2323 - Experimental Design Tutorial - SBD
FS30132034, FS30122034, FS30111834Puteri Balqis Binti Aminuddin-4212008672D
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan DaudFELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
FKSH - LR13JASBIO - Computer Lab II
FKD1113 - Chemistry I Tutorial - SBDFTS3133 - Material Science II Tutorial - SBD
Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, BT30132234, FS30132234, FS30112234Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Imran Amin Bin Md Yusuf-4221003601, Muhammad Adam Bin Muhammad Rasdi-4221003191
FELS - Ts Noor HaliniFELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - LR25FKSH - LR11
FKD1113 - Chemistry I Tutorial - SBDFIS3213 - Industrial Chemistry Tutorial - SBDFTS3133 - Material Science II Tutorial - SBD
Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, BT30132234, FS30132234, FS30112234Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711, Siti Syahirah Binti Ahmad Faizal-4212000911, Umar Bin Khairudin-4203005431, Amely Binti Alias-4211001013DNurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Imran Amin Bin Md Yusuf-4221003601, Muhammad Adam Bin Muhammad Rasdi-4221003191
FELS - Ts Noor HaliniFELS - Dr Norazlina FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - LR25FKSH - LR03FKSH - LR11
FIS3213 - Industrial Chemistry Tutorial - SBD
Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711, Siti Syahirah Binti Ahmad Faizal-4212000911, Umar Bin Khairudin-4203005431, Amely Binti Alias-4211001013D
FELS - Dr Norazlina
FKSH - LR03
FTS2243 - Corrosion/ FTS2143 Corrosion and Coating Tutorial - SBD
FS40212034, FS40232034, FS40212134, FS40222134
FELS - Prof. Madya Dr Fridelina
FKSH - LR22
FTS2243 - Corrosion/ FTS2143 Corrosion and Coating Tutorial - SBD
FS40212034, FS40232034, FS40212134, FS40222134
FELS - Prof. Madya Dr Fridelina
FKSH - LR22
FFD1113 - Basic Physics Tutorial - SBD
FS30132234, Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, FS30112234
FELS - Mohd Zaini
FKSH - LR16
FFD1113 - Basic Physics Tutorial - SBD
FS30132234, Muhammad Zuhair Bin Mohamad Fairuz-3212009371, FS30112234
FELS - Mohd Zaini
FKSH - LR16
---
Wednesday ---
FMS2223 - Statistical Methods and Application Tutorial - SBDFTS3243 - Quality Control Tutorial - SBD
Muhamad Harith Bin Kamlyzan-4201002021, Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111FS40212134, FS40222134
FELS - Ts Che Manisah Mohd KasimFELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - Computer Lab IIFKSH - LR27
FMS2223 - Statistical Methods and Application Tutorial - SBDFTS3243 - Quality Control Tutorial - SBD
Muhamad Harith Bin Kamlyzan-4201002021, Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111FS40212134, FS40222134
FELS - Ts Che Manisah Mohd KasimFELS - Nazahiyah Sulaiman
JASBIO - Computer Lab IIFKSH - LR27
FKD1223 - Chemistry II Tutorial - SBDFMS1223 - Algebra Tutorial - SBDFIS2233 - Measurement and Instrumentation Tutorial - SBD
FS30122134, FS30132134, FS30132034FS40132234FS40212234
FELS - Ts Noor HaliniFELS - Norhezan Bt UmarFELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh
FKSH - LR22FCVAC - BK 7FKSH - LR18
FSD3193 - Robotic Automation Tutorial - SBDFKD1223 - Chemistry II Tutorial - SBDFMS1223 - Algebra Tutorial - SBDFIS2233 - Measurement and Instrumentation Tutorial - SBD
FS30122034, FS30112034, FS30121934, FS30111934FS30122134, FS30132134, FS30132034FS40132234FS40212234
FELS - Ts Mohd Faisal Waduth FELS - Ts Noor HaliniFELS - Norhezan Bt UmarFELS - Dr Mohd Rafi Mohd Solleh
EN- (MR) Robotics LabFKSH - LR22FCVAC - BK 7FKSH - LR18
---
FTS3233 - Composites Tutorial - SBD
FS40232034, FS40212134, FS40222134
FELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - LR06
FED2113 - Principles of Microeconomics Tutorial - SBDFTS3233 - Composites Tutorial - SBD
FS30232234FS40232034, FS40212134, FS40222134
FELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabFELS - Tuan Azmar Binti Tuan Daud
FKSH - LR07FKSH - LR06
FED2113 - Principles of Microeconomics Tutorial - SBDFTS2233 - Non Destructive Testing Tutorial - SBDFMS1233 - Calculus for Technolgy II Tutorial - SBD
FS30232234Mohammad Noor Arfiq Lee Bin Noor Azli-4201004011, Mohammad Azraai Bin Waris-4212007691, Muhammad Fakhrul Hafizi Bin Mat Zaki-4212008471, Siti Syafinaz Al Khabli Sheikh Haniff-4212014072D, Siti Nuraisya Binti Ahmad Kamal-4212010791FS40212234
FELS - Yati Ashikin Binti Abdul WahabFELS - Dr Mohd Rafi Mohd SollehFELS - Norhezan Bt Umar
FKSH - LR07FKSH - CL - R12FCVAC - BK 11
FTS2233 - Non Destructive Testing Tutorial - SBDFMS1233 - Calculus for Technolgy II Tutorial - SBD
Mohammad Noor Arfiq Lee Bin Noor Azli-4201004011, Mohammad Azraai Bin Waris-4212007691, Muhammad Fakhrul Hafizi Bin Mat Zaki-4212008471, Siti Syafinaz Al Khabli Sheikh Haniff-4212014072D, Siti Nuraisya Binti Ahmad Kamal-4212010791FS40212234
FELS - Dr Mohd Rafi Mohd SollehFELS - Norhezan Bt Umar
FKSH - CL - R12FCVAC - BK 11
---
Thursday ---
FFD2133 - Introduction to Industrial Electronics Tutorial - SBD
FS30111934, FS30132034
FELS - Mohd Zaini
FKSH - CL - R10
FFD2133 - Introduction to Industrial Electronics Tutorial - SBD
FS30111934, FS30132034
FELS - Mohd Zaini
FKSH - CL - R10
FIS2153 - Critical and Creative Thinking in Industry Tutorial - SBDFFS1223 - Electricity and Magentism Tutorial - SBD
FS40212034, FS40232034FS40222234, FS40232234
FELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan MohamedFELS - Mohd Zaini
FKSH - LR17FKSH - CL - R10
FIS2153 - Critical and Creative Thinking in Industry Tutorial - SBDFFS1223 - Electricity and Magentism Tutorial - SBD
FS40212034, FS40232034FS40222234, FS40232234
FELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan MohamedFELS - Mohd Zaini
FKSH - LR17FKSH - CL - R10
---
FIS3243 - Hydraulic Pneumatic Tutorial - SBD
Elmi Syafiq Bin Abdul Rasid-4201004251
FELS - Yusma Istihat
FKSH - LR22
FIS3243 - Hydraulic Pneumatic Tutorial - SBD
Elmi Syafiq Bin Abdul Rasid-4201004251
FELS - Yusma Istihat
FKSH - LR22
--- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- ---
FMS3333 - Time Series Tutorial - SBDFFS2243 - Industrial Control System Tutorial - SBDFIS3373 - Polymer Technology Tutorial - SBD
Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111FS40212134, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811, Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711FS40232034
FELS - Azman Bin AriffinFELS - Tuan Azmar Binti Tuan DaudFELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan Mohamed
JASBIO - Computer Lab IIFKSH - LR12FKSH - LR13
FMS3333 - Time Series Tutorial - SBDFFS2243 - Industrial Control System Tutorial - SBDFIS3373 - Polymer Technology Tutorial - SBD
Khairunnisa Sufiah Binti Abd Aziz-4201004111FS40212134, Mohamad Firdaus Bin Hasbullah-4211003811, Nurul Athirah Shaqilah Binti Mohd Tuniman-4211003731, Mohamad Ridhuan Zikry Bin Razali-4212007711FS40232034
FELS - Azman Bin AriffinFELS - Tuan Azmar Binti Tuan DaudFELS - Ts Dr Wan Zarina Binti Wan Mohamed
JASBIO - Computer Lab IIFKSH - LR12FKSH - LR13
--- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G01 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- ---
FMD1333 - Applied Mathematics Tutorial G01 - SBD
IT30122134
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 6
FMD1333 - Applied Mathematics Tutorial G01 - SBD
IT30122134
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 6
---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G02 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday ---
FMD1333 - Applied Mathematics Tutorial G02 - SBD
IT30122134, IT30112034
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 2
FMD1333 - Applied Mathematics Tutorial G02 - SBD
IT30122134, IT30112034
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday ---
FMS1323 - Statistics Tutorial G02 - SBD
IT40112234, IT40132134
FELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
FCVAC - BK 11
FMS1323 - Statistics Tutorial G02 - SBD
IT40112234, IT40132134
FELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
FCVAC - BK 11
--- --- --- ---
FMS1113 - Mathematics Tutorial G02 - SBD
IT40312234, IT40322234
FELS - Mohd Nazran
FKSH - CL - R06
FMS1113 - Mathematics Tutorial G02 - SBD
IT40312234, IT40322234
FELS - Mohd Nazran
FKSH - CL - R06
--- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G03 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- ---
FMD1173 - Principles of Mathematics Tutorial G03 - SBD
IT30222234, IT30322234
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 5
FMD1173 - Principles of Mathematics Tutorial G03 - SBDFMS1323 - Statistics Tutorial G03 - SBD
IT30222234, IT30322234IT40122134
FELS - Norhezan Bt UmarFELS - Ts Che Manisah Mohd Kasim
FCVAC - BK 5FKSH - CL - R04
FMS1323 - Statistics Tutorial G03 - SBD
IT40122134
FELS - Ts Che Manisah Mohd Kasim
FKSH - CL - R04
--- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G04 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- ---
FMS1323 - Statistics Tutorial G04 - SBD
FS40212134, FS40222134, FS40212234
FELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
FCVAC - BK 6
FMS1323 - Statistics Tutorial G04 - SBD
FS40212134, FS40222134, FS40212234
FELS - Siti Hawa Mohd Yusoff
FCVAC - BK 6
---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G05 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- ---
FMD1173 - Principles of Mathematics Tutorial G05 - SBD
FS30122234, FS30132234
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 3
FMD1173 - Principles of Mathematics Tutorial G05 - SBD
FS30122234, FS30132234
FELS - Norhezan Bt Umar
FCVAC - BK 3
---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G1 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G2 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G3 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Tutorial G4 - SBD
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G1 - CMD_FPSS
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday ---
SLD1123 - DESCRIPTIVE CATALOGUING I: MONOGRAPH Lecture G1 - CMD_FPSS
SS30122134
FPSS PAKK - Fadliah binti Darini
FPSS - BK 6
SLD1123 - DESCRIPTIVE CATALOGUING I: MONOGRAPH Lecture G1 - CMD_FPSS
SS30122134
FPSS PAKK - Fadliah binti Darini
FPSS - BK 6
SLD1123 - DESCRIPTIVE CATALOGUING I: MONOGRAPH Lecture G1 - CMD_FPSS
SS30122134
FPSS PAKK - Fadliah binti Darini
FPSS - BK 6
--- --- --- --- --- --- ---
Wednesday ---
SLS2113 - Organization Of Knowledge II: Subject Cataloguing And Classification Lecture G1 - CMD_FPSS
SS40232134
FPSS PAKK - Fadliah binti Darini
FPSS - BK 6
SLS2113 - Organization Of Knowledge II: Subject Cataloguing And Classification Lecture G1 - CMD_FPSS
SS40232134
FPSS PAKK - Fadliah binti Darini
FPSS - BK 6
SLS2113 - Organization Of Knowledge II: Subject Cataloguing And Classification Lecture G1 - CMD_FPSS
SS40232134
FPSS PAKK - Fadliah binti Darini
FPSS - BK 6
--- --- --- --- --- --- ---
Thursday ---
SLS1213 - Organization Of Knowledge 1: Descriptive Cataloguing Of Books And Non-Books Lecture G1 - CMD_FPSS
SS40232134
FPSS PAKK - Fadliah binti Darini
FPSS - BK 2
SLS1213 - Organization Of Knowledge 1: Descriptive Cataloguing Of Books And Non-Books Lecture G1 - CMD_FPSS
SS40232134
FPSS PAKK - Fadliah binti Darini
FPSS - BK 2
SLS1213 - Organization Of Knowledge 1: Descriptive Cataloguing Of Books And Non-Books Lecture G1 - CMD_FPSS
SS40232134
FPSS PAKK - Fadliah binti Darini
FPSS - BK 2
--- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G1 - CMD_SC
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- ---
JCS2243 - Integrated Marketing Communication Lecture G1 - CMD_SC
CM40332034, CM40322034
CVAC - Sheril Nurelysa Marhalim
FCVAC - Smart Class Room
JCS2243 - Integrated Marketing Communication Lecture G1 - CMD_SC
CM40332034, CM40322034
CVAC - Sheril Nurelysa Marhalim
FCVAC - Smart Class Room
JCS2243 - Integrated Marketing Communication Lecture G1 - CMD_SC
CM40332034, CM40322034
CVAC - Sheril Nurelysa Marhalim
FCVAC - Smart Class Room
--- ---
JMD2113 - Introduction to Electronic Media Lecture G1 - CMD_SC
CM30122234, CM30112134, CM30132234
CVAC - Muhammad Faiz Mokhtar
FCVAC - Smart Class Room
JMD2113 - Introduction to Electronic Media Lecture G1 - CMD_SC
CM30122234, CM30112134, CM30132234
CVAC - Muhammad Faiz Mokhtar
FCVAC - Smart Class Room
JMD2113 - Introduction to Electronic Media Lecture G1 - CMD_SC
CM30122234, CM30112134, CM30132234
CVAC - Muhammad Faiz Mokhtar
FCVAC - Smart Class Room
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday
JMS2153 - Videography Lecture G1 - CMD_SC
CM40332034
CVAC - Faizul Mohd Noh
FCVAC - Smart Class Room
JMS2153 - Videography Lecture G1 - CMD_SC
CM40332034
CVAC - Faizul Mohd Noh
FCVAC - Smart Class Room
JMS2153 - Videography Lecture G1 - CMD_SC
CM40332034
CVAC - Faizul Mohd Noh
FCVAC - Smart Class Room
JCS3113 - Corporate Communication in Practice Lecture G1 - CMD_SC
CM40312134, CM40322034
CVAC - Munirah Ilias
FCVAC - Smart Class Room
JCS3113 - Corporate Communication in Practice Lecture G1 - CMD_SC
CM40312134, CM40322034
CVAC - Munirah Ilias
FCVAC - Smart Class Room
JCS3113 - Corporate Communication in Practice Lecture G1 - CMD_SCJMD1223 - Digital Photo Communication Lecture G1 - CMD_SC
CM40312134, CM40322034
CVAC - Munirah IliasCVAC - Faizul Mohd Noh
FCVAC - Smart Class RoomFCVAC - BK 16 (Comm)
JMD1223 - Digital Photo Communication Lecture G1 - CMD_SC
CVAC - Faizul Mohd Noh
FCVAC - BK 16 (Comm)
JMD1223 - Digital Photo Communication Lecture G1 - CMD_SC
CVAC - Faizul Mohd Noh
FCVAC - BK 16 (Comm)
--- --- ---
Thursday ---
JMD2213 - Digital Audio and Video Production Lecture G1 - CMD_SC
CM30122134
CVAC - Faizul Mohd Noh
FCVAC - Smart Class Room
JMD2213 - Digital Audio and Video Production Lecture G1 - CMD_SC
CM30122134
CVAC - Faizul Mohd Noh
FCVAC - Smart Class Room
JMD2213 - Digital Audio and Video Production Lecture G1 - CMD_SC
CM30122134
CVAC - Faizul Mohd Noh
FCVAC - Smart Class Room
--- ---
JCS2143 - Media Relations And Crisis Management Lecture G1 - CMD_SC
CM40322034
CVAC - Munirah Ilias
FCVAC - Smart Class Room
JCS2143 - Media Relations And Crisis Management Lecture G1 - CMD_SC
CM40322034
CVAC - Munirah Ilias
FCVAC - Smart Class Room
JCS2143 - Media Relations And Crisis Management Lecture G1 - CMD_SC
CM40322034
CVAC - Munirah Ilias
FCVAC - Smart Class Room
--- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G1 - CMD_BS
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday ---
JMD1213 - Communication Skills Lecture G1 - CMD_BS
CM30122234, CM30112234, CM30121934
CVAC - Hasni Meon
FCVAC - BS 2
JMD1213 - Communication Skills Lecture G1 - CMD_BS
CM30122234, CM30112234, CM30121934
CVAC - Hasni Meon
FCVAC - BS 2
JMD1213 - Communication Skills Lecture G1 - CMD_BS
CM30122234, CM30112234, CM30121934
CVAC - Hasni Meon
FCVAC - BS 2
--- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G2 - CMD_BS
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday
JMD1213 - Communication Skills Lecture G2 - CMD_BS
FS30111834, FS30112234, FS30132234, FS30222234
CVAC - Hasni Meon
FCVAC - BS 2
JMD1213 - Communication Skills Lecture G2 - CMD_BS
FS30111834, FS30112234, FS30132234, FS30222234
CVAC - Hasni Meon
FCVAC - BS 2
JMD1213 - Communication Skills Lecture G2 - CMD_BS
FS30111834, FS30112234, FS30132234, FS30222234
CVAC - Hasni Meon
FCVAC - BS 2
--- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G1 - CD_BS
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- ---
IAS2223 / IAS2373 / IAD2333 - Human Computer Interaction / User Experience and Interaction Design Lecture G1 - CD_BS
CVAC - Siti Fatimah Omar
FCVAC - BK 1
IAS2223 / IAS2373 / IAD2333 - Human Computer Interaction / User Experience and Interaction Design Lecture G1 - CD_BS
CVAC - Siti Fatimah Omar
FCVAC - BK 1
--- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- ---
ITD3193 / IAS2243 - Web Application Development Lecture G1 - CD_BS
IT30132034, IT40131934, IT40211834, IT40211934, IT40222034, IT40532134, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, BT40231634, BT40231734, IT40132134 CE 1, IT40132134 CE 2, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031D, IT30112134, IT30122134
CVAC - Faudzi Ahmad
FCVAC - BS 2
ITD3193 / IAS2243 - Web Application Development Lecture G1 - CD_BS
IT30132034, IT40131934, IT40211834, IT40211934, IT40222034, IT40532134, Mahendran Periasamy-4211001111, Nurhidayah Binti Rashid-4211003081, Samini D/O Saravanan-4211002261D, Siti Sarah Nereesa Binti Azmi-4211001001, Surenraj A/L Yuvaraja-4211001531, BT40231634, BT40231734, IT40132134 CE 1, IT40132134 CE 2, IT40312134 (ADAM / FATIN), IT40312134 (AMIRUL), Nicholas Tam Tze Choong-4212000281D, Eizad Arif Iskandar Bin Abdul Rashid-4212007651D, Ahmad Firdaus Bin Mohd Abdul Halim-4212000321D, Kiven Bala Murugan-4212000291, Muhammad Imran Bin Hisham-4212012271D, Danish Ikmal Bin Shamsolazuah-4212003751D, Puteri Aqilah Binti Ab Ghani-4212002401D, Amalia Binti Saripan-4212010941D, Nur Muhammad Hakimi Bin Abdul Manaff-4212011031D, IT30112134, IT30122134
CVAC - Faudzi Ahmad
FCVAC - BS 2
--- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top

Default institution
Lecture G2 - CD_BS
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.46.0 on 12/28/22 12:25 AM

back to the top