Institution name: Default institution
Comments: Default comments

Table of contents

 

Default institution
AD301 - DIPLOMA IN DIGITAL GRAPHIC DESIGN
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
AD302 - DIPLOMA IN PHOTOGRAPHY TECHNOLOGY
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
AD401 - BACHELOR (HONS) IN DIGITAL GRAPHIC DESIGN
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
BT301 - DIPLOMA IN BIOTECHNOLOGY INDUSTRY
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday
Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Nor Asikin Bt Omar-3133010631, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671
MPU2243 - Communication Skills Lecture - CFGS, ALL
CFGS - Tarmizi
FCSIT - BK9
Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Nor Asikin Bt Omar-3133010631, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671
MPU2243 - Communication Skills Lecture - CFGS, ALL
CFGS - Tarmizi
FCSIT - BK9
Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Nor Asikin Bt Omar-3133010631, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671
MPU2243 - Communication Skills Lecture - CFGS, ALL
CFGS - Tarmizi
FCSIT - BK9
--- --- ---
Nur Israf Fasehah Binti Ismail-3122008061, Nur Ainin Sofiya Binti Norini-3143002001, Siti Maisarah Bt Harry Nasution-3143003721, Siti Nasyitah Binti Mohamed Osman-4141003461, Muhammad Radzi Bin Abdullah-4141001571, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Azizi Bin Ahmad-3123006961
ZLU1242 - French I Lecture - IT, ALL-G2, ALL-G1
IT - Faudzi Bin Ahmad
FCSIT - BK8
Nur Israf Fasehah Binti Ismail-3122008061, Nur Ainin Sofiya Binti Norini-3143002001, Siti Maisarah Bt Harry Nasution-3143003721, Siti Nasyitah Binti Mohamed Osman-4141003461, Muhammad Radzi Bin Abdullah-4141001571, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Azizi Bin Ahmad-3123006961
ZLU1242 - French I Lecture - IT, ALL-G2, ALL-G1
IT - Faudzi Bin Ahmad
FCSIT - BK8
--- --- --- ---
Tuesday ---
Afiq Bin Asri-3112039721, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-3134000581, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469
JMD1213 - Communication Skills Lecture - IT
CM - Nur Azwa Binti Ibrahim
FCSIT - BK8
Afiq Bin Asri-3112039721, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-3134000581, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469
JMD1213 - Communication Skills Lecture - IT
CM - Nur Azwa Binti Ibrahim
FCSIT - BK8
Afiq Bin Asri-3112039721, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-3134000581, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469
JMD1213 - Communication Skills Lecture - IT
CM - Nur Azwa Binti Ibrahim
FCSIT - BK8
--- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- ---
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
BT302 - DIPLOMA IN AQUACULTURE
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- ---
Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481
MPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
ESS - Shariful Bin Kamaruddin
FCSIT - BK7
Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481
MPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
ESS - Shariful Bin Kamaruddin
FCSIT - BK7
Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481
MPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
ESS - Shariful Bin Kamaruddin
FCSIT - BK7
--- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- ---
Yap Jun Shayn-3123001951, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nasri-3134003591, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Nareinthiran A/L Thamotharan-3134000551, Nurul Syafina Bt Mohd Said-3134000491, Ahmad Dzulqharnain Bin Ahmad Azian-3134000281, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Noor Maizatul Azma Bt Mat Lazim-3133005601, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621
PAD1113 - Financial Accounting 1 Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK5
Yap Jun Shayn-3123001951, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nasri-3134003591, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Nareinthiran A/L Thamotharan-3134000551, Nurul Syafina Bt Mohd Said-3134000491, Ahmad Dzulqharnain Bin Ahmad Azian-3134000281, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Noor Maizatul Azma Bt Mat Lazim-3133005601, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621
PAD1113 - Financial Accounting 1 Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK5
Yap Jun Shayn-3123001951, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nasri-3134003591, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Nareinthiran A/L Thamotharan-3134000551, Nurul Syafina Bt Mohd Said-3134000491, Ahmad Dzulqharnain Bin Ahmad Azian-3134000281, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Noor Maizatul Azma Bt Mat Lazim-3133005601, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621
PAD1113 - Financial Accounting 1 Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK5
--- --- --- --- ---
Saturday
Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Aina Sofia Binti Ahmad-3143005751, Muhammad Azwan Bin Mohd Nor-3143001801, Ansari Bin Masril-3143004421, Muhammad Faris Fahat Bin Abdul Toyib-3143001101, Muhammad Azim Bin Mohd Azman-3143000471
MPU2422 - Pengaturcaraan Majlis Lecture - ESS, G1
CFGS - TBA 1
FCSIT - BK9
Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Aina Sofia Binti Ahmad-3143005751, Muhammad Azwan Bin Mohd Nor-3143001801, Ansari Bin Masril-3143004421, Muhammad Faris Fahat Bin Abdul Toyib-3143001101, Muhammad Azim Bin Mohd Azman-3143000471
MPU2422 - Pengaturcaraan Majlis Lecture - ESS, G1
CFGS - TBA 1
FCSIT - BK9
Khairrun Nor Balqish Binti Khairrul Anuar-3122001511, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Muhammad Faisal B Mohd Khir-3133009951, Nur Ain Binti Mohd Ismail-3132000241, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Adha Islahi Bin Ishak-3132002531, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Nur Diana Binti Abdul Kahar-3132002041, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621, Yap Jun Shayn-3123001951
PMD2143 - Principles Of Marketing Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK10
Khairrun Nor Balqish Binti Khairrul Anuar-3122001511, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Muhammad Faisal B Mohd Khir-3133009951, Nur Ain Binti Mohd Ismail-3132000241, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Adha Islahi Bin Ishak-3132002531, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Nur Diana Binti Abdul Kahar-3132002041, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621, Yap Jun Shayn-3123001951
PMD2143 - Principles Of Marketing Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK10
Khairrun Nor Balqish Binti Khairrul Anuar-3122001511, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Muhammad Faisal B Mohd Khir-3133009951, Nur Ain Binti Mohd Ismail-3132000241, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Adha Islahi Bin Ishak-3132002531, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Nur Diana Binti Abdul Kahar-3132002041, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621, Yap Jun Shayn-3123001951
PMD2143 - Principles Of Marketing Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK10
---
Intan Faziana Bt Othman-3131005962, Che Faiz Faizal Bin Che Kamaruzzaman-4134006901, Sivneswary Puspalingam-4141005092, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Nurul Shafizah Binti Sharuddin Rashid-3133001041, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201
MPU3452 - Khidmat Masyarakat Lecture - CFGS, G1
CFGS - TBA 4
FCSIT - BK7
Intan Faziana Bt Othman-3131005962, Che Faiz Faizal Bin Che Kamaruzzaman-4134006901, Sivneswary Puspalingam-4141005092, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Nurul Shafizah Binti Sharuddin Rashid-3133001041, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201
MPU3452 - Khidmat Masyarakat Lecture - CFGS, G1
CFGS - TBA 4
FCSIT - BK7
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
BT401 - BACHELOR OF BIOTECHNOLOGY INDUSTRY (HONS)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday
Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Hazirah Binti Abd Hamid-4143008461, Najma Abdi Abdulahi-4143004291
MPU3173 - Pengajian Malaysia 3 Lecture - CFGS, G_INTERNATIONAL STDN
CFGS - Azar Fatiha
FASBIO - BT5
Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Hazirah Binti Abd Hamid-4143008461, Najma Abdi Abdulahi-4143004291
MPU3173 - Pengajian Malaysia 3 Lecture - CFGS, G_INTERNATIONAL STDN
CFGS - Azar Fatiha
FASBIO - BT5
Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Hazirah Binti Abd Hamid-4143008461, Najma Abdi Abdulahi-4143004291
MPU3173 - Pengajian Malaysia 3 Lecture - CFGS, G_INTERNATIONAL STDN
CFGS - Azar Fatiha
FASBIO - BT5
--- --- --- ---
Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
LS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK4
Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
LS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK4
Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
LS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK4
--- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gunasunderi A/P Sathiya Moorthy-4141005522, Hafidzatulnur Bt Mohd Rathy-4135002051
IXS1314 - Introduction To Information Technology Lecture - IT, G1
EN - Tba
FCSIT - BK1
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
BT402 - BACHELOR OF BIOINFORMATICS (HONS)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday
Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - FASBIO, G2, Lecture - IT
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK10
Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - FASBIO, G2, Lecture - IT
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK10
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661
IAS2253 - Computer And Network Security Lab 1 - FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - GL105
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661
IAS2253 - Computer And Network Security Lab 1 - FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - GL105
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Saliyah Kahar
FCSIT - GL001
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Saliyah Kahar
FCSIT - GL001
Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481
IAS1313 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK6
Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481
IAS1313 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK6
--- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- ---
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181
IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lecture - IT, G1
IT - Suzana Basaruddin
FCSIT - BK10
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181
IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lecture - IT, G1
IT - Suzana Basaruddin
FCSIT - BK10
---
Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661
IAS2153 - Computer Networking Lecture - IT, G1IAS2253 - Computer And Network Security Lecture - IT, G1
IT - Muhammad Fairuz Bin Abd RaufIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - BS2FCSIT - BK7
Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661
IAS2153 - Computer Networking Lecture - IT, G1IAS2253 - Computer And Network Security Lecture - IT, G1
IT - Muhammad Fairuz Bin Abd RaufIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - BS2FCSIT - BK7
---
Wednesday
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202
IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lab 1 - FCSIT
IT - Muhammad Hashim
FCSIT - GL208
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202
IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lab 1 - FCSIT
IT - Muhammad Hashim
FCSIT - GL208
Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 2 - FaSBio, Lab 2 - FCSITIAS1223 - Data Structures And Algorithms Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Muhammad Hashim
FCSIT - GL104FCSIT - BK9
Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 2 - FaSBio, Lab 2 - FCSITIAS1223 - Data Structures And Algorithms Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Muhammad Hashim
FCSIT - GL104FCSIT - BK9
Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481
IAS1313 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - GL209
Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481
IAS1313 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - GL209
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151
IAS2133 - Software Engineering Lecture - IT, G1
IT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK3
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151
IAS2133 - Software Engineering Lecture - IT, G1
IT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK3
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151
IAS2133 - Software Engineering Lecture - IT, G1
IT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK3
--- --- ---
Thursday --- ---
Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881
IAS2153 - Computer Networking Lab 1 - FCSIT
IT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - SL204
Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881
IAS2153 - Computer Networking Lab 1 - FCSIT
IT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - SL204
--- --- ---
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - IT, G1
IT - Dr. Saliyah Kahar
FCSIT - BK7
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302
IAS2243 - Web Application And Development Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - IT, G1
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Dr. Saliyah Kahar
FCSIT - BK2FCSIT - BK7
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281
IAS2243 - Web Application And Development Lecture - IT, G1
IT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - BK2
--- ---
Friday --- ---
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281
IAS2243 - Web Application And Development Lab 1 - FCSIT
IT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - GL105
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281
IAS2243 - Web Application And Development Lab 1 - FCSIT
IT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - GL105
--- --- ---
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181
IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lab 1 - FCSIT
IT - Suzana Basaruddin
FCSIT - GL105
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181
IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lab 1 - FCSIT
IT - Suzana Basaruddin
FCSIT - GL105
--- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
BT403 - BACHELOR OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (BIODIVERSITY & CONSERVATION) (HONS)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
CM301 - DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIA
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
CM402 - BACHELOR IN COMMUNICATION (JOURNALISM) (HONS)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
CM403 - BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS) (CORPORATE COMMUNICATION)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
ED301 - DIPLOMA IN EDUCATION (PRESCHOOL STUDIES)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- ---
Siti Nurfarahin Bt Suhaimi-3121000301, Nurain Binti Husin Suhaimi-4134009361, Nur Syazwina Binti Muhein@Muhiyin-3121001481, Norsyahidawati Binti Zainudin-3143006281, Nur Athirah Binti Jamaludin-3143001561, Nur Ainil Akhma Binti Bahtiar-4141005112, Azizah Binti Aede-4141004801, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Nor Adilah Binti Mohammad Shaifuddin-3143004381, Khairul Haziq Bin Hairul Rizal-3143004361, Nurul Farhanah Binti Abdul Rahim-3143002141, Mohd Faqhruddin Bin Jakariah-3142000911, Nurul Shahila Binti Azllyn-3143001141, Nur Nazifa Amirah Binti Azimat-3143000801, Kamalin Shafiqah Binti Shafie-3143000681, Nurulfazlinda Binti Mokhtar-3143000411, Mohamad Aizad Bin Kasim-4112039451, Amir Shafiq Bin Shuib-3143008851, Abdul Karim Bin Ali-4134002681, Noor Akmal Hayati Binti Hamdan-4134002261, Rahmania Binti Hassan-4141003761, Maliza Bt Ali Umar-4141004521, Muhammad Ikhram Ehsan Bin Mohd Amin-4141002961, Norshakilla Binti Wan Rusli-4141002891, Norfadzlimiza Binti Noh-4141002441, Nurul Durrahtul Ain Binti Khairuddin-4141001021, Fatin Faizzah Binti Mustafa-4134008842, Fidak Binti Mukty-4141000401, Hidayatun Najwa Bt. Mahleh-4141000391, Nur Fatihah Binti Masrial-4134010321, Harun Bin Jusoh-4134010201, Datu Mohamad Khalil Syazren Bin Datu Ibrahim-4112040621, Azlan Bin Rasid-4112040611, Nik Nor Effa Ziana Binti Hazli-4134001361, Siti Aisyah Binti Sutrisno-4134001191, Noor Shairah Bt Abdul Halim-4134001181, Nursuhada Binti Selamat-4134000781, Mahirah Binti Mohamad-4134000641, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Hakimah Binti Awani-4123006741, Siti Farhah Bt Mohd Amir Ab Hadi-4112041001, Siti Khadijah Binti Bahayuddin-4112040961, Dina Binti Nasir-3121000921, Naemmatul Mawa Binti Abd Rahim-3121000451, Farah Syazwani Bte Fauzi-3121000321Nur Israf Fasehah Binti Ismail-3122008061, Nur Ainin Sofiya Binti Norini-3143002001, Siti Maisarah Bt Harry Nasution-3143003721, Siti Nasyitah Binti Mohamed Osman-4141003461, Muhammad Radzi Bin Abdullah-4141001571, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Azizi Bin Ahmad-3123006961Fatin Nabilah Binti Ismail-3135002971, Nor Azura Binti Roslan-3135002791, Nurul Afini Bt Zainal-3135002781, Siti Azzufarinah Binti Mohd Jaffar-3135002641, Wan Hazwani Binti Wan Salman-3135001701, Rohani Binti Mat Isa-3135001381, Nor Asmahani Bt Kamaruzaman-3135001361, Nurul Azrian Binti Mohd Sopian-3135001301, Nurfarahin Binti Rozali-3135001181, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571
ZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G2ZLU1242 - French I Lecture - IT, ALL-G2, ALL-G1MPU2233 - Asas-Asas Al-Quran Lecture - ESS, G1
ESS - Mohd Nothman Bin Mohamad NorIT - Faudzi Bin AhmadESS - Mumtazah Binti Narowi
FCSIT - BK9FCSIT - BK8FCSIT - BK11
Siti Nurfarahin Bt Suhaimi-3121000301, Nurain Binti Husin Suhaimi-4134009361, Nur Syazwina Binti Muhein@Muhiyin-3121001481, Norsyahidawati Binti Zainudin-3143006281, Nur Athirah Binti Jamaludin-3143001561, Nur Ainil Akhma Binti Bahtiar-4141005112, Azizah Binti Aede-4141004801, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Nor Adilah Binti Mohammad Shaifuddin-3143004381, Khairul Haziq Bin Hairul Rizal-3143004361, Nurul Farhanah Binti Abdul Rahim-3143002141, Mohd Faqhruddin Bin Jakariah-3142000911, Nurul Shahila Binti Azllyn-3143001141, Nur Nazifa Amirah Binti Azimat-3143000801, Kamalin Shafiqah Binti Shafie-3143000681, Nurulfazlinda Binti Mokhtar-3143000411, Mohamad Aizad Bin Kasim-4112039451, Amir Shafiq Bin Shuib-3143008851, Abdul Karim Bin Ali-4134002681, Noor Akmal Hayati Binti Hamdan-4134002261, Rahmania Binti Hassan-4141003761, Maliza Bt Ali Umar-4141004521, Muhammad Ikhram Ehsan Bin Mohd Amin-4141002961, Norshakilla Binti Wan Rusli-4141002891, Norfadzlimiza Binti Noh-4141002441, Nurul Durrahtul Ain Binti Khairuddin-4141001021, Fatin Faizzah Binti Mustafa-4134008842, Fidak Binti Mukty-4141000401, Hidayatun Najwa Bt. Mahleh-4141000391, Nur Fatihah Binti Masrial-4134010321, Harun Bin Jusoh-4134010201, Datu Mohamad Khalil Syazren Bin Datu Ibrahim-4112040621, Azlan Bin Rasid-4112040611, Nik Nor Effa Ziana Binti Hazli-4134001361, Siti Aisyah Binti Sutrisno-4134001191, Noor Shairah Bt Abdul Halim-4134001181, Nursuhada Binti Selamat-4134000781, Mahirah Binti Mohamad-4134000641, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Hakimah Binti Awani-4123006741, Siti Farhah Bt Mohd Amir Ab Hadi-4112041001, Siti Khadijah Binti Bahayuddin-4112040961, Dina Binti Nasir-3121000921, Naemmatul Mawa Binti Abd Rahim-3121000451, Farah Syazwani Bte Fauzi-3121000321Nur Israf Fasehah Binti Ismail-3122008061, Nur Ainin Sofiya Binti Norini-3143002001, Siti Maisarah Bt Harry Nasution-3143003721, Siti Nasyitah Binti Mohamed Osman-4141003461, Muhammad Radzi Bin Abdullah-4141001571, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Azizi Bin Ahmad-3123006961Fatin Nabilah Binti Ismail-3135002971, Nor Azura Binti Roslan-3135002791, Nurul Afini Bt Zainal-3135002781, Siti Azzufarinah Binti Mohd Jaffar-3135002641, Wan Hazwani Binti Wan Salman-3135001701, Rohani Binti Mat Isa-3135001381, Nor Asmahani Bt Kamaruzaman-3135001361, Nurul Azrian Binti Mohd Sopian-3135001301, Nurfarahin Binti Rozali-3135001181, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571
ZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G2ZLU1242 - French I Lecture - IT, ALL-G2, ALL-G1MPU2233 - Asas-Asas Al-Quran Lecture - ESS, G1
ESS - Mohd Nothman Bin Mohamad NorIT - Faudzi Bin AhmadESS - Mumtazah Binti Narowi
FCSIT - BK9FCSIT - BK8FCSIT - BK11
Fatin Nabilah Binti Ismail-3135002971, Nor Azura Binti Roslan-3135002791, Nurul Afini Bt Zainal-3135002781, Siti Azzufarinah Binti Mohd Jaffar-3135002641, Wan Hazwani Binti Wan Salman-3135001701, Rohani Binti Mat Isa-3135001381, Nor Asmahani Bt Kamaruzaman-3135001361, Nurul Azrian Binti Mohd Sopian-3135001301, Nurfarahin Binti Rozali-3135001181, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571
MPU2233 - Asas-Asas Al-Quran Lecture - ESS, G1
ESS - Mumtazah Binti Narowi
FCSIT - BK11
--- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Friday --- --- --- --- --- --- ---
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Nurul Aida Hafiza Binti Ramli-3143005251, Nadia Iliana Binti Mazdi Khairul-3143002031
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1MPU2213/MPU3212 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs TbaCFGS - Norizan
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)FCSIT - BK11
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Nurul Aida Hafiza Binti Ramli-3143005251, Nadia Iliana Binti Mazdi Khairul-3143002031
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1MPU2213/MPU3212 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs TbaCFGS - Norizan
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)FCSIT - BK11
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Nurul Aida Hafiza Binti Ramli-3143005251, Nadia Iliana Binti Mazdi Khairul-3143002031
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1MPU2213/MPU3212 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs TbaCFGS - Norizan
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)FCSIT - BK11
--- ---
Saturday --- --- --- --- --- ---
Intan Faziana Bt Othman-3131005962, Che Faiz Faizal Bin Che Kamaruzzaman-4134006901, Sivneswary Puspalingam-4141005092, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Nurul Shafizah Binti Sharuddin Rashid-3133001041, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201
MPU3452 - Khidmat Masyarakat Lecture - CFGS, G1
CFGS - TBA 4
FCSIT - BK7
Intan Faziana Bt Othman-3131005962, Che Faiz Faizal Bin Che Kamaruzzaman-4134006901, Sivneswary Puspalingam-4141005092, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Nurul Shafizah Binti Sharuddin Rashid-3133001041, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201
MPU3452 - Khidmat Masyarakat Lecture - CFGS, G1
CFGS - TBA 4
FCSIT - BK7
--- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
ED302 - DIPLOMA IN EDUCATION (ISLAMIC STUDIES)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- ---
Nur Israf Fasehah Binti Ismail-3122008061, Nur Ainin Sofiya Binti Norini-3143002001, Siti Maisarah Bt Harry Nasution-3143003721, Siti Nasyitah Binti Mohamed Osman-4141003461, Muhammad Radzi Bin Abdullah-4141001571, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Azizi Bin Ahmad-3123006961Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191
ZLU1242 - French I Lecture - IT, ALL-G2, ALL-G1MPU3222 - Social Work Skills Lecture - ESS, G1
IT - Faudzi Bin AhmadESS - Hamdan Bin Hj. Mohd Salleh
FCSIT - BK8FCSIT - BK7
Nur Israf Fasehah Binti Ismail-3122008061, Nur Ainin Sofiya Binti Norini-3143002001, Siti Maisarah Bt Harry Nasution-3143003721, Siti Nasyitah Binti Mohamed Osman-4141003461, Muhammad Radzi Bin Abdullah-4141001571, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Azizi Bin Ahmad-3123006961Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191
ZLU1242 - French I Lecture - IT, ALL-G2, ALL-G1MPU3222 - Social Work Skills Lecture - ESS, G1
IT - Faudzi Bin AhmadESS - Hamdan Bin Hj. Mohd Salleh
FCSIT - BK8FCSIT - BK7
--- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Friday --- --- --- --- --- --- ---
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs Tba
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs Tba
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs Tba
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
--- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
ED401 - BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (EARLY CHILDHOOD EDUCATION)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- ---
Siti Nurfarahin Bt Suhaimi-3121000301, Nurain Binti Husin Suhaimi-4134009361, Nur Syazwina Binti Muhein@Muhiyin-3121001481, Norsyahidawati Binti Zainudin-3143006281, Nur Athirah Binti Jamaludin-3143001561, Nur Ainil Akhma Binti Bahtiar-4141005112, Azizah Binti Aede-4141004801, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Nor Adilah Binti Mohammad Shaifuddin-3143004381, Khairul Haziq Bin Hairul Rizal-3143004361, Nurul Farhanah Binti Abdul Rahim-3143002141, Mohd Faqhruddin Bin Jakariah-3142000911, Nurul Shahila Binti Azllyn-3143001141, Nur Nazifa Amirah Binti Azimat-3143000801, Kamalin Shafiqah Binti Shafie-3143000681, Nurulfazlinda Binti Mokhtar-3143000411, Mohamad Aizad Bin Kasim-4112039451, Amir Shafiq Bin Shuib-3143008851, Abdul Karim Bin Ali-4134002681, Noor Akmal Hayati Binti Hamdan-4134002261, Rahmania Binti Hassan-4141003761, Maliza Bt Ali Umar-4141004521, Muhammad Ikhram Ehsan Bin Mohd Amin-4141002961, Norshakilla Binti Wan Rusli-4141002891, Norfadzlimiza Binti Noh-4141002441, Nurul Durrahtul Ain Binti Khairuddin-4141001021, Fatin Faizzah Binti Mustafa-4134008842, Fidak Binti Mukty-4141000401, Hidayatun Najwa Bt. Mahleh-4141000391, Nur Fatihah Binti Masrial-4134010321, Harun Bin Jusoh-4134010201, Datu Mohamad Khalil Syazren Bin Datu Ibrahim-4112040621, Azlan Bin Rasid-4112040611, Nik Nor Effa Ziana Binti Hazli-4134001361, Siti Aisyah Binti Sutrisno-4134001191, Noor Shairah Bt Abdul Halim-4134001181, Nursuhada Binti Selamat-4134000781, Mahirah Binti Mohamad-4134000641, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Hakimah Binti Awani-4123006741, Siti Farhah Bt Mohd Amir Ab Hadi-4112041001, Siti Khadijah Binti Bahayuddin-4112040961, Dina Binti Nasir-3121000921, Naemmatul Mawa Binti Abd Rahim-3121000451, Farah Syazwani Bte Fauzi-3121000321Nur Israf Fasehah Binti Ismail-3122008061, Nur Ainin Sofiya Binti Norini-3143002001, Siti Maisarah Bt Harry Nasution-3143003721, Siti Nasyitah Binti Mohamed Osman-4141003461, Muhammad Radzi Bin Abdullah-4141001571, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Azizi Bin Ahmad-3123006961
ZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G2ZLU1242 - French I Lecture - IT, ALL-G2, ALL-G1
ESS - Mohd Nothman Bin Mohamad NorIT - Faudzi Bin Ahmad
FCSIT - BK9FCSIT - BK8
Siti Nurfarahin Bt Suhaimi-3121000301, Nurain Binti Husin Suhaimi-4134009361, Nur Syazwina Binti Muhein@Muhiyin-3121001481, Norsyahidawati Binti Zainudin-3143006281, Nur Athirah Binti Jamaludin-3143001561, Nur Ainil Akhma Binti Bahtiar-4141005112, Azizah Binti Aede-4141004801, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Nor Adilah Binti Mohammad Shaifuddin-3143004381, Khairul Haziq Bin Hairul Rizal-3143004361, Nurul Farhanah Binti Abdul Rahim-3143002141, Mohd Faqhruddin Bin Jakariah-3142000911, Nurul Shahila Binti Azllyn-3143001141, Nur Nazifa Amirah Binti Azimat-3143000801, Kamalin Shafiqah Binti Shafie-3143000681, Nurulfazlinda Binti Mokhtar-3143000411, Mohamad Aizad Bin Kasim-4112039451, Amir Shafiq Bin Shuib-3143008851, Abdul Karim Bin Ali-4134002681, Noor Akmal Hayati Binti Hamdan-4134002261, Rahmania Binti Hassan-4141003761, Maliza Bt Ali Umar-4141004521, Muhammad Ikhram Ehsan Bin Mohd Amin-4141002961, Norshakilla Binti Wan Rusli-4141002891, Norfadzlimiza Binti Noh-4141002441, Nurul Durrahtul Ain Binti Khairuddin-4141001021, Fatin Faizzah Binti Mustafa-4134008842, Fidak Binti Mukty-4141000401, Hidayatun Najwa Bt. Mahleh-4141000391, Nur Fatihah Binti Masrial-4134010321, Harun Bin Jusoh-4134010201, Datu Mohamad Khalil Syazren Bin Datu Ibrahim-4112040621, Azlan Bin Rasid-4112040611, Nik Nor Effa Ziana Binti Hazli-4134001361, Siti Aisyah Binti Sutrisno-4134001191, Noor Shairah Bt Abdul Halim-4134001181, Nursuhada Binti Selamat-4134000781, Mahirah Binti Mohamad-4134000641, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Hakimah Binti Awani-4123006741, Siti Farhah Bt Mohd Amir Ab Hadi-4112041001, Siti Khadijah Binti Bahayuddin-4112040961, Dina Binti Nasir-3121000921, Naemmatul Mawa Binti Abd Rahim-3121000451, Farah Syazwani Bte Fauzi-3121000321Nur Israf Fasehah Binti Ismail-3122008061, Nur Ainin Sofiya Binti Norini-3143002001, Siti Maisarah Bt Harry Nasution-3143003721, Siti Nasyitah Binti Mohamed Osman-4141003461, Muhammad Radzi Bin Abdullah-4141001571, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Azizi Bin Ahmad-3123006961
ZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G2ZLU1242 - French I Lecture - IT, ALL-G2, ALL-G1
ESS - Mohd Nothman Bin Mohamad NorIT - Faudzi Bin Ahmad
FCSIT - BK9FCSIT - BK8
--- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
EN301 - DIPLOMA IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday
Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Aina Sofia Binti Ahmad-3143005751, Muhammad Azwan Bin Mohd Nor-3143001801, Ansari Bin Masril-3143004421, Muhammad Faris Fahat Bin Abdul Toyib-3143001101, Muhammad Azim Bin Mohd Azman-3143000471
MPU2422 - Pengaturcaraan Majlis Lecture - ESS, G1
CFGS - TBA 1
FCSIT - BK9
Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Aina Sofia Binti Ahmad-3143005751, Muhammad Azwan Bin Mohd Nor-3143001801, Ansari Bin Masril-3143004421, Muhammad Faris Fahat Bin Abdul Toyib-3143001101, Muhammad Azim Bin Mohd Azman-3143000471
MPU2422 - Pengaturcaraan Majlis Lecture - ESS, G1
CFGS - TBA 1
FCSIT - BK9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
EN302 - DIPLOMA IN MECHATRONICS ENGINEERING
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
EN303 - DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
EN306 - DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
EN401 - BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- ---
Qaslun Basheer Bin Hadi-4141001971
MPU3312 - Dakwah Islam Di Malaysia Lecture - ESS, FK/FASBIO/FSKTM
ESS - Mohd Adlin Bin Salleh
FCSIT - BK7
Qaslun Basheer Bin Hadi-4141001971
MPU3312 - Dakwah Islam Di Malaysia Lecture - ESS, FK/FASBIO/FSKTM
ESS - Mohd Adlin Bin Salleh
FCSIT - BK7
--- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
EN402 - BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
EN403 - BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHANICAL
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
EN404 - BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHATRONICS
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- ---
Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
LS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK4
Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
LS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK4
Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
LS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK4
--- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
EN405 - BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CIVIL
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
FS301 - DIPLOMA IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- ---
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761
FMD1333 - Applied Mathematics Tutorial 1
SBT - Norhezan Bt Umar
FASBIO - BK14
--- --- --- --- ---
Tuesday ---
Afiq Bin Asri-3112039721, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-3134000581, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469
JMD1213 - Communication Skills Lecture - IT
CM - Nur Azwa Binti Ibrahim
FCSIT - BK8
Afiq Bin Asri-3112039721, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-3134000581, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469
JMD1213 - Communication Skills Lecture - IT
CM - Nur Azwa Binti Ibrahim
FCSIT - BK8
Afiq Bin Asri-3112039721, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-3134000581, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469
JMD1213 - Communication Skills Lecture - IT
CM - Nur Azwa Binti Ibrahim
FCSIT - BK8
--- ---
Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481
MPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
ESS - Shariful Bin Kamaruddin
FCSIT - BK7
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481
FMD1173 - Principles Of Mathematics Tutorial 1MPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
FS - Shahida Bt Abd LatifESS - Shariful Bin Kamaruddin
FASBIO - BT7FCSIT - BK7
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481
FMD1333 - Applied Mathematics Lecture - EN, FSCITMPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
SBT - Norhezan Bt UmarESS - Shariful Bin Kamaruddin
FASBIO - BK5FCSIT - BK7
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761
FMD1333 - Applied Mathematics Lecture - EN, FSCIT
SBT - Norhezan Bt Umar
FASBIO - BK5
--- ---
Wednesday ---
Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241
FMD1133 - Elementary Statistics Tutorial 1
FS - Shahida Bt Abd Latif
FASBIO - BK12
--- ---
Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241
FMD1133 - Elementary Statistics Lecture - EN, FSCIT G1
FS - Shahida Bt Abd Latif
FASBIO - BT6
Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241
FMD1133 - Elementary Statistics Lecture - EN, FSCIT G1
FS - Shahida Bt Abd Latif
FASBIO - BT6
--- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391
FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1
FS - Shahida Bt Abd Latif
FASBIO - BK8
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391
FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1
FS - Shahida Bt Abd Latif
FASBIO - BK8
--- --- --- --- ---
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs Tba
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs Tba
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs Tba
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
--- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
FS302 - DIPLOMA IN QUANTITATIVE SCIENCE
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- ---
Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481
MPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
ESS - Shariful Bin Kamaruddin
FCSIT - BK7
Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481
MPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
ESS - Shariful Bin Kamaruddin
FCSIT - BK7
Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481
MPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
ESS - Shariful Bin Kamaruddin
FCSIT - BK7
--- --- ---
Wednesday --- ---
Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD1153 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - GL001
Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD1153 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - GL001
--- --- --- --- ---
Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1-FCSIT
IT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK6
Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1-FCSIT
IT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK6
---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- ---
Yap Jun Shayn-3123001951, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nasri-3134003591, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Nareinthiran A/L Thamotharan-3134000551, Nurul Syafina Bt Mohd Said-3134000491, Ahmad Dzulqharnain Bin Ahmad Azian-3134000281, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Noor Maizatul Azma Bt Mat Lazim-3133005601, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621
PAD1113 - Financial Accounting 1 Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK5
Yap Jun Shayn-3123001951, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nasri-3134003591, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Nareinthiran A/L Thamotharan-3134000551, Nurul Syafina Bt Mohd Said-3134000491, Ahmad Dzulqharnain Bin Ahmad Azian-3134000281, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Noor Maizatul Azma Bt Mat Lazim-3133005601, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621
PAD1113 - Financial Accounting 1 Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK5
Yap Jun Shayn-3123001951, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nasri-3134003591, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Nareinthiran A/L Thamotharan-3134000551, Nurul Syafina Bt Mohd Said-3134000491, Ahmad Dzulqharnain Bin Ahmad Azian-3134000281, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Noor Maizatul Azma Bt Mat Lazim-3133005601, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621
PAD1113 - Financial Accounting 1 Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK5
--- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- ---
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
FS401 - BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATHEMATICS WITH STATISTICS
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday
Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - FASBIO, G2, Lecture - IT
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK10
Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - FASBIO, G2, Lecture - IT
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK10
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661
IAS2253 - Computer And Network Security Lab 1 - FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - GL105
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661
IAS2253 - Computer And Network Security Lab 1 - FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - GL105
--- ---
Siti Nurfarahin Bt Suhaimi-3121000301, Nurain Binti Husin Suhaimi-4134009361, Nur Syazwina Binti Muhein@Muhiyin-3121001481, Norsyahidawati Binti Zainudin-3143006281, Nur Athirah Binti Jamaludin-3143001561, Nur Ainil Akhma Binti Bahtiar-4141005112, Azizah Binti Aede-4141004801, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Nor Adilah Binti Mohammad Shaifuddin-3143004381, Khairul Haziq Bin Hairul Rizal-3143004361, Nurul Farhanah Binti Abdul Rahim-3143002141, Mohd Faqhruddin Bin Jakariah-3142000911, Nurul Shahila Binti Azllyn-3143001141, Nur Nazifa Amirah Binti Azimat-3143000801, Kamalin Shafiqah Binti Shafie-3143000681, Nurulfazlinda Binti Mokhtar-3143000411, Mohamad Aizad Bin Kasim-4112039451, Amir Shafiq Bin Shuib-3143008851, Abdul Karim Bin Ali-4134002681, Noor Akmal Hayati Binti Hamdan-4134002261, Rahmania Binti Hassan-4141003761, Maliza Bt Ali Umar-4141004521, Muhammad Ikhram Ehsan Bin Mohd Amin-4141002961, Norshakilla Binti Wan Rusli-4141002891, Norfadzlimiza Binti Noh-4141002441, Nurul Durrahtul Ain Binti Khairuddin-4141001021, Fatin Faizzah Binti Mustafa-4134008842, Fidak Binti Mukty-4141000401, Hidayatun Najwa Bt. Mahleh-4141000391, Nur Fatihah Binti Masrial-4134010321, Harun Bin Jusoh-4134010201, Datu Mohamad Khalil Syazren Bin Datu Ibrahim-4112040621, Azlan Bin Rasid-4112040611, Nik Nor Effa Ziana Binti Hazli-4134001361, Siti Aisyah Binti Sutrisno-4134001191, Noor Shairah Bt Abdul Halim-4134001181, Nursuhada Binti Selamat-4134000781, Mahirah Binti Mohamad-4134000641, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Hakimah Binti Awani-4123006741, Siti Farhah Bt Mohd Amir Ab Hadi-4112041001, Siti Khadijah Binti Bahayuddin-4112040961, Dina Binti Nasir-3121000921, Naemmatul Mawa Binti Abd Rahim-3121000451, Farah Syazwani Bte Fauzi-3121000321
ZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G2
ESS - Mohd Nothman Bin Mohamad Nor
FCSIT - BK9
Siti Nurfarahin Bt Suhaimi-3121000301, Nurain Binti Husin Suhaimi-4134009361, Nur Syazwina Binti Muhein@Muhiyin-3121001481, Norsyahidawati Binti Zainudin-3143006281, Nur Athirah Binti Jamaludin-3143001561, Nur Ainil Akhma Binti Bahtiar-4141005112, Azizah Binti Aede-4141004801, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Nor Adilah Binti Mohammad Shaifuddin-3143004381, Khairul Haziq Bin Hairul Rizal-3143004361, Nurul Farhanah Binti Abdul Rahim-3143002141, Mohd Faqhruddin Bin Jakariah-3142000911, Nurul Shahila Binti Azllyn-3143001141, Nur Nazifa Amirah Binti Azimat-3143000801, Kamalin Shafiqah Binti Shafie-3143000681, Nurulfazlinda Binti Mokhtar-3143000411, Mohamad Aizad Bin Kasim-4112039451, Amir Shafiq Bin Shuib-3143008851, Abdul Karim Bin Ali-4134002681, Noor Akmal Hayati Binti Hamdan-4134002261, Rahmania Binti Hassan-4141003761, Maliza Bt Ali Umar-4141004521, Muhammad Ikhram Ehsan Bin Mohd Amin-4141002961, Norshakilla Binti Wan Rusli-4141002891, Norfadzlimiza Binti Noh-4141002441, Nurul Durrahtul Ain Binti Khairuddin-4141001021, Fatin Faizzah Binti Mustafa-4134008842, Fidak Binti Mukty-4141000401, Hidayatun Najwa Bt. Mahleh-4141000391, Nur Fatihah Binti Masrial-4134010321, Harun Bin Jusoh-4134010201, Datu Mohamad Khalil Syazren Bin Datu Ibrahim-4112040621, Azlan Bin Rasid-4112040611, Nik Nor Effa Ziana Binti Hazli-4134001361, Siti Aisyah Binti Sutrisno-4134001191, Noor Shairah Bt Abdul Halim-4134001181, Nursuhada Binti Selamat-4134000781, Mahirah Binti Mohamad-4134000641, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Hakimah Binti Awani-4123006741, Siti Farhah Bt Mohd Amir Ab Hadi-4112041001, Siti Khadijah Binti Bahayuddin-4112040961, Dina Binti Nasir-3121000921, Naemmatul Mawa Binti Abd Rahim-3121000451, Farah Syazwani Bte Fauzi-3121000321Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G2ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
ESS - Mohd Nothman Bin Mohamad NorLS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK9FCSIT - BK4
Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251
ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSITIAS2143 - Database System Lecture - IT, G1
LS - Murni Salina Binti SaharudinIT - Rasidah Binti Sardi
FCSIT - BK4FCSIT - BK2
Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251
ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSITIAS2143 - Database System Lecture - IT, G1
LS - Murni Salina Binti SaharudinIT - Rasidah Binti Sardi
FCSIT - BK4FCSIT - BK2
--- ---
Tuesday --- --- --- ---
Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434
IAS1253 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Irny Suzila Bt Ishak
FCSIT - GL209
Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434
IAS1253 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Irny Suzila Bt Ishak
FCSIT - GL209
Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291
IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1
IT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK3
Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291
IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1
IT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK3
Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291
IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1
IT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK3
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661
IAS2253 - Computer And Network Security Lecture - IT, G1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - BK7
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661
IAS2253 - Computer And Network Security Lecture - IT, G1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - BK7
---
Wednesday
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Mohd Ridzwan Bin Mat Khair-4134009372, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Abdul Khairul Nazrin Bin Abdul Majid-4134007981, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nursyuhadah Bt Sharuddin-4134006181, Mohd Zamir Bin Abdul Karim-4134004121, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Vasuki Balasantharan-4141000071, Mohd Firdaus Bin Rojae-4134008351, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Ahmad Naim Bin Zaharudin-4133009211, Syu'Aiba Bin Mukhni-4133008081, Prithini A/P Govindan-4133006231, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Nursyazwan Bin Nordin-4111001211
IAS1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Marliza Abdul Malik
FCSIT - BK6
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Mohd Ridzwan Bin Mat Khair-4134009372, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Abdul Khairul Nazrin Bin Abdul Majid-4134007981, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nursyuhadah Bt Sharuddin-4134006181, Mohd Zamir Bin Abdul Karim-4134004121, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Vasuki Balasantharan-4141000071, Mohd Firdaus Bin Rojae-4134008351, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Ahmad Naim Bin Zaharudin-4133009211, Syu'Aiba Bin Mukhni-4133008081, Prithini A/P Govindan-4133006231, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Nursyazwan Bin Nordin-4111001211
IAS1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Marliza Abdul Malik
FCSIT - BK6
Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 2 - FaSBio, Lab 2 - FCSIT
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - GL104
Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 2 - FaSBio, Lab 2 - FCSIT
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - GL104
Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434
IAS1253 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1
IT - Irny Suzila Bt Ishak
FCSIT - BK6
Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434
IAS1253 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1
IT - Irny Suzila Bt Ishak
FCSIT - BK6
--- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday
Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251
IAS2143 - Database System Lab 1 - FCSIT
IT - Rasidah Binti Sardi
FCSIT - GL209
Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251
IAS2143 - Database System Lab 1 - FCSIT
IT - Rasidah Binti Sardi
FCSIT - GL209
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
FS402 - BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) INDUSTRIAL TECHNOLOGY
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Mohd Ridzwan Bin Mat Khair-4134009372, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Abdul Khairul Nazrin Bin Abdul Majid-4134007981, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nursyuhadah Bt Sharuddin-4134006181, Mohd Zamir Bin Abdul Karim-4134004121, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Vasuki Balasantharan-4141000071, Mohd Firdaus Bin Rojae-4134008351, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Ahmad Naim Bin Zaharudin-4133009211, Syu'Aiba Bin Mukhni-4133008081, Prithini A/P Govindan-4133006231, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Nursyazwan Bin Nordin-4111001211
IAS1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Marliza Abdul Malik
FCSIT - BK6
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Mohd Ridzwan Bin Mat Khair-4134009372, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Abdul Khairul Nazrin Bin Abdul Majid-4134007981, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nursyuhadah Bt Sharuddin-4134006181, Mohd Zamir Bin Abdul Karim-4134004121, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Vasuki Balasantharan-4141000071, Mohd Firdaus Bin Rojae-4134008351, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Ahmad Naim Bin Zaharudin-4133009211, Syu'Aiba Bin Mukhni-4133008081, Prithini A/P Govindan-4133006231, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Nursyazwan Bin Nordin-4111001211
IAS1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Marliza Abdul Malik
FCSIT - BK6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
HS302 - DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
HS303 - DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
HS304 - DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL HEALTH
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
HS305 - DIPLOMA IN MEDICAL IMAGING
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
HS307 - DIPLOMA IN NURSING
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
HS402 - BACHELOR IN MEDICAL LABORATORY SCIENCE (HONOURS)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
HS403 - BACHELOR IN MEDICAL LABORATORY SCIENCE (HONOURS)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
HS404 - BACHELOR OF OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH (HONS)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wednesday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thursday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Friday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
IT301 - DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday
Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Nor Asikin Bt Omar-3133010631, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671
MPU2243 - Communication Skills Lecture - CFGS, ALL
CFGS - Tarmizi
FCSIT - BK9
Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Nor Asikin Bt Omar-3133010631, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671
IAD2163 - Computer System Maintenance Lecture - IT, G2MPU2243 - Communication Skills Lecture - CFGS, ALL
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainCFGS - Tarmizi
FCSIT - BK11FCSIT - BK9
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Nor Asikin Bt Omar-3133010631, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSITIAD2163 - Computer System Maintenance Lecture - IT, G2MPU2243 - Communication Skills Lecture - CFGS, ALLZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G1
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainCFGS - TarmiziESS - Mohd Nothman Bin Mohamad Nor
FCSIT - GL208FCSIT - BK11FCSIT - BK9FCSIT - BK5
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSITIAD2213 - Operating System Lecture - IT, G1ZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G1
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Marina HassanESS - Mohd Nothman Bin Mohamad Nor
FCSIT - GL208FCSIT - BK6FCSIT - BK5
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061
IAD1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1IAD2213 - Operating System Lecture - IT, G1
IT - Siti Fatimah Binti Haji OmarIT - Marina Hassan
FCSIT - BK9FCSIT - BK6
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - BK9
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191Fatin Nabilah Binti Ismail-3135002971, Nor Azura Binti Roslan-3135002791, Nurul Afini Bt Zainal-3135002781, Siti Azzufarinah Binti Mohd Jaffar-3135002641, Wan Hazwani Binti Wan Salman-3135001701, Rohani Binti Mat Isa-3135001381, Nor Asmahani Bt Kamaruzaman-3135001361, Nurul Azrian Binti Mohd Sopian-3135001301, Nurfarahin Binti Rozali-3135001181, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571
FMD1333 - Applied Mathematics Tutorial 1MPU3222 - Social Work Skills Lecture - ESS, G1MPU2233 - Asas-Asas Al-Quran Lecture - ESS, G1
SBT - Norhezan Bt UmarESS - Hamdan Bin Hj. Mohd SallehESS - Mumtazah Binti Narowi
FASBIO - BK14FCSIT - BK7FCSIT - BK11
Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Fatin Nabilah Binti Ismail-3135002971, Nor Azura Binti Roslan-3135002791, Nurul Afini Bt Zainal-3135002781, Siti Azzufarinah Binti Mohd Jaffar-3135002641, Wan Hazwani Binti Wan Salman-3135001701, Rohani Binti Mat Isa-3135001381, Nor Asmahani Bt Kamaruzaman-3135001361, Nurul Azrian Binti Mohd Sopian-3135001301, Nurfarahin Binti Rozali-3135001181, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571
MPU3222 - Social Work Skills Lecture - ESS, G1IAD2143 - Database System Lab 1 - FCSITMPU2233 - Asas-Asas Al-Quran Lecture - ESS, G1
ESS - Hamdan Bin Hj. Mohd SallehIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanESS - Mumtazah Binti Narowi
FCSIT - BK7FCSIT - GL208FCSIT - BK11
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Malathi A/P Rajan-3122010811, Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Fatin Nabilah Binti Ismail-3135002971, Nor Azura Binti Roslan-3135002791, Nurul Afini Bt Zainal-3135002781, Siti Azzufarinah Binti Mohd Jaffar-3135002641, Wan Hazwani Binti Wan Salman-3135001701, Rohani Binti Mat Isa-3135001381, Nor Asmahani Bt Kamaruzaman-3135001361, Nurul Azrian Binti Mohd Sopian-3135001301, Nurfarahin Binti Rozali-3135001181, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571
IAD3162 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1IAD2143 - Database System Lab 1 - FCSITMPU2233 - Asas-Asas Al-Quran Lecture - ESS, G1
IT - Khairul Annuar Bin AbdullahIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanESS - Mumtazah Binti Narowi
FCSIT - BS2FCSIT - GL208FCSIT - BK11
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Syazani Maula Ahmad-3102006531, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Malathi A/P Rajan-3122010811, Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD1133 - Programming Methodology Lecture - IT, G1IAD3162 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1IAD2143 - Database System Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Khairul Annuar Bin AbdullahIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - BK8FCSIT - BS2FCSIT - BK5
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD1133 - Programming Methodology Lecture - IT, G1IAD2143 - Database System Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - BK8FCSIT - BK5
---
Tuesday --- --- --- ---
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, IT30341434, IT30141434
IAD3143 - HTML Programming Lab 1 - FCSITIAD1143 - Introduction To Multimedia Lecture - IT, G1
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Norazimah Binti Awang
FCSIT - GL105FCSIT - BK1
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Thinagaran Ganesan-3134002521, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Malathi A/P Rajan-3122010811, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, IT30341434, IT30141434
IAD3143 - HTML Programming Lab 1 - FCSITIAD2243 - Visual Programming Lab 1 - FCSITIAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lecture - IT, G1IAD1143 - Introduction To Multimedia Lecture - IT, G1
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Norazimah Binti Awang
FCSIT - GL105FCSIT - GL207FCSIT - BK4FCSIT - BK1
Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Thinagaran Ganesan-3134002521, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Malathi A/P Rajan-3122010811, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131
IAD2243 - Visual Programming Lab 1 - FCSITMPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTMIAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lecture - IT, G1
IT - Nur Razia Mohd SuradiESS - Shariful Bin KamaruddinIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - GL207FCSIT - BK7FCSIT - BK4
Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, IT30141434, IT30341434Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434
MPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTMIAD1143 - Introduction To Multimedia Lab 1 - FCSITFMD1173 - Principles Of Mathematics Tutorial 1FMD1173 - Principles Of Mathematics Tutorial 2
ESS - Shariful Bin KamaruddinIT - Norazimah Binti AwangFS - Shahida Bt Abd LatifSBT - Naeimah Binti Mamat
FCSIT - BK7FCSIT - SL102FASBIO - BT7FASBIO - BK7
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Kesavaraj A/L Munianndy-3142001431, Muhammad Faiz Bin Ismail-3142001341, Muhammad Amzar Bin Zainuddin-3143007481Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, IT30141434, IT30341434
FMD1333 - Applied Mathematics Lecture - EN, FSCITMPU2163 - Pengajian Malaysia 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTMIAD1143 - Introduction To Multimedia Lab 1 - FCSIT
SBT - Norhezan Bt UmarESS - Shariful Bin KamaruddinIT - Norazimah Binti Awang
FASBIO - BK5FCSIT - BK7FCSIT - SL102
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
FMD1333 - Applied Mathematics Lecture - EN, FSCITZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
SBT - Norhezan Bt UmarEN - Tba
FASBIO - BK5FCSIT - BK10
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
ZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK10
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
ZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK10
Wednesday
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431
IAD3213 - E-Commerce Lecture - IT, G1IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lab 1 - FCSIT
IT - Norhawani Binti Ahmad TeridiIT - Wan Hassan Basri Bin Wan Ismail
FCSIT - BK1FCSIT - GL105
Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431
FMD1133 - Elementary Statistics Tutorial 1IAD3213 - E-Commerce Lecture - IT, G1IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lab 1 - FCSIT
FS - Shahida Bt Abd LatifIT - Norhawani Binti Ahmad TeridiIT - Wan Hassan Basri Bin Wan Ismail
FASBIO - BK12FCSIT - BK1FCSIT - GL105
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lecture - IT, G1IAD2163 - Computer System Maintenance Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan IsmailIT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK1FCSIT - BK11FCSIT - GL001
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lecture - IT, G1IAD2163 - Computer System Maintenance Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan IsmailIT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK1FCSIT - BK11FCSIT - GL001
Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111
FMD1133 - Elementary Statistics Lecture - EN, FSCIT G1IAD2163 - Computer System Maintenance Lab 1 - FCSIT
FS - Shahida Bt Abd LatifIT - Mohd Noor Rizal Bin Arbain
FASBIO - BT6FCSIT - GL104
Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111
FMD1133 - Elementary Statistics Lecture - EN, FSCIT G1IAD2163 - Computer System Maintenance Lab 1 - FCSIT
FS - Shahida Bt Abd LatifIT - Mohd Noor Rizal Bin Arbain
FASBIO - BT6FCSIT - GL104
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Syazani Maula Ahmad-3102006531, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071
IAD1133 - Programming Methodology Lab 1 - FCSITIAD2343 - Ethics In Computing Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - GL208FCSIT - BK6
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Syazani Maula Ahmad-3102006531, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071
IAD1133 - Programming Methodology Lab 1 - FCSITIAD2343 - Ethics In Computing Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - GL208FCSIT - BK6
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071
IAD2343 - Ethics In Computing Lecture - IT, G1
IT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - BK6
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1-FCSIT
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK5FCSIT - BK6
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1-FCSIT
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK5FCSIT - BK6
---
Thursday
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Farah Adlina Binti Borhan-4123011791Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Malathi A/P Rajan-3122010811Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861
MPW1143/MPW2143 - Pengajian Islam Lecture - ESS, G1IAD3253 - Content Management And Information Architecture Lecture - IT, G1ITD3193 - Web Application Development Lab 1 - FCSITMPW1133/MPW2133 - Pengajian Malaysia Lecture - ESS, G1
ESS - Mohd Adlin Bin SallehIT - Izwan Suhadak Bin IshakIT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadESS - Hamdan Bin Hj. Mohd Salleh
FESS - BT3FCSIT - BK5FCSIT - GL001FESS - BT2
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Farah Adlina Binti Borhan-4123011791Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Malathi A/P Rajan-3122010811Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861
MPW1143/MPW2143 - Pengajian Islam Lecture - ESS, G1IAD3253 - Content Management And Information Architecture Lecture - IT, G1ITD3193 - Web Application Development Lab 1 - FCSITMPW1133/MPW2133 - Pengajian Malaysia Lecture - ESS, G1
ESS - Mohd Adlin Bin SallehIT - Izwan Suhadak Bin IshakIT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadESS - Hamdan Bin Hj. Mohd Salleh
FESS - BT3FCSIT - BK5FCSIT - GL001FESS - BT2
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Farah Adlina Binti Borhan-4123011791Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861
MPW1143/MPW2143 - Pengajian Islam Lecture - ESS, G1ITD3193 - Web Application Development Lecture - IT, G1MPW1133/MPW2133 - Pengajian Malaysia Lecture - ESS, G1
ESS - Mohd Adlin Bin SallehIT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadESS - Hamdan Bin Hj. Mohd Salleh
FESS - BT3FCSIT - BK5FESS - BT2
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Malathi A/P Rajan-3122010811Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761
IAD3253 - Content Management And Information Architecture Lab 1 - FCSITITD3193 - Web Application Development Lecture - IT, G1
IT - Izwan Suhadak Bin IshakIT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - GL001FCSIT - BK5
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Malathi A/P Rajan-3122010811
IAD3253 - Content Management And Information Architecture Lab 1 - FCSIT
IT - Izwan Suhadak Bin Ishak
FCSIT - GL001
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Thinagaran Ganesan-3134002521, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Malathi A/P Rajan-3122010811, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1IAD2243 - Visual Programming Lecture - IT, G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - BS2FCSIT - BK3
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Thinagaran Ganesan-3134002521, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Malathi A/P Rajan-3122010811, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1IAD2243 - Visual Programming Lecture - IT, G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - BS2FCSIT - BK3
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mahirah Binti Othman-3133001671, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1IAD2263 - Introduction To System Analysis And Design Lab 1 - FCSIT
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Marina Hassan
FCSIT - BS2FCSIT - GL105
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mahirah Binti Othman-3133001671, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1IAD2263 - Introduction To System Analysis And Design Lab 1 - FCSIT
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Marina Hassan
FCSIT - BS2FCSIT - GL105
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
IAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lab 1 - FCSITIAD3213 - E-Commerce Lab 1 - FCSITZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Norhawani Binti Ahmad TeridiEN - Tba
FCSIT - GL105FCSIT - GL209FCSIT - BK8
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
IAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lab 1 - FCSITIAD3213 - E-Commerce Lab 1 - FCSITZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Norhawani Binti Ahmad TeridiEN - Tba
FCSIT - GL105FCSIT - GL209FCSIT - BK8
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Friday
Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Afiq Bin Azmi-3133000321, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434
IAD2363 - Technopreneur Lecture - IT, G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1IAD2333 - Human Computer Interaction Lecture - IT, G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G2
IT - Rahayu Binti HandanFS - Shahida Bt Abd LatifIT - Siti Fatimah Binti Haji OmarSBT - Naeimah Binti Mamat
FCSIT - BK4FASBIO - BK8FCSIT - BK2FASBIO - BK14
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434
FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1IAD2333 - Human Computer Interaction Lecture - IT, G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G2
FS - Shahida Bt Abd LatifIT - Siti Fatimah Binti Haji OmarSBT - Naeimah Binti Mamat
FASBIO - BK8FCSIT - BK2FASBIO - BK14
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mahirah Binti Othman-3133001671, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511
IAD2263 - Introduction To System Analysis And Design Lecture - IT, G1IAD2333 - Human Computer Interaction Lab 1 - FCSIT
IT - Marina HassanIT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - BK4FCSIT - GL209
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mahirah Binti Othman-3133001671, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511
IAD2263 - Introduction To System Analysis And Design Lecture - IT, G1IAD2333 - Human Computer Interaction Lab 1 - FCSIT
IT - Marina HassanIT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - BK4FCSIT - GL209
--- --- ---
Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061
IAD2213 - Operating System Lab 1 - FCSIT
IT - Marina Hassan
FCSIT - GL209
Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061
IAD2213 - Operating System Lab 1 - FCSIT
IT - Marina Hassan
FCSIT - GL209
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411
IAD3143 - HTML Programming Lecture - IT, G1IAD2163 - Computer System Maintenance Lab 2 - FCSIT
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Mohd Noor Rizal Bin Arbain
FCSIT - BK6FCSIT - GL209
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411
IAD3143 - HTML Programming Lecture - IT, G1IAD2163 - Computer System Maintenance Lab 2 - FCSIT
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Mohd Noor Rizal Bin Arbain
FCSIT - BK6FCSIT - GL209
---
Saturday
Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Aina Sofia Binti Ahmad-3143005751, Muhammad Azwan Bin Mohd Nor-3143001801, Ansari Bin Masril-3143004421, Muhammad Faris Fahat Bin Abdul Toyib-3143001101, Muhammad Azim Bin Mohd Azman-3143000471
MPU2422 - Pengaturcaraan Majlis Lecture - ESS, G1
CFGS - TBA 1
FCSIT - BK9
Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Aina Sofia Binti Ahmad-3143005751, Muhammad Azwan Bin Mohd Nor-3143001801, Ansari Bin Masril-3143004421, Muhammad Faris Fahat Bin Abdul Toyib-3143001101, Muhammad Azim Bin Mohd Azman-3143000471
MPU2422 - Pengaturcaraan Majlis Lecture - ESS, G1
CFGS - TBA 1
FCSIT - BK9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
IT302 - DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE (INDUSTRIAL COMPUTING)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051
IAD1233 - Discrete Mathematics Lecture - IT, G1
IT - Rasidah Binti Sardi
FCSIT - BK4
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051
IAD1233 - Discrete Mathematics Lecture - IT, G1
IT - Rasidah Binti Sardi
FCSIT - BK4
Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, IT30241434Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881
IID2233 - Modelling And Simulation Lab 1 - FCSITIAD1233 - Discrete Mathematics Lecture - IT, G1IAD2133 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Khairul Annuar Bin AbdullahIT - Rasidah Binti SardiIT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - GL209FCSIT - BK4FCSIT - GL208
Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, IT30241434Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881
IID2233 - Modelling And Simulation Lab 1 - FCSITIID3153 - Inventory Control And MRP Lecture - IT, G1IAD2133 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Khairul Annuar Bin AbdullahIT - Nur Amlya Binti Abd MajidIT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - GL209FCSIT - BK2FCSIT - GL208
Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, IT30241434Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621
IID2233 - Modelling And Simulation Lecture - IT, G1IID3153 - Inventory Control And MRP Lecture - IT, G1
IT - Khairul Annuar Bin AbdullahIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - BS2FCSIT - BK2
Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, IT30241434
IID2233 - Modelling And Simulation Lecture - IT, G1
IT - Khairul Annuar Bin Abdullah
FCSIT - BS2
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, IT30241434
FMD1333 - Applied Mathematics Tutorial 1IID2173 - Digital Logic Design Lecture - IT, G1
SBT - Norhezan Bt UmarIT - Dr. Suziyanti Binti Marjudi
FASBIO - BK14FCSIT - BK10
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, IT30241434
IAD2143 - Database System Lab 1 - FCSITIID2173 - Digital Logic Design Lecture - IT, G1
IT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanIT - Dr. Suziyanti Binti Marjudi
FCSIT - GL208FCSIT - BK10
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Syazani Maula Ahmad-3102006531, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Malathi A/P Rajan-3122010811, Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431
IAD2143 - Database System Lab 1 - FCSITIAD3162 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1
IT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanIT - Khairul Annuar Bin Abdullah
FCSIT - GL208FCSIT - BS2
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Syazani Maula Ahmad-3102006531, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Malathi A/P Rajan-3122010811, Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431
IAD2143 - Database System Lecture - IT, G1IAD1133 - Programming Methodology Lecture - IT, G1IAD3162 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1
IT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanIT - Hema A/P SubramaniamIT - Khairul Annuar Bin Abdullah
FCSIT - BK5FCSIT - BK8FCSIT - BS2
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434
IAD2143 - Database System Lecture - IT, G1IAD1133 - Programming Methodology Lecture - IT, G1
IT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK5FCSIT - BK8
---
Tuesday ---
Afiq Bin Asri-3112039721, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-3134000581, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469
JMD1213 - Communication Skills Lecture - IT
CM - Nur Azwa Binti Ibrahim
FCSIT - BK8
Afiq Bin Asri-3112039721, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-3134000581, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469
JMD1213 - Communication Skills Lecture - IT
CM - Nur Azwa Binti Ibrahim
FCSIT - BK8
Afiq Bin Asri-3112039721, Siti Aisyah Binti Abd Rahman-3134000581, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469
JMD1213 - Communication Skills Lecture - IT
CM - Nur Azwa Binti Ibrahim
FCSIT - BK8
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD3143 - HTML Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - GL105
Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Thinagaran Ganesan-3134002521, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Malathi A/P Rajan-3122010811, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD2243 - Visual Programming Lab 1 - FCSITIAD3143 - HTML Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - GL207FCSIT - GL105
Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Thinagaran Ganesan-3134002521, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Malathi A/P Rajan-3122010811, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691
IAD2243 - Visual Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - GL207
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434
FMD1173 - Principles Of Mathematics Tutorial 1IAD3113 - Computer-Aided Design Lecture - IT, G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Tutorial 2
FS - Shahida Bt Abd LatifIT - Muhammad Fairuz Bin Abd RaufSBT - Naeimah Binti Mamat
FASBIO - BT7FCSIT - BK6FASBIO - BK7
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621
FMD1333 - Applied Mathematics Lecture - EN, FSCITIAD3113 - Computer-Aided Design Lecture - IT, G1
SBT - Norhezan Bt UmarIT - Muhammad Fairuz Bin Abd Rauf
FASBIO - BK5FCSIT - BK6
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621
FMD1333 - Applied Mathematics Lecture - EN, FSCITZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSITIID3153 - Inventory Control And MRP Lab 1 - FCSIT
SBT - Norhezan Bt UmarEN - TbaIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FASBIO - BK5FCSIT - BK10FCSIT - GL104
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621
ZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSITIID3153 - Inventory Control And MRP Lab 1 - FCSIT
EN - TbaIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - BK10FCSIT - GL104
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
ZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK10
Wednesday
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Suganyha A/P Kanasee-3123012861Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621
IID2163 - Computer Organization And Architecture Lecture - IT, G1IID3133 - Quality Control Lab 1 - FCSIT
IT - Rohaya Abu HassanIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - BK9FCSIT - GL207
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Suganyha A/P Kanasee-3123012861Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241
IID2163 - Computer Organization And Architecture Lecture - IT, G1IID3133 - Quality Control Lab 1 - FCSITFMD1133 - Elementary Statistics Tutorial 1
IT - Rohaya Abu HassanIT - Nur Amlya Binti Abd MajidFS - Shahida Bt Abd Latif
FCSIT - BK9FCSIT - GL207FASBIO - BK12
Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691
IAD2163 - Computer System Maintenance Lecture - IT, G1IID3163 - Automation Systems Lab 1 - FCSIT
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Khairul Annuar Bin Abdullah
FCSIT - BK11FCSIT - GL209
Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691
IAD2163 - Computer System Maintenance Lecture - IT, G1IID3163 - Automation Systems Lab 1 - FCSIT
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Khairul Annuar Bin Abdullah
FCSIT - BK11FCSIT - GL209
Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, IT30241434Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241
IAD2163 - Computer System Maintenance Lab 1 - FCSITIID1233 - Operations Research Lecture - IT, G1IID3163 - Automation Systems Lecture - IT, G1FMD1133 - Elementary Statistics Lecture - EN, FSCIT G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Dr. Suziyanti Binti MarjudiIT - Khairul Annuar Bin AbdullahFS - Shahida Bt Abd Latif
FCSIT - GL104FCSIT - BK2FCSIT - BK5FASBIO - BT6
Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, IT30241434Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241
IAD2163 - Computer System Maintenance Lab 1 - FCSITIID1233 - Operations Research Lecture - IT, G1IID3163 - Automation Systems Lecture - IT, G1FMD1133 - Elementary Statistics Lecture - EN, FSCIT G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Dr. Suziyanti Binti MarjudiIT - Khairul Annuar Bin AbdullahFS - Shahida Bt Abd Latif
FCSIT - GL104FCSIT - BK2FCSIT - BK5FASBIO - BT6
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Suganyha A/P Kanasee-3123012861Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621
IID2163 - Computer Organization And Architecture Lab 1 - FCSITIAD1133 - Programming Methodology Lab 1 - FCSITIID3133 - Quality Control Lecture - IT, G1
IT - Rohaya Abu HassanIT - Hema A/P SubramaniamIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - GL209FCSIT - GL208FCSIT - BK10
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Suganyha A/P Kanasee-3123012861Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621
IID2163 - Computer Organization And Architecture Lab 1 - FCSITIAD1133 - Programming Methodology Lab 1 - FCSITIID3133 - Quality Control Lecture - IT, G1
IT - Rohaya Abu HassanIT - Hema A/P SubramaniamIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - GL209FCSIT - GL208FCSIT - BK10
Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621
IAD3113 - Computer-Aided Design Lab 1 - FCSIT
IT - Muhammad Fairuz Bin Abd Rauf
FCSIT - GL001
Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881
IAD3113 - Computer-Aided Design Lab 1 - FCSITIAD2133 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1
IT - Muhammad Fairuz Bin Abd RaufIT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - GL001FCSIT - BK5
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881
IAD2133 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1
IT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK5
---
Thursday ---
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, IT30241434
IID2173 - Digital Logic Design Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Suziyanti Binti Marjudi
FCSIT - GL209
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, IT30241434
IID2173 - Digital Logic Design Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Suziyanti Binti Marjudi
FCSIT - GL209
--- ---
Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Thinagaran Ganesan-3134002521, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Malathi A/P Rajan-3122010811, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691
IAD2243 - Visual Programming Lecture - IT, G1
IT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - BK3
Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Thinagaran Ganesan-3134002521, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Malathi A/P Rajan-3122010811, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691
IAD2243 - Visual Programming Lecture - IT, G1
IT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - BK3
Nur Dhamirah Binti Mohd Daud-3132000481, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Farah Syafiqah Binti Hamdan-3134004261, Mohamad Nazha Bin Zainal Abidin-3134009481, Nur Atikah Binti Ali-3134009441, Siti Maizatun Binti Musa-3134001561, Mohamad Farid Asmadi Bin Mohd Razak-3134001101, Syed Abu Bakar Bin Syed Hassan-3133003001
IAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, SS301
IT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - BK9
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, IT30241434Nur Dhamirah Binti Mohd Daud-3132000481, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Farah Syafiqah Binti Hamdan-3134004261, Mohamad Nazha Bin Zainal Abidin-3134009481, Nur Atikah Binti Ali-3134009441, Siti Maizatun Binti Musa-3134001561, Mohamad Farid Asmadi Bin Mohd Razak-3134001101, Syed Abu Bakar Bin Syed Hassan-3133003001
IID1233 - Operations Research Lab 1 - FCSITIAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, SS301
IT - Dr. Suziyanti Binti MarjudiIT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - GL001FCSIT - BK9
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Megganathan-3143006851, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Pavendran Aramugam-3143000421, IT30241434
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSITIID1233 - Operations Research Lab 1 - FCSIT
EN - TbaIT - Dr. Suziyanti Binti Marjudi
FCSIT - BK8FCSIT - GL001
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Friday
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434
FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G2
FS - Shahida Bt Abd LatifSBT - Naeimah Binti Mamat
FASBIO - BK8FASBIO - BK14
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434
FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G2
FS - Shahida Bt Abd LatifSBT - Naeimah Binti Mamat
FASBIO - BK8FASBIO - BK14
--- --- --- --- ---
Nur Dhamirah Binti Mohd Daud-3132000481, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Farah Syafiqah Binti Hamdan-3134004261, Mohamad Nazha Bin Zainal Abidin-3134009481, Nur Atikah Binti Ali-3134009441, Siti Maizatun Binti Musa-3134001561, Mohamad Farid Asmadi Bin Mohd Razak-3134001101, Syed Abu Bakar Bin Syed Hassan-3133003001
IAD1153 - Computer Fundamental Lab 2 - FCSIT
IT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - GL208
Nur Dhamirah Binti Mohd Daud-3132000481, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Farah Syafiqah Binti Hamdan-3134004261, Mohamad Nazha Bin Zainal Abidin-3134009481, Nur Atikah Binti Ali-3134009441, Siti Maizatun Binti Musa-3134001561, Mohamad Farid Asmadi Bin Mohd Razak-3134001101, Syed Abu Bakar Bin Syed Hassan-3133003001
IAD1153 - Computer Fundamental Lab 2 - FCSIT
IT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - GL208
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD3143 - HTML Programming Lecture - IT, G1
IT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - BK6
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD3143 - HTML Programming Lecture - IT, G1
IT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - BK6
---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
IT303 - DIPLOMA IN MULTIMEDIA INDUSTRY
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Nor Asikin Bt Omar-3133010631, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091
IAD1233 - Discrete Mathematics Lecture - IT, G1MPU2243 - Communication Skills Lecture - CFGS, ALLMPU3232 - Kemahiran Al-Quran 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
IT - Rasidah Binti SardiCFGS - TarmiziESS - Hafiza Binti Abdul Hamid
FCSIT - BK4FCSIT - BK9FCSIT - BK7
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Nor Asikin Bt Omar-3133010631, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091
IAD1233 - Discrete Mathematics Lecture - IT, G1MPU2243 - Communication Skills Lecture - CFGS, ALLIAD2163 - Computer System Maintenance Lecture - IT, G2MPU3232 - Kemahiran Al-Quran 2 Lecture - ESS, G1-FK/FASBIO/FSKTM
IT - Rasidah Binti SardiCFGS - TarmiziIT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainESS - Hafiza Binti Abdul Hamid
FCSIT - BK4FCSIT - BK9FCSIT - BK11FCSIT - BK7
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Nor Asikin Bt Omar-3133010631, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD1233 - Discrete Mathematics Lecture - IT, G1MPU2243 - Communication Skills Lecture - CFGS, ALLIAD2163 - Computer System Maintenance Lecture - IT, G2ZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G1
IT - Rasidah Binti SardiCFGS - TarmiziIT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainESS - Mohd Nothman Bin Mohamad Nor
FCSIT - BK4FCSIT - BK9FCSIT - BK11FCSIT - BK5
Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2213 - Operating System Lecture - IT, G1ZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G1
IT - Marina HassanESS - Mohd Nothman Bin Mohamad Nor
FCSIT - BK6FCSIT - BK5
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061
IMD2123 - Scriptwriting And Storyboard Lab 1 - FCSITIAD1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1IAD2213 - Operating System Lecture - IT, G1
IT - Marliza Abdul MalikIT - Siti Fatimah Binti Haji OmarIT - Marina Hassan
FCSIT - SL102FCSIT - BK9FCSIT - BK6
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IMD2123 - Scriptwriting And Storyboard Lab 1 - FCSITIAD1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Marliza Abdul MalikIT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - SL102FCSIT - BK9
Fatin Nabilah Binti Ismail-3135002971, Nor Azura Binti Roslan-3135002791, Nurul Afini Bt Zainal-3135002781, Siti Azzufarinah Binti Mohd Jaffar-3135002641, Wan Hazwani Binti Wan Salman-3135001701, Rohani Binti Mat Isa-3135001381, Nor Asmahani Bt Kamaruzaman-3135001361, Nurul Azrian Binti Mohd Sopian-3135001301, Nurfarahin Binti Rozali-3135001181, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571
MPU2233 - Asas-Asas Al-Quran Lecture - ESS, G1
ESS - Mumtazah Binti Narowi
FCSIT - BK11
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Fatin Nabilah Binti Ismail-3135002971, Nor Azura Binti Roslan-3135002791, Nurul Afini Bt Zainal-3135002781, Siti Azzufarinah Binti Mohd Jaffar-3135002641, Wan Hazwani Binti Wan Salman-3135001701, Rohani Binti Mat Isa-3135001381, Nor Asmahani Bt Kamaruzaman-3135001361, Nurul Azrian Binti Mohd Sopian-3135001301, Nurfarahin Binti Rozali-3135001181, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571
IAD2143 - Database System Lab 1 - FCSITMPU2233 - Asas-Asas Al-Quran Lecture - ESS, G1
IT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanESS - Mumtazah Binti Narowi
FCSIT - GL208FCSIT - BK11
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Syazani Maula Ahmad-3102006531, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Malathi A/P Rajan-3122010811, Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431Fatin Nabilah Binti Ismail-3135002971, Nor Azura Binti Roslan-3135002791, Nurul Afini Bt Zainal-3135002781, Siti Azzufarinah Binti Mohd Jaffar-3135002641, Wan Hazwani Binti Wan Salman-3135001701, Rohani Binti Mat Isa-3135001381, Nor Asmahani Bt Kamaruzaman-3135001361, Nurul Azrian Binti Mohd Sopian-3135001301, Nurfarahin Binti Rozali-3135001181, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571
IAD2143 - Database System Lab 1 - FCSITIAD3162 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1MPU2233 - Asas-Asas Al-Quran Lecture - ESS, G1
IT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanIT - Khairul Annuar Bin AbdullahESS - Mumtazah Binti Narowi
FCSIT - GL208FCSIT - BS2FCSIT - BK11
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Syazani Maula Ahmad-3102006531, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Malathi A/P Rajan-3122010811, Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434
IAD2143 - Database System Lecture - IT, G1IAD3162 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1IAD1133 - Programming Methodology Lecture - IT, G1
IT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanIT - Khairul Annuar Bin AbdullahIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK5FCSIT - BS2FCSIT - BK8
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434
IAD2143 - Database System Lecture - IT, G1IAD1133 - Programming Methodology Lecture - IT, G1
IT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK5FCSIT - BK8
---
Tuesday --- --- --- ---
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, IT30341434, IT30141434Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Taufik Bin Ahmad-3132003021Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD1143 - Introduction To Multimedia Lecture - IT, G1IMD2223 - Audio And Video Digital Production Lab 1 - FCSITIAD3143 - HTML Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Norazimah Binti AwangIT - Marliza Abdul MalikIT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - BK1FCSIT - SL102FCSIT - GL105
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, IT30341434, IT30141434Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Taufik Bin Ahmad-3132003021Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lecture - IT, G1IAD1143 - Introduction To Multimedia Lecture - IT, G1IMD2223 - Audio And Video Digital Production Lab 1 - FCSITIAD3143 - HTML Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Norazimah Binti AwangIT - Marliza Abdul MalikIT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - BK4FCSIT - BK1FCSIT - SL102FCSIT - GL105
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Taufik Bin Ahmad-3132003021
IAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lecture - IT, G1IMD2223 - Audio And Video Digital Production Lecture - IT, G1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Marliza Abdul Malik
FCSIT - BK4FCSIT - BK5
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, IT30141434, IT30341434Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Taufik Bin Ahmad-3132003021Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391
IAD1143 - Introduction To Multimedia Lab 1 - FCSITIMD2223 - Audio And Video Digital Production Lecture - IT, G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Tutorial 2FMD1173 - Principles Of Mathematics Tutorial 1
IT - Norazimah Binti AwangIT - Marliza Abdul MalikSBT - Naeimah Binti MamatFS - Shahida Bt Abd Latif
FCSIT - SL102FCSIT - BK5FASBIO - BK7FASBIO - BT7
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, IT30141434, IT30341434
IAD1143 - Introduction To Multimedia Lab 1 - FCSIT
IT - Norazimah Binti Awang
FCSIT - SL102
Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IMD2153 - Animation Technique Lab 1 - FCSITZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
IT - Norazimah Binti AwangEN - Tba
FCSIT - SL102FCSIT - BK10
Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IMD2153 - Animation Technique Lab 1 - FCSITZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
IT - Norazimah Binti AwangEN - Tba
FCSIT - SL102FCSIT - BK10
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
ZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK10
Wednesday
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan Ismail
FCSIT - GL105
Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431
FMD1133 - Elementary Statistics Tutorial 1IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lab 1 - FCSIT
FS - Shahida Bt Abd LatifIT - Wan Hassan Basri Bin Wan Ismail
FASBIO - BK12FCSIT - GL105
Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2163 - Computer System Maintenance Lecture - IT, G1IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Wan Hassan Basri Bin Wan IsmailIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK11FCSIT - BK1FCSIT - GL001
Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2163 - Computer System Maintenance Lecture - IT, G1IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Wan Hassan Basri Bin Wan IsmailIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK11FCSIT - BK1FCSIT - GL001
Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111
FMD1133 - Elementary Statistics Lecture - EN, FSCIT G1IAD2163 - Computer System Maintenance Lab 1 - FCSIT
FS - Shahida Bt Abd LatifIT - Mohd Noor Rizal Bin Arbain
FASBIO - BT6FCSIT - GL104
Mohd Khairul Azwan Bin Mohamad Ali-3112036901, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Malathi A/P Rajan-3122010811, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Khairul Amir Bin Mokhtar-3132002571, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111
FMD1133 - Elementary Statistics Lecture - EN, FSCIT G1IAD2163 - Computer System Maintenance Lab 1 - FCSIT
FS - Shahida Bt Abd LatifIT - Mohd Noor Rizal Bin Arbain
FASBIO - BT6FCSIT - GL104
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434
IAD1133 - Programming Methodology Lab 1 - FCSIT
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - GL208
Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434
IMD2153 - Animation Technique Lecture - IT, G1IAD1133 - Programming Methodology Lab 1 - FCSIT
IT - Norazimah Binti AwangIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK4FCSIT - GL208
Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181
IMD2153 - Animation Technique Lecture - IT, G1
IT - Norazimah Binti Awang
FCSIT - BK4
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201, Mohanarajan A/L Kumar-3111022611Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IMD2213 - 3D Animation Lab 1 - FCSITIAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1-FCSIT
IT - Rosnita Binti A RahamanIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - GL209FCSIT - BK6
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201, Mohanarajan A/L Kumar-3111022611Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IMD2213 - 3D Animation Lab 1 - FCSITIAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1-FCSIT
IT - Rosnita Binti A RahamanIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - GL209FCSIT - BK6
---
Thursday
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Malathi A/P Rajan-3122010811Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Najib Bin Maamor-3141002621
IAD3253 - Content Management And Information Architecture Lecture - IT, G1IMD1233 - Graphic Modelling Lab 1 - FCSIT
IT - Izwan Suhadak Bin IshakIT - Suhaimi Mohd Noor
FCSIT - BK5FCSIT - SL102
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Malathi A/P Rajan-3122010811Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Najib Bin Maamor-3141002621
IAD3253 - Content Management And Information Architecture Lecture - IT, G1IMD1233 - Graphic Modelling Lab 1 - FCSIT
IT - Izwan Suhadak Bin IshakIT - Suhaimi Mohd Noor
FCSIT - BK5FCSIT - SL102
---
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Malathi A/P Rajan-3122010811
IAD3253 - Content Management And Information Architecture Lab 1 - FCSIT
IT - Izwan Suhadak Bin Ishak
FCSIT - GL001
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Malathi A/P Rajan-3122010811
IAD3253 - Content Management And Information Architecture Lab 1 - FCSIT
IT - Izwan Suhadak Bin Ishak
FCSIT - GL001
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Najib Bin Maamor-3141002621
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1IMD1233 - Graphic Modelling Lecture - IT, G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Suhaimi Mohd Noor
FCSIT - BS2FCSIT - BK4
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Najib Bin Maamor-3141002621
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1IMD1233 - Graphic Modelling Lecture - IT, G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Suhaimi Mohd Noor
FCSIT - BS2FCSIT - BK4
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin Arbain
FCSIT - BS2
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin Arbain
FCSIT - BS2
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
IAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lab 1 - FCSITZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanEN - Tba
FCSIT - GL105FCSIT - BK8
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
IAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lab 1 - FCSITZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanEN - Tba
FCSIT - GL105FCSIT - BK8
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Friday
Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Afiq Bin Azmi-3133000321, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391
IAD2333 - Human Computer Interaction Lecture - IT, G1IAD2363 - Technopreneur Lecture - IT, G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G2FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1
IT - Siti Fatimah Binti Haji OmarIT - Rahayu Binti HandanSBT - Naeimah Binti MamatFS - Shahida Bt Abd Latif
FCSIT - BK2FCSIT - BK4FASBIO - BK14FASBIO - BK8
Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391
IAD2333 - Human Computer Interaction Lecture - IT, G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G2FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1
IT - Siti Fatimah Binti Haji OmarSBT - Naeimah Binti MamatFS - Shahida Bt Abd Latif
FCSIT - BK2FASBIO - BK14FASBIO - BK8
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201, Mohanarajan A/L Kumar-3111022611Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511
IMD2213 - 3D Animation Lecture - IT, G1IAD2333 - Human Computer Interaction Lab 1 - FCSIT
IT - Rosnita Binti A RahamanIT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - BK9FCSIT - GL209
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201, Mohanarajan A/L Kumar-3111022611Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Thinagaran Ganesan-3134002521, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511
IMD2213 - 3D Animation Lecture - IT, G1IAD2333 - Human Computer Interaction Lab 1 - FCSIT
IT - Rosnita Binti A RahamanIT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - BK9FCSIT - GL209
--- --- ---
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061
IMD2123 - Scriptwriting And Storyboard Lecture - IT, G1IAD2213 - Operating System Lab 1 - FCSIT
IT - Marliza Abdul MalikIT - Marina Hassan
FCSIT - BK6FCSIT - GL209
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061
IMD2123 - Scriptwriting And Storyboard Lecture - IT, G1IAD2213 - Operating System Lab 1 - FCSIT
IT - Marliza Abdul MalikIT - Marina Hassan
FCSIT - BK6FCSIT - GL209
Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD2163 - Computer System Maintenance Lab 2 - FCSITIAD3143 - HTML Programming Lecture - IT, G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - GL209FCSIT - BK6
Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Nurunnadrah Binti Abdul Hasib-3134011091, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD2163 - Computer System Maintenance Lab 2 - FCSITIAD3143 - HTML Programming Lecture - IT, G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - GL209FCSIT - BK6
---
Saturday --- --- --- --- --- ---
Intan Faziana Bt Othman-3131005962, Che Faiz Faizal Bin Che Kamaruzzaman-4134006901, Sivneswary Puspalingam-4141005092, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Nurul Shafizah Binti Sharuddin Rashid-3133001041, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201
MPU3452 - Khidmat Masyarakat Lecture - CFGS, G1
CFGS - TBA 4
FCSIT - BK7
Intan Faziana Bt Othman-3131005962, Che Faiz Faizal Bin Che Kamaruzzaman-4134006901, Sivneswary Puspalingam-4141005092, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Nurul Shafizah Binti Sharuddin Rashid-3133001041, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Muhammad Afiq Al Anbari Bin Mohd Hatta-3112032201
MPU3452 - Khidmat Masyarakat Lecture - CFGS, G1
CFGS - TBA 4
FCSIT - BK7
--- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
IT304 - DIPLOMA COMPUTER APPLICATION IN BUSINESS
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- ---
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSITZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G1
IT - Kamsiah Binti MohamedESS - Mohd Nothman Bin Mohamad Nor
FCSIT - GL208FCSIT - BK5
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSITZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G1
IT - Kamsiah Binti MohamedESS - Mohd Nothman Bin Mohamad Nor
FCSIT - GL208FCSIT - BK5
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - BK9
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - BK9
--- ---
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Malathi A/P Rajan-3122010811, Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431
IAD3162 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1
IT - Khairul Annuar Bin Abdullah
FCSIT - BS2
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Syazani Maula Ahmad-3102006531, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Malathi A/P Rajan-3122010811, Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431
IAD1133 - Programming Methodology Lecture - IT, G1IAD3162 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Khairul Annuar Bin Abdullah
FCSIT - BK8FCSIT - BS2
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434
IAD1133 - Programming Methodology Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK8
---
Tuesday --- --- --- ---
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD3143 - HTML Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - GL105
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lecture - IT, G1IAD3143 - HTML Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - BK4FCSIT - GL105
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131
IAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lecture - IT, G1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - BK4
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434
FMD1173 - Principles Of Mathematics Tutorial 1FMD1173 - Principles Of Mathematics Tutorial 2
FS - Shahida Bt Abd LatifSBT - Naeimah Binti Mamat
FASBIO - BT7FASBIO - BK7
---
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
ZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK10
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
ZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK10
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
ZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK10
Wednesday
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan Ismail
FCSIT - GL105
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan Ismail
FCSIT - GL105
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan IsmailIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK1FCSIT - GL001
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan IsmailIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK1FCSIT - GL001
--- ---
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Syazani Maula Ahmad-3102006531, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071
IAD1133 - Programming Methodology Lab 1 - FCSITIAD2343 - Ethics In Computing Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - GL208FCSIT - BK6
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351Syazani Maula Ahmad-3102006531, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071
IAD1133 - Programming Methodology Lab 1 - FCSITIBD2123 - ERP Concept Lecture - IT, G1IAD2343 - Ethics In Computing Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Wan Azlan Bin Wan HassanIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - GL208FCSIT - BK1FCSIT - BK6
Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351Syazani Maula Ahmad-3102006531, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071
IBD2123 - ERP Concept Lecture - IT, G1IAD2343 - Ethics In Computing Lecture - IT, G1
IT - Wan Azlan Bin Wan HassanIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - BK1FCSIT - BK6
Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IBD2123 - ERP Concept Lecture - IT, G1IAD2133 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1-FCSIT
IT - Wan Azlan Bin Wan HassanIT - Kamsiah Binti MohamedIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK1FCSIT - BK5FCSIT - BK6
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1-FCSIT
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK5FCSIT - BK6
---
Thursday --- --- ---
Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351
IBD2223 - Business Application System Lab 1 - FCSIT
IT - Norhawani Binti Ahmad Teridi
FCSIT - GL104
Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351
IBD2223 - Business Application System Lab 1 - FCSIT
IT - Norhawani Binti Ahmad Teridi
FCSIT - GL104
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin Arbain
FCSIT - BS2
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1
IT - Mohd Noor Rizal Bin Arbain
FCSIT - BS2
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mahirah Binti Othman-3133001671, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1IAD2263 - Introduction To System Analysis And Design Lab 1 - FCSIT
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Marina Hassan
FCSIT - BS2FCSIT - GL105
Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131, Siti Noor Hashimah Binti Hisamudin-3111017861, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Puspadewi Binti Aladin-3124003302, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Syarifah Nurul Aliya Bt Sayed Kamarul Bahrin-3123012021, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Najiha Binti Shahrum-3123001101, Wahidah Binti Md Basari-3123000231, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Muhammad Farkhan Bin Zapri-3123008631, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761, Nur Amalina Binti Shamsudin-3123003411, Muhammad Hanif Awaludin-3123002671, Nurul Nadhirah Binti A.Noar-3123001061, Wan Kamaruzzaman Bin Wan Ramli-3123000931, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mahirah Binti Othman-3133001671, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD3164 - Final Year Project 2 Lecture - IT, G1IAD2263 - Introduction To System Analysis And Design Lab 1 - FCSIT
IT - Mohd Noor Rizal Bin ArbainIT - Marina Hassan
FCSIT - BS2FCSIT - GL105
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
IAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lab 1 - FCSITZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanEN - Tba
FCSIT - GL105FCSIT - BK8
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
IAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lab 1 - FCSITZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanEN - Tba
FCSIT - GL105FCSIT - BK8
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Friday
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Afiq Bin Azmi-3133000321, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501
FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G2IBD2223 - Business Application System Lecture - IT, G1IAD2363 - Technopreneur Lecture - IT, G1
FS - Shahida Bt Abd LatifSBT - Naeimah Binti MamatIT - Norhawani Binti Ahmad TeridiIT - Rahayu Binti Handan
FASBIO - BK8FASBIO - BK14FCSIT - BK9FCSIT - BK4
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, IT30241434Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351
FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G2IBD2223 - Business Application System Lecture - IT, G1
FS - Shahida Bt Abd LatifSBT - Naeimah Binti MamatIT - Norhawani Binti Ahmad Teridi
FASBIO - BK8FASBIO - BK14FCSIT - BK9
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mahirah Binti Othman-3133001671, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD2263 - Introduction To System Analysis And Design Lecture - IT, G1
IT - Marina Hassan
FCSIT - BK4
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mahirah Binti Othman-3133001671, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD2263 - Introduction To System Analysis And Design Lecture - IT, G1
IT - Marina Hassan
FCSIT - BK4
Yap Jun Shayn-3123001951, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nasri-3134003591, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Nareinthiran A/L Thamotharan-3134000551, Nurul Syafina Bt Mohd Said-3134000491, Ahmad Dzulqharnain Bin Ahmad Azian-3134000281, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Noor Maizatul Azma Bt Mat Lazim-3133005601, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621
PAD1113 - Financial Accounting 1 Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK5
Yap Jun Shayn-3123001951, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nasri-3134003591, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Nareinthiran A/L Thamotharan-3134000551, Nurul Syafina Bt Mohd Said-3134000491, Ahmad Dzulqharnain Bin Ahmad Azian-3134000281, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Noor Maizatul Azma Bt Mat Lazim-3133005601, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621
PAD1113 - Financial Accounting 1 Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK5
Yap Jun Shayn-3123001951, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nasri-3134003591, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Nareinthiran A/L Thamotharan-3134000551, Nurul Syafina Bt Mohd Said-3134000491, Ahmad Dzulqharnain Bin Ahmad Azian-3134000281, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Noor Maizatul Azma Bt Mat Lazim-3133005601, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621
PAD1113 - Financial Accounting 1 Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK5
--- ---
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD3143 - HTML Programming Lecture - IT, G1
IT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - BK6
Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Lakmidran A/L Sasedaran-3123012321, Najib Bin Maamor-3141002621, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD3143 - HTML Programming Lecture - IT, G1
IT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - BK6
---
Saturday --- ---
Khairrun Nor Balqish Binti Khairrul Anuar-3122001511, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Muhammad Faisal B Mohd Khir-3133009951, Nur Ain Binti Mohd Ismail-3132000241, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Adha Islahi Bin Ishak-3132002531, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Nur Diana Binti Abdul Kahar-3132002041, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621, Yap Jun Shayn-3123001951
PMD2143 - Principles Of Marketing Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK10
Khairrun Nor Balqish Binti Khairrul Anuar-3122001511, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Muhammad Faisal B Mohd Khir-3133009951, Nur Ain Binti Mohd Ismail-3132000241, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Adha Islahi Bin Ishak-3132002531, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Nur Diana Binti Abdul Kahar-3132002041, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621, Yap Jun Shayn-3123001951
PMD2143 - Principles Of Marketing Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK10
Khairrun Nor Balqish Binti Khairrul Anuar-3122001511, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Khairulnizam Bin Abdul Aziz-3133005821, Muhammad Faisal B Mohd Khir-3133009951, Nur Ain Binti Mohd Ismail-3132000241, Mahirah Binti Othman-3133001671, Syafiq Bin Sabri-3133006501, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Adha Islahi Bin Ishak-3132002531, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Nur Diana Binti Abdul Kahar-3132002041, Muhammad Salihin Bin Ibrahim-3123005621, Yap Jun Shayn-3123001951
PMD2143 - Principles Of Marketing Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK10
--- --- ---
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
Nurul Athirah Binti Zazali-3131003111, Mohammad Hafizi Bin Mohd Hanafiah-3124001391, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Salwa Haneem Binti Kamarul Baharin-3111013601, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Abd Halim Bin Abbas-3112030371, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, Nurul Adlin Azwa Binti Nor Azlan--3134003481, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Muhmmad Fazlizil Idzwan B.Kamal-3141002871, Aliff Ifwat Shah Bin Badri Shah-3141001001, Mahirah Binti Othman-3133001671, Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Muhammad Hairul Bin Zamzuri-3133008071, Mohd Azrol Bin Abdullah-870627035469, Raja Faizal Asyraf Bin Raja Kamarul Zaman-3131007971
PMD1313 - Principle Of Management Lecture - EN, G1-ALL BJ
EN - Tba
FCSIT - BK8
---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
IT305 - DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY (MOBILE TECHNOLOGY)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday --- ---
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSITZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G1
IT - Kamsiah Binti MohamedESS - Mohd Nothman Bin Mohamad Nor
FCSIT - GL208FCSIT - BK5
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSITZLU1232 - Arabic I Lecture - ESS, ALL-G1
IT - Kamsiah Binti MohamedESS - Mohd Nothman Bin Mohamad Nor
FCSIT - GL208FCSIT - BK5
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - BK9
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Muhamad Khuzairi Bin Mad Zin-3122000191, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Rakeesh A/L Sekkar-3111011871, Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951
IAD1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - BK9
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641
FMD1333 - Applied Mathematics Tutorial 1IAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lab 1 - FCSIT
SBT - Norhezan Bt UmarIT - Dr. Saliyah Kahar
FASBIO - BK14FCSIT - GL104
Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641
IAD2143 - Database System Lab 1 - FCSITIAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Nik Nordiana Binti Nik Ab RahmanIT - Dr. Saliyah Kahar
FCSIT - GL208FCSIT - GL104
Syazani Maula Ahmad-3102006531, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Malathi A/P Rajan-3122010811, Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD3162 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1IAD2143 - Database System Lab 1 - FCSIT
IT - Khairul Annuar Bin AbdullahIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - BS2FCSIT - GL208
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Syazani Maula Ahmad-3102006531, Saktish A/L Raju-3122006411, Shamannizah Maryam Alam Roskha Binti John Rosdi-3122005211, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Nasaruddin Bin Esa-3122000151, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Muhammad Norshahmin Bin Ibrahim-3123012691, Ameer Iqbal Bin Safine-3112033631, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Aliff Irfan Bin Razman-3133010551, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Naqib Bin Omardeen-3133009061, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Mohamad Nasrullah Bin Maaulut-3133001731, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Siti Baiduri Binti Shuib-3123006051, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Jazshira Binti Nor Sahin Shah-3132002111, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Ayoade Olalekan Adebayo-3123014671, Muhammad Sauffi Bin Umar-3123014622, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Nurfajrina Binti Lispendri-3123006871, Muhamad Fitri Bin Abdullah-3123003721, Alysa Binti Alias-3123003341, Isa Abdul Hadi Bin Mohd Salleh-3123002821, Subahsan A/L Narayanan-3123002721, Burhanuddin Bin Ahmad Jasli-3123002621, Mohamad Amirul Azwan Bin Subuh-3123001051, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Malathi A/P Rajan-3122010811, Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Daulatul Islam Bin Hashim-3122000431Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD1133 - Programming Methodology Lecture - IT, G1IAD3162 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1IAD2143 - Database System Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Khairul Annuar Bin AbdullahIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - BK8FCSIT - BS2FCSIT - BK5
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Mohanarajan A/L Kumar-3111022611, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Ahmad Kamarulariffin Bin Noordin-3122000781, Thinagaran Ganesan-3134002521, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Samitha A/P Gonasekeran @ Gunasekaran-3134006511, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Nilaavehni A/P Mariamuthu-3111017461, Abdul Muhaimin Bin Abdul Rahman-3134002951, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Saleh Anuar Bin Muhammad Shafie-3103003601, Ummu Baroqah Bt Kusnin-3122011651
IAD1133 - Programming Methodology Lecture - IT, G1IAD2143 - Database System Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Nik Nordiana Binti Nik Ab Rahman
FCSIT - BK8FCSIT - BK5
---
Tuesday --- --- --- ---
Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471
IWD2213 - Mobile Data Communication Lab 1 - FCSIT
IT - Zuraidy Adnan
FCSIT - GL104
Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131
IWD2213 - Mobile Data Communication Lab 1 - FCSITIAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lecture - IT, G1
IT - Zuraidy AdnanIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - GL104FCSIT - BK4
Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Nivanraj A/L Mohan-3141005011Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131
IWD1123 - Introduction To Mobile Technology Lab 1 - FCSITIAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lecture - IT, G1
IT - Azhar Bin HamidIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - GL105FCSIT - BK4
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Nivanraj A/L Mohan-3141005011
FMD1173 - Principles Of Mathematics Tutorial 1IWD1123 - Introduction To Mobile Technology Lab 1 - FCSIT
FS - Shahida Bt Abd LatifIT - Azhar Bin Hamid
FASBIO - BT7FCSIT - GL105
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761
FMD1333 - Applied Mathematics Lecture - EN, FSCIT
SBT - Norhezan Bt Umar
FASBIO - BK5
Ahmad Ridzuddin Bin Zahari-3122007921, Saktish A/L Raju-3122006411, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Thinagaran Ganesan-3134002521, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Syahirah Binti Ismail-3134009781, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Nur Ainn Nabila Binti Kamal-3134000251, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Muhammad Hafizuddin Bin Sabtu-3133002561, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Muhammad Dhirar Bin Asmat-3133001211, Yuvaraj A/L Shanmugam-3133001201, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Muhammad Hanis Bin Othman-3133000991, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Alif Ashraf Bin Md Zohri-3133000601, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Afiq Bin Azmi-3133000321, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Suganyha A/P Kanasee-3123012861, Muhammad Faris Iskandar Bin Mat Hussin-3123012761Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
FMD1333 - Applied Mathematics Lecture - EN, FSCITZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
SBT - Norhezan Bt UmarEN - Tba
FASBIO - BK5FCSIT - BK10
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
ZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK10
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Megganathan-3143006851, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, IT30141434, IT30241434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
ZEU1113 - Proficiency English I Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK10
Wednesday
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan Ismail
FCSIT - GL105
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan Ismail
FCSIT - GL105
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lecture - IT, G1IWD2223 - Mobile Database Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan IsmailIT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK1FCSIT - BK5FCSIT - GL001
Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Ahmad Saiful Bin Jamaluddin-3141001381, Abu Dzar Al-Ghifari Bin Samat-3122008431Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2313 - Fundamental Of Computer Network Lecture - IT, G1IWD2213 - Mobile Data Communication Lecture - IT, G1IWD2223 - Mobile Database Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Wan Hassan Basri Bin Wan IsmailIT - Zuraidy AdnanIT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK1FCSIT - BK7FCSIT - BK5FCSIT - GL001
Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641
IWD2213 - Mobile Data Communication Lecture - IT, G1IWD2223 - Mobile Database Lab 1 - FCSIT
IT - Zuraidy AdnanIT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - BK7FCSIT - GL208
Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641
IWD2223 - Mobile Database Lab 1 - FCSIT
IT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - GL208
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Nivanraj A/L Mohan-3141005011
IAD1133 - Programming Methodology Lab 1 - FCSITIWD1123 - Introduction To Mobile Technology Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - GL208FCSIT - BK9
Khairul Izzwan Bin Mabrol-3122002871, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Ranjithadevi A/P Nilamogan-3143003061, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, IT30241434Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Nivanraj A/L Mohan-3141005011
IAD1133 - Programming Methodology Lab 1 - FCSITIWD1123 - Introduction To Mobile Technology Lecture - IT, G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - GL208FCSIT - BK9
---
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1-FCSIT
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK5FCSIT - BK6
Naavaneethan A/L Baloo-3122003691, Muhammad Fadhil Bin Sulaiman Parsi-3122011341, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Ahmed Zahid Bin Hasbullah-3131004881Suhaimi Bin Abdul Fasir-3131002951, Maryam Binti Ibrahim-3143002541, Lu-Long Anak Granda-3143006541, Ahmad Redha Bin Md Amin Yatim-3143007571, IT30141434, IT30341434, IT30441434, IT30541434
IAD2133 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1IAD1153 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1-FCSIT
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Azhar Bin Hamid
FCSIT - BK5FCSIT - BK6
---
Thursday
Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021
IWD2113 - Introduction To Mobile Programming Lecture - IT, G1
IT - Marina Hassan
FCSIT - BK8
Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021
IWD2113 - Introduction To Mobile Programming Lecture - IT, G1
IT - Marina Hassan
FCSIT - BK8
---
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641
IAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lecture - IT, G1
IT - Dr. Saliyah Kahar
FCSIT - BK9
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641
IAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lecture - IT, G1
IT - Dr. Saliyah Kahar
FCSIT - BK9
Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021
IWD2113 - Introduction To Mobile Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Marina Hassan
FCSIT - GL001
Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Muhamad Syahril Redza Bin Ismail-3134000471, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021
IWD2113 - Introduction To Mobile Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Marina Hassan
FCSIT - GL001
--- ---
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSITIAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lab 1 - FCSIT
EN - TbaIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - BK8FCSIT - GL105
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581Syazani Maula Ahmad-3102006531, Muhammad Naim Bin Abd. Rahim-3122011241, Sulaiha Binti Ismail-3131005862, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641, Salmi Binti Salleh-3122008401, Mas Aziemah Az Zahra Binti Lizazman-3122008351, Erma Izzaty Binti Abdullah-3122010771, Nur Fazlina Bt Ab Jamil-3111000131
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSITIAD2253 - Computer & Network Security Fundamentals Lab 1 - FCSIT
EN - TbaIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin Sulaiman
FCSIT - BK8FCSIT - GL105
Maizatul Nasueha Binti Abdullah-3133000721, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Siti Mariam Binti Md-3135002191, Nor Syafiqah Binti Roshadzol-3135001201, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Mohamad Amin Solihin-3143003391, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Krisnahvani A/P Krisnamuthy-3141005121, Nivanraj A/L Mohan-3141005011, Siti Rahmah Bt Mohd Yusoff-3141000721, Syazwan Syafiq Bin Ahmad Daman Huri-3141000261, Abdul Rahim Bin Alizaman-3134006961, Najib Bin Maamor-3141002621, Siti Murni Binti Ikhlaq Ahmad-3132004321, Muhammad Afif Bin Hissam-3133010161, Nur Elyana Nabihah Binti Jamaluddin-3133009801, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Mikhail Bin Ahmad Suhaimi-3132003581
ZEU1223 - Proficiency English II Lecture - EN, FCSIT
EN - Tba
FCSIT - BK8
Friday
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Ikhmal Redzuan Bin Miskan-3122011101, Ahmad Syariz Bin Adnan-3122000181, Filza Syazwani Binti Jozaini-3131001831, Suraya Binti Shamsuri-3123005131, Aimi Izzati Binti Abdul Manaf-3133001181, Alya Syakira Bniti Abd Rahman-3133000711, Muhammad Azmieruddin Syah Bin Mohd Azan-3134008591, Afiq Bin Azmi-3133000321, Ariff Shahizat Bin Razilah-3133007671, Fatimah Binti Rahim-3133007851, Hazrul Farhan Bin Pian-3133000581, Lathaa Kumari A/P Rajanderan-3133010131, Karthikesan S/O Vijakumar-3133000021, Muhamad Amirul Azri Bin Kamaruzzaman-3133009631, Mohd Fariz Bin Zakaria-3133000971, Muhamad Ameruddin Bin Mohd Azman-3132002341, Muhammad Jazli Bin Zainuddin-3133000331, Muhammad Shahmi Bin Abdul Rahman-3133001751, Norseri Marina Binti Omar-3131004761, Nur Amirul Bin Zamri-3134002901, Suguneshan A/L Valiutham-3133000761, Taufik Bin Ahmad-3132003021, Tengku Aminuddin Muhsin Bin Tuan Mat-3131003181, Wan Ahmad Afeef Bin Wan Roshdi-3132003501
FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1IAD2363 - Technopreneur Lecture - IT, G1
FS - Shahida Bt Abd LatifIT - Rahayu Binti Handan
FASBIO - BK8FCSIT - BK4
Vishnu A/L Udhyakumar-3143008831, Elamarn A/L Krishnan-3121001431, Nurul Fitrah Bt Ismail-3143006201, Mohd Yusuf Bin Abdul Latif-3143001311, Manju A/P Murugan-3143009301, Muhammad Redzuan Hakimie Bin Abd Latif-3112033321, Maizatul Afiqah Binti Muhamadiah-3143002531, Megganathan-3143006851, Muhammad Kholish Zhoriff Bin Nadzri-3143004941, Noorul Kamilia Binti Kamaruddin-3143004791, Husni Zaim B Mohd Zuhali-3143004091, Muhammad Faris Bin Mohamad Ishak-3143002491, Muhammad Nur Azmi Bin Abdul Karom-3143002451, Denoor Akma Bin Rosly-3143002411, Iraas Irmarita Binti Saari-3143002351, Ellimaran A/L Ravisandaran-3143002231, Mohamad Khairul Nizam Bin Abu Bakar-3143002041, Adibah Binti Zaabah-3143008021, Mohamad Hafizol Hakim Bin Kamari-3142001821, Maizatul Akmar Binti Ahmad-3142001781, Pavendran Aramugam-3143000421, Nurul Khaleeda Bt Roslan-3143000141, Nurrusydiah Binti Abdullah-3143003571, Mohamad Amin Solihin-3143003391
FMD1173 - Principles Of Mathematics Lecture - EN, FSCIT G1
FS - Shahida Bt Abd Latif
FASBIO - BK8
--- --- --- --- ---
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs Tba
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs Tba
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
MPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
CFGS - Lecturer Cfgs Tba
FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
--- ---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
IT401 - BACHELOR IN INFORMATION TECHNOLOGY (HONOURS)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS3232 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - FASBIO, G2, Lecture - IT
IT - Rahayu Binti HandanIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BS2FCSIT - BK10
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS3232 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - FASBIO, G2, Lecture - IT
IT - Rahayu Binti HandanIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BS2FCSIT - BK10
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Muhammad Zulhelmie Bin Sidek-4103005652, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Farid Bin Azizi-4111001661, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, IT40341434, IT40741434
IAS2273 - Operation Research Lab 1 - FCSITIAS2253 - Computer And Network Security Lab 1 - FCSITFMS1113 - Mathematics Lecture - EN, FSCIT 1
IT - Dr. Suziyanti Binti MarjudiIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanSBT - Faizal Bin Yahaya
FCSIT - GL104FCSIT - GL105FASBIO - BK12
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Muhammad Zulhelmie Bin Sidek-4103005652, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Farid Bin Azizi-4111001661, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, IT40341434, IT40741434
IAS2273 - Operation Research Lab 1 - FCSITIAS2253 - Computer And Network Security Lab 1 - FCSITFMS1113 - Mathematics Lecture - EN, FSCIT 1
IT - Dr. Suziyanti Binti MarjudiIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanSBT - Faizal Bin Yahaya
FCSIT - GL104FCSIT - GL105FASBIO - BK12
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS2273 - Operation Research Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 1 - FCSITIAS2183 - Web Development Lecture - IT, G1
IT - Dr. Suziyanti Binti MarjudiIT - Dr. Saliyah KaharIT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - BK5FCSIT - GL001FCSIT - BK1
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS2273 - Operation Research Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 1 - FCSITIAS2183 - Web Development Lecture - IT, G1
IT - Dr. Suziyanti Binti MarjudiIT - Dr. Saliyah KaharIT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - BK5FCSIT - GL001FCSIT - BK1
Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481Nur Israf Fasehah Binti Ismail-3122008061, Nur Ainin Sofiya Binti Norini-3143002001, Siti Maisarah Bt Harry Nasution-3143003721, Siti Nasyitah Binti Mohamed Osman-4141003461, Muhammad Radzi Bin Abdullah-4141001571, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Azizi Bin Ahmad-3123006961
IAS1313 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1ZLU1242 - French I Lecture - IT, ALL-G2, ALL-G1
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Faudzi Bin Ahmad
FCSIT - BK6FCSIT - BK8
Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481Nur Israf Fasehah Binti Ismail-3122008061, Nur Ainin Sofiya Binti Norini-3143002001, Siti Maisarah Bt Harry Nasution-3143003721, Siti Nasyitah Binti Mohamed Osman-4141003461, Muhammad Radzi Bin Abdullah-4141001571, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Azizi Bin Ahmad-3123006961Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS1313 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1ZLU1242 - French I Lecture - IT, ALL-G2, ALL-G1ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
IT - Hema A/P SubramaniamIT - Faudzi Bin AhmadLS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK6FCSIT - BK8FCSIT - BK4
Ismail Bin Hashim-4112037191, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS2193 - ICT Driven Revolution In Society Lecture - IT, G1IAS2143 - Database System Lecture - IT, G1ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
IT - Zahrul Azwan Absl Kamarul AdzharIT - Rasidah Binti SardiLS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK9FCSIT - BK2FCSIT - BK4
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501Ismail Bin Hashim-4112037191, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS2163 - Visual Programming Lab 1 - FCSITIAS2193 - ICT Driven Revolution In Society Lecture - IT, G1IAS2143 - Database System Lecture - IT, G1ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
IT - Faudzi Bin AhmadIT - Zahrul Azwan Absl Kamarul AdzharIT - Rasidah Binti SardiLS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - GL105FCSIT - BK9FCSIT - BK2FCSIT - BK4
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501Ismail Bin Hashim-4112037191, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341
IAS2163 - Visual Programming Lab 1 - FCSITIAS2193 - ICT Driven Revolution In Society Lecture - IT, G1
IT - Faudzi Bin AhmadIT - Zahrul Azwan Absl Kamarul Adzhar
FCSIT - GL105FCSIT - BK9
---
Tuesday
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Mohandass-4141006181, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301
FMS1323 - Statistics Lecture - EN, FSCIT 1
SBT - Azman Bin Ariffin
FASBIO - BK5
Muhammad Zulhelmie Bin Sidek-4103005652, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Farid Bin Azizi-4111001661, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, IT40341434, IT40741434Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Mohandass-4141006181, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301
FMS1113 - Mathematics Tutorial 1FMS1323 - Statistics Lecture - EN, FSCIT 1
SBT - Faizal Bin YahayaSBT - Azman Bin Ariffin
FASBIO - BK3FASBIO - BK5
--- ---
Puventharan A/L Ganeson-4103006661, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Melvin Ray Michael-4123013111, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Qurratu Nadia Binti Baharum-4121001521, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434Laavania A/P Ravenda-4111000181, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Vasuki Balasantharan-4141000071, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Mohd Fareez Bin Mohd Jamari-4133008121, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, IT40741434Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Hasnah Binti Abdullah-4134003841
IAS3233 - Expert System Lecture - IT, G1IAS1253 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSITIAS2223 - Human Computer Interaction Lecture - IT, G1INS1113 - Data Communication Lecture - IT, G1
IT - Rohaya Abu HassanIT - Irny Suzila Bt IshakIT - Rahayu Binti HandanIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - BK3FCSIT - GL209FCSIT - BS2FCSIT - BK8
Puventharan A/L Ganeson-4103006661, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Melvin Ray Michael-4123013111, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Qurratu Nadia Binti Baharum-4121001521, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434Laavania A/P Ravenda-4111000181, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Vasuki Balasantharan-4141000071, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Mohd Fareez Bin Mohd Jamari-4133008121, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, IT40741434Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Hasnah Binti Abdullah-4134003841
IAS3233 - Expert System Lecture - IT, G1IAS2163 - Visual Programming Lecture - IT, G1IAS1253 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSITIAS2223 - Human Computer Interaction Lecture - IT, G1ITS4123 - Total Quality Control Lecture - IT, G1INS1113 - Data Communication Lecture - IT, G1
IT - Rohaya Abu HassanIT - Faudzi Bin AhmadIT - Irny Suzila Bt IshakIT - Rahayu Binti HandanIT - Nur Amlya Binti Abd MajidIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - BK3FCSIT - BK2FCSIT - GL209FCSIT - BS2FCSIT - BK6FCSIT - BK8
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451
IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lecture - IT, G1IAS2163 - Visual Programming Lecture - IT, G1IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1ITS4123 - Total Quality Control Lecture - IT, G1
IT - Suzana BasaruddinIT - Faudzi Bin AhmadIT - Kamsiah Binti MohamedIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - BK10FCSIT - BK2FCSIT - BK3FCSIT - BK6
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291
IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lecture - IT, G1IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1
IT - Suzana BasaruddinIT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK10FCSIT - BK3
Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291
IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1
IT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK3
Musafar Bin Laasaba-4103005202, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761
IAS3383 - Modeling And Simulation Lab 1 - FCSITIAS2253 - Computer And Network Security Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lecture - IT, G1
IT - Dr. Mohd Fahmi Bin Mohamad AmranIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Muhammad Fairuz Bin Abd Rauf
FCSIT - GL105FCSIT - BK7FCSIT - BS2
Musafar Bin Laasaba-4103005202, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761
IAS3383 - Modeling And Simulation Lab 1 - FCSITIAS2253 - Computer And Network Security Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lecture - IT, G1
IT - Dr. Mohd Fahmi Bin Mohamad AmranIT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Muhammad Fairuz Bin Abd Rauf
FCSIT - GL105FCSIT - BK7FCSIT - BS2
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Mohandass-4141006181, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301
FMS1323 - Statistics Tutorial 1
SBT - Azman Bin Ariffin
FASBIO - BK3
Wednesday
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Melvin Ray Michael-4123013111, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Christopher Duke Behang-4123010801, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Qurratu Nadia Binti Baharum-4121001521, Mazen Hamed Rojba Abbes-4112039701Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202Rosli Bin Ariffin-4111000161, Mohd Ridzwan Bin Mat Khair-4134009372, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Abdul Khairul Nazrin Bin Abdul Majid-4134007981, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nursyuhadah Bt Sharuddin-4134006181, Mohd Zamir Bin Abdul Karim-4134004121, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Vasuki Balasantharan-4141000071, Mohd Firdaus Bin Rojae-4134008351, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Ahmad Naim Bin Zaharudin-4133009211, Syu'Aiba Bin Mukhni-4133008081, Prithini A/P Govindan-4133006231, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Nursyazwan Bin Nordin-4111001211
ITS4223 - Strategic Information System Planning Lecture - IT, G1IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lab 1 - FCSITIAS1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Irny Suzila Bt IshakIT - Muhammad HashimIT - Marliza Abdul Malik
FCSIT - BK3FCSIT - GL208FCSIT - BK6
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Melvin Ray Michael-4123013111, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Christopher Duke Behang-4123010801, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Qurratu Nadia Binti Baharum-4121001521, Mazen Hamed Rojba Abbes-4112039701Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202Rosli Bin Ariffin-4111000161, Mohd Ridzwan Bin Mat Khair-4134009372, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Abdul Khairul Nazrin Bin Abdul Majid-4134007981, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nursyuhadah Bt Sharuddin-4134006181, Mohd Zamir Bin Abdul Karim-4134004121, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Vasuki Balasantharan-4141000071, Mohd Firdaus Bin Rojae-4134008351, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Ahmad Naim Bin Zaharudin-4133009211, Syu'Aiba Bin Mukhni-4133008081, Prithini A/P Govindan-4133006231, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Nursyazwan Bin Nordin-4111001211
ITS4223 - Strategic Information System Planning Lecture - IT, G1IAS2343 - Managing Information Technology Lecture - IT, G1IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lab 1 - FCSITIAS1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1
IT - Irny Suzila Bt IshakIT - Dr. Salyani Binti OsmanIT - Muhammad HashimIT - Marliza Abdul Malik
FCSIT - BK3FCSIT - BK8FCSIT - GL208FCSIT - BK6
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Melvin Ray Michael-4123013111, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Christopher Duke Behang-4123010801, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Qurratu Nadia Binti Baharum-4121001521, Mazen Hamed Rojba Abbes-4112039701Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ITS4223 - Strategic Information System Planning Lecture - IT, G1IAS2343 - Managing Information Technology Lecture - IT, G1IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 2 - FaSBio, Lab 2 - FCSIT
IT - Irny Suzila Bt IshakIT - Dr. Salyani Binti OsmanIT - Muhammad HashimIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK3FCSIT - BK8FCSIT - BK9FCSIT - GL104
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS2343 - Managing Information Technology Lecture - IT, G1IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 2 - FaSBio, Lab 2 - FCSIT
IT - Dr. Salyani Binti OsmanIT - Muhammad HashimIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK8FCSIT - BK9FCSIT - GL104
Musafar Bin Laasaba-4103005202, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431Laavania A/P Ravenda-4111000181, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434
IAS3383 - Modeling And Simulation Lecture - IT, G1IAS2233 - Computer Graphics Lecture - IT, G1IAS1313 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSITIAS1253 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1
IT - Dr. Mohd Fahmi Bin Mohamad AmranIT - Rosnita Binti A RahamanIT - Hema A/P SubramaniamIT - Irny Suzila Bt Ishak
FCSIT - BK10FCSIT - BK9FCSIT - GL209FCSIT - BK6
Musafar Bin Laasaba-4103005202, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431Laavania A/P Ravenda-4111000181, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434
IAS3383 - Modeling And Simulation Lecture - IT, G1IAS2233 - Computer Graphics Lecture - IT, G1IAS1313 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSITIAS1253 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1
IT - Dr. Mohd Fahmi Bin Mohamad AmranIT - Rosnita Binti A RahamanIT - Hema A/P SubramaniamIT - Irny Suzila Bt Ishak
FCSIT - BK10FCSIT - BK9FCSIT - GL209FCSIT - BK6
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Melvin Ray Michael-4123013111, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Christopher Duke Behang-4123010801, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Nur Athirah Binti Mohd Khusaini-4112029851, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Laavania A/P Ravenda-4111000181Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151
IAS3133 - Project Management Lecture - IT, G1IAS2133 - Software Engineering Lecture - IT, G1
IT - Haslinda Binti Sutan Ahmad NawiIT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK8FCSIT - BK3
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Melvin Ray Michael-4123013111, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Christopher Duke Behang-4123010801, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Nur Athirah Binti Mohd Khusaini-4112029851, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Laavania A/P Ravenda-4111000181Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151
IAS3133 - Project Management Lecture - IT, G1IAS2133 - Software Engineering Lecture - IT, G1
IT - Haslinda Binti Sutan Ahmad NawiIT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK8FCSIT - BK3
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Melvin Ray Michael-4123013111, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Christopher Duke Behang-4123010801, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Nur Athirah Binti Mohd Khusaini-4112029851, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Laavania A/P Ravenda-4111000181Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001
IAS3133 - Project Management Lecture - IT, G1ICS2213 - Analysis And Design Of Algorithm Lecture - IT, G1IAS2133 - Software Engineering Lecture - IT, G1IAS3243 - Manufacturing System And Automation Lecture - IT, G1
IT - Haslinda Binti Sutan Ahmad NawiIT - Mohammad Ashri Bin Abu HassanIT - Kamsiah Binti MohamedIT - Dr. Mohd Fahmi Bin Mohamad Amran
FCSIT - BK8FCSIT - BK10FCSIT - BK3FCSIT - BK9
Puventharan A/L Ganeson-4103006661, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Melvin Ray Michael-4123013111, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Qurratu Nadia Binti Baharum-4121001521, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Gan Kok Wei-4133001421, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, IT40641434Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001
IAS3233 - Expert System Lab 1 - FCSITICS2213 - Analysis And Design Of Algorithm Lecture - IT, G1IAS1233 - Operating System Lab 1 - FCSITIAS3243 - Manufacturing System And Automation Lecture - IT, G1
IT - Rohaya Abu HassanIT - Mohammad Ashri Bin Abu HassanIT - Izwan Suhadak Bin IshakIT - Dr. Mohd Fahmi Bin Mohamad Amran
FCSIT - GL208FCSIT - BK10FCSIT - GL104FCSIT - BK9
Puventharan A/L Ganeson-4103006661, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Melvin Ray Michael-4123013111, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Qurratu Nadia Binti Baharum-4121001521, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Gan Kok Wei-4133001421, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, IT40641434Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001
IAS3233 - Expert System Lab 1 - FCSITICS2213 - Analysis And Design Of Algorithm Lecture - IT, G1IAS1233 - Operating System Lab 1 - FCSITIAS3243 - Manufacturing System And Automation Lecture - IT, G1
IT - Rohaya Abu HassanIT - Mohammad Ashri Bin Abu HassanIT - Izwan Suhadak Bin IshakIT - Dr. Mohd Fahmi Bin Mohamad Amran
FCSIT - GL208FCSIT - BK10FCSIT - GL104FCSIT - BK9
---
Thursday
Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Kok Chin Hoong-4143009551, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Nurul Farhana Binti Ismi-4122003971, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS3213 - E-Commerce Lab 1 - FCSIT
IT - Shireen Binti Muhamad
FCSIT - GL208
Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Kok Chin Hoong-4143009551, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Nurul Farhana Binti Ismi-4122003971, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS3213 - E-Commerce Lab 1 - FCSIT
IT - Shireen Binti Muhamad
FCSIT - GL208
Musafar Bin Laasaba-4103005202, Sman Saly-4111025401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Tee Soon Leong-4131006921, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Qurratu Nadia Binti Baharum-4121001521, Mazen Hamed Rojba Abbes-4112039701, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Farid Bin Azizi-4111001661Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881
ITS3233 - Business Intelligent Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Raja Mohd Tariqi Raja Lope AhmadIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - BK2FCSIT - SL204
Musafar Bin Laasaba-4103005202, Sman Saly-4111025401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Tee Soon Leong-4131006921, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Qurratu Nadia Binti Baharum-4121001521, Mazen Hamed Rojba Abbes-4112039701, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Farid Bin Azizi-4111001661Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Chew Soon Yung-4111002311, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, IT40541434, IT40641434, IT40341434, IT40241434Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451
ITS3233 - Business Intelligent Lecture - IT, G1IAS1113 - Introduction To Web Design Lab 1 - FCSITIAS2153 - Computer Networking Lab 1 - FCSITITS4123 - Total Quality Control Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Raja Mohd Tariqi Raja Lope AhmadIT - Latifah Abd LatibIT - Azlinda Binti Abdul AzizIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - BK2FCSIT - GL207FCSIT - SL204FCSIT - GL209
Musafar Bin Laasaba-4103005202, Sman Saly-4111025401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Tee Soon Leong-4131006921, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Qurratu Nadia Binti Baharum-4121001521, Mazen Hamed Rojba Abbes-4112039701, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Farid Bin Azizi-4111001661Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Chew Soon Yung-4111002311, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, IT40541434, IT40641434, IT40341434, IT40241434Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451
ITS3233 - Business Intelligent Lecture - IT, G1IAS1113 - Introduction To Web Design Lab 1 - FCSITITS4123 - Total Quality Control Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Raja Mohd Tariqi Raja Lope AhmadIT - Latifah Abd LatibIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - BK2FCSIT - GL207FCSIT - GL209
Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Gan Kok Wei-4133001421, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, IT40641434Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Farah Adlina Binti Borhan-4123011791, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, Ismail Bin Hashim-4112037191, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Puventharan A/L Ganeson-4103006661, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Navien A/L Kunalan-4122007541, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481
IAS1233 - Operating System Lecture - IT, G1IAS2363 - Technopreneur Lecture - IT, G1IAS3373 - Telecommunications Lecture - IT, G1
IT - Izwan Suhadak Bin IshakIT - Rahayu Binti HandanIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - BK6FCSIT - BK10FCSIT - BK5
Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Gan Kok Wei-4133001421, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, IT40641434Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Farah Adlina Binti Borhan-4123011791, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, Ismail Bin Hashim-4112037191, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Puventharan A/L Ganeson-4103006661, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Navien A/L Kunalan-4122007541, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481
IAS1233 - Operating System Lecture - IT, G1IAS2363 - Technopreneur Lecture - IT, G1IAS3373 - Telecommunications Lecture - IT, G1
IT - Izwan Suhadak Bin IshakIT - Rahayu Binti HandanIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - BK6FCSIT - BK10FCSIT - BK5
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Farah Adlina Binti Borhan-4123011791, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, Ismail Bin Hashim-4112037191, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Puventharan A/L Ganeson-4103006661, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Navien A/L Kunalan-4122007541, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - IT, G1IAS2363 - Technopreneur Lecture - IT, G1IAS3373 - Telecommunications Lecture - IT, G1
IT - Dr. Saliyah KaharIT - Rahayu Binti HandanIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - BK7FCSIT - BK10FCSIT - BK5
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371
IAS2243 - Web Application And Development Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - IT, G1ITS3223 - Enterprise Information Architecture Lecture - IT, G1IAS2283 - Production Planning And Control Lecture - EN, G1
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Dr. Saliyah KaharIT - Nur Syufiza Ahmad ShukorIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - BK2FCSIT - BK7FCSIT - BK1FCSIT - BK6
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Chew Soon Yung-4111002311, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, IT40541434, IT40641434, IT40341434, IT40241434Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371
IAS2243 - Web Application And Development Lecture - IT, G1IAS1113 - Introduction To Web Design Lecture - IT, G1ITS3223 - Enterprise Information Architecture Lecture - IT, G1IAS2283 - Production Planning And Control Lecture - EN, G1
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Latifah Abd LatibIT - Nur Syufiza Ahmad ShukorIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - BK2FCSIT - BK5FCSIT - BK1FCSIT - BK6
Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Chew Soon Yung-4111002311, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, IT40541434, IT40641434, IT40341434, IT40241434Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Mohamad Norsyazwan Bin Mohd Rafi-4123012001, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371
IAS1113 - Introduction To Web Design Lecture - IT, G1ITS3223 - Enterprise Information Architecture Lecture - IT, G1IAS2283 - Production Planning And Control Lecture - EN, G1
IT - Latifah Abd LatibIT - Nur Syufiza Ahmad ShukorIT - Nur Amlya Binti Abd Majid
FCSIT - BK5FCSIT - BK1FCSIT - BK6
---
Friday
Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251
IAS2143 - Database System Lab 1 - FCSIT
IT - Rasidah Binti Sardi
FCSIT - GL209
Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251Farid Bin Azizi-4111001661, Sman Saly-4111025401, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mazen Hamed Rojba Abbes-4112039701, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622
IAS2143 - Database System Lab 1 - FCSITITS4243 - Knowledge Management System Lecture - IT, G1
IT - Rasidah Binti SardiIT - Nur Syufiza Ahmad Shukor
FCSIT - GL209FCSIT - BK7
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281Farid Bin Azizi-4111001661, Sman Saly-4111025401, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mazen Hamed Rojba Abbes-4112039701, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612Laavania A/P Ravenda-4111000181, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Hasnah Binti Abdullah-4134003841
IAS2243 - Web Application And Development Lab 1 - FCSITITS4243 - Knowledge Management System Lecture - IT, G1IAS2183 - Web Development Lab 1 - FCSITIAS2223 - Human Computer Interaction Lab 1 - FCSITINS1113 - Data Communication Lab 1 - FCSIT
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Nur Syufiza Ahmad ShukorIT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Rahayu Binti HandanIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - GL105FCSIT - BK7FCSIT - GL207FCSIT - GL001FCSIT - SL204
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281Farid Bin Azizi-4111001661, Sman Saly-4111025401, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mazen Hamed Rojba Abbes-4112039701, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612Laavania A/P Ravenda-4111000181, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Hasnah Binti Abdullah-4134003841
IAS2243 - Web Application And Development Lab 1 - FCSITITS4243 - Knowledge Management System Lecture - IT, G1IAS2183 - Web Development Lab 1 - FCSITIAS2223 - Human Computer Interaction Lab 1 - FCSITINS1113 - Data Communication Lab 1 - FCSIT
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Nur Syufiza Ahmad ShukorIT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Rahayu Binti HandanIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - GL105FCSIT - BK7FCSIT - GL207FCSIT - GL001FCSIT - SL204
--- --- ---
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lab 1 - FCSITMPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
IT - Suzana BasaruddinCFGS - Lecturer Cfgs Tba
FCSIT - GL105FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Edzra Mahaddy Bin Faudzi-4134010781, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641
IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lab 1 - FCSITZES1243 - Technical English II Lecture - EN, FCSITMPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1
IT - Suzana BasaruddinLS - Ann Sofee Binti RazaliCFGS - Lecturer Cfgs Tba
FCSIT - GL105FCSIT - BK1FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)
Laavania A/P Ravenda-4111000181, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Edzra Mahaddy Bin Faudzi-4134010781, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662Siti Quraisha Binti Mohamad Kharul Nidzam-3111016601, Nur Ilya Natasya Bt Esa-3122005171, Mohamad Qaiyum Bin Mohamad Jafri-3122005121, Mohanaraj A/L Mathialagan-3131001721, Sri Mullyani Bt Usman-3123012182, Nurul Syuhada Binti Yaacob-3133006981, Ramlan Neki B. Alzirul-3123008681, Muhammad Noor Hakimi Bin Zamri-3123001901, Ahmad Asyraf Ambri Bin Ahmad Nizan-3122002411, Muhammad Shahrin Nidzam Bin Effendy-3122011451, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Azwina Aisha Binti Roslan-3143007641Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Kok Chin Hoong-4143009551, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Nurul Farhana Binti Ismi-4122003971, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS2233 - Computer Graphics Lab 1 - FCSITZES1243 - Technical English II Lecture - EN, FCSITMPW1113/MPW2113 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1IAS3213 - E-Commerce Lecture - IT, G1
IT - Rosnita Binti A RahamanLS - Ann Sofee Binti RazaliCFGS - Lecturer Cfgs TbaIT - Shireen Binti Muhamad
FCSIT - GL104FCSIT - BK1FESS - Room 6 (refer to FESS Admin Office)FCSIT - BK8
Laavania A/P Ravenda-4111000181, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Edzra Mahaddy Bin Faudzi-4134010781, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Kok Chin Hoong-4143009551, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Nurul Farhana Binti Ismi-4122003971, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS2233 - Computer Graphics Lab 1 - FCSITZES1243 - Technical English II Lecture - EN, FCSITIAS3213 - E-Commerce Lecture - IT, G1
IT - Rosnita Binti A RahamanLS - Ann Sofee Binti RazaliIT - Shireen Binti Muhamad
FCSIT - GL104FCSIT - BK1FCSIT - BK8
---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
IT402 - BACHELOR IN COMPUTER SCIENCE (SOFTWARE ENGINEERING) (HONS)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622Adoneus Achilleus-4141000751, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS3232 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1ISS2113 - Software Requirement Lab 1 - FCSITIAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - FASBIO, G2, Lecture - IT
IT - Rahayu Binti HandanIT - Marina HassanIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BS2FCSIT - GL208FCSIT - BK10
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622Adoneus Achilleus-4141000751, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS3232 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1ISS2113 - Software Requirement Lab 1 - FCSITIAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - FASBIO, G2, Lecture - IT
IT - Rahayu Binti HandanIT - Marina HassanIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BS2FCSIT - GL208FCSIT - BK10
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Navien A/L Kunalan-4122007541, Ngan Keat Woon-4131007841, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Rohini A/P Arumugam-4123011281Muhammad Zulhelmie Bin Sidek-4103005652, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Farid Bin Azizi-4111001661, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, IT40341434, IT40741434
IAS2253 - Computer And Network Security Lab 1 - FCSITISS2253 - Software Construction Lab 1 - FCSITFMS1113 - Mathematics Lecture - EN, FSCIT 1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Nur Razia Mohd SuradiSBT - Faizal Bin Yahaya
FCSIT - GL105FCSIT - GL207FASBIO - BK12
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Navien A/L Kunalan-4122007541, Ngan Keat Woon-4131007841, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Rohini A/P Arumugam-4123011281Muhammad Zulhelmie Bin Sidek-4103005652, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Farid Bin Azizi-4111001661, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, IT40341434, IT40741434
IAS2253 - Computer And Network Security Lab 1 - FCSITISS2253 - Software Construction Lab 1 - FCSITFMS1113 - Mathematics Lecture - EN, FSCIT 1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Nur Razia Mohd SuradiSBT - Faizal Bin Yahaya
FCSIT - GL105FCSIT - GL207FASBIO - BK12
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Chew Soon Yung-4111002311, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 1 - FCSITIAS2183 - Web Development Lecture - IT, G1IAS2123 - Computer Organization Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Saliyah KaharIT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Roziyani Bte Setik
FCSIT - GL001FCSIT - BK1FCSIT - GL209
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Chew Soon Yung-4111002311, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 1 - FCSITIAS2183 - Web Development Lecture - IT, G1IAS2123 - Computer Organization Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Saliyah KaharIT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Roziyani Bte Setik
FCSIT - GL001FCSIT - BK1FCSIT - GL209
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481
IAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lab 1 - FCSITIAS1313 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1
IT - Dr. Saliyah KaharIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - GL104FCSIT - BK6
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lab 1 - FCSITIAS1313 - Object Oriented Programming Lecture - IT, G1ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
IT - Dr. Saliyah KaharIT - Hema A/P SubramaniamLS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - GL104FCSIT - BK6FCSIT - BK4
Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS2143 - Database System Lecture - IT, G1ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
IT - Rasidah Binti SardiLS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK2FCSIT - BK4
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS2163 - Visual Programming Lab 1 - FCSITIAS2143 - Database System Lecture - IT, G1ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
IT - Faudzi Bin AhmadIT - Rasidah Binti SardiLS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - GL105FCSIT - BK2FCSIT - BK4
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501
IAS2163 - Visual Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Faudzi Bin Ahmad
FCSIT - GL105
---
Tuesday
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Mohandass-4141006181, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301
FMS1323 - Statistics Lecture - EN, FSCIT 1
SBT - Azman Bin Ariffin
FASBIO - BK5
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Mohandass-4141006181, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Muhammad Zulhelmie Bin Sidek-4103005652, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Farid Bin Azizi-4111001661, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, IT40341434, IT40741434
FMS1323 - Statistics Lecture - EN, FSCIT 1FMS1113 - Mathematics Tutorial 1
SBT - Azman Bin AriffinSBT - Faizal Bin Yahaya
FASBIO - BK5FASBIO - BK3
--- ---
Laavania A/P Ravenda-4111000181, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Vasuki Balasantharan-4141000071, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Mohd Fareez Bin Mohd Jamari-4133008121, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, IT40741434Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434
IAS2223 - Human Computer Interaction Lecture - IT, G1IAS1253 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Rahayu Binti HandanIT - Irny Suzila Bt Ishak
FCSIT - BS2FCSIT - GL209
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501Laavania A/P Ravenda-4111000181, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Vasuki Balasantharan-4141000071, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Mohd Fareez Bin Mohd Jamari-4133008121, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, IT40741434Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434Ngan Keat Woon-4131007841, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871
IAS2163 - Visual Programming Lecture - IT, G1IAS2223 - Human Computer Interaction Lecture - IT, G1IAS1253 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSITISS2283 - Software Testing Lab 1 - FCSIT
IT - Faudzi Bin AhmadIT - Rahayu Binti HandanIT - Irny Suzila Bt IshakIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK2FCSIT - BS2FCSIT - GL209FCSIT - GL001
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291Ngan Keat Woon-4131007841, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871
IAS2163 - Visual Programming Lecture - IT, G1IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lecture - IT, G1IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1ISS2283 - Software Testing Lab 1 - FCSIT
IT - Faudzi Bin AhmadIT - Suzana BasaruddinIT - Kamsiah Binti MohamedIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK2FCSIT - BK10FCSIT - BK3FCSIT - GL001
Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Akbar Bin Asmara-4111023832Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291
IAS2313 - Artificial Intelligence Lab 1 - FCSITIAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lecture - IT, G1IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1
IT - Juraidawati Binti ArbainIT - Suzana BasaruddinIT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - GL001FCSIT - BK10FCSIT - BK3
Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Akbar Bin Asmara-4111023832Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291
IAS2313 - Artificial Intelligence Lab 1 - FCSITIAS1323 - Information System Lecture - IT, G1
IT - Juraidawati Binti ArbainIT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - GL001FCSIT - BK3
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761
IAS2253 - Computer And Network Security Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lecture - IT, G1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Muhammad Fairuz Bin Abd Rauf
FCSIT - BK7FCSIT - BS2
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761
IAS2253 - Computer And Network Security Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lecture - IT, G1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Muhammad Fairuz Bin Abd Rauf
FCSIT - BK7FCSIT - BS2
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Mohandass-4141006181, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301
FMS1323 - Statistics Tutorial 1
SBT - Azman Bin Ariffin
FASBIO - BK3
Wednesday
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Mohd Ridzwan Bin Mat Khair-4134009372, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Abdul Khairul Nazrin Bin Abdul Majid-4134007981, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nursyuhadah Bt Sharuddin-4134006181, Mohd Zamir Bin Abdul Karim-4134004121, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Vasuki Balasantharan-4141000071, Mohd Firdaus Bin Rojae-4134008351, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Ahmad Naim Bin Zaharudin-4133009211, Syu'Aiba Bin Mukhni-4133008081, Prithini A/P Govindan-4133006231, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Nursyazwan Bin Nordin-4111001211Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202
IAS1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lab 1 - FCSIT
IT - Marliza Abdul MalikIT - Muhammad Hashim
FCSIT - BK6FCSIT - GL208
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Mohd Ridzwan Bin Mat Khair-4134009372, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Abdul Khairul Nazrin Bin Abdul Majid-4134007981, Anazulhani Binti Azizan-4111008301, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nursyuhadah Bt Sharuddin-4134006181, Mohd Zamir Bin Abdul Karim-4134004121, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Vasuki Balasantharan-4141000071, Mohd Firdaus Bin Rojae-4134008351, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Ahmad Naim Bin Zaharudin-4133009211, Syu'Aiba Bin Mukhni-4133008081, Prithini A/P Govindan-4133006231, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Nursyazwan Bin Nordin-4111001211Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202
IAS1162 - Human Personality And Team Building Lecture - IT, G1IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lab 1 - FCSIT
IT - Marliza Abdul MalikIT - Muhammad Hashim
FCSIT - BK6FCSIT - GL208
Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ISS3163 - Software Maintenance And Evolution Lab 1 - FCSITIAS1223 - Data Structures And Algorithms Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 2 - FaSBio, Lab 2 - FCSIT
IT - Nor Azliana Akmal Binti JamaludinIT - Muhammad HashimIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - GL105FCSIT - BK9FCSIT - GL104
Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ISS3163 - Software Maintenance And Evolution Lab 1 - FCSITIAS1223 - Data Structures And Algorithms Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 2 - FaSBio, Lab 2 - FCSIT
IT - Nor Azliana Akmal Binti JamaludinIT - Muhammad HashimIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - GL105FCSIT - BK9FCSIT - GL104
Laavania A/P Ravenda-4111000181, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434
IAS2233 - Computer Graphics Lecture - IT, G1ISS3163 - Software Maintenance And Evolution Lecture - IT, G1IAS1313 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSITISS2263 - Software Design And Architecture Lab 1 - FCSITIAS1253 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1
IT - Rosnita Binti A RahamanIT - Nor Azliana Akmal Binti JamaludinIT - Hema A/P SubramaniamIT - Azaliza Binti ZainalIT - Irny Suzila Bt Ishak
FCSIT - BK9FCSIT - BK8FCSIT - GL209FCSIT - GL105FCSIT - BK6
Laavania A/P Ravenda-4111000181, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Vignes A/L Chandran-4143008961, Norezaika Binti Mohd Adris-4134007031, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Hazizi Aziz Bin Mohamad Hashim-4111024371, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Ashwini A/P Arrumugam-4134002471, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Adoneus Achilleus-4141000751, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Jason Ilavarasar A/L Gnanasegran-4133005091, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434
IAS2233 - Computer Graphics Lecture - IT, G1ISS3163 - Software Maintenance And Evolution Lecture - IT, G1IAS1313 - Object Oriented Programming Lab 1 - FCSITISS2263 - Software Design And Architecture Lab 1 - FCSITIAS1253 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1
IT - Rosnita Binti A RahamanIT - Nor Azliana Akmal Binti JamaludinIT - Hema A/P SubramaniamIT - Azaliza Binti ZainalIT - Irny Suzila Bt Ishak
FCSIT - BK9FCSIT - BK8FCSIT - GL209FCSIT - GL105FCSIT - BK6
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Melvin Ray Michael-4123013111, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Christopher Duke Behang-4123010801, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Nur Athirah Binti Mohd Khusaini-4112029851, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Laavania A/P Ravenda-4111000181
IAS3133 - Project Management Lecture - IT, G1
IT - Haslinda Binti Sutan Ahmad Nawi
FCSIT - BK8
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Melvin Ray Michael-4123013111, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Christopher Duke Behang-4123010801, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Nur Athirah Binti Mohd Khusaini-4112029851, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Laavania A/P Ravenda-4111000181Adoneus Achilleus-4141000751, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071
IAS3133 - Project Management Lecture - IT, G1ISS2113 - Software Requirement Lecture - IT, G1
IT - Haslinda Binti Sutan Ahmad NawiIT - Marina Hassan
FCSIT - BK8FCSIT - BK2
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Melvin Ray Michael-4123013111, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Christopher Duke Behang-4123010801, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Nur Athirah Binti Mohd Khusaini-4112029851, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Laavania A/P Ravenda-4111000181Adoneus Achilleus-4141000751, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071
IAS3133 - Project Management Lecture - IT, G1ISS2113 - Software Requirement Lecture - IT, G1
IT - Haslinda Binti Sutan Ahmad NawiIT - Marina Hassan
FCSIT - BK8FCSIT - BK2
Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571Ismail Bin Hashim-4112037191, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Isniayu Putri Arief-4134011131, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071, Adoneus Achilleus-4141000751, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, IT40541434Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Gan Kok Wei-4133001421, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, IT40641434
ISS2263 - Software Design And Architecture Lecture - IT, G1IAS3113/ITS2334 - Interactive Multimedia/Exploitation of ICT Lab 1 - FCSITIAS1233 - Operating System Lab 1 - FCSIT
IT - Azaliza Binti ZainalIT - Norazimah Binti AwangIT - Izwan Suhadak Bin Ishak
FCSIT - BK4FCSIT - SL102FCSIT - GL104
Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571Ismail Bin Hashim-4112037191, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Isniayu Putri Arief-4134011131, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071, Adoneus Achilleus-4141000751, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, IT40541434Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Gan Kok Wei-4133001421, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, IT40641434
ISS2263 - Software Design And Architecture Lecture - IT, G1IAS3113/ITS2334 - Interactive Multimedia/Exploitation of ICT Lab 1 - FCSITIAS1233 - Operating System Lab 1 - FCSIT
IT - Azaliza Binti ZainalIT - Norazimah Binti AwangIT - Izwan Suhadak Bin Ishak
FCSIT - BK4FCSIT - SL102FCSIT - GL104
---
Thursday
Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Chew Soon Yung-4111002311, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191Ismail Bin Hashim-4112037191, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Isniayu Putri Arief-4134011131, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071, Adoneus Achilleus-4141000751, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, IT40541434Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Kok Chin Hoong-4143009551, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Nurul Farhana Binti Ismi-4122003971, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS2123 - Computer Organization Lecture - IT, G1IAS3113/ITS2334 - Interactive Multimedia/Exploitation of ICT Lecture - IT, G1IAS3213 - E-Commerce Lab 1 - FCSIT
IT - Roziyani Bte SetikIT - Norazimah Binti AwangIT - Shireen Binti Muhamad
FCSIT - BK4FCSIT - BK6FCSIT - GL208
Navien A/L Kunalan-4122007541, Ngan Keat Woon-4131007841, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Rohini A/P Arumugam-4123011281Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Chew Soon Yung-4111002311, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191Ismail Bin Hashim-4112037191, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Isniayu Putri Arief-4134011131, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071, Adoneus Achilleus-4141000751, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, IT40541434Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Kok Chin Hoong-4143009551, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Nurul Farhana Binti Ismi-4122003971, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Maureen Njoki Wagema-4112039612
ISS2253 - Software Construction Lecture - IT, G1IAS2123 - Computer Organization Lecture - IT, G1IAS3113/ITS2334 - Interactive Multimedia/Exploitation of ICT Lecture - IT, G1IAS3213 - E-Commerce Lab 1 - FCSIT
IT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Roziyani Bte SetikIT - Norazimah Binti AwangIT - Shireen Binti Muhamad
FCSIT - BK7FCSIT - BK4FCSIT - BK6FCSIT - GL208
Navien A/L Kunalan-4122007541, Ngan Keat Woon-4131007841, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Rohini A/P Arumugam-4123011281Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881
ISS2253 - Software Construction Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lab 1 - FCSIT
IT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - BK7FCSIT - SL204
Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Chew Soon Yung-4111002311, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, IT40541434, IT40641434, IT40341434, IT40241434Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Vasuki Balasantharan-4141000071, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Mohd Fareez Bin Mohd Jamari-4133008121, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, IT40741434
IAS1113 - Introduction To Web Design Lab 1 - FCSITIAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lab 1 - FCSITIAS2223 - Human Computer Interaction Lab 2 - FCSIT
IT - Latifah Abd LatibIT - Dr. Saliyah KaharIT - Azlinda Binti Abdul AzizIT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - GL207FCSIT - BK9FCSIT - SL204
Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Chew Soon Yung-4111002311, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, IT40541434, IT40641434, IT40341434, IT40241434Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Vasuki Balasantharan-4141000071, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Mohd Fareez Bin Mohd Jamari-4133008121, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, IT40741434
IAS1113 - Introduction To Web Design Lab 1 - FCSITIAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lecture - IT, G1IAS2223 - Human Computer Interaction Lab 2 - FCSIT
IT - Latifah Abd LatibIT - Dr. Saliyah KaharIT - Siti Fatimah Binti Haji Omar
FCSIT - GL207FCSIT - BK9
Puventharan A/L Ganeson-4103006661, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Navien A/L Kunalan-4122007541, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Farah Adlina Binti Borhan-4123011791, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, Ismail Bin Hashim-4112037191, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Gan Kok Wei-4133001421, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, IT40641434
IAS3373 - Telecommunications Lecture - IT, G1IAS2363 - Technopreneur Lecture - IT, G1IAS1233 - Operating System Lecture - IT, G1
IT - Azlinda Binti Abdul AzizIT - Rahayu Binti HandanIT - Izwan Suhadak Bin Ishak
FCSIT - BK5FCSIT - BK10FCSIT - BK6
Puventharan A/L Ganeson-4103006661, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Navien A/L Kunalan-4122007541, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Farah Adlina Binti Borhan-4123011791, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, Ismail Bin Hashim-4112037191, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Gan Kok Wei-4133001421, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, IT40641434Ngan Keat Woon-4131007841, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871
IAS3373 - Telecommunications Lecture - IT, G1IAS2363 - Technopreneur Lecture - IT, G1IAS1233 - Operating System Lecture - IT, G1ISS2283 - Software Testing Lecture - IT, G1
IT - Azlinda Binti Abdul AzizIT - Rahayu Binti HandanIT - Izwan Suhadak Bin IshakIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK5FCSIT - BK10FCSIT - BK6FCSIT - BK1
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302Puventharan A/L Ganeson-4103006661, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Navien A/L Kunalan-4122007541, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Farah Adlina Binti Borhan-4123011791, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, Ismail Bin Hashim-4112037191, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Ngan Keat Woon-4131007841, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - IT, G1IAS3373 - Telecommunications Lecture - IT, G1IAS2363 - Technopreneur Lecture - IT, G1ISS2283 - Software Testing Lecture - IT, G1
IT - Dr. Saliyah KaharIT - Azlinda Binti Abdul AzizIT - Rahayu Binti HandanIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK7FCSIT - BK5FCSIT - BK10FCSIT - BK1
Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281
IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - IT, G1IAS2243 - Web Application And Development Lecture - IT, G1
IT - Dr. Saliyah KaharIT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - BK7FCSIT - BK2
Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Chew Soon Yung-4111002311, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, IT40541434, IT40641434, IT40341434, IT40241434Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281
IAS1113 - Introduction To Web Design Lecture - IT, G1IAS2243 - Web Application And Development Lecture - IT, G1
IT - Latifah Abd LatibIT - Mohamad Syakiran Bin Muhammad
FCSIT - BK5FCSIT - BK2
Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Chew Soon Yung-4111002311, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, IT40541434, IT40641434, IT40341434, IT40241434
IAS1113 - Introduction To Web Design Lecture - IT, G1
IT - Latifah Abd Latib
FCSIT - BK5
---
Friday
Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251
IAS2143 - Database System Lab 1 - FCSIT
IT - Rasidah Binti Sardi
FCSIT - GL209
Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251
IAS2143 - Database System Lab 1 - FCSIT
IT - Rasidah Binti Sardi
FCSIT - GL209
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281Laavania A/P Ravenda-4111000181, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS2243 - Web Application And Development Lab 1 - FCSITIAS2223 - Human Computer Interaction Lab 1 - FCSITIAS2183 - Web Development Lab 1 - FCSIT
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Rahayu Binti HandanIT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - GL105FCSIT - GL001FCSIT - GL207
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Fakarulah Uzzer Bin Mohd Zaidee-4121001211, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Noorlin Binti Shuaidi-4111023481, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281Laavania A/P Ravenda-4111000181, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS2243 - Web Application And Development Lab 1 - FCSITIAS2223 - Human Computer Interaction Lab 1 - FCSITIAS2183 - Web Development Lab 1 - FCSIT
IT - Mohamad Syakiran Bin MuhammadIT - Rahayu Binti HandanIT - Nur Razia Mohd Suradi
FCSIT - GL105FCSIT - GL001FCSIT - GL207
--- --- ---
Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Akbar Bin Asmara-4111023832Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Nurul Aida Hafiza Binti Ramli-3143005251, Nadia Iliana Binti Mazdi Khairul-3143002031Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181
IAS2313 - Artificial Intelligence Lecture - IT, G1MPU2213/MPU3212 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lab 1 - FCSIT
IT - Juraidawati Binti ArbainCFGS - NorizanIT - Suzana Basaruddin
FCSIT - BK5FCSIT - BK11FCSIT - GL105
Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Akbar Bin Asmara-4111023832Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Nurul Aida Hafiza Binti Ramli-3143005251, Nadia Iliana Binti Mazdi Khairul-3143002031Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Edzra Mahaddy Bin Faudzi-4134010781, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662
IAS2313 - Artificial Intelligence Lecture - IT, G1MPU2213/MPU3212 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lab 1 - FCSITZES1243 - Technical English II Lecture - EN, FCSIT
IT - Juraidawati Binti ArbainCFGS - NorizanIT - Suzana BasaruddinLS - Ann Sofee Binti Razali
FCSIT - BK5FCSIT - BK11FCSIT - GL105FCSIT - BK1
Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Nurul Aida Hafiza Binti Ramli-3143005251, Nadia Iliana Binti Mazdi Khairul-3143002031Laavania A/P Ravenda-4111000181, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Edzra Mahaddy Bin Faudzi-4134010781, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Kok Chin Hoong-4143009551, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Nurul Farhana Binti Ismi-4122003971, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Maureen Njoki Wagema-4112039612
MPU2213/MPU3212 - Bahasa Kebangsaan A Lecture - CFGS, G1IAS2233 - Computer Graphics Lab 1 - FCSITZES1243 - Technical English II Lecture - EN, FCSITIAS3213 - E-Commerce Lecture - IT, G1
CFGS - NorizanIT - Rosnita Binti A RahamanLS - Ann Sofee Binti RazaliIT - Shireen Binti Muhamad
FCSIT - BK11FCSIT - GL104FCSIT - BK1FCSIT - BK8
Laavania A/P Ravenda-4111000181, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Vignes A/L Chandran-4143008961, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Edzra Mahaddy Bin Faudzi-4134010781, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Kok Chin Hoong-4143009551, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Nurul Farhana Binti Ismi-4122003971, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS2233 - Computer Graphics Lab 1 - FCSITZES1243 - Technical English II Lecture - EN, FCSITIAS3213 - E-Commerce Lecture - IT, G1
IT - Rosnita Binti A RahamanLS - Ann Sofee Binti RazaliIT - Shireen Binti Muhamad
FCSIT - GL104FCSIT - BK1FCSIT - BK8
---
Saturday --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Timetable generated with FET 5.19.0 on 8/20/14 10:00 AM

back to the top

Default institution
IT403 - BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONS)
8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
Monday
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Hazirah Binti Abd Hamid-4143008461, Najma Abdi Abdulahi-4143004291Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS3232 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1MPU3173 - Pengajian Malaysia 3 Lecture - CFGS, G_INTERNATIONAL STDNIAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - FASBIO, G2, Lecture - IT
IT - Rahayu Binti HandanCFGS - Azar FatihaIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BS2FASBIO - BT5FCSIT - BK10
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Muhammad Azim Bin Amran-4124000691, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Siti Aisyah Binti Amat Jalani-4123013061, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Kalaivani A/P Maricowanan-4131007521, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Sharmila A/P Karisnan-4131007121, Mageswari A/P Jayapragasam-4131007061, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Purni A/P Ramakrishnan-4123000921, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Aida Emaleena Sulaiman-4121001571, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Mohamad Syamil Bin Mohamad Zainal-4111025622Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Hazirah Binti Abd Hamid-4143008461, Najma Abdi Abdulahi-4143004291Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS3232 - Final Year Project 1 Lecture - IT, G1MPU3173 - Pengajian Malaysia 3 Lecture - CFGS, G_INTERNATIONAL STDNIAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lecture - FASBIO, G2, Lecture - IT
IT - Rahayu Binti HandanCFGS - Azar FatihaIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BS2FASBIO - BT5FCSIT - BK10
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Hazirah Binti Abd Hamid-4143008461, Najma Abdi Abdulahi-4143004291Muhammad Zulhelmie Bin Sidek-4103005652, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Farid Bin Azizi-4111001661, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, IT40341434, IT40741434
IAS2253 - Computer And Network Security Lab 1 - FCSITMPU3173 - Pengajian Malaysia 3 Lecture - CFGS, G_INTERNATIONAL STDNFMS1113 - Mathematics Lecture - EN, FSCIT 1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanCFGS - Azar FatihaSBT - Faizal Bin Yahaya
FCSIT - GL105FASBIO - BT5FASBIO - BK12
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111Muhammad Zulhelmie Bin Sidek-4103005652, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Farid Bin Azizi-4111001661, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, IT40341434, IT40741434
IAS2253 - Computer And Network Security Lab 1 - FCSITICS3253 - Automata Theory And Computation Lecture - EN, G1FMS1113 - Mathematics Lecture - EN, FSCIT 1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Rasidah Binti SardiSBT - Faizal Bin Yahaya
FCSIT - GL105FCSIT - BK8FASBIO - BK12
Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Chew Soon Yung-4111002311, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302
IAS2123 - Computer Organization Lab 1 - FCSITIAS2183 - Web Development Lecture - IT, G1ICS3253 - Automata Theory And Computation Lecture - EN, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 1 - FCSIT
IT - Roziyani Bte SetikIT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Rasidah Binti SardiIT - Dr. Saliyah Kahar
FCSIT - GL209FCSIT - BK1FCSIT - BK8FCSIT - GL001
Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Chew Soon Yung-4111002311, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Nor Siti Farah Bte Abd Rahman-4123011451, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111Rosli Bin Ariffin-4111000161, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Vilasini Nair A/P Mutharasan-4143007801, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302
IAS2123 - Computer Organization Lab 1 - FCSITIAS2183 - Web Development Lecture - IT, G1ICS3253 - Automata Theory And Computation Lecture - EN, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 1 - FCSIT
IT - Roziyani Bte SetikIT - Nur Razia Mohd SuradiIT - Rasidah Binti SardiIT - Dr. Saliyah Kahar
FCSIT - GL209FCSIT - BK1FCSIT - BK8FCSIT - GL001
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641
IAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Saliyah Kahar
FCSIT - GL104
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lab 1 - FCSITZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
IT - Dr. Saliyah KaharLS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - GL104FCSIT - BK4
Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251Ismail Bin Hashim-4112037191, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS2143 - Database System Lecture - IT, G1IAS2193 - ICT Driven Revolution In Society Lecture - IT, G1ZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
IT - Rasidah Binti SardiIT - Zahrul Azwan Absl Kamarul AdzharLS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK2FCSIT - BK9FCSIT - BK4
Rajeswary A/P Govindasamy-4111008591, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Hariharan A/L Govindasamy-4133010671, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Muhammad Aiman Bin Kamarudin-4122008551, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251Ismail Bin Hashim-4112037191, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501Isniayu Putri Arief-4134011131, Sakhr Ahmed-4101023461, Syafiqah Binti Saifuddin-4142000721, Meor Mohd Aidid B. Meor Jamaluddin-4103005311, Radhe Vijayan-4143009001, Roslinda Mohd Rosli-4134006741, Nor Fatin Nemyza Bt Sawandi-4142000691, Mohamad Asyraf Bin Azman-4143002371, Noor Kamilah Bt Abdul Aziz-4142001061, Zarina A/P V.P. Govindasamy-4135000861, Nur Athira Binti Mohamed Hanipah-4142000531, Srimathi Jayaganesan-4143008352, Nurul Fatin Binti Ahmad Taufik-4143007821, Noor Fatahiah Binti Mohd Razali-4143004081, Noor Hairina Binti Noor Hisham-4143003851, Muhammad Saiful Rasydan Bin Mohamed Rafeek-4143000501, Nur Ikhwani Binti Yahya-4142001261, Arunnasundari A/P Ramani-4142001381, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IAS2143 - Database System Lecture - IT, G1IAS2193 - ICT Driven Revolution In Society Lecture - IT, G1IAS2163 - Visual Programming Lab 1 - FCSITZES1133 - Technical English I Lecture - CFGS, FCSIT
IT - Rasidah Binti SardiIT - Zahrul Azwan Absl Kamarul AdzharIT - Faudzi Bin AhmadLS - Murni Salina Binti Saharudin
FCSIT - BK2FCSIT - BK9FCSIT - GL105FCSIT - BK4
Ismail Bin Hashim-4112037191, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Nurul Izzah Binti Abdul Aziz-4111024291, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501
IAS2193 - ICT Driven Revolution In Society Lecture - IT, G1IAS2163 - Visual Programming Lab 1 - FCSIT
IT - Zahrul Azwan Absl Kamarul AdzharIT - Faudzi Bin Ahmad
FCSIT - BK9FCSIT - GL105
---
Tuesday
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Mohandass-4141006181, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301
FMS1323 - Statistics Lecture - EN, FSCIT 1
SBT - Azman Bin Ariffin
FASBIO - BK5
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Mohandass-4141006181, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Muhammad Zulhelmie Bin Sidek-4103005652, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Muhammad Yazid Bin Mohamad Yunus-4112036871, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Nor Diana Binti Abdul Rahman-4112037791, Farid Bin Azizi-4111001661, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, IT40341434, IT40741434
FMS1323 - Statistics Lecture - EN, FSCIT 1FMS1113 - Mathematics Tutorial 1
SBT - Azman Bin AriffinSBT - Faizal Bin Yahaya
FASBIO - BK5FASBIO - BK3
--- ---
Laavania A/P Ravenda-4111000181, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Vasuki Balasantharan-4141000071, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Mohd Fareez Bin Mohd Jamari-4133008121, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, IT40741434Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434
IAS2223 - Human Computer Interaction Lecture - IT, G1IAS1253 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSIT
IT - Rahayu Binti HandanIT - Irny Suzila Bt Ishak
FCSIT - BS2FCSIT - GL209
Laavania A/P Ravenda-4111000181, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Muhammad Ahnaf Fikri Bin Husin-4143006801, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Surendran A/L Chandra Sakaran-4112037001, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Vasuki Balasantharan-4141000071, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Mohd Fareez Bin Mohd Jamari-4133008121, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, IT40741434Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501
IAS2223 - Human Computer Interaction Lecture - IT, G1IAS1253 - Computer Fundamental Lab 1 - FCSITIAS2163 - Visual Programming Lecture - IT, G1
IT - Rahayu Binti HandanIT - Irny Suzila Bt IshakIT - Faudzi Bin Ahmad
FCSIT - BS2FCSIT - GL209FCSIT - BK2
Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Kalaivani A/P Manoharan-4111008031, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Moganaambal A/P Muniandy-4112036982, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Mohandass-4141006181, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Daud Osman Ali Mahad-4111026541, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181
IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1IAS2163 - Visual Programming Lecture - IT, G1IAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lecture - IT, G1
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Faudzi Bin AhmadIT - Suzana Basaruddin
FCSIT - BK3FCSIT - BK2FCSIT - BK10
Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Akbar Bin Asmara-4111023832Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Muhamad Syafiq Bin Mohd Zain-4103001781, Basheer Abdurra'Uf Yahya-4122002341, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Izzaty Liyana Binti Maslah-4122009611, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Melvin Ray Michael-4123013111, Christopher Duke Behang-4123010801, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Tee Soon Leong-4131006921, Kanagaraj A/L Tarmalingam-4131006431, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Noor Hayati Binti Selaman-4112038342, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Laavania A/P Ravenda-4111000181
IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1IAS2313 - Artificial Intelligence Lab 1 - FCSITIAS3143 - Data Mining And Data Warehouse Lecture - IT, G1
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Juraidawati Binti ArbainIT - Suzana Basaruddin
FCSIT - BK3FCSIT - GL001FCSIT - BK10
Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151, Chew Soon Yung-4111002311, Muhammad Azam Syaffiq Bin Abd Ghafar-4135001391, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Muhammad Iskandar Bin David-4135001901, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Shamuddin Bin Lacker-4132003391, Nur Afiqah Binti Abdurahman-4124002571, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Akbar Bin Asmara-4111023832
IAS1323 - Information System Lecture - IT, G1IAS2313 - Artificial Intelligence Lab 1 - FCSIT
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Juraidawati Binti Arbain
FCSIT - BK3FCSIT - GL001
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761
IAS2253 - Computer And Network Security Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lecture - IT, G1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Muhammad Fairuz Bin Abd Rauf
FCSIT - BK7FCSIT - BS2
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Mohamad Khairol Nizam Bin Md Saad-4134006011, Nurul Nadia Binti Buang-4134004411, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, Hasnah Binti Abdullah-4134003841, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Afiq Bin Aminuddin-4112034651, Yaashini A/P Anantaraja-4131007471, Yaashina A/P Anantaraja-4131007271, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Akbar Bin Asmara-4111023832, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Puventharan A/L Ganeson-4103006661Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Sathiaseelan A/L Mummoorthy-4111027761, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Mohd Rafsan Bin Abdul Rahman-4131007111, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Abdul Razak Bin Sulaiman-4123012451, Nik Edlin Hanini Binti Nik Hashim-4123011461, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Bekhit Salm Abdusemed-4111025761
IAS2253 - Computer And Network Security Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lecture - IT, G1
IT - Suhaimi @ Ramdzan Bin SulaimanIT - Muhammad Fairuz Bin Abd Rauf
FCSIT - BK7FCSIT - BS2
Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syed Jalaludin B. Syed Mahmood-4112039431, Keeshanraj A/L Balasingam-4141006271, Mohandass-4141006181, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Siti Nurliyana Binti Razali-4123011771, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Nathiya A/P Subaramaniam-4123008841, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301
FMS1323 - Statistics Tutorial 1
SBT - Azman Bin Ariffin
FASBIO - BK3
Wednesday
Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202
IBS2143 - Purchasing And Supply Management Lecture - IT, G1IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lab 1 - FCSIT
IT - Zahrul Azwan Absl Kamarul AdzharIT - Muhammad Hashim
FCSIT - BK2FCSIT - GL208
Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202
IBS2143 - Purchasing And Supply Management Lecture - IT, G1ICS2233 - Software Development Lecture - EN, G1IAS2343 - Managing Information Technology Lecture - IT, G1IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lab 1 - FCSIT
IT - Zahrul Azwan Absl Kamarul AdzharIT - Kamsiah Binti MohamedIT - Dr. Salyani Binti OsmanIT - Muhammad Hashim
FCSIT - BK2FCSIT - BK4FCSIT - BK8FCSIT - GL208
Muhammad Syafiq Bin Mohd Said-4112037291, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
IBS2143 - Purchasing And Supply Management Lecture - IT, G1ICS2233 - Software Development Lecture - EN, G1IAS2343 - Managing Information Technology Lecture - IT, G1IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 2 - FaSBio, Lab 2 - FCSIT
IT - Zahrul Azwan Absl Kamarul AdzharIT - Kamsiah Binti MohamedIT - Dr. Salyani Binti OsmanIT - Muhammad HashimIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK2FCSIT - BK4FCSIT - BK8FCSIT - BK9FCSIT - GL104
Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Nurfizrin Bt Zolkefli-4112032391, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Khenneth Aghilan Al Thevadason James-4141004632, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231Mohd Abdul Hafiz Bin Mohd Yusoff-4091010881, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Siti Rabi'Atul Naqibah Binti Mohd Suzairom-4112032451, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Siti Fatma Binti Mustapa-4112037592, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Kok Chin Hoong-4143009551, Hassan Bin Kamal Fauzi-4143009321, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Adam Bin Nor Rashid-4111024321, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Mohammad Izzuddin Bin A Rahman-4134003391, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Muhammad Iqbal Bin Azman-4134000991, Abdelrahman Bashir Makawi-4112035321, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nor Aziera Zeittey Aida Binti Salim-4124001781, Muhammad Fakhrurrazi Bin Johari-4123014662, Musafar Bin Laasaba-4103005202Mohamad Syarfunizam Bin Hendri Ariandi-4135000331, Azrena Binti Rahman-4135001581, Nur Azuwa Binti Abdullah-4111012161, Hemasiri A/P Alagasan-4135002291, Zainun Nadzireen Bin Badruz Zahi-4134003711, Yong Chea Sin-4134003551, Suhailah Binti Mohamed Tajularifin-4134003301, Muhammad Adam Bin Zahari-4134002051, Muhammad Hani Bin Mohd Habas-4134001861, Siti Hairiah Binti Mohtar-4141001121, IT40141434, IT40241434, IT40341434, IT40441434, IT40541434, IT40641434, IT40741434
ICS2233 - Software Development Lecture - EN, G1IAS2343 - Managing Information Technology Lecture - IT, G1IAS1223 - Data Structures And Algorithms Lecture - IT, G1IAS1123/IXS1124 - Programming Methodology/Problem Solving Algorithm Lab 2 - FaSBio, Lab 2 - FCSIT
IT - Kamsiah Binti MohamedIT - Dr. Salyani Binti OsmanIT - Muhammad HashimIT - Hema A/P Subramaniam
FCSIT - BK4FCSIT - BK8FCSIT - BK9FCSIT - GL104
Laavania A/P Ravenda-4111000181, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, IT40341434, IT40741434
IAS2233 - Computer Graphics Lecture - IT, G1IAS1253 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1ICS1113 - Introduction To Computer Sciences Lecture - EN, G1
IT - Rosnita Binti A RahamanIT - Irny Suzila Bt IshakIT - Roziyani Bte Setik
FCSIT - BK9FCSIT - BK6FCSIT - BK4
Laavania A/P Ravenda-4111000181, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, T.S Puveneswaran A/L Thanarajan-4112037301Raihan Binti Md Aris-4123012661, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Mohammad Fatih Bin Ramli-4142000111, Mohd Faris Bin Fauzi-4131001481, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Nuramierah Binti Che Aziz-4112032671, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Suresh A/L Govinda Rajoo-4111027771, Subashini A/P Rajintheran-4133007661, Ummahatul Hamimah Binti Yatim-4131003931, IT40141434, IT40241434, IT40441434, IT40541434, IT40641434Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, IT40341434, IT40741434
IAS2233 - Computer Graphics Lecture - IT, G1IAS1253 - Computer Fundamental Lecture - IT, G1ICS1113 - Introduction To Computer Sciences Lecture - EN, G1
IT - Rosnita Binti A RahamanIT - Irny Suzila Bt IshakIT - Roziyani Bte Setik
FCSIT - BK9FCSIT - BK6FCSIT - BK4
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Melvin Ray Michael-4123013111, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Christopher Duke Behang-4123010801, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Nur Athirah Binti Mohd Khusaini-4112029851, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Laavania A/P Ravenda-4111000181Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151Muhamad Rafeuddin Bin Rosdi-4141002081, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Muhamad Rozi Bin Darlis-4134006481, Yohan A/L Munian @ Arumugam-4141006631, IT40341434, IT40741434
IAS3133 - Project Management Lecture - IT, G1IAS2133 - Software Engineering Lecture - IT, G1ICS1113 - Introduction To Computer Sciences Lecture - EN, G1
IT - Haslinda Binti Sutan Ahmad NawiIT - Kamsiah Binti MohamedIT - Roziyani Bte Setik
FCSIT - BK8FCSIT - BK3FCSIT - BK4
Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Melvin Ray Michael-4123013111, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Christopher Duke Behang-4123010801, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Nur Athirah Binti Mohd Khusaini-4112029851, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Laavania A/P Ravenda-4111000181Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151
IAS3133 - Project Management Lecture - IT, G1IAS2133 - Software Engineering Lecture - IT, G1
IT - Haslinda Binti Sutan Ahmad NawiIT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK8FCSIT - BK3
Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811Selventhiran A/L Sandanam-4072011661, Shanmugam S/O Paramasivam-4134009382, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ngan Keat Woon-4131007841, Mohamad Syazani Bin Baharuddin-4131001661, Kumararupini A/P Rajagopal-4124003351, Muhammad Afiq Fikri Bin Hamzah-4123005461, Muhammad Shafiq Bin Zainal Abidin-4112032991, Siti Aishah Binti Mohd Rosddin-4112032901, Nadesh A/L Taremellinggam-4111000861, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Mohd Shaqimi Bin Mohd Yusof-4112039112, Mohamad Syazmie Bin Mohamad Kassim-4134003271, Sharmila Naidu Jayaveran-4134002761, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Melvin Ray Michael-4123013111, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Christopher Duke Behang-4123010801, Harrwinrao A/L Ramarao-4123010491, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Muhammad Shauqie Bin Hami Hamzah-4131008572, Mohd Nur Ikhwan Bin Mohamad Isa-4123014282, Mohd Farid Juffa Bn Jafar-4123014272, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191, Raihan Binti Md Aris-4123012661, Mohd Mazeez Bin Mohd Mazlan-4123011591, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Navien A/L Kunalan-4122007541, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Devendran A/L Kumaravellu-4112037481, Mohd Zulfadzlie Ikhwan Bin Azidee-4112033881, Zainulariffin Bin Bahar-4112033251, Nur Athirah Binti Mohd Khusaini-4112029851, Muhammad Zaini B Muhammad Zain-4111001941, Laavania A/P Ravenda-4111000181Muhammad Na'Im Bin Hassan-4101007281, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Muhamad Taufik Hidayat Bin Abd Hamid-4135000901, Mohamad Haziq Bin Rahmat-4141007041, Mishalinee Rajakumar-4141005391, Shalini A/P Goonasaigaran-4111009041, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Dzulfikri Bin Zulkifle-4123000361, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Nur Huzairy Bin Mohamed Hussein-4141005982, Shazrina Binti Abdul Rashid-4141006491, Zurina Binti Jeffry-4141006221, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Najwa Thaqifah Abdul Rashid-4134006171, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Nadiatul Akma Binti Zulkifli-4141006691, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881, Nik Nur Rif' Izzati Binti Razali-4134002711, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Ainatul Izzaty Binti Abdullah-4141003561, Surenthran A/L Ganesan-4141003411, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohd Hafiz Bin Abu Hassan-4141002181, Hazwan Asyraf Bin Mazlan-4141002111, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Intan Nazila Binti Abdullah-4141001791, Noor Asilah Binti Jamaludin-4141001561, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Mohamad Farhan Bin Mohamad Sharin-4141001301, Mohammad Fithry Afiq Bin Mohd Ismail-4123013051, Muhammad Nur Aiman Bin Mohd Nordin-4134000271, Rustam Efindi Bin Ruspandi-4133010711, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Gan Kok Wei-4133001421, Krishnasugu S/O Ramamorthy-4133001001, Nazirah Binti Mohd Shahbi-4133000611, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Muhammad Fauzan Bin Harun-4123006501, Motharasan A/L Manogaran-4112033461, Shobaana D/O Subaramanian-4111028262, Mohd Arif Bin Zulkifli-4111023531, Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Muhammad Hafiz Safiuddin Bi Zohdi-4102006151
ICS2213 - Analysis And Design Of Algorithm Lecture - IT, G1IAS3133 - Project Management Lecture - IT, G1IAS2133 - Software Engineering Lecture - IT, G1
IT - Mohammad Ashri Bin Abu HassanIT - Haslinda Binti Sutan Ahmad NawiIT - Kamsiah Binti Mohamed
FCSIT - BK10FCSIT - BK8FCSIT - BK3
Ismail Bin Hashim-4112037191, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Isniayu Putri Arief-4134011131, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071, Adoneus Achilleus-4141000751, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, IT40541434Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811
IAS3113/ITS2334 - Interactive Multimedia/Exploitation of ICT Lab 1 - FCSITICS2213 - Analysis And Design Of Algorithm Lecture - IT, G1
IT - Norazimah Binti AwangIT - Mohammad Ashri Bin Abu Hassan
FCSIT - SL102FCSIT - BK10
Ismail Bin Hashim-4112037191, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Isniayu Putri Arief-4134011131, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071, Adoneus Achilleus-4141000751, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, IT40541434Ahmad Saufi Bin Halimi-4112030391, Muhamad Syahmi Bin Mohd Shuhanan-4131003191, Muhammad Muaz Zahin Bin Md Sahrudin-4124003401, Nithiya Tharisini A/P Thangarajan-4124003361, Kaliyamah Sanderan-4111015891, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Wan Syahmi Hazwan Bin Wan Mazlan-4131005451, Tracymona A/P Chegaram-4131003911, Naveendran Nair A/L G.Ramasen-4124002811
IAS3113/ITS2334 - Interactive Multimedia/Exploitation of ICT Lab 1 - FCSITICS2213 - Analysis And Design Of Algorithm Lecture - IT, G1
IT - Norazimah Binti AwangIT - Mohammad Ashri Bin Abu Hassan
FCSIT - SL102FCSIT - BK10
---
Thursday
Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Chew Soon Yung-4111002311, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191Ismail Bin Hashim-4112037191, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Isniayu Putri Arief-4134011131, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071, Adoneus Achilleus-4141000751, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, IT40541434Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Kok Chin Hoong-4143009551, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Nurul Farhana Binti Ismi-4122003971, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS2123 - Computer Organization Lecture - IT, G1IAS3113/ITS2334 - Interactive Multimedia/Exploitation of ICT Lecture - IT, G1IAS3213 - E-Commerce Lab 1 - FCSIT
IT - Roziyani Bte SetikIT - Norazimah Binti AwangIT - Shireen Binti Muhamad
FCSIT - BK4FCSIT - BK6FCSIT - GL208
Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Chew Soon Yung-4111002311, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Kabilan S/O Pahri-4111009811, Zakiah Binti Ruslan-4112039602, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Abdulbarr Bin Othman-4134002621, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Muhammad Rahimi Bin Abdul Aziz-4134000331, Mukneswara Baradi A/L V.Barathi-4091006441, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Zulfikri Bin Zulkiflee-4131004231, Stephanas Sampurai Anak Berundang-4123014191Ismail Bin Hashim-4112037191, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Shubashini A/P Subrayan-4141004742, Nor Zati Shakila Bte Mohammad Sani-4135001681, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Isniayu Putri Arief-4134011131, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Abdul Qayyum Bin Isahak-4141003061, Vasuki Balasantharan-4141000071, Adoneus Achilleus-4141000751, Maanoj Kumar A/L Subramaniam-4131007661, Kanekeswari A/P Anantham-4122007211, IT40541434Muhamad Hanafi Bin Baharun-4112037341, Thllaikumaran A/L Segaran-4134009331, Kok Chin Hoong-4143009551, Nur Muhammad Abrar Bin Mahmud-4135001811, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhammad Khairul Hilmie B. Mustapa-4112036761, Mohammad Hafiz Bin Othman @ Ismail-4112038111, Nik Khainurul Syalmira Binti Marzuki-4123004331, Nurul Farhana Binti Ismi-4122003971, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Maureen Njoki Wagema-4112039612
IAS2123 - Computer Organization Lecture - IT, G1IAS3113/ITS2334 - Interactive Multimedia/Exploitation of ICT Lecture - IT, G1IAS3213 - E-Commerce Lab 1 - FCSIT
IT - Roziyani Bte SetikIT - Norazimah Binti AwangIT - Shireen Binti Muhamad
FCSIT - BK4FCSIT - BK6FCSIT - GL208
Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881
IKS3234 - KMS Development And Deployment Project Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lab 1 - FCSIT
IT - Haslinda Binti Sutan Ahmad NawiIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - BK6FCSIT - SL204
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Singh A/L Harjeet Singh-4121001552, Rajeswary A/P Ganishin-4121000231, Maureen Njoki Wagema-4112039612, Muhammad Farhan Bin Pajar-4112036111, Akbar Bin Asmara-4111023832, Suresh Rao Sivanjalam-3112038641Muhammad Fauzi Zafree Bin Azhar-4111023451, Chew Soon Yung-4111002311, Rosnadia Binti Rosli-4134009241, Vignes A/L Chandran-4143008961, Sweeta A/P Subramanian-4143008951, Azrin Bin Aziz-4143006531, Siti Nor Khatijah Binti Mohd Ali Jinnah-4143006271, Fariz Afiq Fazreen Bin Suhaimi-4143006181, Nor Amelia Binti Ramli-4142000201, Vinot A/L Kumaran-4142000101, Afeeza Binti Alfie-4131001711, Syafiq Bin Shamsul-4143008171, Devendran A/L Kumaravaloo-4143005461, Muhammad Hanif Bin Khair-4143002381, Sharmini A/P Thamil Maran-4143002191, Dk Nur Fathiyah Binti Pg Hj Abu Bakar-4142001881, Mohd Amirul Bin Jelani-4142001201, Nur Hazwani Binti Salim-4142001031, Tamayantii A/P Kurunathan-4141004371, Arif Bin Shamsudin-4141004261, Adoneus Achilleus-4141000751, Nurhidayah Binti Mohd Noor-4131002311, Athirah Nabila Bt Zamri-4112037591, Muhammad Zulfaiz Bin Azmi-4112031321, IT40541434, IT40641434, IT40341434, IT40241434Muhammad Azzim Asyraf Bin Mohd Azami-4134003811, Sathiyaroobaa A/P Vasuthevan-4134011101, Wan Ahmad Hazwan Bin Mohd Idros-4134010761, Puvethra A/P Shanmugam-4141003231, Ahmad Najmi Bin Hashim-4141002211, Mohamad Nizam B Mohamed Idris-4141001991, Vasuki Balasantharan-4141000071, Amir Bin Hussin-4135003101, Parthivan A/L Veeranan-4135002881, Aimi Asyilah Binti Azmi Murad-4135002872, Noor Farahanna Aima Bt Muhd Asri-4141001421, Vinoth A/L Subramaniam Alias Mani-4133001221, Mohd Fareez Bin Mohd Jamari-4133008121, Muhammad Iqbal Bin M Mohamed Hanifa-4133000571, Nur Aswad Bin Roslan-4122003841, Muhammad Faiz Bin Abu Bakar-4121001341, Mohd Thermizi Bin Salleh-4121001261, IT40741434Kavimugilan Ganesan-4111009781, Mohamad Izral Hafiz Bin Sufian-4122009291, Ili Athirah Bt Baharuddin-4123013272, Nor Shahirah Binti Muhamad Aseri-4124000361, Muhammad Salehin Bin Suhaimi-4123014302Mohamad Farhan Bin Mohd Jamil-4111008881, Naren Kumar S/O Ganeshan-4111002361, Muhammad Amirul Aizad Bin Amran-4134009051, Norfarahin Binti Mohd Noor-4135000271, Kirubaanandini A/P Ramansamy-4134006751, Ilath Thenarasi Muniandy-4143006451, Meera A/P Purushothman-4143006371, Muhammad Hariz Ikhwan Bin Sharuddin-4135001861, Mohamad Adam Bin Razaly-4135001831, Thineshkumar A/L Marimuttu-4135001401, Kavishia Rathi A/P Paneerselvam-4111000651, Vikkinesvaran A/L Nadarajan-4123000411, Yulia Firma Binti Syafruddin-4112039462, Muhamad Farhan Bin Zulkofli-4134005231, Lingkeswarah A/L Murugiah-4141006261, Jayasuthan A/L Jayabalan-4141006191, Sumati A/P Santhakumaran-4134006611, Nur Syuhada Binti Mohd Zin-4134004501, Muhammad Salahuddin Bin Nazri-4134004421, Mohamad Izzat Bin Ruslan-4134004051, Nadia Nurjannah Bt Mohd Nasir-4134003881
IAS3153/IWD2233 - Mobile Programming/Java Mobile Programming Lecture - IT, G1IAS1113 - Introduction To Web Design Lab 1 - FCSITIAS2223 - Human Computer Interaction Lab 2 - FCSITIKS3234 - KMS Development And Deployment Project Lecture - IT, G1IAS2153 - Computer Networking Lab 1 - FCSIT
IT - Dr. Saliyah KaharIT - Latifah Abd LatibIT - Siti Fatimah Binti Haji OmarIT - Haslinda Binti Sutan Ahmad NawiIT - Azlinda Binti Abdul Aziz
FCSIT - BK9FCSIT - GL207FCSIT - BK6FCSIT - SL204
Norhaiza Binti Abd Rani-4101025071, Ivanov Adie Ananda-4131008301, Ahmad Safwan Bin Abdul Rahim-4131007901, Mohd Amin Norasyid Bin Nordin-4131007871, Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fohad-4131000201, Norsolehah Binti Mohamad-4112032961, Maryam Hakimah Bt Ahmad Shukri-4112030501, Muhd Adib Bin Abdul Jalal-4112030431, Mohamad Naqiuddin Bin Mohd Najmi-4111024521, Farah Aidah Bt Talib-4111024491, Muhammad Radzi Bin Md Rais-4111024441, Hazwan Shafiq Bin Ahmad-4122009771, Caynnievia Noria Tagal-4122008621, Muhammad Azri Bin Azmi-4122005291, Amuthamani A/P Paneerselvom-4122005161, Kyaw Htoo Thwin-4134008571, Farah Syazwani Bt Mohd Fauzi-4123013031, Siti Sarah Binti Masni-4121000571, Rashidah Mohd Yusof-4132001011, Hazlinda Binti Ismail-4133000031, Manimegalai A/P Sivanandam-4132004201, Muhammad Shah Fitri Bin Amran-4131006831, Rohini A/P Arumugam-4123011281, Navien A/L Kunalan-4122007541, Jagdiss Sin